• Projekt "Pamätáte sa ešte?"

     •    Spoločná práca žiačok na projekte s názvom ,,Pamätáte sa ešte?" bola rozdelená na štyri etapy. Náš tím tvorili štyri žiačky : Pavlína Rybnikárová a Anna Nádašská z 3. B, Ivana Macková z 3.CLV a Zuzana Bokesová z 2.CV. Výsledným produktom činnosti týchto žiačok bolo vytvorenie študijného materiálu vo forme leporela. Žiačky postupovali po etapách. Prvou etapou bolo vytvorenie príbehu pre samotný obsah leporela. Túto časť mala na starosť Pavlína Rybnikárová, ktorá napísala príbeh inšpirovaný skutočnou udalosťou v jej rodine. Gramatická a štylistická úprava textu bola v réžii Zuzany Bokesovej. Tretiu etapu tvorila kompozičná a ilustračná časť leporela, mala ju na starosti Anna Nádašská. Záverečná fáza spočívala v spojení celého leporela dokopy a takisto aj v rozložení ilustrácií a textu. Túto časť mala na starosť Ivana Macková.

                                                                                                                                                              Mgr. Pavol Blaho

     • Ako sme nazreli do „bajzovských“ zákutí a objavili utajený príbeh mladého BAJZU

     • V stredu podvečer 13.12.2023, práve na Luciu, v rámci adventnej akcie Prechádzky labyrintom literatúry sa 15 nadšencov spolu  so svojimi vyučujúcimi I. Sečanskou a  M. Pukančíkovou ocilo v zborovej miestnosti evanjelickej fary  spolu so spisovateľkou prekladateľkou  Evou Maliti Fraňovou, ktorá nám predstavila svoj nový román TAJOMSTVÁ MLADÉHO BAJZU. Práve ON je fiktívnym príbehom zrodu prvého slovenského románu Príhody a skúsenosti mladíka Reného,  ktorý napísal katolícky kňaz a spisovateľ Jozef Ignác Bajza vo vlastnom jazyku „bajzovčine“ (poslovenčenej češtine).

          Od samotnej autorky – literárnej historičky sme sa dozvedeli, že históriu vzniku tohto románu nepoznajú ani literárni odborníci a ona sama sa rozhodla utkať celý príbeh podľa vlastnej fantázie. Samozrejme, so zachovaním známych historických reálií a udalostí.  Príbeh mladého Bajzu sa snažila tvorivo zrekonštruovať a po svojom napísať,  pričom dej situovala do obdobia ešte pred napísaním jeho románu a odohráva sa vo Viedni, kde Bajza študoval na Pazmáňovom kolégiu.

          Predstavila nám JOŽA (ako Bajzu vo svojej knihe volá) nie ako seriózneho katolíckeho kňaza a spisovateľa, tak ako ho poznáme z učebníc, ale ako vnímavého, hoci nie veľmi disciplinovaného študenta - rebela, ktorého nečakané zážitky a inšpirácie podnecujú k písaniu a napokon mu otvoria cesty k napísaniu prvého slovenského románu. Zaujalo nás i to, že do čisto mužského sveta katolíckych duchovných autorka vsunula aj ženský prvok, pretože jednou z postáv, ktorá privedie Joža k písaniu bola i postava dievčaťa Renáty (v skutočnosti Ruženy).

          Ak chceš rozlúsknuť viac tajomstiev zo života mladého Bajzu siahni po tomto zaujímavom diele... A dúfam, že tí, ktorí s nami boli nebudú mať problém s maturitnou otázkou Bajza a prvý slovenský román.

                                                                                                                                                         Mgr. Iveta Sečanská

     • "DofE pre všetkých"

     • Tento rok sa naša škola úspešne zapojila do žiadosti Individuálnych dotácií z rozpočtu BSK. Naša žiadosť s názvom "Dofe pre všetkých" bola medzi úspešnými a vďaka finančnej podpore 1000€ od BSK sme mohli nakúpiť stany, samonafukovacie karimatky a plynový varič pre jeden celý expedičný tím. Aj vďaka tejto podpore sa nám podarí úspešnejšie realizovať projekt DofE a s ním spojené expedície." 
                                                                                                                                                                 Mgr. Ján Belák

     • Mikuláš v Špeciálnej ZŠ Vajanského v Modre

     • Už sa stalo tradíciou, že naši animátori opäť potešili deti zo Špeciálnej základnej školy na Vajanského ulici v Modre. Mikuláš so svojimi pomocníkmi vyčarili svojim tancom na ich tvárach nejeden úsmev. Študenti odboru AVČ z 3.CLV (Miška, Rebeka, Kika R., Mia a Šimon), 1.CL (Adam a Samuel) a Mikuláš z 3.CLV odboru VOČ (Kika J.) boli radi, že sa deti nebáli a aby si zaslúžili plyšovú hračku a sladkú odmenu, recitovali a spievali odušu 😊

      Veľká vďaka patrí aj všetkým našim študentom, ktorí sa zapojili do zbierky plyšových hračiek a prispeli tak ku krásnej vianočnej atmosfére.

      Sme radi, že sa táto tradícia ujala a tešíme sa na Mikuláša aj budúci rok...                                                                                      

                                                                                                                                                     Mgr. Soňa Trojanovská

     • Informatická súťaž iBobor

     • Dňa 7. a 9. 11. 2023 súťažilo v informatickej súťaži iBobor na našej škole 13 študentov. 11 študentov našej školy si zmeralo sily v kategórii Junior (1. a 2. ročník SŠ) a dve študentky v kategórii Senior (3. a 4. ročník SŠ). Lenka Nogová sa v rámci celého Slovenska umiestnila v 85,09-tom percentile a predbehla tak 85,09 percent súťažiacich vo svojej kategórii. Mirka Petrášová sa v rámci celého Slovenska umiestnila v 78,02-tom percentile, predbehla tak 78,02 percent súťažiacich. K úspešným riešiteľkám im chýbali iba dva body, napriek tomu srdečne blahoželáme! 

      Mgr. M. Šoltysová a Mgr. B. Uhrovičová

       

     • Mysli kriticky a zdieľaj bezpečne!

     • Je nevyhnutné, aby si mladí ľudia v dnešnej dobe popri používaní informačných

      technológií uvedomovali aj hrozby, ktoré z nich pramenia. Preto dňa 22. 11. 2023 sa naši študenti prvých a tretích ročníkov zúčastnili workshopov s odborníkmi zo Cyber4kids. Zamerali sa na témy: Mysli kriticky, Mediálna gramotnosť a Zdieľaj bezpečne (kyberšikana). Neformálnym prístupom, hravou formou a diskusiou si získali našich študentov a spolu objavovali základné princípy bezpečnosti online. Neverme dezinformáciám a hoaxom okolo nás a myslime kriticky!

      Za realizáciu workshopov ďakujeme lektorom zo Cyber4kids a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

       

      Mgr. B. Uhrovičová a Mgr. M. Šoltysová

     • Reťazové sprevádzanie historickým centrom Trnavy

     •   Vo štvrtok 23.11.2023 si animátori z 3.CLV triedy vyskúšali úlohu sprievodcov. Pripravili si reťazové sprevádzanie po kultúrno-historických pamiatkach Trnavy. Navzájom si predstavili známe i menej známe pamiatky, zamerali sa nielen na historické fakty, ale aj na zaujímavosti a legendy, ktoré sa k nim viažu. Na vlastné oči sa presvedčili, že Trnava je právom nazývaná Malý Rím. Obdivovali monumentálnu krásu Katedrály sv. Jána Krstiteľa a Dómu sv. Mikuláša, no zaujali ich aj zrekonštruované hradby a komplex budov pôvodnej Trnavskej univerzity. Svojej úlohy sa zhostili veľmi dobre a navzájom si pripravili pútavý a poučný program.

                                                                                                                                                 Mgr. Alžbeta Strakošová.

     • Symbióza módy a tanca.

     •    Takto by sa dal nazvať balet v Slovenskom národnom divadle –Fashion Ballet ´23, ktorého sme sa 21.11.2023 zúčastnili. Po dramaturgickom úvode, kde nás oboznámili so zákulisnými informáciami a príbehmi, ktoré choreografi pretavili do tanca, sme sa tešili na 4 miniatúry krásneho baletu s dokonalými kostýmami. Celé predstavenie bolo doplnené videami predstavujúcimi choreografov a dizajnérov pracujúcich na danej miniatúre. Začalo sa tanečným dielom Inside out, ktoré pripomína tragédiu zo Zochovej ulice hudbou, témou a prevedením.  Pokračovalo sa dynamickou tanečnou módnou prehliadkou  Chic Noir, ďalej dielom Clique s pestrofarebnými kostýmami ušitými z dizajnérskej látky  a záver patril autorskému manifestu BezsLovE nabádajúcemu k tolerancii a spomienke na udalosti z bratislavskej Teplárne.  Každý z návštevníkov si našiel „to svoje“ či v tanečnej, hudobnej zložke, alebo v kostýmovom prevedení.  A že sa dá balet spojiť  aj s humorom dokázali na pódium padajúce nákupné tašky s oblečením alebo predĺžená neposlušná ruka. No priznajte sa, komu tieto scénky nastavili zrkadlo? J  Ďakujem kolegynkám Mgr. Sečanskej a Mgr. Šoltysovej za pomoc pri sprevádzaní žiakov.

      Mgr. Martina Pukančíková

     • Knižný veľtrh BIBLIOTÉKA, PEDAGOGIKA 2023

     • „Tak veľa kníh a tak málo času.” (Frank Zappa)

       

      Medzinárodný knižný veľtrh Bibliotéka, Pedagogika tento rok priniesol do Incheby domácu aj zahraničnú literárnu tvorbu, knižné novinky, a tiež aj bohatý sprievodný program pre deti a dospelých.

      V poradí 30. ročník podujatia odprezentoval  vyše 100 vystavovateľov zo Slovenska, Česka, Poľska, Rumunska a z Ukrajiny. Súbežná výstava vzdelávania a didaktickej techniky Pedagogika zasa učebné pomôcky, vďaka ktorým môže byť každá škola hrou.

      Počas sprievodných programov sa na piatich literárnych pódiách vystriedalo viacero spisovateľov a vydavateľstiev so svojimi knižnými novinkami. Medzi nimi bestsellerová autorka Gabriela Futová, či Braňo Jobus na pódiu vydavateľstva SLOVART v jedinečnom predstavení plnom humoru a hudby alebo obľúbený Hugo Sníček - spevák, moderátor a zabávač, ktorého poznajú všetky deti z detskej televízie TV Jojko, a pri ktorom sa nebavili iba deti, ale aj naše žiačky - N. Oškerová, L. Pakanová, V. Podmarejská, S. Suchánová a S. Kellnerová.

          Súčasťou tohtoročného veľtrhu sme sa stali aj my - 90 žiakov z tried II.A, II.B, II.CLV III.B a ich slovenčinári PaedDr. A. Herceg, Mgr. I. Sečanská, Mgr. M. Pukančíková a Mgr. P. Blaho.

      Nadšenci literatúry a čítania sa z veľtrhu zásobili na nasledujúce dlhé zimné večery novinkami, ale aj staršími publikáciami. Každý si odniesol knihu, ktorá mu „sadla“, či si vypočul diskusie o literárnej tvorbe súčasných slovenských spisovateľov alebo sa len tak pobavil. My sme si čarovnú knižnú atmosféru z podujatia užili a vy si ju môžete vychutnať z našich „foto“.

                                                                                                       Mgr. I. Sečanská a Mgr. M. Pukančíková

       

     • „Deň župných škôl BSK“

     •   Tak ako po minulé roky, aj tento rok sme prezentovali našu školu na akcii „Deň župných škôl BSK“ v Bory Mall. Hneď od rána prichádzalo do nášho stánku množstvo záujemcov o štúdium na našej škole. Poskytli sme im potrebné informácie, odniesli si informačný leták a tak isto aj upomienkové predmety. Tento rok sa naša škola prezentovala aj programom na pódiu, kde naše žiačky Justína Matalíková, Dominika Šáleková, Ema Harnúšková, Aneta Janíčková a Veronika Kaňovská zahrali a zaspievali rôzne piesne. Za prípravu ďakujeme kolegyni Mgr. Silvii Oškerovej. Tiež ďakujeme žiačkam Vanese Nivnicke, Diane Petrovej a Bibiane Hrivňákovej za pomoc pri oslovovaní potencionálnych záujemcov a reprezentovaní školy v stánku.

        Na záver patrí vďaka kolegom a kolegyniam Mgr. Marošovi Jakimovi, Mgr. Barbore Belákovej, Mgr. Jánovi Belákovi, Mgr. Ivete Sečanskej a Mgr. Alexandrovi Heldovi, ktorí pomohli s prípravou a prezentovaním našej školy na akcii. 

       

     • Modranské veršobranie 2023 – Tajomný aj inšpiratívny Janko Kráľ v podaní Johna Minahane

     • „Ja som Kráľa nečítal, ja som ho žil“ (J. Minahane)

      Dňa 12.10.2023 sa v Mestskej knižnici KC Modra uskutočnilo tradičné modranské podujatie venované oberaniu básní na viničových listoch pod názvom Modranské veršobranie, na ktorom sme nemohli chýbať ani my.

      Či už aktívnou účasťou ako poslucháči (žiaci III.A a III.CLV triedy) alebo aj prípravou samotného programu - recitácií balád J. Kráľa Zverbovaný v podaní L. Pšenicovej (III.B) a Zakliatej panny vo Váhu a divného Janka v podaní K. Kohútovej (IV.B). Kolorit oboch recitácií dotváral gitarový sprievod našej prváčky V. Kaňovskej (I.B) a speváckeho čísla K. ČupalkovejD. Žilinskej (III.A).

      Tentokrát sme sa mohli tešiť (ako sme už prezradili) na slovenského romantického búrliváka Janka Kráľa, ktorého básne a balady uchvátili írskeho básnika a prozaika Johna Minahane a vyšli v jeho anglickom preklade pod názvom I was Not Born for Quiet (Narodil som sa pre nepokoj).

      John Minahane (1950) nie je slovenskej literárnej obci a našej škole neznámy. Od roku 2004 prekladá slovenskú literatúru do angličtiny. Preložil tvorbu mnohých prozaikov a hlavne básnikov, medzi nimi sú: P. O. Hviezdoslav, M. Figuli, L. Novomeský, M. Rúfus, M. Haugová, I. Štrpka, D. Hevier, K. Peteraj, E. Ondrejička...

      A práve kniha J. Minahane I was Not Born for Quiet vyšla pri príležitosti 200. výročia narodenia J. Kráľa. Dozvedeli sme sa, že John pri prekladoch Kráľových textov bol stúpencom adekvátneho prekladu na úrovni zvukového tvarovania básne (rytmickej, rýmovej a eufonickej výstavby), ale aj snahy o veľkú mieru prekladateľského nasadenia a tvorivosti. A samozrejme, sme si vychutnali i tvorbu J. Kráľa cez recitácie jeho balád našimi žiačkami i úryvku anglického prekladu J. Minahane z balady Zverbovaný. Celým podujatím nás elegantne previedla dobre známa Ľubka Miháliková.

      Verše, aj odkaz Janka Kráľa sú aktuálne aj dnes. A preto dúfam, že autorov netradičný pohľad na nášho básnika romantizmu a jeho kniha Narodil sa pre nepokoj zaujala našich študentov a nenechala ich „pokojnými“.

      Týmto sa chcem špeciálne poďakovať žiačkam L. Pšenicovej, K. Kohútovej, V. Kaňovskej, K. ČupalkovejD. Žilinskej za sprostredkovanie tvorby J. Kráľa a celkový umelecký zážitok,  ako aj svojim kolegom Mgr. K. Badinkovej, ktorá pripravila gitarový sprievod k jednotlivým textom a PaedDr. A. Hecegovi za pomoc pri organizácii celého podujatia.

                                                                                                                                  Mgr. Iveta Sečanská

     • Výtvarná súťaž ku Dňu jazykov

     • Určite ste si všetci všimli, že nám pribudol veľký obraz na 1. poschodí. Je to spoločné dielo Kvet jazykov žiačok 1. a 2. ročníka, ktoré svojimi výtvarnými spracovaniami znázornili päticu cudzích jazykov, ktoré sa vyučujú na našej škole–angličtina, nemčina, španielčina, francúzština a ruština. Každá zo zapojených žiačok spracovala typické pamiatky, prvky národnej kultúry či rozprávok konkrétnej krajiny podľa svojho uváženia. Výsledok si môžete prezrieť a skúsiť identifikovať aj zaujímavé detaily. Angličtinu maľovala Natália Fránerová, II.CLV, nemčinu Stella Keseg, II.B,  španielčinu Michaela Horňáková, II.B, francúzštinu Tamara Mináriková a Tamara Lukačovičová z I.B,  ruštinu Simona Gajdošová, Melánia Nižňanová a Viktória Mózsiová z II.B. Ďakujeme pani profesorkám:  Kaššovicovej za pomoc pri doladení finálnej podoby, Oškerovej za originálny nápad, Okapalovej za výber študentiek, Pukančíkovej za organizáciu súťaže a pánovi školníkovi za technické zabezpečenie.  

     • Školský literárny festival a Cena René 2023

     • Nadšenci literatúry, čítania, slovenských autorov a ich príbehov  si prišli na svoje 23.10.2023 počas podujatia Školský literárny festival. V 1. a 2. hodinových blokoch pre všetky žiačky a žiakov predstavili skúsené recitátorky svojim spolužiakom päticu diel nominovaných na Cenu René 2023. Siedmy ročník v poradí priniesol nasledujúce diela, za ktoré žiaci hlasovali a určili tak svojho víťaza alebo víťazku za našu školu: Katarína Fedorová: Vyššia moc, Anna Grusková: Tichý pobyt, Marek Hudec: Uzol. Vojnový príbeh Nových Zámkov, Dušo Martinčok: Niekto sa nájde, Dušan Taragel: Mafiánske balady. To však nebolo všetko. Štvrtáci mali dokonca možnosť zúčastniť sa skvelej diskusie s dvomi nominovanými autormi –  s Dušanom Taragelom a Katarínou  Fedorovou. Pán profesor Herceg sa parádne zhostil moderovania diskusie a my sme so zatajeným dychom sledovali ich odpovede. Oplatilo sa. Počúvali by sme aj dlhšie ako dve hodiny. Prezradili nám inšpirácie na napísanie svojich kníh, proces tvorby, čas na napísanie knihy, aké sú ich postavy, či sa dá uživiť ako spisovateľ na Slovensku, kto bola tá Miss Humenné J, kde majú visieť ilustrácie z Mafiánskych balád J, ako si autori užívajú písanie, čo robia okrem písania a tipy ako pracovať s hlasom pri recitovaní. Pamätáte sa? 1.Hovoriť pomaly, 2. stíšiť hlas a 3.dodržiavať interpunkciu. Priestor na otázky a komentáre pre autorov ste mali aj vy študenti. Okrem toho súčasná hudba, aktuálne témy a skvelé momenty. Ak by ste hľadali knihy, ktoré odporúčal D. Taragel či K. Fedorová, tu sú: Joseph Heller: Boh vie, Michel Houellebecq: Zničiť, Taragelove Rozprávky pre neposlušné deti  a diela súčasných slovenských autoriek. Dúfame, že ste si toto podujatie užili ako my, tvorcovia podujatia. Ďakujeme recitátorkám Alexandre Žáčikovej zo IV.A, Tamare Kravárikovej a Miroslave Petrášovej z II.CLV, Simone Gajdošovej z II.B, , Barbore Herdovej  z III.A, Michaele Opluštilovej, Leone Rabčanovej, Liliane Sovičovej z III.CLV a  Laure Pšenicovej z III.B za naštudovanie svojich úryvkov, umelecky pôsobivý prednes a chuť prekročiť rámec školských povinností. Veľká vďaka p. prof. Hercegovi za to, že už roky prináša do študentských radov živú súčasnú slovenskú literatúru, podporuje čitateľskú gramotnosť našich žiakov a lásku k literatúre.

      Za organizačný tím: Mgr. Martina Pukančíková

     • Divadelné predstavenie

     •    Trinásty október bol pre našu školu výnimočným dňom. Umelecký súbor Radošinského naivného divadla prišiel špeciálne pre žiakov a pedagógov našej školy zahrať divadelné predstavenie Madona s dieťaťom. Divadelné predstavenie sa konalo v Kultúrnom dome Ľudovíta Štúra v Modre. Išlo o najnovšiu komediálnu hru pána Stanislava Štepku, ktorá v duchu typického humoru radošincov opisuje zložité rodinné a medziľudské vzťahy. Herci podali ako vždy skvelý výkon a predstavenie sa veľmi páčilo ako žiakom, tak aj kolegom. Toto divadelné predstavenie malo tak trochu aj edukatívny charakter, keďže Radošinské naivné divadlo je súčasťou maturitného zadania.

      Ďakujem vedeniu školy a všetkým kolegom za pomoc pri organizácii tejto skvelej akcie. Takisto ďakujem aj pracovníkom Kultúrneho domu Ľudovíta Štúra v Modre.

                                                                                                                      Mgr. Pavol Blaho

     • KOŽAZ 2023

     •       V týždni od 25. do 29. septembra sa uskutočnil kurz ochrany života a zdravia pre žiačky a žiakov 3. ročníka. Po dlhých rokoch vystriedala Ostrý Gruň Liptovská Osada - Škutovky, kde sme v krásnej prírode na úpätí Veľkej Fatry s výhľadom na Nízke Tatry strávali parádnych 5 dní. Dievčatá a chlapci plnili počas týždňa množstvo úloh ako stavanie lesných príbytkov, kreslenie máp, divadelné scénky, či ako zachrániť zraneného kamoša. Naše "decká" predviedli aj perfektné športové výkony. V úlohe ,,Družstvo baví družstvo”, kde vedúci skupiniek kreativitou nešetrili a pripravili si pre svojich spolužiakov súťaže plné zábavy. Záver kurzu patril opekačke pod nočnou oblohou plnou hviezd . Ďakujeme každému účastníkovi za aktívny prístup, skvelú atmosféru a kreatívne nápady. Poďakovanie patrí aj našim učiteľom (Mgr. A. Heldovi, Mgr. F. Solárovej, Mgr. J. Tibenskému, Mgr. A. Kosákovej) za organizáciu kurzu a starostlivosť o 79 našich budúcich učiteliek, animátorov a vychovávateliek. Tešíme sa na vás pri ďalších spoločných zážitkoch.

                                                                                                                               Mgr. Alexandra Kosáková

       

     • Monodráma SK _Roll

     • Kopec užitočných informácií, pútavé prevedenie a smiech. Takto by sme mohli vystihnúť podstatu monodrámy s názvom SK_ROLL, ktorej sme sa zúčastnili 9.10.2023 v budove modranského lýcea. Naši druháci sa počas hodinového intermediálneho workshopu naučili ako si zvoliť silné heslo, nenechať sa okabátiť podvodmi na internete či v sms-kách. Na vlastnej koži si vyskúšali, ako sa rýchlo šíria falošné správy a jeden hoax aj spoločne, aj keď len cvične, vyrábali. Odniesli si množstvo podnetov a užitočných rád potrebných v dnešnej dobe. Organizáciu predstavenia zabezpečil PaedDr. A. Herceg a návštevu predstavenia Mgr. I. Sečanská, Mgr. M. Pukančíková, Mgr. F. Solárová.

     • Gaudeamus 2023

     • Dňa 11.10.2023 sa žiaci štvrtých ročníkov Strednej odbornej školy pedagogickej zúčastnili veľtrhu vysokých škôl Gaudeamus. Mali možnosť zoznámiť sa so študijnými programami a odbormi jednotlivých fakúlt vysokých škôl nielen v rámci Slovenska, ale aj Českej republiky a vysokoškolského štúdia v zahraničí. Mnohí si vyjasnili, kam ich kroky budú ďalej smerovať v rámci vysokoškolského štúdia. Žiaci mali možnosť vypočuť si jednotlivé prezentácie fakúlt, ale aj vyskúšať si interaktívne aktivity a testy. Nechýbali malé darčeky či prospekty o štúdiu.

      Veľtrh zabezpečili Mgr. Iveta Sečanská, Mgr. Barbora Beláková, Mgr. Alexandra Kosáková.

       

     • „Dni nezábudiek 2023“

     • Pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia organizuje Liga za duševné zdravie SR pravidelne celoslovenskú zbierku „Dni nezábudiek“.

      Cieľom Ligy za duševné zdravie SR  je aktívna podpora duševného zdravia, prevencia duševných porúch a snaha o zlepšenie starostlivosti o ľudí s duševnými poruchami vo všetkých sférach.

      Dňa 6.októbra sa do  verejnej zbierky  zapojili i vybrané študentky našej školy - D. Jánošíková (3.A), K.Qayumová (3.A), K. Javorová (3.CLV) a L. Rabčanová (3.CLV).                                                                                                                                        Dievčatá spoločne vyzbierali  sumu 164€.

      Ďakujeme všetkým, ktorí podporili Dni nezábudiek.

                                                                                                                    Mgr. Katarína Badinková

       

       

     • Svetový deň úsmevu

     • Viete, čím je zaujímavý prvý októbrový piatok? Už od roku 1999 patrí Svetovému dňu úsmevu. Za jeho zapísaním do kalendára nestál nik iný, ako tvorca prvého smajlíka – Harvey Ball.

      Práve tento pán v roku 1963 započal éru populárnych smajlíkov, alebo ak chcete, emotikonov. Smajlík mal úspech a nikto netušil, aký fenomén sa z toho vytvorí.

      Na našej škole mali realizáciu pod palcom už tradične animátori. Svoje sily spojili všetky ročníky, a tak sa študenti z 3.CLV, 2.CLV a 1.CV vydali do ulíc šíriť dobrú náladu. Nezabudli ani na našich učiteľov a študentov a hneď ráno ich vítali úsmevom a sladkosťou. Okrem toho žiaci 3.CLV zorganizovali celoškolskú súťaž o najkreatívnejšie stvárnenie vyžrebovaného smajlíka, do ktorej sa tento rok zapojilo 9 tried ( 1.A, 1.B, 1.CL, 2.A, 2.B, 2.CLV,  3.A, 4.B a 4.CV) a výsledky hlasovania sa dozviete na imatrikuláciách žiakov prvých ročníkov.

      Našim „anošom“ patrí veľká vďaka a nám nezostáva nič iné, iba dúfať, že vám / nám všetkým úsmev na tvári vydrží počas celého školského roka 😊

       

      Mgr.Soňa Trojanovská

     • (Ne)chcem tu zostať

     • 13.9.2023 sa všetci žiaci štvrtých ročníkov zúčastnili besedy s názvom (Ne)chcem tu zostať zameranej na propagáciu septembrových volieb. Besedu viedli Jakub Gulík, Dana Frey a stranu študentov reprezentoval gymnazista Matúš. Z ich rozprávania sme sa dozvedeli, ako si spomínajú na svoje prvé voľby, ako im rodičia pomohli alebo či ich prvú voľbu ovplyvnili. Študenti mali možnosť vstupovať do diskusie, klásť otázky a dozvedieť sa všetky potrebné informácie k voľbám a aj zdieľať svoje očakávania či obavy pred ich prvou veľkou občianskou povinnosťou. Dúfame, že diskusia bola podnetná a našich prvovoličov motivovala prezentovať ich hlas a možnosť ovplyvniť budúcnosť Slovenska, krajiny, v ktorej budú chcieť zostať. Diskusiu pre našich študentov organizoval PaedDr. Adam Herceg, koordinátor pre ľudské práva.

      Mgr. Martina Pukančíková

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra
   • 033 6472577, mobil: 0915 753 008
   • Sokolská 6
    900 01 Modra
    Slovakia
   • 162 787
   • 2020678693
   • Pracovné dni v čase 7.30 - 14.00
   • Školský internát patrí SOŠ vinársko-ovocinárskej.
    https://svosmo.edupage.org/a/o-skolskom-internate
    +421 33/6472580 klapka 36
   • Školská jedáleň patrí SOŠ vinársko-ovocinárskej.
    +421 33/6472580 klapka 13
    E-mail:
    jozefizof@svosmo.sk
  • Prihlásenie

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '411489306809433'); fbq('track', 'PageView');