• Ďalšie športové úspechy našich dievčat.

     • V dňoch 25. a 29.11. sa v pezinskom gymnáziu uskutočnili dve okresné kolá dievčat stredných škôl a to vo florbale a basketbale. Naše dievčatá (Urbanová, Matalíková, Hricková, Javorová, Javorská, Podmajerská, Vidová, Polačeková, Danišová, Koptáková, Zvercová, Somorovská, Pribišová a Čavojská) vybojovali v obidvoch športoch krásne 2. miesto. Chceme ich pochváliť nie len za účasť a športový výkon, ale aj za vzorné správanie a hru ,,fair play“, ktorú si všimli rozhodcovia aj učitelia súťažiacich škôl. Taktiež vďaka patrí učiteľom (Held, Kosáková), ktorí dievčatá trénovali a sprevádzali celým turnajom. Babám GRATULUJEME a prajeme ešte veľa úspechov.

      Kabinet TŠV

     • Prechádzky labyrintom histórie

     • „O láske aspoň osem riadkov...“

      Spoločnosť priateľov poézie, PARS ARTEM pod vedením Ľubomíry Mihálikovej pripravilo pre žiakov našej školy (III.A a III.B triedy), modranského gymnázia a širokú verejnosť interaktívnu hodinu venovanú spomienkam na dvoch spisovateľov, básnikov, spojených s Modrou, a to MARTINA RÁZUSA a JÁNA SMREKA, ktorých výročie úmrtia si práve v roku 2022 pripomíname (8. decembra 40. výročie úmrtia Jána Smreka a 85. výročie úmrtia Martina Rázusa).

       Pani Miháliková nám priblížila život a tvorbu oboch autorov, ale aj to, čo ich spájalo s Modrou. Takže sme sa dozvedeli, že M. Rázus si našiel v Modre svoju lásku Elenu, či  J. Smrek svoje útočisko po smrti otca, kedy od roku 1907 vyrastal v modranskom sirotinci a dostal sa pod ochranné krídla modranského evanjelického farára Samuela Zocha. Práve s Modrou  J. Smreka, vlastným menom Jána Čieteka, spájala aj naša škola, na ktorej v r. 1919 - 1921 študoval ako žiak Učiteľského ústavu. J. Smrek sa stal symbolom generačného optimizmu a vitalizmu. Jeho tvorba sa vyznačovala radosťou zo života, oslavou mladosti a lásky k žene.

       A keďže išlo o interaktívnu hodinu, cieľom pani Mihálikovej bolo jej rozprávanie oživiť a zaujať žiakov (ktorí Smreka ako autora preberajú) práve tým, že tvorbu týchto dvoch autorov nám cez pripravené poetické pásmo priblížili žiačky našej školy.

      Výber textov z tvorby J. Smreka a M. Rázusa a nácvik recitátoriek pripravila Mgr. I. Sečanská a výber skladieb v podobe klavírneho  a flautového sprievodu Mgr. S. Oškerová. A to, ako písal a čo cítil pri písaní svojich básní J. Smrek či M. Rázus nám pretlmočili v podobe nádherných recitácií K. Kohútová (III.B) Rázusovou básňou Matka, M. Opluštilová (II.CLV) Smrekovou básňou Dievča v rozkvete, L. Rabčanová (II.CLV) Smrekovou básňou Mne dedinčanka stepilá L. Pšenicová (II.B) básňou Písané na sude,  ktorú Smrek venoval Modre a modranským vinohradníkom. K precíteniu Rázusovej a Smrekovej poézie prispel i klavírny sprievod v podaní S. Študencovej (II.B) a J. Matalíkovej (III.B), ktorý dokonale podfarbil recitácie našich dievčat. Smrekova a  Rázusova poézia sa niesla priestormi modranského evanjelického kostola a vyvolávala v nás pocity krásna a harmónie.

      A keďže ako pedagogická škola sme nemohli zabudnúť ani na Smrekovu tvorbu pred deti, pripravili sme si aj hudobno-dramatické pásmo Smrekovej Maľovanej abecedy. Kratučké písmenkové básničky, ktoré pozná asi každý: „Adam v škole nesedel, abecedu nevedel...“ sme zdramatizovali a spojili s orfovými nástrojmi, klavírnym a flautovým sprievodom J. Matalíkovej (III.B) a N. Polačikovej (II.A). Na písmenká zo Smrekovej abecedy sa zmenili žiačky III.B triedy E. Harnúšková, K. Hacajová, R. Kodajová, V. Nivnická, D. Šáleková a ich hravé písmenkové pásmo vyvolávalo úsmev na tvári nielen ich spolužiačok, ale aj účinkujúcich, za čo si vyslúžili naše recitátorky aj hudobný sprievod obrovský potlesk od svojich spolužiačok, žiakov gymnázia i modranskej verejnosti.

                  Odchádzali sme s pocitom, že  dvaja spisovatelia, J. Smrek a M. Rázus už nie sú pre nás jednou veľkou neznámou, ale osobnosťami, na ktoré môžeme byť hrdí a cez ich básne, ktoré nám sprostredkovali naše spolužiačky, za čo im patrí obrovské ĎAKUJEME, sme pochopili ich život a tvorbu.

                  Týmto sa chcem poďakovať aj svojej kolegyni Mgr. S. 0škerovej, ktorá celú recitáciu textov a hudobno-dramatické pásmo dotvorila hudobnými skladbami, ktoré dodali celému poetickému pásmu ten správny esprit.

                                                                                                             Mgr. Iveta Sečanská

     • Deň otvorených dverí na našej škole

     • V stredu 23.11.2022 sa v dopoludňajších hodinách uskutočnil prvý Deň otvorených dverí v tomto školskom roku a privítali sme u nás potencionálnych záujemcov o štúdium. Naše žiačky im pútavo ozrejmili náplň štúdia v obidvoch odboroch, ktoré v budúcom školskom roku otvárame a porozprávali, čo všetko môžu počas štyroch rokov zažiť. Potom nasledovala prehliadka priestorov školy, návštevníci mohli nahliadnuť do tried a odborných učební, kde prebiehal vyučovací proces. Dňa otvorených dverí sa zúčastnilo viac ako 120 detí. Verím, že mnohí z nich sa stanú aj našimi žiakmi.

                                                                                                                                                     Mgr. Maroš Jakim

                  

     • Virtuálna realita aj na našej škole

     • Herná novinka od Tatra banky sa stala súčasťou aj našich hodín predmetu Viac ako financie a spolu s Egom  môžeme objavovať svet z úplne inej perspektívy. S novými pojmami sa tak oboznámime počas jazdy vo Ferrari alebo sa spolu preletíme vrtuľníkom ponad Tatry. Ego sa s nami bude po celý čas rozprávať. Dokonca nás nechá šoférovať a spoločne navštívime aj nahrávacie štúdio, kde si spolu zarapujeme.

      Nové vedomosti sa už nemusíme učiť – jednoducho ich stačí prežiť. Aplikácia VR Generation je totiž vytvorená pre prostredie virtuálnej reality. Inovatívnym spôsobom sa poznatky uchovajú v hlave dlhšie, pretože si ich budeme spájať s pozitívnymi pocitmi. Do projektu Tatra banky sa zapojilo až 133 stredných škôl z celého Slovenska a zaradili sme sa k nim. Od Nadácie Tatra banky sme získali  cardboard okuliare na virtuálnu realitu. Aplikácia je okrem toho prispôsobená aj na mobil a vďaka natáčaniu 180-stupňovou kamerou si užijeme rovnaký zážitok.

                                                                

                                                                                        Mgr. Barbora Uhrovičová  koordinátor projektu                                                        

     • Projekt SVET PLASTELÍNY

     • Tento rok sme sa zapojili do projektu od firmy Svet plastelíny, kde výzvou na rok 2022  bola "JESEŇ"

      Účelom projektu bola „Podpora inštitúcií a organizácií, ktoré považujú používanie kreatívnych hier za dôležité vo svojej každodennej práci s deťmi“.

      Na základe výzvy sa nám podarilo získať 30 kg voňavej plastelíny, ktorú študenti budú využívať na hodinách spojených s kreativitou – či už výtvarná výchova, matematická gramotnosť, matematika, ale v prvom rade hlavne na odbornej praxi – kde si spolu s deťmi, alebo seniormi vyskúšajú svoje zručnosti.

                  Už teraz sa tešíme na výtvory z plastelíny.

                                                                                         Mgr. Barbora Uhrovičová

     • Návšteva z DSS Hestia

     • Štvrtok 10.11. bol veľmi špeciálny deň nielen pre nás, praktikantky, ale aj pre našu školu. Klienti zo sociálneho zariadenia Hestia boli plní zvedavosti, ako to na bežnej strednej škole vyzerá, a tak k nám zavítali na návštevu. Pracovníčky Hestie – Andrejka a Janka, tiež bývalé študentky našej školy, dodali stretnutiu nostalgiu a zaspomínali si na svoje študentské roky. Pre našich priateľov bola táto udalosť  nezabudnuteľná. Určite to bolo neopísateľné i pre 4. CLV a p. profesora Tibenského, ktorých klienti navštívili na hodine ANJ. Vznikli nové priateľstvá, ba dokonca i láska 😊.

      Čo sa týka nás, študentiek odboru VOČ, s čistým srdcom môžeme povedať, že tento deň ovplyvnil  náš pohľad na život a na budúcnosť. Týmto ďakujeme všetkým zúčastneným, či už učiteľom alebo študentom za dobrosrdečnosť a milý prístup, pánovi riaditeľovi za pomoc pri realizácií a pani Kuznecovovej za prípravu krásnych darčekov pre našich hostí.

      Vladimíra Prosmanová, Žaneta Prizbulová a Veronika Vodičková z 3.CV

     • INNOVATION CAMP 2022 Banská Bystrica

     • Tento rok sa naša škola zúčastnila súťaže Innovation Camp, ktorá bola pod záštitou JA Slovensko v spolupráci s Nadáciou Národnej banky Slovenska. 15. novembra sa druháčky zapojené v progame Viac ako peniaze – Katka Durcová, Daniel Kĺčová, Kristína Kováčová a Simona Burdová vybrali do Banskej Bystrice, aby reprezentovali našu školu a nadobudli nové skúsenosti a spoznali nových ľudí. Pracovali v zmiešanom tíme (každá bola v inom tíme, čiže netvorili jeden tím). Tímy boli štvorčlenné, žiaci v tíme boli z rôznych škôl z celého Slovenska. A neodišli na prázdno. Katke sa podarilo získať so svojím tímom 2. miesto.

      Tohtoročnou témou bolo:  Ako motivovať mladých ľudí dlhodobo a pravidelne si odkladať svoje peniaze?“ Šesťdesiat žiakov základných a stredných škôl zapojených v programe Viac ako peniaze, hľadalo riešenie na zadanú výzvu. 15-tim tímom sa venovali odborní konzultanti z praxe.

      Cieľom súťaže bolo stimulovať kreatívne a inovačné schopnosti žiakov. Vďaka tejto súťaži si žiaci vyskúšali tímovú prácu pri riešení zadanej výzvy, rozvíjali svoje komunikačné a prezentačné zručnosti, boli motivovaní k využívaniu príležitostí. Súťaž im priblížila aj fungovanie reálneho podnikateľského prostredia.

      Už teraz sa tešíme na ďalší Innovation Camp.

       

                                                                                                                                               Mgr.  Barbora Uhrovičová

     • BIBLIOTÉKA PEDAGOGIKA 2022 a MY

     • Kolorit novembrovej Bratislavy tento rok doplnil i Medzinárodný knižný veľtrh BIBLIOTÉKA, ktorý sa opäť vrátil do bratislavskej Incheby v rozsahu, na aký boli milovníci kníh zvyknutí z čias pred pandémiou. A na tomto najväčšom podujatí svojho druhu na Slovensku sme nemohli chýbať ani MY. V počte 50 žiakov spolu s našimi pedagógmi Mgr. Ivetou Sečanskou a  PaeDr. A. Hercegom a vydavateľstvami zo 6 krajín sveta.

      Vôňa papiera, dobrej kávy, príjemná atmosféra, to nás čakalo v bratislavskej Inchebe, ktorá sa zmenila na obrovskú knižnicu. Veľtrh nám ponúkol knižné novinky, aj nestarnúcu klasiku pre dospelých i detských čitateľov, limitované a exkluzívne tituly v podobe LUXUSNEJ KNIŽNICE.  V programe nechýbali prezentácie kníh a stretnutia so spisovateľmi, takže Nina Polačiková z II. A sa stretla s obľúbenou a usmiatou spisovateľkou Gabrielou FUTOVOU a jej novou knihou Šelmy v lavici odprezentovanou práve na veľtrhu.

      Bibliotéku sprevádzalo špeciálne vysielanie RTVS a zároveň bola doplnená i výstavou PEDAGOGIKA zameranou na prezentáciu učebníc, školských pomôcok a prístupov, vďaka ktorým môže byť i učenie zábavnejšie.

      Z každej strany na nás dýchala vôňa kníh a vďaka žánrovej rozmanitosti si každý z nás našiel medzi množstvom kníh „tú svoju“. Bohatú knižnú ponuku dopĺňal sprievodný program venovaný knihám a čítaniu, tvorivým dielňam, v  ktorých sme si mohli aj my vyskúšať pestrú ponuku nových hier.

      Nikto z nás neodišiel bez knižného darčeka určeného sebe alebo svojim blízkym. Našou rekordmankou v úlovku kníh sa stala Aneta Herinková zo IV.B, ktorá si na veľtrhu zakúpila 9 kníh. Vrátili sme sa plný dojmov a  hlavne s  poznaním, že kniha dokáže náš život naplniť a obohatiť.

      Tešíme sa opäť na ďalšie knižné stretnutie o rok.

                                                                                                                                                      Mgr. Iveta Sečanská

     • SO SLOVENČINÁRMI NA DIVADLE KONVÁLIA

     • Divadlo Ludus pripravilo pre divákov 7. 11. 2022 v Pezinku poetické predstavenie Konvália. Vďaka Mgr. Martine Pukančíkovej, ktorá účasť na tomto i ďalších divadelných predstaveniach v škole organizuje, sme na večernom kultúrnom podujatí nechýbali ani my – študenti a slovenčinári z peginy. A bol to zážitok!

      Predstavenie Konvália vzniklo podľa biografického románu Denisy Fulmekovej Konvália, v ktorom zobrazila príbeh svojej starej mamy Vali Reiszovej (hrala Andrea Sabová), mladej poetky z malackej židovskej rodiny a jej zakázanej lásky k básnikovi a františkánskom kňazovi Rudolfovi Dilongovi (hral Martin Hronský), s ktorým mala dcéru Dagmar. Na pozadí ich komplikovaného vzťahu sa premietajú dejiny 20. storočia.

      Tejto netradičnej „nočnej hodiny slovenčiny“ sa so 40-tkou študentov zo školy zúčastnili aj naši slovenčinári M. Pukančíková, I. Sečanská, P. Blaho a A. Herceg.

      Videá k predstaveniu Konvália:

      - https://www.youtube.com/watch?v=qvOGkxpaZEo

      - https://www.youtube.com/watch?v=W2BTfW9QqXA

      - https://www.youtube.com/watch?v=cIxAbxsp3bY (behind the scenes)

      Podujatie finančne podporil fond ZRPŠ.

       

      Adam Herceg

      foto: naše študentky & Divadlo Ludus

     • Striebro pre Pšenicovú a bronz pre Sovičovú v recitačnej súťaži

     • Zúčastnili sme sa XXIX. ročníka súťaže v umeleckom prednese Beniakove Chynorany 2022. V krajskom kole 3. 11. 2022 našu školu reprezentovalo až 6 recitátoriek – druháčky Laura Pšenicová, Liliana Sovičová, Leona Rabčanová, Michaela Opluštilová a svoju veľkú súťažnú premiéru majú za sebou aj prváčky Nina Andraščíková a Hana Stúpalová. 

      Dvadsiatka recitátoriek súťažila v regionálnom výberovom kole v kaštieli v Modre, aby zabojovali o postup do finále slovenského festivalu poézie Beniakove Chynorany 2022. Medzi ocenenými nechýbali naše študentky.

      Zatiaľ čo druháčky začali s prípravami na súťaž už počas letných prázdnin a od začiatku školského roka usilovne nacvičovali svoje umelecké prednesy, prváčky mali menej času na nácvik. Všetky dievčatá ale spájala húževnatosť a úsilie pripraviť sa na súťaž čo najlepšie.

      Odborná porota ocenila umelecký prednes básne Zverbovaný v podaní Laury Pšenicovej 2. miestom a umelecký prednes básne Nemecká prehliadka 1944 v podaní Liliany Sovičovej 3. miestom.

      Musím pochváliť aj ďalšie recitátorky – Leonu, Michaelu, Ninu a Hanu, ktoré boli výborné, aj napriek tomu že nezískali ocenenia, dostali od poroty slovnú pochvalu aj rady, čo zlepšiť v ďalšom súťažení.

      PaedDr. Adam Herceg

     • Poďakovanie za darovanie 2 % z dane

     • Touto cestou by som sa chcel veľmi pekne poďakovať všetkým darcom, ktorí nám boli ochotní prispieť do nášho občianskeho združenia OZ Pakamo 2% zo svojich daní. Ako som spomenul minulý školský rok vo výzve, získané finančné prostriedky sme použili na revitalizáciu zelenej plochy pri vstupe do školy. Podarilo sa nám skrášliť zatiaľ iba jednu časť plochy, no v budúcom školskom roku by sme radi pokračovali. Rátame opäť s Vašou pomocou. Na realizácii projektu sa podieľali: firma Greenery, OZ Pakamo, Mesto Modra, učitelia a žiaci našej školy.

      Ešte raz, ďakujeme!

                                                                                                                                                             Mgr. Maroš Jakim

  !function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '411489306809433'); fbq('track', 'PageView');