• Veršobranie 2017
     • Veršobranie 2017

     • Tradičné modranské podujatie venované oberaniu básní napísaných na viničových listoch sa tento rok nieslo v duchu Smrekovej Maľovanej abecedypoézie pre deti. Hneď v úvode všetkých privítala organizátorka podujatia Ľubomíra Miháliková. Hosťami večera boli poetka Gabriela Spustová – Izakovičová, Ľubomír Piktor – člen kočovného divadla PIKI a, samozrejme, deti z troch modranských materských škôl a hosťujúcej MŠ zo Smoleníc. Hudobnými vstupmi nás sprevádzali žiaci zo ZUŠ v Modre.

      Jedinečná a osobitá atmosféra recitácie, spevu a tanca detí z MŠ nadchla nielen rodičov detí, ale aj naše žiačky, ktoré detským recitátorom pri ich verejnom vystúpení držali palce a odmenili ich búrlivým potleskom. Záverečnou bodkou podujatia bolo originálne vystúpenie Ľubomíra Piktora v hre Keď mama nie je doma. Nechýbali v nej vtipné situácie, ktoré vyčarovali deťom, ale aj nám, dospelým, úsmev na tvári. A my sa už tešíme na ďalšie stretnutie s literatúrou.

                                                                                                                                                Mgr. Soňa Trojanovská

                                                                                                                                                

    • Projekt "Jedno želanie" na hodine ETV
     • Projekt "Jedno želanie" na hodine ETV

     • "Jedno želanie" je názov projektu, ktorý som sa rozhodol vypracovať na našej škole tento rok. Úlohou žiakov bolo predstaviť si, že majú len jedno jediné želanie. Želanie sa mohlo týkať hocičoho, či už to bolo niečo pre nich samých alebo nejaké všeobecné želanie. Potom si vybrali farebný papier a svoje jediné želanie naň napísali. Na hodinách etickej výchovy v 2.LV triede sme týchto 204 papierikov nalepili na kartón. 

      Cieľom projektu je uvedomiť si, že my - ľudia máme rôzne želania a sme jedineční. Uvedomiť si, že častokrát si želáme niečo, čo možno v skutočnosti ani nepotrebujeme. Uvedomiť si, že čo my vlastníme alebo máme, môže niekto iný považovať za svoje vlastné želanie. Uvedomiť si naše hodnoty a postoje. 

      Chcel by som poďakovať všetkých zúčastneným a osobitne žiačkám a Lukášovi Billovi z 2.LV, ktorí mi pomohli projekt spracovať do výslednej podoby. Všetky želania si môžete prečítať na nástenke na 2. poschodí.

      Mgr. Ján Belák

    • Medzinárodná cena vojvodu z Edinbourghu (DofE)
     • Medzinárodná cena vojvodu z Edinbourghu (DofE)

     • V školskom roku 2016/2017 sa do projektu Medzinárodná cena vojvodu z Edinbourghu zapojilo 15 žiačok. Vybrali si veľmi zaujímavé aktivity, ktoré chcú plniť v jednotlivých oblastiach (šport, talent, dobrovoľníctvo). Držíme im palce a veríme, že sa im podarí úspešne dôjsť do cieľa a zúčastniť sa slávnostnej ceremónie odovzdávania cien.

                         koordinátori projektu Mgr. Ján Belák, Mgr. Iveta Sečanská

    • Dni duševného zdravia - „Dni nezábudiek“
     • Dni duševného zdravia - „Dni nezábudiek“

     • V dňoch od 29.9 – 3.10.2017 sa na Slovensku konala celonárodná zbierka Dni nezábudiek 2017.

      Zbierka  upozorňuje na dôležitosť duševného zdravia a podporuje rozvoj siete starostlivosti o ľudí s duševnými ochoreniami a ich sociálne začlenenie. Dňa 2.októbra sa do  zbierky organizovanej Ligou za duševné zdravie zapojila aj naša škola. Dobrovoľníčkami zbierky v meste Modra boli dievčatá z 3.BV triedy: Sofia Lukačovičová, Marína Hatalová, Veronika Zvolenská, Katarína Vogelová. Spoločne vyzbierali sumu 133,21 €.

      Ďakujeme dievčatám za ochotu zúčastniť sa zbierky a taktiež všetkým, ktorí sa rozhodli svojim príspevkom pomôcť ľuďom s duševnými poruchami. Nezabúdajme, že bez duševného zdravia nie je ani fyzické zdravie.     

                                                                                                   Mgr. Katarína Badinková

    • Okresné kolo v cezpoľnom behu
     • Okresné kolo v cezpoľnom behu

     • Bojovnosť sa oplatí!

      Dňa 29. 09.2017 sa naše študentky z I. A: Michaela Valková, Alexandra Süttöová Sofia Škanderová zúčastnili okresného kola v cezpoľnom behu. Dievčatá čakala náročná trať v dĺžke 3150m, ktorú pre všetkých zúčastnených pripravila ZŠ Kupeckého v Pezinku. Naše“ babenky“ zabojovali a v celkovom poradí  obsadili v súťaži družstiev krásne 2. miesto. V súťaži jednotlivcov Michaela po urputnom boji vo finiši vybojovala výborné 2. miesto, Sofia dobehla na 5. pozícii a Alex obsadila 7. miesto.

      Ďakujeme  dievčatám za bojovnosť, vďaka ktorej získali v súťaži pekné umiestnenie!

                                                                     Mgr. Lenka Štancelová

     • Dobročinná zbierka "Biela pastelka"

     • Dňa 22.09.2017 sa naša škola opäť zapojila do dobročinnej zbierky organizovanej Úniou nevidiacich a slabozrakých. Dobrovoľníčkami zbierky v meste Modra boli dievčatá  z 3.A triedy - Miriam Dujničová, Viktória Bániková, Natália Straňáková, Aneta Krútilová, ktoré tvorili 2 tímy.

      Oba tímy spolu vyzbierali 341,11€.

      Ďakujeme dievčatám za ochotu zúčastniť sa zbierky a taktiež všetkým, ktorí sa rozhodli svojim príspevkom podporiť ľudí so zrakovým postihnutím. 

                                                    Mgr. Katarína Badinková

      Vďaku našej škole vyjadrila aj Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska:

      "Dobrý deň,

      ďakujeme veľmi pekne za spoluprácu aj tento rok. Vám sa podarilo vyzbierať čiastku 341,11€. Tento rok sa podarilo v rámci BA kraja vyzbierať 21 209,54€. ĎAKUJEME a vrúcne aspoň takto virtuálne objímame každého dobrovoľníka  :)"

      Mgr. Jarmila Antalíková

      Vedúca Krajského strediska Bratislava

      Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

      Slovak Blind and Partially Sighted Union

                                                                                                                    

                                                                                                  

    • Boli sme na kurze ochrany života a zdravia ...
     • Boli sme na kurze ochrany života a zdravia ...

     • Aj tento školský rok začali tretiačky posledným povinným kurzom Ochrany života a zdravia. Didaktická hra v Banskej Štiavnici sa všetkým páčila. Počasie nám tento rok prekazilo pohybovo-technické aktivity v lese a museli sme si vymýšľať náhradný program. Dievčatá však boli kreatívne a družstvá zostavené podľa znamení zverokruhu preukázali, že vedia spolupracovať aj v netradičných zostavách.

      Film „Kult hákového kríža“ väčšinu dievčat rozplakal a diskusia o dnešnom extrémizme a terorizme v spoločnosti splnila svoj cieľ. Už tradične najväčší úspech mala beseda s hasičmi a lesom sa ozývala hasičská siréna plnou silou.

      „Ťažko“ pripravovanú nočnú hru sme museli kvôli búrke zrušiť, ale veríme, že aj na tento kurz sa bude spomínať len v dobrom...

      Žiačkam III.A a III.BV triedy patrí poďakovanie za disciplínu a priateľskú atmosféru, ktorá na kurze panovala. Ďakujem kolegyniam Oľge Kuznecovovej a Lenke Štancelovej za bezproblémový priebeh.

                                                                                                                          Vedúca kurzu PaedDr. Tatiana Horká

    • Spoluprácou proti extrémizmu
     • Spoluprácou proti extrémizmu

     • Trieda 4. B sa s pedagógom A. Hercegom zúčastnila v Divadle Aréna dňa 26. septembra 2017 diskusie a koncertu SPOLUPRÁCOU PROTI EXTRÉMIZMU. Podujatie pripravil Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s odborom INTERACT v rámci „DŇA EURÓPSKEJ SPOLUPRÁCE“. Podujatie #ECDAY 2017 bolo určené pre študentov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a bolo spojené s diskusiou hostí - speváčky Celeste Buckingham, spisovateľa a publicistu Michala Havrana a župana Pavla Freša na tému „SPOLUPRÁCOU PROTI EXTRÉMIZMU“.