• Deň narcisov
     • Deň narcisov

     • 13. apríla sa konal  22. ročník finančnej zbierky „Deň narcisov“. V tento deň ulice miest zaplavili žlté kvietky - narcisy. Každý, kto si narcis  pripol na svoj odev, vyjadril týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Aj tento rok sa do zbierky zapojila  naša škola. Dobrovoľníčkami zbierky v meste Modra boli žiačky druhých ročníkov – Simona Danišová 2.A, Lenka Hirnerová 2.A, Lucia Bernátová 2.B, Sabina Smolíčková 2.B.

      Žiačky vyzbierali sumu  445,03 Eur.

      Ďakujeme dievčatám za účasť na tejto zbierke a všetkým, ktorí prispeli na pomoc onkologickým pacientom.

                                                                                                   Mgr. Katarína Badinková

     • Festival duchovnej poézie

     • Daniel Hevier je pre nás známy svojou literárnou tvorbou, ale to, že rád hrá na klavíri a spieva, sme sa mohli presvedčiť s triedami II.A a III.A počas podujatia s názvom Festival duchovnej poézie, ktoré sa konalo 19. apríla v Kultúrnom dome v Modre. Daniel Hevier nám predstavil svoju novú knihu  „Chymeros“, na ktorej pracoval nielen on, ale aj rôzni čitatelia svojimi podnetmi, ktoré mu zasielali. Už teraz hľadá námety na pokračovanie jeho fantasy série z radov študentov. Prezradil nám, aké ťažké je niekedy  spolupracovať so slovenskými  hudobníkmi, pre ktorých píše texty.  Škoda však, že z jeho novej knihy nám neprečítal ani slovíčko a tak zostáva pre čitateľov záhadnou, až pokým si ju neprečítajú.

      Mgr. Martina Pukančíková

     • Spevácka súťaž “Akord” v Leviciach

     • Dňa 18.4.2018 sa žiačky našej školy zúčastnili  speváckej súťaže stredných škôl Akord v Leviciach, kde sa súťažilo v speve medzi  pedagogickými školami. Z našej školy sa súťaže zúčastnili Jana Petrusová a Nina Kurtišová z 2.B triedy, Sabína Chabadová z 1.A triedy, ktorú  doprevádzala hrou na husliach Patrícia Tallová z 3.BV.

      Dievčatá súťažili v speve ľudových a moderných piesní . Aj keď si zo súťaže nedoniesli žiadne umiestnenie, boli plné pozitívnej energie. Získali  neoceniteľné skúsenosti s vystupovaním pred publikom, vypočuli si množstvo talentovaných spolusúťažiacich zo 6 pedagogických škôl zo Slovenska a Čiech. K príjemnej atmosfére popri talentovaných súťažiacich prispela aj odborná porota, ktorej predsedala mladá operná na speváčka Eva Bodorová, ktorá na záver všetkých potešila áriou Giacoma Pucciniho “O mio bambino caro”.

      "Za možnosť zúčastniť sa na tejto súťaží patrí veľká vďaka pani profesorke Sylvii Oškerovej, ktorá nás pripravovala a odborne viedla, " zhodne sa vyjadrili naše talentované žiačky .

      Poďakovanie patrí aj p.prof. Tibenskému, ktorý ochotne sprevádzal naše študentky na súťaži a svojim povzbudivým prístupom a svojským humorom prispel k dobrej nálade našich dievčat.

                                                                                                                                            Mgr. Sylvia Oškerová

     • Svetový deň stolného tenisu pre všetkých

     • Naše žiačky sa zapojili do celoslovenskej akcie v rámci "Športu pre všetkých" so zameraním na stolný tenis.

      Na hodinách TŠV odohrali dievčatá triedne miniturnaje a z každej triedy postúpili dve hráčky do celoškolského finále, ktoré sa uskutočnilo 9. apríla 2018 a zúčastnilo sa ho spolu 17 študentiek a 1 študent.

      Víťazkami turnaja sa stali:

      I. miesto: Zuzana Brocková z II.A triedy

      II. miesto: Tereza Sabolová z III. BV triedy

      III. miesto:  Miriam Kučíková z II. LV triedy

       

      Svoj turnaj absolvovali aj niektorí naši učitelia.

      Hlavným organizátorom akcie bola Mgr. Lenka Štancelová v spolupráci s učiteľmi TŠV.

     • Krajské kolo SOČ 2018

     • Dňa 5.4. 2018 sa v priestoroch SPŠ elektrotechnickej K.Adlera v Bratislave uskutočnil už 40.ročník prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Našu školu reprezentovalo šesť študentiek v štyroch  odboroch: Viktória Bániková  a Natália Straňáková z III.A (odbor Problematika voľného času), Klára Malinková z III.BV (odbor Teória kultúry, umenie, umelecká a odevná tvorba), Leona Manďáková z III.A (odbor Zdravotníctvo a farmakológia), Ester Vařáková z III.A a Sofia Lukačovičová z III.BV (odbor Pedagogika, psychológia, sociológia).

      Sme hrdí, že naše dievčatá sa v silnej konkurencii nestratili a profesionálne odprezentovali svoje práce, čoho dôkazom je výsledková listina krajskej prehliadky, v ktorej sa Natália Straňáková umiestnila na druhom mieste (s postupom do celoslovenského kola), Klára Malinková taktiež na postupovom druhom mieste, Viktória Bániková na treťom mieste a čestné uznanie získala aj Ester Vařáková.

      Víťazkám srdečne blahoželáme, zúčastneným ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a Natálii a Kláre držíme palce v celoslovenskom kole.

      Mgr.Soňa Trojanovská