• Oznámenie
     • Oznámenie

     • Riaditeľka SOŠ Pg v Modre oznamuje, že na deň 18.06.2018 (pondelok) udeľuje žiakom školy riaditeľské voľno z organizačných dôvodov (talentové skúšky na PMŠ). Vyučovanie bude pokračovať v utorok 19.06.2018.

    • Rovesnícke vzdelávanie „Učíme sa triediť“
     • Rovesnícke vzdelávanie „Učíme sa triediť“

     • Študentky 3. ročníka si na hodinách biológie (ekológie) pripravili pre svoje spolužiačky v rámci projektu „Učíme sa správne triediť odpad“ teoretické materiály a testy o triedení odpadu. Svoje prezentácie predviedli pred spolužiačkami a preverili ich vedomosti pomocou testu. Nový spôsob získavania vedomostí sa študentkám zapáčil a svojimi zvedavými otázkami „pani učiteľky“ riadne  potrápili  a tie im zasa neodpustili žiadnu chybičku v teste.

                   p. prof. Mária Moravčíková

    • Medzinárodná tanečná súťaž
     • Medzinárodná tanečná súťaž

     • Dňa 13.05.2018 sa žiačka 2.B triedy Adriana Valková zúčastnila medzinárodnej tanečnej súťaže "Mia Festival za boj proti drogám". Adriana vystúpila so štyrmi choreografiami, s ktorými sa umiestnila na dvoch 2. miestach a dvoch 3. miestach. S dvomi choreografiami postúpila na medzinárodné finále do Prahy a Olomouca.

      Na súťaži vystúpila aj s gymnastickou choreografiou, ktorú jej pomohla vytvoriť p. prof.Oľa Kuznecovová v rámci projektu DofE a obsadila vďaka nej 2. miesto. Adriane sa na súťaži veľmi páčilo, mala možnosť stretnúť sa a podať si ruku s niekoľkými slávnymi tanečníkmi, ako sú napr. český 1. vicemajster sveta 2017 v streetdance show Václav Nágl, so slovenskou 2. vicemajsterkou sveta v hip-hop skupinách Ivicou Folučkovou a ďalšími.

    • Jarné účelové cvičenie
     • Jarné účelové cvičenie

     • V pondelok 30. apríla sa uskutočnilo jarné účelové cvičenie. Aj keď veľa žiakov chýbalo, tí čo prišli, si užili pekný slnečný deň. Dochádzajúci, ale aj dievčatá z Modry spoznávali počas krátkej prechádzky okolie Modry a pri záchytnej nádrži si pripomenuli záplavy spred niekoľkých rokov a inštrukcie ako sa správať, aby sme týmto živelným pohromám predchádzali.

      Na známom turistickom mieste Štúrova lavička si mohli žiaci pozrieť obrázky z minulosti tohto miesta a prečítať niekoľko informácií z histórie. Medzitým učitelia TV pripravili v členitom teréne krátky cezpoľný beh. Ten absolvovali všetci žiaci v dvojčlenných družstvách a niekoľkí si to aj dobrovoľne zopakovali. Najrýchlejšie boli prváčky.

      Organizátorom účelového cvičenia bola T. Horká