• Kvalifikačná expedícia "DofE"
     • Kvalifikačná expedícia "DofE"

     • Na konci školského roku 2017/2018 sa uskutočnila Kvalifikačná expedícia, ktorá je vyvrcholením programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu“. Expedície sa zúčastnilo 15 žiačok, ktoré boli rozdelené do dvoch tímov. Jeden z tímov bol tiež súčasťou celoslovenskej akcie „Zelené kopce“, ktorú organizovala spoločnosť NorthFinder. Ich úlohou bola počas expedície zbierať odpadky a taktiež celú expedíciu prežiť bez-odpadkovo, čo sa im úspešne podarilo.

      Žiačky sa popasovali s výzvami expedície veľmi dobre, prežili noc v stanoch, uvarili si teplé jedlo a bezpečne zvládli návrat domov. Všetkým zúčastneným gratulujeme a tešíme sa na 9. októbra 2018, kedy im budú slávnostne odovzdané ceny.

      Taktiež by som chcel poďakovať aj kolegyniam aj kolegom (PaeDr. Herceg, Mgr. Pukančíková, Mgr. Okapalová, Mgr. Moravčíková, Mgr. Štancelová, Mgr. Oľa Kuznecovová, Mgr. Sečanská, Mgr. Šima-Juriček), ktorí boli ochotní venovať žiačkam svoj osobný čas a pomôcť im dosiahnuť cieľ v jednotlivých aktivitách.

      „DofE bola príležitosť vyskúšať, dosiahnuť niečo nové a objaviť v sebe čosi, o čom sme možno ani nevedeli.“ Alex

      „DofE pre mňa znamenalo získať nové skúsenosti a nezabudnuteľné zážitky.“ Ema

      „DofE bola skvelá príležitosť osobne napredovať a získať za to ocenenie.“ Veronika P.

      „DofE znamená robiť niečo viac ako ostatní pre to, aby sme splnili ciele“ Maťka

      „DofE pre mňa znamenalo prekonať samú seba a myslieť viac na druhých ľudí.“ Veronika T.

      „DofE mi umožnilo rozvíjať sa v rôznych oblastiach, dosiahnuť cieľ a byť ocenená.“ Paťka

      „DofE pre mňa znamená dosiahnuť viac, ako sa očakáva“ Natália

       

      Mgr. Ján Belák - koordinátor projektu

     • Opravné maturitné skúšky

     • Opravný termín MS sa koná 12. septembra 2018. Anglický jazyk - od 8.00 v učebni ANJ, slovenský jazyk a literatúra - od 9.00 v uč. č. 24 na 1. poschodí, TČOZ - od 10.00 v uč. č. 24. Maturantom držíme palce.

     • Prázdninový mix zážitkov

     • V dňoch 16.7.-20.7. 2018 sa žiačky SOŠ pedagogickej v Modre – Laura Ščípová, Saša Pápežová, Lucia Bernátová, Nina Kurtišová a Janka Petrusová zúčastnili ako šikovné a kreatívne animátorky tábora Prázdninový mix zážitkov 2018 v SCVČ Modra. Študentky pripravili pre deti nezabudnuteľný táborový zážitok a odniesli si nové skúsenosti z voľnočasovej činnosti s deťmi. 

      Mgr. Monika Lindtnerová