• Oznam
     • Oznam

     • Riaditeľka SOŠ Pg v Modre oznamuje, že na deň 29.10.2018 (pondelok) udeľuje žiakom školy riaditeľské voľno z organizačných dôvodov. Vyučovanie bude pokračovať v pondelok 05.11.2018 po jesenných prázdninách.

     • „Dobročinné zbierky“

     • V mesiaci september a október sa tradične zapájame do dvoch dobročinných zbierok. Prvá zbierka „Biela pastelka“ sa uskutočnila 21.9.2018 organizovaná Úniou nevidiacich a slabozrakých.

      Druhá zbierka „Dni nezábudiek“ sa konala 4. októbra 2018 organizovaná Ligou za duševné zdravie.

      Dobrovoľníkmi obidvoch zbierok boli študenti 3. ročníkov (Petra Cuninková, Klára Birošíková, Dagmar Mesíčková, Vanesa Kellnerová, Lukáš Bila, Miška Prutkayová, Silvia Sedláčková, Ivana Ambrová).

      V uliciach mesta Modra, Pezinok i v našej škole oslovili ľudí, učiteľov, študentov  pre podporu správnej veci, ktorej účelom je pomáhať.Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa ochotne ujali tejto činnosti. Vďaka patrí aj  všetkým ľuďom, ktorí  prispeli dobrovoľnou finančnou čiastkou na pomoc ľuďom so zrakovým postihnutím a ľuďom s duševnými ochoreniami.

      Výnos zbierok: Biela pastelka“ 234,70 Eur         Dni nezábudiek“ 357,80 Eur

       

                                                                            Koordinátorka zbierok: Mgr. Katarína Badinková

    • Dejepisná exkurzia v Rakúsku
     • Dejepisná exkurzia v Rakúsku

     • Triedy I. A a I. BV si 18. 9. a 1. 10. mohli vyskúšať, ako sa žilo v Rímskej ríši. V archeologickom parku Carnuntum navštívili rímsky dom, vilu, obchody či kúpele. Všetko funkčné, dobovo zariadené a postavené tradičnými rímskymi postupmi, a to ako výsledok experimentálnej archeológie. Študenti si prezreli aj pracovisko archeológov. Druhou zastávkou bolo Múzeum Carnuntinum v Bad Deutsch Altenburgu, v ktorom bola interaktívna výstava o rímskej armáde a živote v nej. Záverom bola prehliadka Hainburgu, niekto dal prednosť dunajskému nábrežiu, iní uprednostnili prechádzky mestom alebo obchodmi. Exkurziu a sprevádzanie pripravil A. Herceg. Pedagogický dozor zabezpečili M. Pukančíková a B. Uhrovičová. Exkurzia sa mohla zorganizovať za 10 EUR aj vďaka autobusovej doprave p. Ježoviča a príspevku na poistenie z fondu ZRPŠ.

                                                                                                                                                  A. Herceg  

    • "Deň úsmevu"
     • "Deň úsmevu"

     • Prvý októbrový piatok patril tradične Medzinárodnému dňu úsmevu. Animátori a vočkári z III.LV triedy rozdávali úsmevy a smajlíky nielen v škole svojim spolužiakom, ale aj v uliciach Modry. Okrem venovania úsmevu komukoľvek si žiaci spolu zaspievali aj známu pesničku „Úsmev“ na našom schodišti.

      Ďakujeme všetkým za spoluprácu: Barbore Uhrovičovej za sprevádzanie, hudobníčkam Sylvii, Soničke a Betke za pomoc so spevom, pani zástupkyni za pomoc so školským rozhlasom a samozrejme žiakom III.LV triedy, ktorí zvládli prípravu a organizáciu celej akcie samostatne, i keď s malými chybičkami.

      Veríme, že skúsenosti s organizovaním podobných akcií samotnými študentami zužitkujú naši absolventi aj vo svojej profesionálnej praxi.

                                                                                      PaedDr. Tatiana Horká

    • Modranské vinobranie
     • Modranské vinobranie

     • Dňa 29.09.2018 sa žiaci našej školy zúčastnili ako dobrovoľníci alegorického sprievodu modranského vinobrania. Zúčastnené dievčatá a Lukáš reprezentovali našu školu ako vždy - výborne. Ich úlohou bolo predstaviť Masarykov 1. štátny učiteľský ústav z obdobia rokov 1919 - 1939 a vystupovať ako študenti vtedajšieho ústavu. Úlohy sa zhostili vynikajúco, o čom svedčia aj priložené fotografie.

      Ďakujeme všetkým za peknú reprezentáciu našej školy... 

    • Skvelý úspech našich bežkýň !
     • Skvelý úspech našich bežkýň !

     • Dňa 28. septembra 2018 sa družstvo našich dievčat zúčastnilo Okresného kola v cezpoľnom behu v Pezinku.  Po vlaňajšom druhom mieste sme si robili nádeje aj tento rok na medailové umiestnenie.  No stalo sa niečo nečakané. Družstvo dievčat, v zložení Michaela Valková II.A, Nikita Lužáková I.AZuzana Gajdošová I.BV,  príkladne zabojovalo a obsadilo v jednotlivcoch tretie, štvrté a piate miesto, čo v konečnom výsledku značilo 1. miesto v družstvách a postup do krajského kola.

      Ďakujeme dievčatám za príkladnú bojovnosť a vzornú reprezentáciu školy.

                                                                                                               Mgr. Lenka Štancelová

    • "PaKABRANIE"
     • "PaKABRANIE"

     • V piatok 21. septembra boli do našich radov prijatí prváci. Imatrikulácie už tradične zorganizovali žiaci tretích ročníkov. V tomto roku sa témou stalo vinobranie v Modre a tretiaci si aj pomenovaním  akcie pripomenuli starý, medzi žiakmi obľúbený, názov školy. V krátkom programe sa predstavili tretiaci aj prváci, ktorí sa museli „popasovať“ so strapcami hrozna. Po zložení slávnostného sľubu dostal každý z nich certifikát. Za jeho návrh a spracovanie ďakujeme Zuzke Brockovej z III. B triedy. Ďakujeme aj IV.A za ich trojhlasný Gaudeamus a všetkým tretiakom za ich nápady a iniciatívu.

      Na prípravu a organizáciu dohliadala T. Horká.

       

    • Kurz ochrany života a zdravia
     • Kurz ochrany života a zdravia

     • K začiatku školského roka /10.09. - 14.09./ patrí aj posledný z povinných kurzov nášho vzdelávacieho programu. Po dvoch daždivých rokoch sme mali krásne počasie a dievčatá + Lukáš mohli stráviť celé dni v prírode. Okrem návštevy bane a didaktickej hry v B. Štiavnici sme si spolu užili aj množstvo aktivít. Osvedčilo sa rozdelenie do družstiev podľa znamení zverokruhu a žiaci pracovali nie ako jednotlivé triedy, ale ako kolektív tretieho ročníka. Podarila sa aj nočná hra i keď niektorí blúdili v lese dve hodiny. V diskusiách sme sa rozprávali nielen o terorizme a agresivite, ale sumarizovali sme zážitky a poznatky zo všetkých kurzov. Napriek dodržaniu  všetkých bezpečnostných predpisov sme sa nevyhli úrazu, ktorý vznikol pri banálnej detskej hre, v čase osobného voľna. To nás znova utvrdilo v skutočnosti, že poučovaní o bezpečnosti a vedenie k premyslenej organizácii každej činnosti nie je nikdy dosť a práve preto všetky naše kurzy prispievajú k zvyšovaniu profesionálnej odbornosti našich absolventov.

                                                                                                                     PaedDr. Tatiana Horká