• 27. 11. 2019 - DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
     • 27. 11. 2019 - DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

     • Srdečne pozývame všetkých žiakov a ich rodičov na Deň otvorených dverí. Príďte si pozrieť naše učebne, zoznámte sa s našimi žiakmi a vyučujúcimi, pozrite si ukážky talentových skúšok. Tešíme sa na vás v čase od 8.00 do 13.30 hod.

     • Škultétyho rečňovanky

     • Aj tento rok sme sa zapojili do literárnej súťaže Škultétyho rečňovanky.Cieľom bolo napísať maximálne 5 vlastných básní alebo prozaických útvarov na ľubovoľnú tému.  Naša žiačka z  III.BV,Monika Šebestová, sa zúčastnila už druhýkrát a rovnako druhý raz aj vyhrala 1.miesto v kategórii poézia žiakov strednej školy. K úspechu jej literárnej tvorby jej srdečne blahoželáme! 

                                                       Mgr. Martina Pukančíková

     • Odpad sa nevyparí

     • Naše študentky Eva Gašparovičová, Martina Snovická a Hana Vladymirecová aktívne pracujú v celomestskom projekte Odpad sa nevyparí. Našla si ich už aj televízia. Posúďte, aké  sú z nich televízne hviezdy.  Link je tu.

       

    • „Imatrikulácia našich prvákov“
     • „Imatrikulácia našich prvákov“

     • Dňa 23.10.2019 sa v priestoroch telocvične uskutočnila dlhšie očakávaná imatrikulácia študentov prvých ročníkov. Tohtoročnú slávnosť spoločne pripravili študentky tretích ročníkov pod taktovkou triednych učiteliek Mgr. I. Sečanskej a Mgr. K. Badinkovej.                                 Atmosféra celej akcie sa niesla v duchu priateľstva, smiechu, radosti a dobrej nálady.    Tretiačky pre našich prvákov pripravili originálne a zábavné aktivity, ktoré veľmi hravo a ľahko zvládli. Imatrikulácia neobišla ani nových učiteľov. V tanečnej súťaži preukázali kreatívne pohybové schopnosti a taktiež zmysel pre zábavu, začo im ďakujeme.           Dúfame, že  sa imatrikulácie našim prvákom páčili a budú na tento „slávnostný deň“ dlho a s úsmevom spomínať. Týmto odovzdávame štafetu tohtoročným druhákom, ktorých príprava tejto akcie čaká na budúci školský rok. Tešíme sa opäť o rok. 

      Mgr. Katarína Badinková

      Fotogaléria

       

                                                                             

       

    • Deň župných škôl
     • Deň župných škôl

     • Aj tento rok sa v jesennom období naša škola zviditeľnila na podujatiach organizovaných BSK - Deň župných škôl v Avione a Župná škola pre teba, ktoré boli určené žiakom 9.ročníkov. V Bratislave, Pezinku, Senci a Malackách sa predstavili študentky našej školy s hudobno-tanečným programom, ktorý aj podľa moderátorov vytvoril veľmi príjemnú a veselú atmosféru a rozhýbal všetkých účastníkov podujatí. Pre záujemcov o štúdium bola pripravená aj odmena v podobe sladkých medovníčkov, ktoré napiekli naše študentky.

      V našom stánku sa deviataci mohli oboznámiť so študijnými odbormi a naše dievčatá im ponúkli informácie o škole, o našich aktivitách a samozrejme i pikošky zo študentského života v škole i mimo nej. 

      Vďaka patrí všetkým študentkám, ktoré sa zapojili do programu i do prezentovania školy a tiež pedagógom, ktorí sa na týchto podujatiach zúčastnili, alebo inak prispeli k zviditeľneniu našej školy.

      Mgr. Soňa Trojanovská

      Fotogaléria