• Obvodné kolo v basketbale dievčat - máme 1. miesto
     • Obvodné kolo v basketbale dievčat - máme 1. miesto

     • Dňa 22.11.2019 sa uskutočnilo Obvodné kolo oblasť Pezinok v basketbale dievčat. Súťaže sa zúčastnili tri družstvá a to: Obchodná akadémia Pezinok, Gymnázium Pezinok a SOŠ pedagogická Modra. Našu školu reprezentovali: Gajdošová Zuzana, Hianiková Janka, Hirnerová Lenka, Hladíková Aneta, Klampárová Kristína, Kopuncová Kristína, Kupkovičová Veronika, Polačiková Veronika, Prášilová Gloria a Takáčová Sabína.    Súťaž sa uskutočnila v Športovej hale SOU, Komenského ul. Pezinok.Hrací systém bol, že sa hralo každý s každým. Víťazom sa stalo družstvo SOŠ pedagogickej Modra, ktoré zvíťazilo v oboch stretnutiach a tak postúpilo na krajské majstrovstvá.

      Mgr. Dušan Rehák

     • Zážitkové centrum vedy Aurelium

     • V mesiacoch september a október sa naša škola vrámci podpory spolupráce BSK a vedeckého centra Aurelium zúčastnila zaujímavej exkurzie pod vedením pani učiteľky Moravčíkovej, Uhrovičovej a Okapalovej.

      Exkurzie sa zúčastnili žiaci prvých a druhých ročníkov. Najskôr sme však navštívili Bratislavský hrad a pozreli si výstavu "Nebáť sa moderny! 90. výročie založenia Školy umeleckých remesiel v Bratislave" a výstavu "Martin Benka", ktorá bola unikátna množstvom vystavených obrazov tohoto autora.

      Po návšteve hradu sme sa presunuli do zážitkového centra, kde nám pracovníci najskôr predviedli "Laserovú show" a oboznámili nás so samotným centrom, kde si žiaci sami vyskúšať rôzne princípy fungovania javov, či už fyzikálnych, matematických, chemických. Najviac sa žiačkami páčila zvuková miestnosť, trénovanie postrehu a automobilový trenažér.

      V samotnom centre by vedeli stráviť aj niekoľko hodín, určite by sa každému páčila takáto forma vzdelávania.

       

      B. Uhrovičová

     • Súťaž - Innovation camp

     • Tento rok sme sa opäť zapojili do súťaže Innovation Camp realizovanej vrámci projektu finančného vzdelávania - predmetu Viac ako financie a tentokrát úspešne. Z 29 tímov prihlásených z celého Slovenska, sa mohlo súťaže zúčastniť iba 10 vyžrebovaných stredoškolských  tímov, čo sa nám podarilo. Do súťaže bolo zapojených 5 žiačok z prvých ročníkov našej školy: Simona Kubáňová I. B, Kristína Súkupčáková I. A, Simona Števíková I. A, Barbora Tollarovičová I. B a Linda Reyová I. CLV + dve náhradníčky.

      Innovation Camp je celodenná súťaž, ktorá sa konala  13. novembra v Bratislave, priamo na ústredí Slovenskej sporiteľne v spolupráci s Nadáciou Slovenskej sporiteľne a nadáciou JA Slovensko. Samotná súťaž predstavuje pre študentov intenzívnu skúsenosť, ktorá stimuluje ich kreatívne a inovačné schopnosti. Študenti pracovali na reálnej výzve v zmiešaných tímoch z rôznych škôl z celého Slovenska (podmienkou je, že z jednej školy nemôžu byť žiaci v jednom tíme). Úlohou bolo nájsť najlepšie riešenie na danú tému a prezentovať ho pred odbornou porotouNajlepšie 3 tímy získali hodnotné ceny. Medzi ocenenými boli aj naše žiačky.

      V tímovej aktivite vyhrala Kristína Súkupčáková spolu s jej tímom. Na 2. mieste sa umiestnil tím s Lidnou Reyouvou a na 1. mieste bola ocenená Barbora Tollarovičová s jej tímom.

      Vďaka tejto súťaži si študenti mohli precvičiť svoje komunikačné a prezentačné zručnosti, vyskúšali si tímovú prácu pri riešení výzvy a spoluprácu s konzultantmi – mentori z praxe. Na základe výzvy im súťaž priblížila fungovanie firiem v reálnom podnikateľskom prostredí.

      Cieľom súťaže bolo zároveň motivovať študentov, aby sa stali úspešnými na trhu práce.

      B. Uhrovičová

     • MESTO MODRA OCEŇOVALO ŠTUDENTOV

     • Pri príležitosti blížiaceho sa Dňa študentov udelilo Mesto Modra ocenenia najlepším žiakom a študentom našich základných a stredných škôl. Každý vyniká v niečom inom, ale jedno majú spoločné - chcú veľa vedieť a učenie ich baví. Ocenenia z rúk primátora Modry Juraja Petrakoviča, viceprimátora Mariána Gavorníka a poslankyne Andrey Kukumbergovej si prevzalo 11 mladých ľudí..

    • Pripomíname si 30. výročie Nežnej revolúcie ´89
     • Pripomíname si 30. výročie Nežnej revolúcie ´89

     • V mesiacoch október a november 2019 si študenti našej školy pripomínajú 30. výročie Nežnej revolúcie 1989 sériou podujatí a vzdelávacích aktivít. Tu je ich prehľad:

      Velvet talkshow o Nežnej revolúcii / hostia herec J. Bača, komik T. Hudák, producent M. Hečko, moderuje L. Pelč (9. 10.)

      November ´89 – divadelné predstavenie Divadelné centrum Martin (23. 10.)

      Nemá trieda – interaktívna hodina dejepisu 2. ročníkov inscenovaná hercami Divadla J. Palárika Trnava S. Soldanovou, M. Kochanom a M. Jánošom a diskusia s historikom Ľ. Morbacherom (25. 11.)

      pracovné listy November ´89 – práca a diskusia na vyučovacej hodine

      30 / 89 - vyše 100-stranový magazín o Nežnej revolúcii ako darček pre študentov od Denníka N

      Za spoluprácu pri príprave podujatí k 30. výročiu Nežnej revolúcie ďakujem kolegyniam Mgr. I. Sečanskej, Mgr. M. Pukančíkovej a KC Modra.

       A. Herceg, školský koordinátor pre oblasť ľudských práv

      foto: rtvs

     • Václav Kostelanski na našej škole

     • V pondelok 7. októbra 2019 sa konala ďalšia beseda v 3. ročníku ceny René, ktorá vznikla, aby sa mladí čitatelia dostali k aktuálnym slovenským knihám, no tiež aj preto, aby o nich uvažovali a diskutovali a aby v hlasovaní vybrali svojho víťaza spomedzi 5 nominovaných kníh.

      "Človek by mal čítať, aby z neho nebolo nekultúrne hovädo," tak nejak zakončil besedu na SOŠ pedagogickej v Modre autor Václav Kostelanski.

      Kto nepozná autora a jeho texty (zbierky poviedok Chuť zabiť, Incident a Virtuóz - všetko KK Bagala), mohol by si myslieť, že takýto slovník na školu nepatrí.

      Moderátor diskusie pedagóg Adam Herceg sa však sám autora pýtal, či sa on sám na škole stretol s podobnými textami alebo či by ho potešilo sa s nimi stretávať.

      Václav Kostelanski, hoci je mužom nemnohých slov, okúzlil a pobavil publikum na pedagogickej škole rozprávaním o ľuďoch, ktorých stretáva a ktorí sa objavujú v jeho prózach. Zároveň študoval špeciálnu pedagogiku, ku ktorej to mnohých modranských študentov určite ťahá, takže bol prínosnou návštevou aj v tomto ohľade.

       

      Článok a foto na webe LIC:

      https://www.litcentrum.sk/clanok/vaclav-kostelanski-na-sos-pedagogickej-v-modre?fbclid=IwAR0x5X95x2DXKDZ6HG_dBZNb4BP4wjY_0QJPc1ChMs2mjR5JOnM4RVCZJX4

       

       

      Soňa Uriková, LIC

     • Velvet talkshow o Nežnej revolúcii

     • 30. výročie Nežnej revolúcie a pád komunistickej totality sme si pripomenuli prvým zo série podujatí. Študenti našej školy zavítali 9. 10. na Velvet talkshow, ktorú moderoval Lukáš Pelč. Hosťami boli: herec Juraj Bača, stand-up komik Tomáš Hudák , Nataša Ďuričová či producent Maroš Hečko. Hostia zrozumiteľným a zábavným spôsobom priblížili historické udalosti Novembra ´89 a tiež špecifiká života v socializme. Talkshow doplnili aj piesne Karla Kryla.

      A. Herceg

     • Follow-up seminár - Anna Franková

     • Od 19. do 21.septembra 2019 sa v Bratislave zúčastnili naše študentky Terka, Silvia, Nika a študent Lukáš follow-up seminára. Zišli sa na ňom sprievodcovia výstavou Odkaz Anny Frankovej, ktorí chcú odkaz Anny Frankovej ďalej šíriť medzi svojimi rovesníkmi. Počas semináru získali praktické skúsenosti s lektorovaním na témy antisemitizmu, diskriminácie, predsudkov a stereotypov. Nadobudnuté skúsenosti môžu ďalej využiť v škole, či v svojom okolí a reálne tak prispieť k budovaniu otvorenej spoločnosti.

      Zároveň sa stanú súčasťou medzinárodnej siete sprievodcov a sprievodkýň z celého sveta pod názvom Anne Frank Youth Network. Seminár organizovala Nadácia Milana Šimečku.

      Terka a Nika koncom októbra preniesli skúsenosti z workshopov do aktivít, ktoré si pripravili pre svojich spolužiakov v škole. V rámci rovesníckeho učenia hovorili so spolužiakmi o problematike predsudkov, migrácie a stereotypov.

      A. Herceg

     • Škultétyho rečňovanky

     • Aj tento rok sme sa zapojili do literárnej súťaže Škultétyho rečňovanky.Cieľom bolo napísať maximálne 5 vlastných básní alebo prozaických útvarov na ľubovoľnú tému.  Naša žiačka z  III.BV,Monika Šebestová, sa zúčastnila už druhýkrát a rovnako druhý raz aj vyhrala 1.miesto v kategórii poézia žiakov strednej školy. K úspechu jej literárnej tvorby jej srdečne blahoželáme! 

                                                       Mgr. Martina Pukančíková

     • Odpad sa nevyparí

     • Naše študentky Eva Gašparovičová, Martina Snovická a Hana Vladymirecová aktívne pracujú v celomestskom projekte Odpad sa nevyparí. Našla si ich už aj televízia. Posúďte, aké  sú z nich televízne hviezdy.  Link je tu.

       

    • „Imatrikulácia našich prvákov“
     • „Imatrikulácia našich prvákov“

     • Dňa 23.10.2019 sa v priestoroch telocvične uskutočnila dlhšie očakávaná imatrikulácia študentov prvých ročníkov. Tohtoročnú slávnosť spoločne pripravili študentky tretích ročníkov pod taktovkou triednych učiteliek Mgr. I. Sečanskej a Mgr. K. Badinkovej.                                 Atmosféra celej akcie sa niesla v duchu priateľstva, smiechu, radosti a dobrej nálady.    Tretiačky pre našich prvákov pripravili originálne a zábavné aktivity, ktoré veľmi hravo a ľahko zvládli. Imatrikulácia neobišla ani nových učiteľov. V tanečnej súťaži preukázali kreatívne pohybové schopnosti a taktiež zmysel pre zábavu, začo im ďakujeme.           Dúfame, že  sa imatrikulácie našim prvákom páčili a budú na tento „slávnostný deň“ dlho a s úsmevom spomínať. Týmto odovzdávame štafetu tohtoročným druhákom, ktorých príprava tejto akcie čaká na budúci školský rok. Tešíme sa opäť o rok. 

      Mgr. Katarína Badinková

      Fotogaléria

       

                                                                             

       

    • Deň župných škôl
     • Deň župných škôl

     • Aj tento rok sa v jesennom období naša škola zviditeľnila na podujatiach organizovaných BSK - Deň župných škôl v Avione a Župná škola pre teba, ktoré boli určené žiakom 9.ročníkov. V Bratislave, Pezinku, Senci a Malackách sa predstavili študentky našej školy s hudobno-tanečným programom, ktorý aj podľa moderátorov vytvoril veľmi príjemnú a veselú atmosféru a rozhýbal všetkých účastníkov podujatí. Pre záujemcov o štúdium bola pripravená aj odmena v podobe sladkých medovníčkov, ktoré napiekli naše študentky.

      V našom stánku sa deviataci mohli oboznámiť so študijnými odbormi a naše dievčatá im ponúkli informácie o škole, o našich aktivitách a samozrejme i pikošky zo študentského života v škole i mimo nej. 

      Vďaka patrí všetkým študentkám, ktoré sa zapojili do programu i do prezentovania školy a tiež pedagógom, ktorí sa na týchto podujatiach zúčastnili, alebo inak prispeli k zviditeľneniu našej školy.

      Mgr. Soňa Trojanovská

      Fotogaléria

  !function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '411489306809433'); fbq('track', 'PageView');