• Vianočná akadémia
     • Vianočná akadémia

     • „Bol by som rad keby táto škola začala opäť žiť,“ tieto slová, ktoré vyslovil na začiatkušk. roka p. riaditeľ M. Jakim si zobrala trieda 2.A k srdcu.

      Behom 3 mesiacov podnietila celú školu do tvorivej aktivity a zorganizovala“ VEĽKÚ PAKA SHOW“. Táto show bola o spolupráci, kreativite a zábave. Každá trieda si vylosovala jeden muzikál s charakteristickou piesňou, ktorú bolo treba spracovať po umeleckej, tanečnej alebo aj speváckej stránke.

       

      Dňa 10.12.2019 sa ozvali celým kultúrnym domom dva hlasné údery palicou. Chvíľu bola tma, no potom reflektory osvietili pódium kde už stál veľkolepý cirkus, showmanka, zbor a p.u. Oškerová, ktorá spievala. Zazneli prvé tóny piesne THIS IS ME a s ňou naskočili zimomriavky. Po nezabudnuteľnom  úvodnom vystúpení organizátoriek -2.A sa súťažne predviedli jednotlivé triedy. Bola to pestrá paleta muzikálových melódií ako napr. Summer night, - Waterloo,

       America, We all a need together.....

      Keďže to bola súťaž, naša skvelá porota určila na základe kritérií, poradie troch najlepších vystúpení. Najlepšie sa popasovali s náročnou úlohou študentky 3.A triedy, za čo ich čakala sladká odmena –torta a zlatá trofej / poďakovanie patrí našej spolužiačke Vivien, ktorá vlastnoručne vyrobila všetky tri víťazné trofeje/.

       

      Po odovzdaní cien, sladkostí všetkým zúčastneným, diplomov predviedli svoje úžasné vystúpenia jednotlivci či skupinky študentov a išlo im to výborne. Videli sme baletné, spevácke a tanečné vystúpenie dokonca dve študentky- Vivien z 2.A a Saška z 3.A ponúkli vlastné piesne s gitarou.

       Celú túto show ukončili naše tri štvrtácke triedy, ktoré nás pobavili svojimi najlepšími vystúpeniami zo stužkových slávností- ďakujeme.

      Nedá sa nespomenúť mená skvelých ľudí, bez ktorých by táto show nebola:

      V prvom rade -Sandra Laczová – ktorá priniesla hlavnú myšlienku –nápad a celé to zrežírovala, naša p. uč. Sylvia Oškerová, ktorá odspievala úvodnú pieseň,

      p. riaditeľ Maroš Jakim, ktorý podporil túto myšlienku, moderátorky Viki a Katka z 2.A, Miška Kocianová, ktorá upiekla sladkú výhernou tortu, celý kolektív žiačok 2.A za nádhernú vlastnoručnú výzdobu KD, ktorou nepochybne  dotvorili  atmosféru muzikálových vystúpení.

      Zo srdca ďakujeme. Tešíme sa na ďalšie originálne nápady.

                                                                  Barbora Ratkovská, Mgr. Sylvia Oškerová

    • PAKÁRSKE ECHO
     • PAKÁRSKE ECHO

     • Vyšlo prvé číslo tohtoročného školského časopisu – PAKÁRSKE ECHO. Obsahuje aj „Kupón na neskúšanie“. 

      Príjemné čítanie želá redakcia Pakárskeho echa.

    • Mikuláš v Špeciálnej ZŠ
     • Mikuláš v Špeciálnej ZŠ

     • Už niekoľko rokov naši animátori spestrujú Mikuláša deťom zo Špeciálnej základnej školy na Vajanského ulici v Modre. Inak tomu nebolo ani tentokrát. Prváci a štvrtáci spojili svoje sily, dali hlavy dokopy a pripravili pútavý program. V kostýmoch Mikuláša, čertov, anjelov a škriatkov im to náramne pristalo a vytvorili tak typickú mikulášsku atmosféru. Deti s radosťou recitovali a spievali a za svoju snahu boli odmenené plyšovými hračkami a mikulášskymi balíčkami.

      Pre animátorov zo 4.LV to bol posledný Mikuláš, ktorého pripravili, takže (ako všetci tvrdia) si to užili. No a žiaci z 1.CLV postupne získavajú skúsenosti s organizovaním animačných programov. Tento rok obe triedy fungovali ako jeden zohratý tím, za čo im patrí veľká vďaka.

       

      Mgr.Soňa Trojanovská

     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Po dvoch rokoch pauzy sme obnovili tradíciu školského kola olympiády v anglickom jazyku. 18.11.2019 si naše žiačky a žiak mohli otestovať svoje vedomosti z gramatiky, čítania a počúvania. Prihlásilo sa 33 žiakov. Úlohy neboli vôbec ľahké, ale  zato sme mali päť ocenených žiakov na prvých troch miestach, ktorí získali užitočnú a sladkú odmenu. Všetkým víťazom blahoželáme a postupujúcej víťazke držíme palce v okresom kole.

                                                                                                                                                Vaši angličtinári

      1.      miesto Vivien Orsolya Soóky, II.A

      2.      miesto Daniel Nechala, IV.LV a Patrícia Fajnerová, II.A

      3.      miesto Alexandra Glória Prášilová, III.A a Emma Bujnová, I.A

    • Galerijná animácia v Bratislave
     • Galerijná animácia v Bratislave

     • Dňa 3.12. 2019 sa naši animátori z 1.L a 4.L pod pedagogickým vedením A. Strakošovej zúčastnili exkurzie v Galérii mesta Bratislavy, kde mali možnosť zoznámiť sa s galerijnou animáciou. Tentokrát bola animácia zameraná na aktuálnu výstavu Mateja Kréna, ktorý sa špecializuje na priestorové inštalácie vytvárané z vyradených kníh. Jeho diela sú naozaj výnimočné a naši žiaci mali možnosť zažiť ich na vlastnej koži. Lektorky GMB mali pripravenú nielen vzdelávaciu časť, ale aj zaujímavé aktivity a tvorivú dielňu tentokrát s využitím dramatického umenia. Naši animátori sa jej veľmi dobre zhostili a pobavili nielen seba, ale aj lektorky. Ďalšou časťou exkurzie bola návšteva výstavy Bienále ilustrácií Bratislava na bratislavskom hrade, kde si žiaci so záujmom prezreli knižné ilustrácie umelcov z celého sveta a výstavu Martina Benku, ktorý patril k zakladateľom slovenskej výtvarnej kultúry.

     • Krajské kolo v stolnom tenise

     • Dňa 3.12.2019 sa uskutočnilo krajské kolo v stolnom tenise chlapcov a dievčat SŠ. Súťaž sa uskutočnila v hale ŠKST v Bratislave. Súťaže dievčat sa zúčastnilo 7 družstiev - víťazi jednotlivých okresných kôl. Naše dievčatá v zložení: Vargová Silvia, Brocková Zuzana, Takáčová Sabína, ako víťazky okresného kola Pezinok, v skupine sa umiestnili na druhom mieste a postúpili do bojov o tretie miesto v ktorom sa im nepodarilo poraziť súpera. Obsadili teda 4. miesto. Aj tak im patrí poďakovanie za úspešnú reprezentáciu školy i okresu Pezinok.

      Mgr. Dušan Rehák

    • My a MiniErasmus 2019 - „Zaži výšku ešte pred prihláškou“
     • My a MiniErasmus 2019 - „Zaži výšku ešte pred prihláškou“

     • Ak chceš zistiť, aká vysoká škola je pre teba tá pravá, zapoj sa do projektu MiniErasmus, ktorý ti umožní navštíviť skutočné vyučovanie na vysokých školách a povie ti, ako a kam správne vykročiť zo strednej školy. 

      V rámci profesijnej orientácie a kariérového poradenstva sme sa zapojili do projektu MiniErasmus. V nedeľu poobede 17. novembra 2019 sme sa my, žiačky IV. A triedyVeronika Papierniková a Laura Tomšová, stretli plné očakávania a obáv v budove Slovenskej technickej univerzity v Bratislave spolu s ostatnými účastníkmi tohto projektu. Bolo nás skoro 500 a čakali nás tri dni na vysokej škole. My sme si vybrali Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského, pretože obe by sme chceli v budúcnosti študovať na tejto fakulte. Ale každý z nás, keď vypĺňal prihlášku do tohto projektu si mohol vybrať rôzne fakulty a  školy.

                  V pondelok sme sa stretli v budove Pedagogickej fakulty UK o deviatej hodine ráno. Čakali nás skutočné prednášky, semináre, ktoré boli veľmi zaujímavé. V rámci nich sme spoznali a vyskúšali si pomôcky pre nevidiacich, rôzne hudobné nástroje na prednáške muzikoterapie, stretli sme sa s absolventmi tejto fakulty a mali sme tak príležitosť sa s nimi porozprávať. Nemenej zaujímavé boli aj prednášky z estetiky, slovenčiny a grafomotoriky. Zistili sme, že nie všetci profesori na vysokých školách sú prísni, ale naopak, sú milí a je s nimi zábava. Poobede na nás čakal rôznorodý program napr.: workshopy, Networking night, laser game, prednášky o cestovaní...  

      MiniErasmus je akčný štvordňový projekt nabitý zážitkami, ktorý ti pomôže vyriešiť zásadnú otázku kam sa mám uberať po strednej škole a pri tom ti umožní spoznať veľa nových ľudí.

      Aj keď sme sa častokrát stratili v Bratislave, vďaka tomuto projektu sme si vyskúšali život vysokoškolákov „na nečisto“. Sme rady, že sme sa zapojili do tohto projektu, ktorý nám dal  nové zážitky a priniesol nové kamarátstva.

       

      Veronika Papierniková, Laura Tomšová

                                                                                                       žiačky IV.A triedy

     • Volejbalový turnaj dievčat SŠ

     • Na našej škole sa dňa 20.11.2019 uskutočnil volejbalový turnaj dievčat SŠ z príležitosti osláv dňa študentstva. Turnaja sa zúčastnili školy : Gymnázium Pezinok, Obchodná akadémia Pezinok, Gymnázium Modra a naša škola. Turnaj sa hral systémom každý s každým. Víťazom turnaja sa stala Gymnázium Pezinok, na druhom mieste skončila naša škola, ktorú reprezentovali žiačky :Hrutková Nikola IV. A ,

      Jamborová Denisa III. A,  Škanderová Sofia III. A, Tóthová   Dominika III. A, Schwarzová Lujza   III. A, Prášilová  Alexandra Glória  III. A,  Solčányová Ľudmila III. A, Gajdošechová Veronika II. BV, Rybárová Adriana I.LCV, na treťom mieste skončila Obchodná akadémia Pezinok.Poďakovanie patrí žiačkam Linhartová  Klaudia II. BV a  Kudláčová Tereza    I. B, ktoré sa starali o ukazovateľ skóre a fotili turnaj. Taktiež poďakovanie patrí Mgr. Kuznecovej Oľge a žiačkam Spustová Sarah I.CLV,  Šlapková Lucia I.CLV za prípravu občerstvenia pre účastníkov turnaja.

                                                                                   Mgr. Dušan Rehák

       

    • Charitatívny beh
     • Charitatívny beh

     • Naše dievčatá podporili dobrú vec!

      V mesiaci november sa naše študentky z 2.A rozhodli podporiť dobrú vec a z tohto dôvodu sme sa zúčastnili Charitatívneho behu No Finish Line. Za každý jeden kilometer, ktorý dievčatá odbehli, bolo organizátorom venované 1 euro  na výstavbu špeciálneho centra pre deti v nemocnici na Kramároch. Dievčatám sa spoločne podarilo odbehnúť 141km, a práve takouto sumou prispeli na výstavbu centra.

      Všetkým zúčastneným dievčatám ďakujem!                                             Mgr. Lenka Štancelová

     • Obhájili sme vlaňajšie prvenstvo

     • V piatok 29.11.2019 sme sa zúčastnili obvodného kola v stolnom tenise žiačok okresu Pezinok. Súťaž usporiadala Obchodná akadémia Pezinok v športovej hale. Cenné body a postup do krajského kola pre našu školu vybojovali študentky Silvia Vargová z 2. BV, Sabina Takáčová z 2.A , Zuzana Brocková a Lucia Bernátová zo 4. B. Menovite by som chcela pochváliť Silviu Vargovú, ktorá neprehrála ani jeden zápas

      Všetkým dievčatám ďakujem za bojovnosť a vzornú reprezentáciu školy              

                                                                                                                                               Mgr. Lenka Štancelová

  !function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '411489306809433'); fbq('track', 'PageView');