• Nové usmernenie MŠVVaŠ SR

     • Milí rodičia a žiaci,

      v súvislosti s aktuálnym vývojom situácie prijalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR viaceré opatrenia na zabránenie šírenia nákazy novým koronavírusom.

      Jedným z nich je aj nové usmernenie pre školy a školské zariadenia, ktoré nájdete na tomto linku https://www.minedu.sk/opatrenia-ministerstva-skolstva-pisomne-maturity-su-zrusene/

      To najdôležitejšie vyberáme:

      • Prerušenie vyučovania – do odvolania
      • Externá časť a písomná forma internej časti – zrušené
      • Interná maturita – termín do 30. júna, podľa vývoja situácie
      • Prihlášky na SŠ – do 15. mája, bez potvrdenia lekára (denné štúdium)
      • Talentové skúšky a riadne prijímacie skúšky – v termíne do 30. júna, podľa vývoja situácie

      Prihlášky na pomaturitné štúdium môžete zaslať do konca mája bez lekárskeho potvrdenia.

     • Okresné kolo volejbal dievčat SŠ

     • V stredu 4. 3. 2020 sa uskutočnilo okresné kolo Pezinok vo volejbale dievčat SŠ, ktorého usporiadateľom bola naša škola. Turnaju sa zúčastnili 4 družstvá, hralo sa systémom každý s každým. Víťaz okresného kola postupuje na krajské kolo. Našu školu reprezentovalo družstvo v zložení: Hrutková, Bernátová, Gajdošechová Veronika, Bariná, Noskovičová, Rybárová, Tóthová a Snovická. Naše diavčatá sa umiestnili na 3. mieste.

      Za reprezentáciu školy im patrí "ďakujem". 

      Mgr. Rehák Dušan

     • Hviezdoslavov Kubín 2020

     • Aj tento rok sme mali zastúpenie v okresnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín 2020. Dňa 4. 3. 2020 sa v priestoroch bratislavského V - klubu s umeleckým prednesom predstavila študentka 2. BV Karolína Vašinová. Karolína svoj prednes zvládla veľmi dobre a po peknom výkone obsadila 3. miesto, pričom prvé ani druhé miesto porota neobsadila. 

      Rád by som sa Karolíne poďakoval za reprezentáciu a za čas, ktorý venovala príprave svojho prednesu.

       

      PaedDr. Adam Herceg

     • Exkurzia v Múzeu holokaustu v Seredi

     • Od roku 2016, teda od vzniku múzea v Seredi, organizuje naša škola exkurzie pre 2. ročník do SNM - Múzeum holokaustu Sereď. Exkurzie sú súčasťou výučby dejepisu. Okrem štandardnej prehliadky expozície s lektorom sme 13. 2. 2020, tak ako každoročne absolvovali s našimi študentmi vzdelávací program s historikom, zameraný na tému deti a hendikepovaní ľudia počas holokaustu. Túto tému akcentujeme na exkurzii kvôli obsahu vzdelávania jednotlivých odborov.

      Tento rok vzdelávanie, vstupné a dopravu hradil náš zriaďovateľ Bratislavský samosprávny kraj.

       

      PaedDr. Adam Herceg 

     • Pripomenuli sme si 75. výročie oslobodenia Auschwitzu

     • V dňoch 30. - 31. 1. 2020 sa postupne všetky triedy školy zúčastnili vzdelávacieho programu, ktorý si pripomenul 75. výročie oslobodenia Auschwitzu a Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu.

      Dvojhodinový vzdelávací blok, ktorý pripravil PaedDr. Adam Herceg, pozostával z vysvetlenia stupňov nenávisti, ktoré viedli k holokaustu. Súčasťou bola aj práca s videosvedectvami preživších holokaust a tiež projekcia filmového dokumentu o záchrane židovských detí v Modre v čase 2. svetovej vojny.

      Ďakujem všetkým zúčastneným študentom a aj tým, od ktorých som dostal pochvalu a kladnú spätnú väzbu.

       

      Adam Herceg

     • Poďakovanie za účasť cena René

     • Literárne a informačné centrum a Anasoft litera poďakovali SOŠ Pg Modra za aktívnu účasť študentov školy v 3. ročníku literárnej ceny René. V rámci zapojenia naši študenti čítali súčasnú slovenskú literatúru, v rámci rovesníckeho vzdelávania predstavili knihy a spisovateľov vo svojich triedach, v škole sme pripravili čítačku a diskusiu so spisovateľom V. Kostelanskim a nakoniec naši študenti v hlasovaní podporili neskoršieho víťaza ceny René 2019 - V. Kostelanského. Ďakujeme LIC a Anasoft litere za spoluprácu a za knižné dary pre zapojených študentov.

       

      PaedDr. Adam Herceg, školský koordinátor projetku

    • Lyžiarsky kurz 2020
     • Lyžiarsky kurz 2020

     • Napriek zime bez snehu sa tohtoročný lyžiarsky kurz vydaril. Dievčatá a Samo s Paťom boli rozdelení do 5 družstiev. Na začiatku to vyzeralo „biedne“. Tri družstvá tvorili začiatočníci a „slabí“ lyžiari, ale už prvý deň ukázal, že to nebude také zlé. Všetci prejavili maximálnu snahu o zvládnutie lyžiarskej techniky a veľmi rýchlo sa dostali aj na veľký vlek. Snehové podmienky boli dobré a mohli sme lyžovať celé štyri dni, vrátene večerného lyžovania.

      Oceňujeme, že žiaci naplno využili možnosť lyžovať a prestávky v bufete boli minimálne. Už tradične výborne fungovala organizácia a vedenie hotela ďakovalo za príkladné správanie našich dievčat/chlapcov.

      Ďakujem svojim bývalým kolegyniam Evke Holecovej a Táni Horkej za pomoc a spoluprácu.

                                                                                                                            vedúca kurzu  Oľga Kuznecovová

  !function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '411489306809433'); fbq('track', 'PageView');