• Školský rok 2020/2021
     • Školský rok 2020/2021

     • Prevádzkové podmienky

       SOŠPg v Modre

      po dobu trvania pandémie COVID - 19

       

      • Pred vstupom do školy odporúčame minimalizovať zhromažďovanie žiakov pred budovou školy.
      • Pred vstupom do budovy je potrebné vykonať dezinfekciu rúk.
      • Každý žiak má povinnosť nosiť do školy minimálne 2 rúška.
      • V triedach sú k dispozícii mydlá a papierové utierky. Žiak si umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienickoepidemiologickými nariadeniami.
      • Odporúčame nekontaktovať sa so žiakmi v iných triedach.
      • Zamestnanci školy a žiaci nosia povinne rúško alebo ochranný štít v tom prípade, ak nie sú na pracovisku sami alebo ak sú vzdialení menej ako 2 metre od ďalšej osoby.
      • V triedach pedagógovia zabezpečujú časté a intenzívne vetranie.
      • V prípade vhodných poveternostných podmienok môže vyučovanie prebiehať v exteriéri.
      • Učitelia opakovane upozorňujú žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel.
      • Toalety sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami.
      • Upratovanie a dezinfekcia toaliet, kľučiek, madiel, zábradlí a iných dotykových plôch prebieha 2x denne.
      • Najmenej raz denne sa vykonáva dôkladné čistenie miestností školy, v ktorých sa zamestnanci a žiaci školy nachádzajú.
      • Pokrmy v školskej jedálni vydáva len personál, vrátane čistých zabalených príborov. Žiaci si sami jedlo nedokladajú a neberú si ani príbory.
      • Pri podozrení na ochorenie nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest nesmie vstúpiť do priestorov školy.
      • Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID19 , bezodkladne si nasadí rúško a je nutné ho umiestniť do izolačnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí si ho bezodkladne vyzdvihnú.
      • Ak sa u zamestnanca objavia príznaky nákazy v priebehu pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa školy a opustí školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška.
      • Po každom prerušení dochádzky žiaka do školy dlhšej ako dva dni predkladá zákonný zástupca alebo plnoletý žiak  vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného respiračného ochorenia. V prípade, že neplnoletý žiak vyhlásenie nepredloží, kontaktuje pedagogický zamestnanec zákonného zástupcu, ktorý si príde po dieťa.

                                                                                                           Mgr. Maroš Jakim

                                                                                                               riaditeľ školy

       

                   Modra 16. september 2020

       

       Dotazník_a_čestné_prehlásenie.docx.

       

       

       

     • ISIC pre prvý ročník

     • Žiadame rodičov žiakov prvých ročníkov o vypísanie prihlášky o ISIC preukaz žiaka: ISIC_prihlaska_ziaka.pdf. Žiaci odovzdajú vyplnenú prihlášku v prvý deň príchodu do školy a uhradia cenu karty v sume 20€ v hotovosti.

      Zdôvodnenie: 

      • preukaz slúži na evidenciu dochádzky žiaka,
      • slúži ako preukážka na dopravu, 
      • žiaci môžu čerpať zľavy zo služieb a tovarov
      • preukaz je pre žiakov povinný z dôvodu zabezpečenia jednotného systému chodu školy 
     • Nástup na internát

     • Z dôvodu technických úprav ( maľovanie ) prosíme, aby si žiaci priniesli do ŠI iba najnutnejšie  osobné veci.

      Pri pobyte v ŠI treba dodržiavať manuál MŠVVaŠ SR  https://www.minedu.sk/data/att/16974.pdf a pokyny ŠI,

      s ktorými žiaci budú oboznámení pri nástupe na ubytovanie.

      Žiaci sa ubytovávajú 1. septembra 2020 (utorok) od 14.00 do 18.00 hod.

  !function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '411489306809433'); fbq('track', 'PageView');