• Prijímacie skúšky - 2. kolo

     • Riaditeľ školy vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania na nenaplnený počet miest na študijné odbory: 

      7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť.

      7662 M animátor voľného času

      Termín podávania prihlášok na 2.kolo je do 12.06.2022 do 23:00 hod.

     • Návrat odbornej praxe do školských zariadení

     •     Po dvoch rokoch covidových obmedzení sa v tomto školskom roku opäť realizovala odborná prax v cvičných materských školách a školských kluboch detí v meste Modra.

          Na pár mesiacov však bola prax v zariadeniach obmedzená pre nezaočkovaných študentov, ale od marca sa všetko vrátilo do normálu. Študenti mohli opäť pretaviť teoretické vedomosti v praktické skúsenosti a nadobudnúť pedagogické zručnosti pre budúce povolanie v priamej činnosti s deťmi. Táto skúsenosť sa nedá ničím nahradiť. Pedagogické zručnosti študenti nadobúdali pod odborným vedením cvičných učiteliek a vychovávateliek, ktoré ich usmerňovali v priamej činnosti s deťmi, odovzdávali im pedagogické skúsenosti a posilňovali ich sebadôveru v začínajúce pedagogické schopnosti. 

         Dôležitú úlohu v odbornom vedení študentov mali aj učitelia odbornej praxe a metodici odborných predmetov, ktorí študentom poskytovali konzultácie a viedli ich k správnej teoretickej príprave. Za prejavené úsilie, pomoc a odborné vedenie všetkým pedagógom   patrí úprimné poďakovanie. 

         Veríme, že nadobudnuté skúsenosti žiaci zúročia počas súvislej odbornej praxe realizovanej v mieste svojho bydliska a svojim svedomitým a zodpovedným prístupom k povinnostiam budú šíriť dobré meno našej školy. 

         Snáď budúca jeseň neprinesie žiadne obmedzenia a budeme môcť realizovať odbornú prax v cvičných MŠ a ŠKD tak ako pominulé roky. 

         Tešíme sa na spoluprácu a ústretovosť aj v budúcom školskom roku.

                                                                                                                     Mgr. Katarína Badinková

       

     • Dobročinná zbierka - „Deň narcisov“

     • 28. apríla sa konal  26. ročník finančnej zbierky „Deň narcisov“.                                                V tento deň ulice miest zaplavili žlté kvietky - narcisy. Každý, kto si narcis  pripol na svoj odev, vyjadril týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou.   

      Aj tento rok sa do zbierky zapojila  naša škola. Dobrovoľníčkami zbierky v meste Modra boli žiačky tretích ročníkov – Anabela Gígelová 3.A, Soňa Kubovičová 3.A, Martina Hajdáková 3.CLV, Simona Václavová 3.CLV.

      Žiačky vyzbierali sumu  457,50 Eur.

      Ďakujeme dievčatám za účasť na tejto zbierke a všetkým, ktorí prispeli na pomoc onkologickým pacientom.

                                                                                                   Mgr. Katarína Badinková

     • Reťazové sprevádzanie pamiatkami Bratislavy

     • Vo štvrtok 5.mája si animátori z 3.CLV triedy opäť raz vyskúšali úlohu sprievodcov. Tentoraz si pripravili reťazové sprevádzanie historickým centrom nášho hlavného mesta. Navzájom si predstavili známe i menej známe pamiatky, zamerali sa nielen na historické fakty, ale aj na zaujímavosti a legendy, ktoré sa k nim viažu. Mohli si tiež prakticky „ohmatať“ konkrétne znaky architektonických slohov, z ktorými sa teoreticky oboznámili na hodinách TDK a KPD.

                                                                                                                                              Mgr. Alžbeta Strakošová.

     • Dobrovoľníci na hranici

     • S kamarátkou Miškou Chudíkovou zo IV.A  sme dlho uvažovali, ako by sme mohli osobne pomôcť v tejto náročnej situácii, ktorú zažívajú ľudia na Ukrajine. Keď som dostala pozvanie, či by som nechcela prísť na jeden aprílový týždeň do Michaloviec do krízového centra ako dobrovoľníčka, hneď som im napísala. Po dlhšom uvažovaní o tom, ako to zvládneme so školou, predsa len sme v maturitnom ročníku, sme pozvanie prijali a zaregistrovali sa na oficiálnej stránke Dobrovoľníci na hranici. Najviac potrebovali nočné služby, tak sme si dali hneď 4 nočné po sebe. Náš čas v Michalovciach bol obmedzený a chceli sme ho využiť najlepšie ako sa dá. Keď sme prišli do centra, koordinátor nám rozdelil prácu. Obidve sme pracovali v humanitárnych stanoch, kde sa rozdávali najnutnejšie hygienické potreby, detské oblečenie a oblečenie pre dospelých. Prvá nočná bola najnáročnejšia, no s každou ďalšou službou sa to zlepšovalo.  Postupne sme si našli nových priateľov z rôznych kútov Slovenska aj Ukrajiny. Niekedy naša služba pozostávala iba z rozdania úsmevu, hrania sa s deťmi, či prihovorenia sa náhodne postávajúcim Ukrajincom a Ukrajinkám. Náš zvyšný čas sme si krátili hraním kariet s vojakmi. Ku koncu sme tam chceli zostať aj dlhšie, zapáčilo sa nám to. Bohužiaľ, nemohli sme, ale rozhodne sa tam ešte vrátime znovu. V tomto čase je to pre nás to najdôležitejšie, čo môžeme urobiť. Pomáhať.

      Veronika Kupkovičová IV.A

       

     • Praktické maturity na našej škole

     • Apríl je tradične mesiacom, kedy sa konajú praktické maturity pre žiačky a žiakov z odborov učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo a vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť. Tento rok sme sa už po prestávke konečne vrátili k maturitným skúškam vo forme výstupov  z hudobnej, telesnej, literárnej a výtvarnej výchovy. Študentky pracovali s deťmi z modranských materských škôl a školských klubov detí. Vyskúšali si, aké je to napríklad nacvičiť s deťmi tanec, pieseň, rôzne pohybové aktivity, naučiť báseň či vytvoriť malé umelecké dielo.  Naši opatrovatelia a vychovávatelia zase prezentovali pred komisiou svoje praktické práce. Okrem toho prebiehali v rovnakom čase aj obhajoby praktických maturitných prác, ktoré realizovali pomaturitné študentky. Študenti prekonali svoje prvotné obavy a nervozitu, ukázali svoje praktické vedomosti po dlhých rokoch štúdia a praktické maturity nakoniec zvládli. K úspechu a bezproblémovému priebehu maturitných výstupov veľkou mierou prispeli svojou aktivitou a ochotou naučiť sa niečo nové aj šikovné deti z MS Kalinčiakova, MS Sládkovičova, MS SNP, MS Vajanského a ŠKD ZŠ Vajanského a ŠKD ZŠ Ľ. Štúra. Vedenie SOŠ pedagogickej ďakuje za spoluprácu všetkým pani učiteľkám a vychovávateľkám zo spomenutých materských škôl a školských klubov detí, ktoré deti priviedli a zabezpečili možnosť pre naše študentky ukázať, ako to s deťmi vedia.

      Mgr. Martina Pukančíková

       

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola pedagogická
    • paka@pakamo.sk, riaditel@pakamo.sk, sekretariat@pakamo.sk
    • 033 6472577, mobil: 0915 753 008
    • Sokolská 6 Modra Slovakia
    • 162 787
    • 2020678693
    • Pracovné dni v čase 7.30 - 14.00
    • Školský internát patrí SOŠ vinársko-ovocinárskej. https://svosmo.edupage.org/a/o-skolskom-internate +421 33/6472580 klapka 36
    • Školská jedáleň patrí SOŠ vinársko-ovocinárskej. +421 33/6472580 klapka 13 E-mail: jozefizof@svosmo.sk
   • Prihlásenie

  !function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '411489306809433'); fbq('track', 'PageView');