• Santove dielničky

     • V stredu 1. decembra sa naša škola ponorila do úžasnej a kreatívnej atmosféry Santových dielničiek. 12 rôznych kreatívnych workshopov, počas ktorých sme vyrábali ikebany, vianočné gule, papierových anjelov, pohľadnice, záložky, svietniky, ponožkových snehuliakov a mnoho iných krásnych vianočných ozdôb. Užili sme si spoločne strávený predvianočný čas a potešili sa ručne robenými výrobkami, ktoré nám budú zdobiť domovy. Podujatie organizovali animátori zo IV. CLV v rámci odbornej praxe a škriatkovia školského parlamentu s p. učiteľkou B. Uhrovičovou a ochotnými kolegovcami. Všetkým veľmi pekne ďakujeme za spoločne strávený čas.

     • Toto sú zvončeky

     • Najlepšie nápady sú spontánne. Ten náš vznikol v druhom vagóne počas cesty domov. Premenili sme nápad na skutočnosť. Tadááá - vianočný rozhlas Zvončeky .

      Chceli sme vytvoriť vianočnú atmosféru, a tak sme rozprávali o vianočných tradíciách v cudzine i na Slovensku, o horúcich novinkách vo svete. Tiež sme spoločne odpočítavali dni do Vianoc a obohatili chodby školy o vianočné melódie.

      Počujeme sa o rok.

      Vaše Zvončeky
       

      Adela Kudláčová, Marcela Čmehýlová, Karin Kohútová, 3.B

     • Muzikálová Paka show

     • V utorok 21.12.2022 sme mali tú česť privítať celú našu školu v modranskom kultúrnom dome.

      Bolo to pri príležitosti konania sa veľkolepej MUZIKÁLOVEJ PAKA SHOW, ktorú sa našej triede pod vedením Karin Bučekovej a Simonky Števíkovej podarilo zorganizovať.

      Pri organizácií a plánovaní tejto akcie sme sa inšpirovali The Greatest Paka Show, ktorú v decembri 2019 iniciovala a zrealizovala vtedajšia 2.A spolu s pani profesorkou Oškerovou. Boli by sme veľmi rady, ak by sa tradícia vianočných akadémií na tejto škole udržala, preto sme sa danej úlohy tento rok zhostili my. Zamerali sme sa na Disney muzikály, ktoré našu generáciu sprevádzali detstvom a dospievaním. Našu show sme pojali ako súťaž, každá trieda si vylosovala jednu pieseň z konkrétneho filmu a ich úlohou bolo ju čo najvierohodnejšie napodobniť. Zapojili sme samozrejme aj štvrtácke triedy, ktoré predviedli tance z ich stužkových slávností. Na pódiu sa teda predstavila každá jedna trieda našej školy od 1. až po 4. ročník.

      To, ako dobre zadania jednotlivé triedy splnili, hodnotila porota, ktorá sa skladala samozrejme z pána riaditeľa, našej triednej pani profesorky Paulusovej a nakoniec famózneho pána školníka. Na základe ich objektívneho hodnotenia boli prvé tri najlepšie triedy ocenené nasledovne:

      1. miesto 2.A s piesňou Night falls z filmu Následníci 3

      2. miesto 2.Clv s piesňou Like me z filmu Teen Beach

      3. miesto 1.A s piesňou Cruisin for a bruisin taktiež z filmu Teen Beach

       

      Ocenenie za najlepší štvrtácky tanec získala 4.CLV s piesňou We’re All in This Together z filmu High School Musical

       

      Porota hodnotila zložky ako tanec, herecké výkony, kostýmy, rekvizity i celkový dojem.

      Ďakujeme všetkým úžasným ľuďom z našej školy, ktorí sa tejto akcie zúčastnili! Boli ste neskutoční a každá jedna pieseň bola premakaná – od kostýmov, cez tanec až po vaše herecké výkony.

      Plánovaným prekvapením boli naše tri spolužiačky zo 4.A, ktoré nám prišli zatancovať ako “Santove pomocníčky“ a napodobnili scénku z filmu Mean girls. O krásne ukončenie programu vo vianočnom duchu sa postarali speváčky Dominika Čibová zo 4.A a Paulína Fecková zo 4.B s piesňou Každý deň budú vraj Vianoce.

       

      Špeciálne poďakovania patria ešte týmto výnimočným osobám:

      pánovi riaditeľovi – za to, že nám umožnil zorganizovať túto akciu,

      pani profesorke Paulusovej – za pomoc pri organizácií a dôveru,

      pani profesorke Uhrovičovej – za sprostredkovanie plagátov

      a najmä PÁNOVI ŠKOLNÍKOVI – za vybavenie priestoru.

      Dúfame, že sa vám akcia páčila a veríme, že niektorá z tried po nás budúci rok prevezme štafetu a zhostí sa organizácie!

       

      Vaša 4.A

     • „Vianočná rozprávková chvíľa v MŠ“

     • Dňa 15.12. 2022 dievčatá z 3.B triedy počas pedagogickej praxe uskutočnili  vianočné besiedky pre deti v MŠ SNP a v MŠ Vajanského. Rozprávkovým príbehom pod názvom „Vianočná hádka“ deťom spríjemnili dopoludnie a vdýchli tak vianočnú atmosféru do tried. 

      Deti so záujmom a nadšením vnímali dej rozprávky, ktorý bol obohatený  o  spev aj  tanec. Príbeh a jeho predvedenie  sa páčil nielen deťom, ale aj pani učiteľkám, začo naše dievčatá odmenili potleskom a žiarivým úsmevom. Za nácvik a odborné usmernenie patrí poďakovanie kolegyni Mgr. I. Sečanskej.

                                                                                                                                                            Mgr. K. Badinková

     • Luskáčik

     • Na svätého Mikuláša, neučí sa, neskúša sa..., ale takmer 60 žiakov z peginy do hľadiska usádza sa a necháva sa uniesť príbehom Luskáčika. Priamo 6. decembra si prišli nahodené dámy a jeden džentlmen vychutnať, mnohí po prvýkrát vôbec, večerný balet v SND. Predstavenie plné nádherných kostýmov, skvelých tanečných výkonov za sprievodu Čajkovského hudby nás všetkých príjemne naladilo a nenechalo nikoho na pochybách, že Vianoce sú za rohom.

      Ďakujeme umelcom za zážitok, ZRPŠ za príspevok a pánovi šoférovi za bezpečnú jazdu a aj luxusné odovzdanie (osobné doručenie pred školu) zabudnutého mobilu. A za seba ďakujem všetkým zúčastneným za to, ako svojím správaním a prístupom prispeli k príjemnej atmosfére výletu.

                                                                                                                                                       Mgr. Silvia Paulusová

     • Koledovanie v DSS....

     • „ Na Vianoce a v roku novom vinšujem vám nastokrát

                            teplé slnko nad domovom, dobré skutky s dobrým slovom,

                            zdravia, šťastia akurát, aby vás mal každý rád.....“

      .....v tomto sviatočnom duchu zazneli koledy u našich starkých v DSS na Súkeníckej ulici.

                  Tak ako pominulé roky, aj v tomto roku, v spolupráci s p. riaditeľkou  Jankou Machalovou, priniesli naše dievčatá pozdrav starkým v podobe krásnych kolied a  vinšov. Nechýbali ani flauty, husle, čo krásne doplnilo a umocnilo sviatočnú náladu. To, že koledy potešili srdcia starkých bolo zrejmé, slzička v oku, milý úsmev a spev, ktorým sa k nám neisto pridávali, hovorili za všetko.

      Tešíme sa, že sme sa aspoň na chvíľu stali súčasťou tejto zvláštne čarovnej atmosféry.    

      Ďakujem našim dievčatám a všetkým , ktorí pripravili toto milé vystúpenie, ale i kolegyni Olinke Kuznecovovej, ktorá so študentkami pripravila pre starkých vianočné ozdôbky na stromček.

      Okrem DSS každým rokom prichádzame svojim spevom potešiť aj pracovníkov mestského úradu  a kultúrneho domu. Nebolo tomu inak ani v tomto roku. Cestou do školy sme ich pozdravili spevom a takisto popriali krásne sviatky ....

      Sladkú odmenu a hrejivý pocit pri srdci sme si s úsmevom na tvári niesli so sebou ...Bolo by super keby sme si vedeli  častejšie, nielen v čas vianočný, darovať dobrý pocit, radosť, úsmev...

      .....Krásne Vianoce, pokojné, v láske prežité sviatky, veľa úsmevu a radosti po celý  rok, vám všetkým prajú hudobníčky- Sonička, Betka, Katka, Sylvika....  

                                                                                                                                                   Mgr.Sylvia Oškerová     

     • 17. ročník - Otvor srdce, daruj knihu 2022

     • Sme radi, že od r. 2015 spolupracuje naša škola na predvianočnej charitatívnej zbierke Komunitnej nadácie REVIA - Otvor srdce, daruj knihu. Za vyzbierané peniaze vždy kúpime zopár kníh pre deti zo sociálne slabých pomerov a pomáhame ich tiež baliť v modranskom kníhkupectve FOLLY za milej spolupráce s pani Helenou Horváthovou. Tento rok 12. 12. 2022 v škole Kristína Sukupčáková, Simona Števíková, Leona Rabčanová, Rebeka Vidová a Michaela Opluštilová vyzbierali 92,10 eur. Ďakujeme.

      Za vyzbierané peniaze sme potešili:

      8-ročného Patrika knihou Dinosaury

      5-ročnú Anetku knihou Montessori objavuje svet

      9-ročného Paťka knihou Tajná záhrada

      15-ročnú Júliu knihou Duchové rodiny Folcroftů

      15-ročnú Bianku knihou Nelám mi srdce

      Teda knihami, ktoré si priali deti od Ježiška.

       

      V minulom roku 2021 sa spolu s knižnými Ježiškami obdarovalo v malokarpatskom kraji 210 detí za úžasných 2 633 €. 

      Ešte raz ďakujeme, že robíte pekné Vianoce neznámym deťom!

       

                                                                                                                                                   PaedDr. Adam Herceg

                                                                                                                                          Foto: S. Števíková, A. Herceg

     • Mikulášske dopoludnie v Hestii

     • 8.decembra zavítal Mikuláš s Anjelom a Čertami do DSS Hestia v Pezinku. Priniesol veľa úsmevu, radosti nielen na tváre klientov, ale aj pracovníkov zariadenia.

      Ďakujeme K.Javorovej, L.Rabčanovej, E.Sepešiovej a R.Sečanskému za ochotu a zodpovedný prístup   nahradiť žiačky 3.CLV triedy, ktoré pre chorobu očakávanú mikulášsku návštevu zrealizovať nemohli.

                                                                                                                                     PhDr. Viera Kotásková

     • Mikuláš v Špeciálnej ZŠ Vajanského v Modre

     • Po koronovej prestávke animátori opäť potešili deti zo Špeciálnej školy na Vajanského ulici v Modre. Mikuláš so svojimi pomocníkmi vyčarili svojim tancom na ich tvárach nejeden úsmev. Študenti odboru AVČ z druhého a prvého ročníka a Mikuláš z odboru VOČ boli radi, že sa deti nebáli a aby si zaslúžili plyšovú hračku a sladkú odmenu, recitovali a spievali odušu 😊

      Sme radi, že sa táto tradícia obnovila a Miška, Kika R., Mia, Rebeka, Šimon, Kika J., Ema a Samka sa už tešia na návštevu školy budúci rok.

                                                                                                                                                    Mgr. Soňa Trojanovská

     • Seniorom sme darovali krabice plné lásky

     • Bolo nám potešením byť oficiálnou súčasťou 5. ročníka celoslovenskej vianočnej charitatívnej zbierky „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“. Naše darčeky urobia radosť v čase Vianoc osamelým seniorom a klientom zariadení pre seniorov. Opäť sme ukázali, že v našej škole máme veľké srdce, zmysel pre dobročinnosť a že najlepšími vyučovacími hodinami dobrovoľníctva sú charitatívne zbierky, do ktorých sa zapájame počas celého roka. Celkovo sme vyzbierali 16 krabíc plných darčekov pre neznámych seniorov a odovzdali ich 5. 12. 2022 miestnemu koordinačnému centru zbierky v KD Modra.

      Veľké ĎAKUJEM patrí triednym koordinátorkám a zapojeným triedam:

      I. A - Adela Ferenčíková
      I. B - Natália Oškerová
      I. CLV - Dorotea Javorská
      II. A - Kristína Kováčová
      II. B - Pavlína Rybnikárová
      II. CLV - Rebeka Vidová & Leona Rabčanová
      III. A. - Ela Gulaiová & Patrícia Gondárová
      III. CV - Tereza Špičková
      III. B - Paulína Klinčúchová
      IV. A & IV. CLV - Simona Števíková & Kristína Sukupčáková
      IV. B - Paulína Fecková

      ...a tiež zapojeným pedagógom M. Kubovová, K. Pokojná, M. Pukančíková, A. Herceg & pán školník B. Manák.

       

                                                                                                                                                       PaedDr. A. Herceg

       

     • Exkurzia v Múzeu Ľudovíta Štúra v Modre

     • Dňa 7. 12. 2022 sa žiačky 2. B zúčastnili exkurzie v Múzeu Ľudovíta Štúra v Modre. Prezreli si bohatú expozíciu, ktorá bola venovaná nielen osobnosti Ľudovíta Štúra, ale aj širšiemu dobovému kontextu 19. storočia. Prehliadku múzea sme zakončili v pamätnej izbe, v ktorej Ľudovít Štúr strávil posledné týždne svojho života.Aká by to však bola exkurzia bez štipky zábavy? Žiačky mali možnosť obliecť sa do dobových dámskych šiat a vyskúšať si k tomu aj rôzne pestré klobúky.Chcem sa poďakovať pracovníkom Múzea Ľudovíta Štúra v Modre za promptné poskytnutie termínu exkurzie, pani lektorke Chobotovej za mimoriadne zaujímavý a pútavý výklad.

      V neposlednom rade ďakujem aj žiačkam 2. B za bezproblémový priebeh exkurzie, prejavený záujem a zapájanie sa odpoveďami na otázky pani lektorky.

                                                                                                                                                              Mgr. Pavol Blaho

     • Veľký úspech Laury Pšenicovej - finále recitačnej súťaže

     • Laura Pšenicová postúpila medzi 10 najlepších recitátorov v umeleckom prednese poézie na Beniakových Chynoranoch a 3. 12. 2022 bojovala o prvenstvo v súťaži. Po 11 rokoch sme sa v škole dočkali postupu recitátorky do celoslovenského finále recitačnej súťaže, takže sme sa veľmi tešili a Laure sme držali palce. Posledný týždeň pred súťažou sa niesol v intenzívnej príprave a v posledných zlepšeniach detailov umeleckého prednesu.

      Laure sa finálový prednes vydaril, podala mimoriadne koncentrovaný výkon a do choreografie umeleckého prednesu vniesla silné emócie a najmä kus svojho naturelu. Hoci sa porota nerozhodla jej prednes oceniť jedným z prvých troch miest, bolo zrejmé, že stupne víťazov neboli ďaleko.

      Lauru potešila počas prípravy a finále aj podpora rodičov. Veríme, že všetky skúsenosti zo súťaže využije pre svoj rozvoj a pre ďalšie úspešné vystúpenia na súťažiach v umeleckom prednese.

      Aj keď tento príbeh nemá víťazný koniec, je pekným príkladom spolupráce nadaná študentka – škola – rodina.

       

      Súťažná vizitka XXIX. ročník Beniakove Chynorany 2022 - Laura Pšenicová, 2.B

      krajské kolo súťaže: 2. miesto

      finále celoslovenskej súťaže v umeleckom prednese poézie: top 10

      I. kategória: recitátori od 14 – 16 rokov (ročníky 2008 – 2006)

      umelecký prednes: Janko Kráľ – Zverbovaný

      príprava a nácvik prednesu: jún – november 2022

      pedagóg: PaedDr. Adam Herceg

       

      Ďakujeme Laure za príkladnú reprezentáciu školy!

       

      PaedDr. Adam Herceg

     • Interný inštrumentálny koncert ....

     • Konečne sme sa po koronovej absencii vystúpení rozbehli....

      Po niekoľko týždňovej príprave žiačok na hodinách HHN sme 30.11.2022 zorganizovali  1.interný koncert v hre na hudobnom nástroji.

      Koncert mal svoj podtitul-„motivačný“ a mal motivovať najmä naše prváčky. Pre mnohé z nich sú totiž hodiny HHN postrachom ....takto sme im chceli ukázať, že všetko sa dá zvládnuť, ak je chuť, snaha cvičiť, pripravovať sa... a samozrejme motivácia...náš koncert. Dúfam a verím, že budúci rok mnohé z nich prispejú do programu ....

      Koncert vznikol v spolupráci s našimi animátormi, ktorí moderovali vystúpenia žiačok, ďakujeme Miške a Šimonovi z 2.CLV. Je to dôkaz, že naša viacodborová škola je vlastne jeden celok...a tak to má byť...

      Zaujímavým bolo, že sme nezostali len pri hre na klavír a flautu, ktorým sa žiaci venujú v škole, ale našli sa aj dievčatá, ktoré sa predviedli v hre na saxofón, priečnu flautu, husle...

      Ukázali nám, čomu sa venujú vo svojom voľnom čase a nám takto spríjemnili a oživili klavírne vystúpenia....musím uznať, že im to krásne hrá...len tak ďalej...

      I keď pred koncertom panovala tréma , strach, napätie...čo je celkom normálne, dievčatá sa s tým úspešne popasovali , napokon aj  pódiová skúsenosť je pre ne veľmi cenná!

      Hoci bol koncert prednostne určený žiakom 1.ročníka, boli sme milo prekvapení, že záujem prejavila takmer celá škola a naša spoločenská miestnosť praskala v švíkoch. Našich účinkujúcich po vystúpení čakala sladká odmena, nemohol chýbať predvianočný punč, za ktorý ďakujeme kolegynke Barborke Uhrovičovej, samozrejme nealkoholický a tortičky....mňam...dievčatá sa predsa museli po vypätí a strese normalizovať a posilniť....

      Čo dodať na záver?

       Ďakujem všetkým dievčatkám, ktoré hrali na koncerte/ prepáčte, že menovite nevypisujem, ale bolo vás veľa/, ktoré s veľkým sebazapretím a bojom s vlastnou trémou vystúpili.... urobili ste veľký krok dopredu- nielen pre nás, ale hlavne pre seba a to je úspech.

      Ďakujem aj mojim kolegynkám –hudobníčkam  za ochotu, trpezlivosť, snahu pracovať so žiakmi a odovzdávať im kus seba.   

                                                                                                                                                       Mgr. Sylvia Oškerová

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola pedagogická
    • paka@pakamo.sk, riaditel@pakamo.sk, sekretariat@pakamo.sk
    • 033 6472577, mobil: 0915 753 008
    • Sokolská 6 Modra Slovakia
    • 162 787
    • 2020678693
    • Pracovné dni v čase 7.30 - 14.00
    • Školský internát patrí SOŠ vinársko-ovocinárskej. https://svosmo.edupage.org/a/o-skolskom-internate +421 33/6472580 klapka 36
    • Školská jedáleň patrí SOŠ vinársko-ovocinárskej. +421 33/6472580 klapka 13 E-mail: jozefizof@svosmo.sk
   • Prihlásenie

  !function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '411489306809433'); fbq('track', 'PageView');