• Beniakove Chynorany 2021 - L. Pšenicová tretia

     • Pod záštitou Bratislavského samosprávneho kraja a Malokarpatského osvetového strediska v Modre sa uskutočnilo 9. novembra 2021 výberové kolo Slovenského festivalu poézie Beniakove Chynorany pre Bratislavský a Trnavský kraj. SOŠ pedagogickú v Modre reprezentovali štyri recitátorky. Postupne sa na pódium bratislavského V-klubu postavili Michaela Opluštilová, ktorá súťažila s umeleckým prednesom básne M. Válek: Zem pod nohami, Andrea Zámečníková s básňou M. Válek: Len tak, Laura Pšenicová recitovala báseň S. Chalupka: Ktože týmto svetom vládne a svoju súťažnú premiéru zažila aj Leona Rabčanová s recitáciou Smrekovej básne Krásna prostota.

      V silnej konkurencii umeleckých škôl zaznamenala úspech na súťaži Laura Pšenicová, ktorá po veľmi dobrom výkone získala 3. miesto. Pochvalu od poroty si vypočuli aj ďalšie naše recitátorky, a to najmä za pôsobivosť prednesu či prirodzenosť prejavu.

      Študentky sme za vzornú reprezentáciu a svedomitú prípravu odmenili 10-eurovými poukazmi na nákup kníh v kníhkupectve Artforum. 

      Všetkým recitátorkám gratulujem a ďakujem za výbornú spoluprácu počas nácvikov na súťaž.

       

      PaedDr. Adam Herceg

       

     • "Opäť máme úspešné absolventky programu DofE"

     • Aj napriek mimoriadne náročnému minulému školskému roku sa do programu "Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu" opäť zapojili nové dievčatá alebo pokračovali na striebornej a zlatej úrovni. Všetky úspešné absolventky boli, tak ako minulý rok, ocenené prostredníctvom online ceremónie. Chceli by sme k obrovskému úspechu zablahoželať Monike a Ele z 2.A, Dominike, Marcelke a Adel z 2.B, Terke, Miške a Celine z 2.CV Emme, Simonke, Kristínke a Soni z 3.A, Miške, Viky, Katke, Sandy a Karolíne zo 4.A a Bei zo 4.BV. Tak isto gratulujeme aj našim minuloročným maturantkám Saške a Maťke. Sme na vás nesmierne hrdí a ďakujeme vám, že na sebe pracujete a prekonávate výzvy. No program DofE na našej škole by nemohol fungovať bez vedúcich programu, ktorí sa účastničkam venujú vo svojom voľnom čase. Sú to skvelí Adam Herceg, Juraj Tibenský, Martina Pukančíková, Barbora Beláková, Alexandra Kosáková, Lenka Štancelová, Iveta Sečanská a Ján Belák. Ďakujeme aj Vám!!! Vďaka patrí aj mentorom. Prajeme všetkým veľa úspechov aj do nového cyklu programu v školskom roku 2021/22. "                                                                                                                           

                                                                                                                                                                         Ján Belák
       

     • Pozitívny výsledok domáceho samotestu

     • V prípade pozitívneho výsledku Ag samotestovania žiaka počas školského roka žiak zostáva doma a rodič:

      • kontaktuje detského lekára, ktorý mu stanoví ďalší postup
      • oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu.

      Žiaci z triedy, v ktorej žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu, naďalej chodia do školy, pokým nie je pozitívny výsledok žiaka potvrdený PCR testom alebo Ag testom, ktorý je vykonaný v mobilnom odberovom mieste, kde testovaný žiak dostane potvrdenie o výsledku. V prípade, že žiak bude mať potvrdený pozitívny výsledok PCR testom alebo Ag testom, ktorý bol vykonaný v mobilnom odberovom mieste, idú žiaci triedy a zamestnanci, ktorí boli v úzkom kontakte s pozitívnym žiakom počas obdobia 2 dní pred jeho testovaním Ag samotestom do karantény.

     • Svetový deň výživy

     • V pondelok 18. októbra, ku príležitosti Svetového dňa výživy, sa na našej škole uskutočnila akcia Ochutnávka zdravých potravinových výrobkov. Dvaja zástupcovia z každej triedy si pripravili zdravé a chutné nátierky, ktoré prezentovali v jedálni školy. Ochutnávači - traja zástupcovia z každej triedy ako aj pedagógovia mali takto možnosť ochutnať a vyhodnotiť najlepšie pripravenú nátierku. A nielen to, ďalšou úlohou žiakov bolo   preštudovať informačné dokumenty ku zdravej výžive a správne zodpovedať na tri vylosované otázky. Najlepšie sa darilo triedam 4.BV a 2.B. Ich nátierky získali najviac hlasov a po prirátaní bodov za správne odpovede na otázky boli tieto dve triedy vyhodnotené ako najlepšie! Pochvala patrí všetkým študentom, ktorí poriadne „zamakali“ a pripravili naozaj veľmi chutné a zdravé pomazánky.

      Lenka Štancelová

     • Literárny festival Cena René 2021

     • 5 moderných prozaických diel, 5 skvelých autorov a 7 hodín čítania a umeleckého prednesu . Toto všetko mohli absolvovať všetci žiaci 21.10.2021 počas školského Literárneho festivalu Cena René 2021. Počas celého dňa zapojené druháčky, tretiačky a štvrtáčky čítali vybrané úryvky z tlačených alebo e-kníh diel finalistov  súťaže Ceny René. Podporili sme tak ich čitateľskú gramotnosť a inšpirovali ich k čítaniu nových hodnotných diel slovenskej literatúry. Každý zúčastnený žiak/žiačka hlasoval za svojho favorita z autorov Ceny René. Navyše vyžrebujeme niekoľkých žiakov, ktorí získajú poukážky na nákup kníh. Podujatie, knihy pre žiačky a organizáciu zabezpečil PaedDr. A. Herceg s pomocou M. Pukančíkovej . Ďakujeme našim zúčastneným čítajúcim a sprevádzajúcim žiačkam z II.A, II.B,III.B, III.CLV, IV.A a  IV.BV.

      Projekt podporuje Literárne informačné centrum a Anasoft.

                                                                                                                                                    Martina Pukančíková

     • Dobročinné zbierky

     • V mesiaci september a október sa tradične naša škola zapojila do dvoch dobročinných zbierok. Prvá zbierka „Biela pastelka“ sa uskutočnila 24. septembra 2021 a bola organizovaná Úniou nevidiacich a slabozrakých. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a na financovanie aktivít, ktoré zrakovo postihnutým pomáhajú začleniť sa do bežného života.

      Druhá zbierka „Dni nezábudiek“ sa konala 6. októbra 2021 a bola organizovaná Ligou za duševné zdravie. Výnos tejto zbierky je použitý na podporu rozvoja siete starostlivosti o ľudí  s duševnými ochoreniami a ich sociálneho začlenenia.

      Dobrovoľníčkami  zbierok boli študentky tretích ročníkov  -  Nina Oborová, Sofia Tomasová, Sandra Bartková,  Tamara Hulíková, Sarah  Spustová, Adriana Rybárová, , Dušana Baluchová, Laura Sisková.

      Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli dobrovoľnou finančnou čiastkou na pomoc ľuďom                    so zrakovým či duševným ochorením.

      Výnos zbierok:Biela pastelka“ 271,55 Eur           „Dni nezábudiek“ 212 Eur

                                                                                                     Katarína Badinková

     • Noc v škole

     • V dňoch od 23. – 24.9.2021 sa na našej ,,Pegine“ uskutočnila NOC V ŠKOLE pre 2. a 3. ročník. Žiaci sa vo večerných hodinách začali schádzať pred vrátnicou, kde vládla perfektná nálada, prebehla ,,prezenčka“ a následne sa zapisovali do blokov aktivít, ktoré pre nich pripravili naši pedagógovia. V rámci prvého bloku si žiaci mohli vybrať z aktivít ako: Prechádzka večernou Modrou spojenou s návštevou cintorína, ktorú zabezpečili p.u. Sečanská a p.u. Blaho, nočným behom ich sprevádzal p.u. Herceg, p.u. Fázik a p.u. Kosáková si pre žiakov pripravili vybíjanú na rôzne spôsoby vo vonkajších priestoroch, pred kultúrnym domom. Po 1.bloku aktivít nás čakalo príjemné občerstvenie, PIZZA ! O 21:30 začínal 2. blok, kde mali žiaci opäť bohatú ponuku: Angličtina hrou s p.u. Tibenským a p.u. Heldom, psychologická prednáška o láske s názvom PSYCHO LOVE STORY, ktorú si pripravili p.u. Belák a p.u. Beláková, pohybovú časť zabezpečili p.u. Fázik a p.u. Kosáková formou JUST DANCE a čítanie zaujímavých príbehov od p.u. Sečanskej a p.u. Blaha. Záverečnú bodku tvorilo nočné kino, kde v našich ,,kinosálach“ prebiehali filmy rôznych žánrov, od hororu cez romantiku až po rozprávku. Veríme, že situácia s pandémiou sa zlepší a my budeme môcť pripraviť ďalšiu NOC V ŠKOLE pre všetky ročníky.

     • Imatrikulácie 2021

     • V tomto školskom roku sme opäť mohli privítať v radoch študentov aj našich prvákov. Tí sa predstavili vo vydarených tanečných choreografiách a úspešne splnili všetky úlohy, ktoré si pre nich pripravili tretiaci. Učiteľky, animátorky (ri), vychovávateľky a opatrovateľky (lia) ukázali, že o kreatívneho ducha  "Peginy" je do budúcna postarané.

      V našich radoch sme privítali aj nových učiteľov, ktorí bez problémov zvládli svoju imatrikuláciu a zapadli do veľkej pakárskej rodiny, i keď niekedy bolo ťažké odlíšiť ich od samotných študentov.

      Prváci na pamiatku dostali rúška, aby nezabudli, v akej dobe nastúpili na školu a záver patril obľúbenému „Belgičáku“.

      Pochvala patrí všetkým tretiackym triedam za prípravu a organizáciu.

                                                                                                                                            Tatiana Horká

       

     • Deň úsmevu

     • Prvý októbrový piatok sa na škole už po 10-krát uskutočnila organizačne malá, ale obsahom veľká akcia v rámci Medzinárodného dňa úsmevu. Jej cieľom je vyčariť na tvárach ľudí úsmev alebo venovať úsmev komukoľvek. Úsmev potrebujeme všetci a v súčasnosti zvlášť.

      Realizáciu mali už tradične pod palcom naši animátori. I keď ich je málo, svoje sily spojili tretiaci s prvákmi a chválime tých starších za spoluprácu a „zaúčanie“ mladších spolužiakov.

      Pre žiakov a učiteľov si pripravili sladkých smajlíkov a nálepky. V rámci akcie prebehla aj fotografická súťaž „Triedny úsmev“. O najkrajšej fotografii hlasovali samotní žiaci a víťazom sa stala III.A.

      Úsmevy a informácie o Dni úsmevu sa rozdávali aj v uliciach Modry a animátori si tak mohli precvičiť, pre nich tak dôležitú, bezprostrednú komunikáciu.

                                                                                                                                                   Tatiana Horká

       

     • Sprevádzanie pamiatkami Trnavy

     • Vo štvrtok 14. októbra si v Trnave animátori z 3.CLV vyskúšali úlohu turistických sprievodcov. Pripravili si reťazové sprevádzanie po kultúrno-historických pamiatkach mesta. Na vlastné oči sa presvedčili, že Trnava je právom nazývaná Malý Rím. Najviac boli očarení monumentálnou krásou Katedrály sv. Jána Krstiteľa a Dómu sv. Mikuláša, no zaujali ich aj zrekonštruované mestské hradby a komplex budov pôvodnej Trnavskej univerzity. S obdivom si prezreli Nádvorie - centrum súčasnej kultúry, ktoré je krásnym príkladom spojenia modernej architektúry a funkčného verejného priestoru v historickom centre mesta. Svojej úlohy sa zhostili veľmi dobre a navzájom si pripravili pútavý a poučný program.

       

      Alžbeta Strakošová

     • Deň župných škôl

     • Naša škola sa v piatok 8. októbra 2021 zúčastnila ako jedna z 52 škôl BSK na jubilejnom 10. ročníku prezentácie Župných škôl BSK. Medzi všetkými zúčastnenými škola sme sa nenechali zahanbiť a podarilo sa nám osloviť veľké množstvo potenciálnych uchádzačov o štúdium na našej škole.

      Aj vďaka našim žiačkam Miške Chudíkovej, Katke Schwarzovej a Viktórii Ďurianovej zo 4.A a Viktórii Jurkovičovej zo 4.BV, sme dokázali poskytnúť komplexné informácie o štúdiu a živote na našej škole. Pevne veríme, že sa s oslovenými uchádzačmi čoskoro uvidíme na dni otvorených dverí. Stánok našej skvelej školy nezabudol navštíviť ani minister školstva Branislav Gröhling.

      Napriek stiesneným pomerom a prísnym opatreniam sme odchádzali síce unavení a bez hlasiviek, ale plní nadšenia. O celkovú pohodu sa starali Mgr. Belák, Mgr. Sečanská a Mgr. Jakim." 

     • Župný športový deň 2021

     •  

      V stredu 06.10. 2021 sa v Bratislave uskutočnil Župný športový deň Bratislavského samosprávneho kraja, ktorého sa zúčastnili aj študentky našej školy. Športové súťaže v atletike, futbale, volejbale, florbale, vedomostný olympijský kvíz a mnohé ďalšie súťaže prebiehali v areáli štadiónu Mladá garda. Naša škola sa zúčastnila turnaja vo volejbale, futbale, florbale , vedomostného kvízu a súťaží v atletike. Najviac sa darilo našim florbalistkám, ktoré vybojovali výborné 3. miesto. Ale ani naše dievčatá, účastníčky vedomostnej olympijskej súťaže, sa nedali zahanbiť a vybojovali krásne 4. miesto spomedzi 14-tich družstiev. Poďakovanie za vzornú reprezentáciu patrí všetkým našim dievčatám, ktoré napriek nepriazni počasia statočne bojovali vo všetkých súťažiach, ktorých sme sa zúčastnili. A nie len im, ale aj učiteľkám O. Kuznecovovej, J. Fázik, A. Kosákovej a L. Štancelovej, ktoré dievčatá po celý čas povzbudzovali a podporovali.

     • KOŽAZ 2021

     • Boli sme na kurze ochrany života a zdravia

      V dňoch od 6.9. do 10.9.2021 sa 3.ročník zúčastnil kurzu OŽAZ. Strávili sme super týždeň v chate uprostred lesa, bez signálu a s nabitým programom, ktorého súčasťou bolo obrovské množstvo aktivít od kvízov cez športové súťaže, prežitie v prírode až po nočnú hru a záverečnú opekačku pri ohni, kde gitara a spev nemohli chýbať. Napriek obavám z COVIDU sa počas kurzu nevyskytli žiadne zdravotné a ani výchovné problémy. Žiaci odchádzali s úsmevom na tvári a s obrovským množstvom zážitkov. Nie len učitelia robili program pre žiakov, ale aj žiaci si tento post vyskúšali v aktivite ,,družstvo baví družstvo“. Musíme veľmi oceniť a pochváliť organizáciu, improvizáciu aj kreativitu žiakov. Nech sa páči, malá ukážka o tom, ako sa učitelia SOŠPg z Modry ocitli na Kolárovej chate v Ostrom Grúni: 

      Kde bolo za plotom,

      Jurko a Saška stáli pred plotom.

      Rozhodli sa ísť za nosom,

      rovnou cestou lesom.

      V tom lese Julka,

      pozerá sa na Jurka.

      O strom sa tam opierala,

      na kone si dozerala.

      Pozvala ich ku stolu,

      že im zvarí večeru.

      Dobre sa tam navečerali,

      kone si osedlali.

      A po ceste studnička,

      tam zmoknutá Tánička.

      Ďalej len ruiny boli,

      kde domáci vyhoreli.

      Kone sa im splašili,

      bo fakle stále horeli.

      A pamiatka tam už stála,

      Saška si ju obzerala.

      Z poza rohu Oľga s Lenkou,

      trúchlili tam nad spomienkou.

      A tak všetci spolu išli,

      ku Kolárovej chate prišli.

      (zdroj: Plávajúce šípy rovnosti – názov tímu, ktorý vymyslel básničku)

     • Nový školský rok pre žiakov pomaturitného štúdia

     • Otvorenie školského roku a prvá konzultácia bude v pondelok 6. septembra o 14.30. hod.

      Rozvrh hodín nájdu prihlásení uživatelia v časti Štúdium (horné menu) - Rozvrh hodín - klik na DNES (vpravo hore) - kliknúť na STÁLY ROZVRH a vybrať pomaturitné štúdium.

      Želáme veľa úspechov.

     • Možnosť samotestovania

     • Vážení rodičia a žiaci,

      za účelom udržania bezpečného prostredia v školách ministerstvo školstva bezplatne poskytne antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom, ktorých rodičia prejavia záujem (1 balenie = 25 kusov testov a 25 kusov sterilných odberových tyčiniek). Z tohto dôvodu vás žiadame, aby ste sa do 25.8.2021 prostredníctvom prihlasovacej akcii na EduPage vyjadrili, či o samotesty máte záujem. Prosíme o dodržanie termínu.

      Škola vyzdvihne testy od 30. 08. 2021 a odovzdá ich rodičom proti podpisu. O presnom termíne distribúcie budeme informovať.

       

     • ISIC pre prvákov

     • Vážení rodiča prvákov,

      ISIC preukazy vašich detí budú distribuované v prvých dňoch na začiatku školského roka. Fotku si žiačka na preukaz nalepí sama po obdržaní preukazu. Preukaz je aktívny ihneď po vydaní.

     • PAKÁRSKE OLYMPIJSKÉ HRY

     • Po mesiacoch izolácie sa nám podarilo nadviazať na tradíciu celoškolských akcií a uskutočnil sa športový deň v duchu antických olympijských hier.

      Náročná príprava sa oplatila a napriek veľkej horúčave sa družstvá jednotlivých  tried a  aj profesorov „popasovali“ s disciplínami ako hoplítodromos, keles, píxvé, tó...

      O animačnú časť a pripomenutie histórie sa postarali animátori z II.CLV pod vedením A. Kosákovej.

      Rozhodcovskú úlohu plnili heladonici z III.A triedy.

      Súťaže družstiev a jednotlivcov boli doplnené florbalovým zápasom, kde proti sebe nastúpili zmiešané družstvá profesorov a žiakov. Organizáciu zápasu zabezpečila L. Štancelová.

      Občerstvenie a vodný bufet pripravili  O. Kuznecovová, M. Moravčíková a Martinka Snovická z III.BV. + dievčatá z I.CV

      O dobrú náladu sa v rytme hudby postarala Nikola Kurucová z II.CLV.

      Hlavným organizátorom a rozhodcom bola T. Horká.

      Všetkým organizátorom a pomocníkom patrí veľké ĎAKUJEME!

       

      Celoškolské akcie plnia nielen zážitkovú funkciu, ale sú zároveň aj prostriedkom, kde si žiaci môžu prakticky vyskúšať svoje postupne nadobúdané  odborné kompetencie.

      A nakoľko ide o získavanie skúsenosti, sú akceptovateľné aj všetky chyby a omyly, ktoré sa v priebehu Pakárskych olympijských hier vyskytli.

       

      Výsledky:

      Výsledky súťaží ukázali, že mladá generácia musí na svojej telesnej zdatnosti ešte popracovať.

      Podľa výkonov sa na prvom mieste umiestnilo družstvo profesorov a na druhom mieste družstvo profesoriek. Ale ceny sme pripravili hlavne pre žiakov...

       

      I. miesto:   družstvo I.B triedy

      II. miesto:  družstvo I.A triedy

      III. miesto: družstvo III. BV triedy

       

      V súťaží jednotlivcov bolo odmenou získanie 5 olympijských kruhov a symbolického olivového venca.

      Vo florbalovom zápase vyhralo družstvo „Kosákovcov“.

       

      Veríme, že Pakárske olympijské hry si zopakujeme v duchu olympijskej myšlienky „Nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa.“

       

                                                                                                                                   PaedDr. Tatiana Horká

       

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '411489306809433'); fbq('track', 'PageView');