• Odovzdávanie cien za účasť v SOČ

     • Po tohtotýžňovom návrate do školy, sme konečne s vedením našej školy odovzdali zaslúžené ceny tretiačkam za marcovú účasť v školskom kole SOČ a niektorým z nich aj certifikáty za účasť v krajskom kole SOČ. Dievčatá si vybrali ľubovoľné knihy v slovenskom alebo anglickom jazyku ako odmenu za prácu navyše. Ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme príjmené knižné zážitky!

       

      PaedDr. Adam Herceg

      Mgr. Martina Pukančíková

     • Návrat žiakov do škôl 10. mája 2021

     • S účinnosťou od 10. mája 2021 bude obnovené prezenčné vyučovanie podľa platného školského COVID-automatu (ružový okres).

      Podmienky vstupu do budovy školy:

      Žiak a ani jeho zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu. Zákonný zástupca môže rozhodnúť, či sa žiak bude zúčastňovať prezenčného vyučovania. V takomto prípade, ak sa žiak dobrovoľne rozhodnutím zákonného zástupcu nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, je povinný predkladať ospravedlnenie od zákonného zástupcu v dĺžke 5 dní podľa platného rozhodnutia ministra z 28.8.2020 z účinnosťou od 1. septembra 2020 zverejneného na webovej stránke ministerstva školstva: https://www.minedu.sk/data/att/17169.pdf

      Zákonní zástupcovia žiakov do pondelka 10.5.2021 zašlú prostredníctvom aplikácie EduPage triednym učiteľom čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka.

      Pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka predkladá čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti alebo plnoletý žiak sám za seba predkladá čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

      Žiaci, ktorí majú záujem sa stravovať v školskej jedálni, kontaktujú školskú jedáleň alebo sa nahlasujú prostredníctvom aplikácie strava.cz.

      Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) rúškom alebo respirátorom v interiéri majú všetci s výnimkou osoby so závažnými poruchami autistického spektra a osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím.

      Prosíme rodičov a zákonných zástupcov, aby o zmene zdravotného stavu, resp. výskytu akéhokoľvek ochorenia alebo karantény v rodine informovali triedneho učiteľa.

      Ďakujeme za spoluprácu a pochopenie.

      Prajeme Vám pevné zdravie!

                                                                                            Vedenie školy

     • Veľký krok pre naše budúce prváčky a prvákov

     • Máj je tradične mesiacom skúšok a nebolo tomu inak ani tento rok, aj keď s novými opatreniami. V pondelok 3.5.2021  sme začali s prijímacími skúškami z odborov animátor, vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť a pedagogický asistent. Písomné testy naše uchádzačky a uchádzači zvládli úspešne. Rozhodnutia o prijatí/ neprijatí budeme zasielať v pondelok 10. mája 2021.

      V stredu 5.5.2021 sme pokračovali a realizovali talentové skúšky z odboru učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Veľká vrava davu uchádzačov s podporou rodičov ráno pred budovou predznamenala motiváciu a niekedy aj stres, ktorý sa prejavil pri overení predpokladov z výtvarnej, hudobnej, telesnej výchovy a jazykových kompetencií. Budúce prváčky a prváci si vyskúšali, aké je to byť kreatívni, ukázať hudobný talent, zvládnuť športové úkony či zaujať svojim hlasom a spraviť čítanie textu pútavým. Nové tváre, nové prostredie a snaha byť čo najlepší - to všetko dnes zažili. Rozhodnutia o prijatí/ neprijatí budeme zasielať v stredu 12. mája 2021.

      Držíme vám palce a tešíme sa na vás u nás v septembri.

      Ďakujeme našim šikovným starším žiačkam, ktoré hrdo sprevádzali svojich nástupcov v priestoroch školy.

      Martina Pukančíková

     • Online školské kolo SOČ - poznáme postupujúcich

     • Dňa 8. 3. 2021 sa uskutočnilo online školské kolo SOČ, do ktorého postúpilo deväť študentiek z 3.BV a 3.A. Školské kolo pripravili učitelia slovenčiny M. Pukančíková a A. Herceg, ktorí aj napriek dištančnej výučbe chceli dať študentkám príležitosť zúčastniť sa súťaže SOČ a postupujúcim reprezentovať školu v krajskom kole. Súťažiace prezentovali svoje práce cez zoom a rovnako tak prebiehali diskusie o prácach. Všetky zúčastnené študentky dostanú ako cenu knihu podľa vlastného výberu a diplom.

      Dievčatá, ďakujeme vám za námahu a snahu pri príprave prác a prezentácií SOČ. Postupujúcim do krajského kola držíme palce!

      Výsledky školského kola:

      Pedagogika, psychológia, sociológia

      1.Lenka Hrušková - postup do krajského kola

      2. Vivien Orsolya Soóky  - postup do krajského kola

      3. Viktória Ďurianová, Nikita Lužáková, Barbora Prišticová

      Teória kultúry

      2.Mária Kalivodová  - postup do krajského kola

      3. Katarína Schwarzová

      História, filozofia, právne vedy

      1. Veronika Kupkovičová  - postup do krajského kola

      Problematika voľného času

      3. Alexandra Svetlíková

       

      Mgr. Martina Pukančíková

      PaedDr. Adam Herceg

     • Súťaž Denníka N pre študentov


     • Pomôžte nám lepšie spoznať a pochopiť, čo prežívajú mladí ľudia. Ako trávite čas v izolácii? Čo vám robí starosť alebo radosť? Z vašich skúseností vytvoríme mozaiku skúseností a príbehov, ktorá priblíži kovidovú krízu aj generáciám po nás. Vaša správa môže byť list, úvaha, denníkový záznam, foto, kresba, video, komix, báseň, čo len chcete. Najlepšie príspevky oceníme.
      V prípade záujmu zapojiť sa, prosím, pošlite mail na paka.kniznica@gmail.com
       

      Čo?
      krátky alebo dlhší text (max. 4 strany)
      fotografie, obrázok alebo maľbu (samostatne alebo sprevádzané textom, max. 10 kusov)
      video (max. 3 minúty)
      Pokiaľ si nie ste istí, či je váš príspevok vhodný, napíšte nám na sutaz@dennikn.sk.

      A ceny?
      Najlepšie príspevky ocení organizátor odmenami:
      miesto: 300 eur
      miesto: 200 eur
      miesto: 100 eur

      Uzávierka pred odoslaním zo školy: 3. 4. 2021

       

     • Aj takto sa to dá ...

     • Zaujímavú hodinu mali možnosť zažiť žiačky III.BV na hodine ekológie. Počas dištančného vzdelávania zorganizovali online diskusiu s Viktorom Vinczem a takto to dopadlo: 

     • Triedne kolá stredoškolskej odbornej činnosti

     • Aj napriek zmeneným podmienkam sa počas decembra konali v online priestore triedne kolá žiakov III.BV a III.A.  Tretiaci si zvolili rôznorodé témy týkajúce sa voľného času, ekologických problémov dneška, ich študijných odborov, náročných tém, problémov s ktorými sa stretávajú či pohľad na slovenské tradície.  Tento rok si mohli zvoliť interpretáciu literárneho diela z odporúčaných diel v treťom ročníku. Výber prác - spomedzi vyše 60 - nebol najľahší, ale všetko sme zvládli a do ďalšieho kola postupujú:

      Za III.A:

      1.Veronika Kupkovičová Fantazijný svet Grékov

      2. Ďurianová Domáce vzdelávanie

      3. Lužáková Čítanie kníh rodičmi deťom

      4. Schwarzová Čaro svadby v minulosti

      5. Soóky Procesy akomodácie a asimilácie v živote osôb postihnutých Aspergerovým syndrómom

      Za III. BV:

      1. Lenka Hrušková: Závislosť na pornografii

      2. Mária Kalivodová: Tipy a triky pri kreslení čiernobieleho portrétu

      3. Barbora Prišticová: Samovraždy detí a mládeže na Slovensku, ich motívy a možnosti prevencie

      4. Alexandra Svetlíková: Techniky vyšívania

       

      Mgr. M. Pukančíková

      PaedDr. A. Herceg

     • Online čítačka kníh

     • Aj tento rok pokračujeme v online čítačke kníh. Tešíme sa na vás vo štvrtok 4. februára 2021 o 17.00 hod.

      Mgr. Ján Belák

     • Oznam riaditeľa školy

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

       

      týmto si Vám dovoľujem oznámiť, že od 11.1.2021 pokračuje až do odvolania vyučovací proces dištančnou formou podľa platného rozvrhu. Po usmernení zo strany nadriadených orgánov Vám poskytneme ďalšie informácie.

      Je naším spoločným záujmom urobiť všetko preto, aby vzdelávanie detí bolo bezpečné pri dodržaní všetkých protiepidemiologických opatrení.

      V Modre, 8.1.2021                                                                                  Mgr. Maroš Jakim

                                                                                                                         riaditeľ školy

     • Online čítačka kníh

     • "Aj dnes (štvrtok) vás čaká skvelá čítačka kníh s výnimočným programom. Poďme sa spoločne vydať na Østrovnavštíviť Les prízrakovdozvedieť sa, čo sú Šeptuchyaký bol v skutočnosti Jánošík, i to, ako sa šije Čepiec. Tešíme sa na vás v tradičnom čase o 17:00." 

      Mgr. Ján Belák

     • Pokračovanie v dištančnom vzdelávaní

     • Vzhľadom k nízkemu počtu žiakov a rodičov, ktorí by súhlasili s nástupom na prezenčné vyučovanie za podmienok, ktoré stanovilo Ministerstvo školstva, zostávame aj naďalej pri dištančnom vzdelávaní.

                                                                                                                           Mgr. Maroš Jakim - riaditeľ školy                                                                                                                                                        

       

       

     • Online čítačka kníh

     • "Aj dnes (štvrtok) je pre vás pripravená super online čítačka kníh. Čakajú vás skvelé, miestami možno aj strašidelné príbehy. Vidíme sa už tradične o 17:00." 

      Mgr. Ján Belák

     • (Ne)tradičný vianočný bazár 2020

     • Milí žiaci, milí kolegovia, s blížiacimi sa Vianocami aj tento rok prichádza náš tradičný bazár. Netradičný bude v tom, keďže zatiaľ presne nevieme dátum, kedy sa všetci spolu v škole stretneme prebehne online formou. Vianoce sú charakteristické svojou atmosférou, ktorú symbolizuje stromček, adventný veniec alebo oblátky. Na Facebooku nájdete skupinu (Ne)tradičný vianočný bazár 2020, kde môžete pridať fotografie vašich vlastnoručne vyrobených dekorácii, darčekov a vyzdobených stromčekov. Takto sa spoločne podelíme o vianočnú atmosféru.

     • O 17. novembri 1989 tentoraz online

     • Po minuloročnom bohatom programe k 30. výročiu Nežnej revolúcie sme si tentoraz štátny sviatok 17. novembra pripomínali online formou. Na hodinách slovenčiny, dejepisu či občianskej náuky sme sa od prvých po štvrtý ročník pozreli cez piesne Nežnej revolúcie a ich texty. Žiaci interpretovali texty a počúvali piesne Sľúbili sme si lásku, Do batôžka, Modlitba pro Martu, Morituri te salutant. Žiaci 2.A a 2.B si pozreli online divadelné predstavenie November 1989 v podaní Divadelného centra z Martina. Na vyučovacích hodinách sme tiež diskutovali o mýtoch o socializme. Vzdelávací program prebiehal od 18. 11. do 26. 11. 2020.

      PaedDr. Adam Herceg 

     • Čitateľský projekt Cena René 2020 pokračuje online s e-knihami

     • Naša škola je opäť zapojená do čitateľského projektu Cena René. V máji 2020 porota zverejnila päticu finalistov, ktorých knihy študenti čítajú. Vydajú sa na Østrovnavštívia Les prízrakovdozvedia sa, čo sú Šeptuchyaký bol v skutočnosti Jánošík, i to, ako sa šije Čepiec. Najprv žiaci dostali v septembri tieto tlačené knihy v hodnote cca. 150 eur. Po prerušení vyučovania sme s organizátormi zareagovali nákupom e-kníh v hodnote cca. 345 eur, ktoré môžu zapojené študentky čítať doma na svojich mobiloch, pc či tabletoch. Do Ceny René sú zapojené Kristína, Dominika, Karin, Karolína, Klaudia, Alexandra, Katarína. Projekt podporujú: LIC, Anasoft litera, Fond na podporu umenia. Ďakujeme!

      PaedDr. Adam Herceg, koordinátor projektu

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '411489306809433'); fbq('track', 'PageView');