• Noc v škole

     • V dňoch od 23. – 24.9.2021 sa na našej ,,Pegine“ uskutočnila NOC V ŠKOLE pre 2. a 3. ročník. Žiaci sa vo večerných hodinách začali schádzať pred vrátnicou, kde vládla perfektná nálada, prebehla ,,prezenčka“ a následne sa zapisovali do blokov aktivít, ktoré pre nich pripravili naši pedagógovia. V rámci prvého bloku si žiaci mohli vybrať z aktivít ako: Prechádzka večernou Modrou spojenou s návštevou cintorína, ktorú zabezpečili p.u. Sečanská a p.u. Blaho, nočným behom ich sprevádzal p.u. Herceg, p.u. Fázik a p.u. Kosáková si pre žiakov pripravili vybíjanú na rôzne spôsoby vo vonkajších priestoroch, pred kultúrnym domom. Po 1.bloku aktivít nás čakalo príjemné občerstvenie, PIZZA ! O 21:30 začínal 2. blok, kde mali žiaci opäť bohatú ponuku: Angličtina hrou s p.u. Tibenským a p.u. Heldom, psychologická prednáška o láske s názvom PSYCHO LOVE STORY, ktorú si pripravili p.u. Belák a p.u. Beláková, pohybovú časť zabezpečili p.u. Fázik a p.u. Kosáková formou JUST DANCE a čítanie zaujímavých príbehov od p.u. Sečanskej a p.u. Blaha. Záverečnú bodku tvorilo nočné kino, kde v našich ,,kinosálach“ prebiehali filmy rôznych žánrov, od hororu cez romantiku až po rozprávku. Veríme, že situácia s pandémiou sa zlepší a my budeme môcť pripraviť ďalšiu NOC V ŠKOLE pre všetky ročníky.

     • Imatrikulácie 2021

     • V tomto školskom roku sme opäť mohli privítať v radoch študentov aj našich prvákov. Tí sa predstavili vo vydarených tanečných choreografiách a úspešne splnili všetky úlohy, ktoré si pre nich pripravili tretiaci. Učiteľky, animátorky (ri), vychovávateľky a opatrovateľky (lia) ukázali, že o kreatívneho ducha  "Peginy" je do budúcna postarané.

      V našich radoch sme privítali aj nových učiteľov, ktorí bez problémov zvládli svoju imatrikuláciu a zapadli do veľkej pakárskej rodiny, i keď niekedy bolo ťažké odlíšiť ich od samotných študentov.

      Prváci na pamiatku dostali rúška, aby nezabudli, v akej dobe nastúpili na školu a záver patril obľúbenému „Belgičáku“.

      Pochvala patrí všetkým tretiackym triedam za prípravu a organizáciu.

                                                                                                                                            Tatiana Horká

       

     • Deň úsmevu

     • Prvý októbrový piatok sa na škole už po 10-krát uskutočnila organizačne malá, ale obsahom veľká akcia v rámci Medzinárodného dňa úsmevu. Jej cieľom je vyčariť na tvárach ľudí úsmev alebo venovať úsmev komukoľvek. Úsmev potrebujeme všetci a v súčasnosti zvlášť.

      Realizáciu mali už tradične pod palcom naši animátori. I keď ich je málo, svoje sily spojili tretiaci s prvákmi a chválime tých starších za spoluprácu a „zaúčanie“ mladších spolužiakov.

      Pre žiakov a učiteľov si pripravili sladkých smajlíkov a nálepky. V rámci akcie prebehla aj fotografická súťaž „Triedny úsmev“. O najkrajšej fotografii hlasovali samotní žiaci a víťazom sa stala III.A.

      Úsmevy a informácie o Dni úsmevu sa rozdávali aj v uliciach Modry a animátori si tak mohli precvičiť, pre nich tak dôležitú, bezprostrednú komunikáciu.

                                                                                                                                                   Tatiana Horká

       

     • Sprevádzanie pamiatkami Trnavy

     • Vo štvrtok 14. októbra si v Trnave animátori z 3.CLV vyskúšali úlohu turistických sprievodcov. Pripravili si reťazové sprevádzanie po kultúrno-historických pamiatkach mesta. Na vlastné oči sa presvedčili, že Trnava je právom nazývaná Malý Rím. Najviac boli očarení monumentálnou krásou Katedrály sv. Jána Krstiteľa a Dómu sv. Mikuláša, no zaujali ich aj zrekonštruované mestské hradby a komplex budov pôvodnej Trnavskej univerzity. S obdivom si prezreli Nádvorie - centrum súčasnej kultúry, ktoré je krásnym príkladom spojenia modernej architektúry a funkčného verejného priestoru v historickom centre mesta. Svojej úlohy sa zhostili veľmi dobre a navzájom si pripravili pútavý a poučný program.

       

      Alžbeta Strakošová

     • Deň župných škôl

     • Naša škola sa v piatok 8. októbra 2021 zúčastnila ako jedna z 52 škôl BSK na jubilejnom 10. ročníku prezentácie Župných škôl BSK. Medzi všetkými zúčastnenými škola sme sa nenechali zahanbiť a podarilo sa nám osloviť veľké množstvo potenciálnych uchádzačov o štúdium na našej škole.

      Aj vďaka našim žiačkam Miške Chudíkovej, Katke Schwarzovej a Viktórii Ďurianovej zo 4.A a Viktórii Jurkovičovej zo 4.BV, sme dokázali poskytnúť komplexné informácie o štúdiu a živote na našej škole. Pevne veríme, že sa s oslovenými uchádzačmi čoskoro uvidíme na dni otvorených dverí. Stánok našej skvelej školy nezabudol navštíviť ani minister školstva Branislav Gröhling.

      Napriek stiesneným pomerom a prísnym opatreniam sme odchádzali síce unavení a bez hlasiviek, ale plní nadšenia. O celkovú pohodu sa starali Mgr. Belák, Mgr. Sečanská a Mgr. Jakim." 

     • Župný športový deň 2021

     •  

      V stredu 06.10. 2021 sa v Bratislave uskutočnil Župný športový deň Bratislavského samosprávneho kraja, ktorého sa zúčastnili aj študentky našej školy. Športové súťaže v atletike, futbale, volejbale, florbale, vedomostný olympijský kvíz a mnohé ďalšie súťaže prebiehali v areáli štadiónu Mladá garda. Naša škola sa zúčastnila turnaja vo volejbale, futbale, florbale , vedomostného kvízu a súťaží v atletike. Najviac sa darilo našim florbalistkám, ktoré vybojovali výborné 3. miesto. Ale ani naše dievčatá, účastníčky vedomostnej olympijskej súťaže, sa nedali zahanbiť a vybojovali krásne 4. miesto spomedzi 14-tich družstiev. Poďakovanie za vzornú reprezentáciu patrí všetkým našim dievčatám, ktoré napriek nepriazni počasia statočne bojovali vo všetkých súťažiach, ktorých sme sa zúčastnili. A nie len im, ale aj učiteľkám O. Kuznecovovej, J. Fázik, A. Kosákovej a L. Štancelovej, ktoré dievčatá po celý čas povzbudzovali a podporovali.

     • KOŽAZ 2021

     • Boli sme na kurze ochrany života a zdravia

      V dňoch od 6.9. do 10.9.2021 sa 3.ročník zúčastnil kurzu OŽAZ. Strávili sme super týždeň v chate uprostred lesa, bez signálu a s nabitým programom, ktorého súčasťou bolo obrovské množstvo aktivít od kvízov cez športové súťaže, prežitie v prírode až po nočnú hru a záverečnú opekačku pri ohni, kde gitara a spev nemohli chýbať. Napriek obavám z COVIDU sa počas kurzu nevyskytli žiadne zdravotné a ani výchovné problémy. Žiaci odchádzali s úsmevom na tvári a s obrovským množstvom zážitkov. Nie len učitelia robili program pre žiakov, ale aj žiaci si tento post vyskúšali v aktivite ,,družstvo baví družstvo“. Musíme veľmi oceniť a pochváliť organizáciu, improvizáciu aj kreativitu žiakov. Nech sa páči, malá ukážka o tom, ako sa učitelia SOŠPg z Modry ocitli na Kolárovej chate v Ostrom Grúni: 

      Kde bolo za plotom,

      Jurko a Saška stáli pred plotom.

      Rozhodli sa ísť za nosom,

      rovnou cestou lesom.

      V tom lese Julka,

      pozerá sa na Jurka.

      O strom sa tam opierala,

      na kone si dozerala.

      Pozvala ich ku stolu,

      že im zvarí večeru.

      Dobre sa tam navečerali,

      kone si osedlali.

      A po ceste studnička,

      tam zmoknutá Tánička.

      Ďalej len ruiny boli,

      kde domáci vyhoreli.

      Kone sa im splašili,

      bo fakle stále horeli.

      A pamiatka tam už stála,

      Saška si ju obzerala.

      Z poza rohu Oľga s Lenkou,

      trúchlili tam nad spomienkou.

      A tak všetci spolu išli,

      ku Kolárovej chate prišli.

      (zdroj: Plávajúce šípy rovnosti – názov tímu, ktorý vymyslel básničku)

     • Nový školský rok pre žiakov pomaturitného štúdia

     • Otvorenie školského roku a prvá konzultácia bude v pondelok 6. septembra o 14.30. hod.

      Rozvrh hodín nájdu prihlásení uživatelia v časti Štúdium (horné menu) - Rozvrh hodín - klik na DNES (vpravo hore) - kliknúť na STÁLY ROZVRH a vybrať pomaturitné štúdium.

      Želáme veľa úspechov.

     • Možnosť samotestovania

     • Vážení rodičia a žiaci,

      za účelom udržania bezpečného prostredia v školách ministerstvo školstva bezplatne poskytne antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom, ktorých rodičia prejavia záujem (1 balenie = 25 kusov testov a 25 kusov sterilných odberových tyčiniek). Z tohto dôvodu vás žiadame, aby ste sa do 25.8.2021 prostredníctvom prihlasovacej akcii na EduPage vyjadrili, či o samotesty máte záujem. Prosíme o dodržanie termínu.

      Škola vyzdvihne testy od 30. 08. 2021 a odovzdá ich rodičom proti podpisu. O presnom termíne distribúcie budeme informovať.

       

     • ISIC pre prvákov

     • Vážení rodiča prvákov,

      ISIC preukazy vašich detí budú distribuované v prvých dňoch na začiatku školského roka. Fotku si žiačka na preukaz nalepí sama po obdržaní preukazu. Preukaz je aktívny ihneď po vydaní.

     • PAKÁRSKE OLYMPIJSKÉ HRY

     • Po mesiacoch izolácie sa nám podarilo nadviazať na tradíciu celoškolských akcií a uskutočnil sa športový deň v duchu antických olympijských hier.

      Náročná príprava sa oplatila a napriek veľkej horúčave sa družstvá jednotlivých  tried a  aj profesorov „popasovali“ s disciplínami ako hoplítodromos, keles, píxvé, tó...

      O animačnú časť a pripomenutie histórie sa postarali animátori z II.CLV pod vedením A. Kosákovej.

      Rozhodcovskú úlohu plnili heladonici z III.A triedy.

      Súťaže družstiev a jednotlivcov boli doplnené florbalovým zápasom, kde proti sebe nastúpili zmiešané družstvá profesorov a žiakov. Organizáciu zápasu zabezpečila L. Štancelová.

      Občerstvenie a vodný bufet pripravili  O. Kuznecovová, M. Moravčíková a Martinka Snovická z III.BV. + dievčatá z I.CV

      O dobrú náladu sa v rytme hudby postarala Nikola Kurucová z II.CLV.

      Hlavným organizátorom a rozhodcom bola T. Horká.

      Všetkým organizátorom a pomocníkom patrí veľké ĎAKUJEME!

       

      Celoškolské akcie plnia nielen zážitkovú funkciu, ale sú zároveň aj prostriedkom, kde si žiaci môžu prakticky vyskúšať svoje postupne nadobúdané  odborné kompetencie.

      A nakoľko ide o získavanie skúsenosti, sú akceptovateľné aj všetky chyby a omyly, ktoré sa v priebehu Pakárskych olympijských hier vyskytli.

       

      Výsledky:

      Výsledky súťaží ukázali, že mladá generácia musí na svojej telesnej zdatnosti ešte popracovať.

      Podľa výkonov sa na prvom mieste umiestnilo družstvo profesorov a na druhom mieste družstvo profesoriek. Ale ceny sme pripravili hlavne pre žiakov...

       

      I. miesto:   družstvo I.B triedy

      II. miesto:  družstvo I.A triedy

      III. miesto: družstvo III. BV triedy

       

      V súťaží jednotlivcov bolo odmenou získanie 5 olympijských kruhov a symbolického olivového venca.

      Vo florbalovom zápase vyhralo družstvo „Kosákovcov“.

       

      Veríme, že Pakárske olympijské hry si zopakujeme v duchu olympijskej myšlienky „Nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa.“

       

                                                                                                                                   PaedDr. Tatiana Horká

       

     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľ SOŠ pedagogickej v Modre oznamuje, že udeľuje žiakom školy riaditeľské voľno na pondelok 21. júna 2021 z dôvodu konania talentových skúšok. Vyučovanie bude pokračovať v utorok 22. júna 2021.

     • Ukončenie štúdia pomaturitného ročníka

     • Aj študentky PMŠ odboru učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo sa po dvojročnom štúdiu rozlúčili so školou a s triednymi učiteľkami Mgr. Sylviou Oškerovou a Mgr. Lenkou Štancelovou.

      Dámy, prajeme vám, aby ste všetky zážitky, vedomosti a skúsenosti, získané na našej alma mater, zúročili v ďalšom živote...

     • Učitelia brigádovali...

     • Ani učitelia počas súvislej pedagogickej praxe študentov nezaháľali a pustili sa do skrášľovania a úpravy interiéru a exteriéru školy. Niektorí s takou vervou, že prišli o tenisky (J.T.)...

    • Rozlúčka so IV.BV
     • Rozlúčka so IV.BV

     • V stredu 26.5. naša škola vypustila do sveta ďalšie (z)maturantky odborov učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo a vychovávateľsko - opatrovateľská činnosť. Dievčatá zo 4.BV vyučujúcich potešili milými slovami a sladkým občerstvením . Triedna učiteľka Mgr. Katarína Badinková neskrývala dojatie a dievčatám popriala v ďalšom živote veľa úspechov.

      Milé dievčatá, najvzácnejšie v živote nie sú veci, ale prežité chvíle. A my dúfame, že pekných okamihov ste počas štúdia zažili veľa. Vaša cesta nekončí, ba práve naopak, je to len začiatok novej etapy... A je naším veľkým želaním, aby ste vedomosti a skúsenosti, získané na našej škole, zúročili v ďalšom živote. Prajeme vám, nech sa naplnia vaše sny a túžby, nech vás vždy obklopujú praví priatelia a tí správni ľudia a nech štyri roky prežité na vašej / našej "pegine" vo vás zanechajú tú správnu stopu...

     • Ako sa zapojiť do DofE?

     • Program Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE) sa realizuje v 140 krajinách sveta a ročne ho absolvuje viac ako 1,3 milióna mladých ľudí, vďaka čomu DofE uznávajú špičkové svetové univerzity a takisto najväčší svetoví zamestnávatelia pri prijímacích pohovoroch. Hlavným dôvodom je, že tieto inštitúcie hľadajú v mladých ľuďoch predovšetkým rozvinuté charakterové vlastnosti ako napr. samostatnosť, vytrvalosť, cieľavedomosť a schopnosť prevziať za seba zodpovednosť, ktoré DofE priamo rozvíja.

      Mladý človek si sám stanovuje ciele, ktoré musí po dobu realizácie programu (6-18 mesiacov+) napĺňať. Učiteľ alebo dobrovoľník v programe figuruje ako mentor a rovnocenný partner, ktorý účastníka vedie k napĺňaniu svojich cieľov v oblastiach ako Šport, Rozvoj talentu, Dobrovoľníctvo a Dobrodružná expedícia. Program DofE tak poskytuje mladým ľuďom priestor na realizáciu svojho talentu, svojich záujmov, rozvíja motiváciu a osobnú a spoločenskú zodpovednosť. Zapojeným školám a učiteľom okrem iného ponúka možnosť zvýšiť touto skúsenosťou svoje organizačné a profesionálne zručnosti.

      V minulom roku bolo na Slovensku do DofE zapojených vyše 3000 účastníkov. Momentálne sa DofE realizuje na vyše 160 organizáciách a školách.

       

      Naša škola je do programu zapojená od roku 2017.

       

      V prípade záujmu o zapojenie sa do programu, prosím, kontaktujte Mgr. Jána Beláka

       

      Deadline na zapojenie sa do programu je vždy do konca septembra daného školského roku

      www.dofe.sk

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '411489306809433'); fbq('track', 'PageView');