• Pripomenuli sme si 75. výročie oslobodenia Auschwitzu

     • V dňoch 30. - 31. 1. 2020 sa postupne všetky triedy školy zúčastnili vzdelávacieho programu, ktorý si pripomenul 75. výročie oslobodenia Auschwitzu a Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu.

      Dvojhodinový vzdelávací blok, ktorý pripravil PaedDr. Adam Herceg, pozostával z vysvetlenia stupňov nenávisti, ktoré viedli k holokaustu. Súčasťou bola aj práca s videosvedectvami preživších holokaust a tiež projekcia filmového dokumentu o záchrane židovských detí v Modre v čase 2. svetovej vojny.

      Ďakujem všetkým zúčastneným študentom a aj tým, od ktorých som dostal pochvalu a kladnú spätnú väzbu.

       

      Adam Herceg

     • Poďakovanie za účasť cena René

     • Literárne a informačné centrum a Anasoft litera poďakovali SOŠ Pg Modra za aktívnu účasť študentov školy v 3. ročníku literárnej ceny René. V rámci zapojenia naši študenti čítali súčasnú slovenskú literatúru, v rámci rovesníckeho vzdelávania predstavili knihy a spisovateľov vo svojich triedach, v škole sme pripravili čítačku a diskusiu so spisovateľom V. Kostelanskim a nakoniec naši študenti v hlasovaní podporili neskoršieho víťaza ceny René 2019 - V. Kostelanského. Ďakujeme LIC a Anasoft litere za spoluprácu a za knižné dary pre zapojených študentov.

       

      PaedDr. Adam Herceg, školský koordinátor projetku

    • Lyžiarsky kurz 2020
     • Lyžiarsky kurz 2020

     • Napriek zime bez snehu sa tohtoročný lyžiarsky kurz vydaril. Dievčatá a Samo s Paťom boli rozdelení do 5 družstiev. Na začiatku to vyzeralo „biedne“. Tri družstvá tvorili začiatočníci a „slabí“ lyžiari, ale už prvý deň ukázal, že to nebude také zlé. Všetci prejavili maximálnu snahu o zvládnutie lyžiarskej techniky a veľmi rýchlo sa dostali aj na veľký vlek. Snehové podmienky boli dobré a mohli sme lyžovať celé štyri dni, vrátene večerného lyžovania.

      Oceňujeme, že žiaci naplno využili možnosť lyžovať a prestávky v bufete boli minimálne. Už tradične výborne fungovala organizácia a vedenie hotela ďakovalo za príkladné správanie našich dievčat/chlapcov.

      Ďakujem svojim bývalým kolegyniam Evke Holecovej a Táni Horkej za pomoc a spoluprácu.

                                                                                                                            vedúca kurzu  Oľga Kuznecovová

     • Bedminton žiakov SŠ - krajské kolo

     • V bratislavskej bedmintonovej hale Slávia Agrofert sa dňa 12.02.2020 uskutočnilo krajské kolo v bedmintone žiakov stredných škôl, ktorého sa zúčastnilo aj družstvo z našej školy v zložení: Gajdošová Zuzana a Hianiková Janka z triedy II. BV. Súťaž sa hrala pavúkovým systémom a naše družstvo prešlo víťazne prvým kolom. V druhom kole bolo porazené a celkovo skončilo na 4. mieste. Za úspešnú reprezentáciu školy im patrí uznanie a poďakovanie.

      Mgr. Dušan Rehák

     • Školské majstrovstvá Slovenska AEROBIC

     • V pondelok 10.02.2020 sa uskutočnili Školské majstrovstvá Slovenska AEROBIC žiačok a žiakov stredných škôl školský rok 2019/2020. 

      Uskutočnili sa v Mestskej športovej hale Sihoť Trenčín. Našu školu reprezentovala žiačka III. A triedy Petra Štefkovičová, ktorá zároveň reprezentovala okres Pezinok a Bratislavský kraj. Aj keď neobsadila medajlové miesta, za svoj výkon si zaslúži poďakovanie.

      Mgr. Dušan Rehák

     • Simulované Študentské parlamentné voľby 2020

     • 07. februára prebehli na našej škole Simulované študentské voľby do NRSR 2020. Na voľbách sa zúčastnilo 197 žiakov našej školy čo predstavovalo 77,25% volebnú účasť.

      Výsledky sú nasledovné: OĽANO – 40 – 20,30%, PS-SPOLU – 37 – 18,78%, Za ľudí – 21 – 10,65%, Sme rodina – 15 – 7,61%, Kotlebovci – ĽSNS – 13 – 6,59%, SaS – 12 – 6,09%, Máme toho dosť! – 10 – 5,07%, Demokratická strana – 6 – 3,04%. Neplatné hlasy – 11 – 5,58%. Zvyšné strany buď nezískali žiaden hlas alebo získali 1 - 4 hlasy.

      Chceme ešte raz poďakovať všetkým žiakom našej školy, že boli ochotní sa do volieb zapojiť. Taktiež ďakujem 3.A triede za pomoc pri organizovaní volieb. Ďakujem aj kolegovi PaeDr. Adamovi Hercegovi, ktorý na tému volieb diskutoval s jednotlivými triedami a tiež ďakujem všetkým kolegom za trpezlivosť a ochotu.

      Aktivita nie je spojená s propagáciou žiadnej politickej strany či hnutia. Cieľom študentských volieb je zvýšiť povedomie a záujem mladých ľudí o voľby, rozvíjať kritické myslenie, schopnosť rozoznať propagandu a neúplné informácie, prebudiť zodpovednosť a občiansku angažovanosť, taktiež uvedomenie si práv a povinností občana Slovenskej Republiky a povzbudenie k plneniu základných princípov demokracie.

      Mgr. Ján Belák

    • Vianočná akadémia
     • Vianočná akadémia

     • „Bol by som rad keby táto škola začala opäť žiť,“ tieto slová, ktoré vyslovil na začiatkušk. roka p. riaditeľ M. Jakim si zobrala trieda 2.A k srdcu.

      Behom 3 mesiacov podnietila celú školu do tvorivej aktivity a zorganizovala“ VEĽKÚ PAKA SHOW“. Táto show bola o spolupráci, kreativite a zábave. Každá trieda si vylosovala jeden muzikál s charakteristickou piesňou, ktorú bolo treba spracovať po umeleckej, tanečnej alebo aj speváckej stránke.

       

      Dňa 10.12.2019 sa ozvali celým kultúrnym domom dva hlasné údery palicou. Chvíľu bola tma, no potom reflektory osvietili pódium kde už stál veľkolepý cirkus, showmanka, zbor a p.u. Oškerová, ktorá spievala. Zazneli prvé tóny piesne THIS IS ME a s ňou naskočili zimomriavky. Po nezabudnuteľnom  úvodnom vystúpení organizátoriek -2.A sa súťažne predviedli jednotlivé triedy. Bola to pestrá paleta muzikálových melódií ako napr. Summer night, - Waterloo,

       America, We all a need together.....

      Keďže to bola súťaž, naša skvelá porota určila na základe kritérií, poradie troch najlepších vystúpení. Najlepšie sa popasovali s náročnou úlohou študentky 3.A triedy, za čo ich čakala sladká odmena –torta a zlatá trofej / poďakovanie patrí našej spolužiačke Vivien, ktorá vlastnoručne vyrobila všetky tri víťazné trofeje/.

       

      Po odovzdaní cien, sladkostí všetkým zúčastneným, diplomov predviedli svoje úžasné vystúpenia jednotlivci či skupinky študentov a išlo im to výborne. Videli sme baletné, spevácke a tanečné vystúpenie dokonca dve študentky- Vivien z 2.A a Saška z 3.A ponúkli vlastné piesne s gitarou.

       Celú túto show ukončili naše tri štvrtácke triedy, ktoré nás pobavili svojimi najlepšími vystúpeniami zo stužkových slávností- ďakujeme.

      Nedá sa nespomenúť mená skvelých ľudí, bez ktorých by táto show nebola:

      V prvom rade -Sandra Laczová – ktorá priniesla hlavnú myšlienku –nápad a celé to zrežírovala, naša p. uč. Sylvia Oškerová, ktorá odspievala úvodnú pieseň,

      p. riaditeľ Maroš Jakim, ktorý podporil túto myšlienku, moderátorky Viki a Katka z 2.A, Miška Kocianová, ktorá upiekla sladkú výhernou tortu, celý kolektív žiačok 2.A za nádhernú vlastnoručnú výzdobu KD, ktorou nepochybne  dotvorili  atmosféru muzikálových vystúpení.

      Zo srdca ďakujeme. Tešíme sa na ďalšie originálne nápady.

                                                                  Barbora Ratkovská, Mgr. Sylvia Oškerová

    • PAKÁRSKE ECHO
     • PAKÁRSKE ECHO

     • Vyšlo prvé číslo tohtoročného školského časopisu – PAKÁRSKE ECHO. Obsahuje aj „Kupón na neskúšanie“. 

      Príjemné čítanie želá redakcia Pakárskeho echa.

    • Mikuláš v Špeciálnej ZŠ
     • Mikuláš v Špeciálnej ZŠ

     • Už niekoľko rokov naši animátori spestrujú Mikuláša deťom zo Špeciálnej základnej školy na Vajanského ulici v Modre. Inak tomu nebolo ani tentokrát. Prváci a štvrtáci spojili svoje sily, dali hlavy dokopy a pripravili pútavý program. V kostýmoch Mikuláša, čertov, anjelov a škriatkov im to náramne pristalo a vytvorili tak typickú mikulášsku atmosféru. Deti s radosťou recitovali a spievali a za svoju snahu boli odmenené plyšovými hračkami a mikulášskymi balíčkami.

      Pre animátorov zo 4.LV to bol posledný Mikuláš, ktorého pripravili, takže (ako všetci tvrdia) si to užili. No a žiaci z 1.CLV postupne získavajú skúsenosti s organizovaním animačných programov. Tento rok obe triedy fungovali ako jeden zohratý tím, za čo im patrí veľká vďaka.

       

      Mgr.Soňa Trojanovská

     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Po dvoch rokoch pauzy sme obnovili tradíciu školského kola olympiády v anglickom jazyku. 18.11.2019 si naše žiačky a žiak mohli otestovať svoje vedomosti z gramatiky, čítania a počúvania. Prihlásilo sa 33 žiakov. Úlohy neboli vôbec ľahké, ale  zato sme mali päť ocenených žiakov na prvých troch miestach, ktorí získali užitočnú a sladkú odmenu. Všetkým víťazom blahoželáme a postupujúcej víťazke držíme palce v okresom kole.

                                                                                                                                                Vaši angličtinári

      1.      miesto Vivien Orsolya Soóky, II.A

      2.      miesto Daniel Nechala, IV.LV a Patrícia Fajnerová, II.A

      3.      miesto Alexandra Glória Prášilová, III.A a Emma Bujnová, I.A

    • Galerijná animácia v Bratislave
     • Galerijná animácia v Bratislave

     • Dňa 3.12. 2019 sa naši animátori z 1.L a 4.L pod pedagogickým vedením A. Strakošovej zúčastnili exkurzie v Galérii mesta Bratislavy, kde mali možnosť zoznámiť sa s galerijnou animáciou. Tentokrát bola animácia zameraná na aktuálnu výstavu Mateja Kréna, ktorý sa špecializuje na priestorové inštalácie vytvárané z vyradených kníh. Jeho diela sú naozaj výnimočné a naši žiaci mali možnosť zažiť ich na vlastnej koži. Lektorky GMB mali pripravenú nielen vzdelávaciu časť, ale aj zaujímavé aktivity a tvorivú dielňu tentokrát s využitím dramatického umenia. Naši animátori sa jej veľmi dobre zhostili a pobavili nielen seba, ale aj lektorky. Ďalšou časťou exkurzie bola návšteva výstavy Bienále ilustrácií Bratislava na bratislavskom hrade, kde si žiaci so záujmom prezreli knižné ilustrácie umelcov z celého sveta a výstavu Martina Benku, ktorý patril k zakladateľom slovenskej výtvarnej kultúry.

     • Krajské kolo v stolnom tenise

     • Dňa 3.12.2019 sa uskutočnilo krajské kolo v stolnom tenise chlapcov a dievčat SŠ. Súťaž sa uskutočnila v hale ŠKST v Bratislave. Súťaže dievčat sa zúčastnilo 7 družstiev - víťazi jednotlivých okresných kôl. Naše dievčatá v zložení: Vargová Silvia, Brocková Zuzana, Takáčová Sabína, ako víťazky okresného kola Pezinok, v skupine sa umiestnili na druhom mieste a postúpili do bojov o tretie miesto v ktorom sa im nepodarilo poraziť súpera. Obsadili teda 4. miesto. Aj tak im patrí poďakovanie za úspešnú reprezentáciu školy i okresu Pezinok.

      Mgr. Dušan Rehák

    • "Mikuláš" na ZŠ Vajanského
     • "Mikuláš" na ZŠ Vajanského

     • Dňa 6.12.2018 - tak ako každý rok - zavítal do ZŠ na Vajanského ul. v Modre Mikuláš. Pod výborným zamaskovaním by ste len ťažko spoznali Marínu Hatalovú, Barboru Kňazovickú, Luciu Kováčovú, Sofiu LukačovičovúPavlínu Tomšíkovú - žiačky IV.BV. Deťom prvého stupňa urobil Mikuláš veľkú radosť a podľa slov pani učiteliek bol ten tohtoročný najlepším za posledné roky.

      Menovaným žiačkam preto patrí veľké   ĎAKUJEME.

                                                                                                           Mgr. Jana Jurovčáková

    • Okresné a krajské kolo v stolnom tenise
     • Okresné a krajské kolo v stolnom tenise

     • Túto jeseň sme sa rozhodli využiť naše stolnotenisové školy a zapojili sme sa do Okresného kola v súťaži družstiev. Vďaka novej posile Silvii Vargovej z I. BV triedy sme turnaj vyhrali a postúpili do Krajského kola.Tam sme síce neuspeli, ale v konkurencii ligových hráčok z bratislavských škôl sme obstáli so cťou a nazbierali nové skúsenosti. Okrem Silvii ďakujeme aj Lucii Bernátovej z III. B, Terke Sobolovej zo IV. BVMirke Kučíkovej z III. LV za reprezentáciu školy.

      Poďakovanie patrí aj Lenke Štancelovej za administratívnu prípravu, ktorá je z roka na rok zložitejšia.

                                                                                                                                                                            T. Horká

       

    • My a MiniErasmus 2019 - „Zaži výšku ešte pred prihláškou“
     • My a MiniErasmus 2019 - „Zaži výšku ešte pred prihláškou“

     • Ak chceš zistiť, aká vysoká škola je pre teba tá pravá, zapoj sa do projektu MiniErasmus, ktorý ti umožní navštíviť skutočné vyučovanie na vysokých školách a povie ti, ako a kam správne vykročiť zo strednej školy. 

      V rámci profesijnej orientácie a kariérového poradenstva sme sa zapojili do projektu MiniErasmus. V nedeľu poobede 17. novembra 2019 sme sa my, žiačky IV. A triedyVeronika Papierniková a Laura Tomšová, stretli plné očakávania a obáv v budove Slovenskej technickej univerzity v Bratislave spolu s ostatnými účastníkmi tohto projektu. Bolo nás skoro 500 a čakali nás tri dni na vysokej škole. My sme si vybrali Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského, pretože obe by sme chceli v budúcnosti študovať na tejto fakulte. Ale každý z nás, keď vypĺňal prihlášku do tohto projektu si mohol vybrať rôzne fakulty a  školy.

                  V pondelok sme sa stretli v budove Pedagogickej fakulty UK o deviatej hodine ráno. Čakali nás skutočné prednášky, semináre, ktoré boli veľmi zaujímavé. V rámci nich sme spoznali a vyskúšali si pomôcky pre nevidiacich, rôzne hudobné nástroje na prednáške muzikoterapie, stretli sme sa s absolventmi tejto fakulty a mali sme tak príležitosť sa s nimi porozprávať. Nemenej zaujímavé boli aj prednášky z estetiky, slovenčiny a grafomotoriky. Zistili sme, že nie všetci profesori na vysokých školách sú prísni, ale naopak, sú milí a je s nimi zábava. Poobede na nás čakal rôznorodý program napr.: workshopy, Networking night, laser game, prednášky o cestovaní...  

      MiniErasmus je akčný štvordňový projekt nabitý zážitkami, ktorý ti pomôže vyriešiť zásadnú otázku kam sa mám uberať po strednej škole a pri tom ti umožní spoznať veľa nových ľudí.

      Aj keď sme sa častokrát stratili v Bratislave, vďaka tomuto projektu sme si vyskúšali život vysokoškolákov „na nečisto“. Sme rady, že sme sa zapojili do tohto projektu, ktorý nám dal  nové zážitky a priniesol nové kamarátstva.

       

      Veronika Papierniková, Laura Tomšová

                                                                                                       žiačky IV.A triedy

    • Okresné kolo vo florbale
     • Okresné kolo vo florbale

     • Vo štvrtok 29.11.2018 sa družstvo našich dievčat zúčastnilo okresného kola vo florbale.  Florbalový turnaj usporiadalo Gymnázium Pezinok. Základ nášho družstva tvorili žiačky prvých ročníkov  a dievčatá z 2. A. Všetky dievčatá statočne bojovali, ale nielen skúsenosti, ale aj povestný kúsok šťastia chýbal k tomu, aby v tvrdej konkurencii obsadili lepšie ako 4. miesto.                                                                                                                  Ďakujeme všetkým študentkám za bojovnosť a vzornú reprezentáciu školy...

                                                                                                                         Mgr. Lenka Štancelová

    • Vianočná akadémia
     • Vianočná akadémia

     • Dňa 11.12. sme sa v KDĽŠ stretli na Vianočnej akadémii, ktorú zorganizovala 3.B pod vedením svojej triednej - pani profesorky Oškerovej. Do programu sa zapojili všetky triedy a naše študentky a študenti opäť dokázali, že majú talent, dobré nápady a v priebehu týždňa (aj s nácvikmi v popoludňajších hodinách) zvládli bez výrazného narušenia vyučovania naozaj krásne vystúpenia. Ich hudobné, tanečné, športové a dramatické čísla všetkých pobavili, prekvapili i dojali. Záver akadémie patril našim štvrtáčkam, ktoré predviedli to najlepšie zo svojich stužkových slávností. Programom sprevádzali tretiačky Lucia Bernátová a Erika Krállová

      Radi by sme touto cestou poďakovali všetkým, ktorí sa zapojili do vianočného programu a do jeho prípravy. Vďaka patrí i tým, ktorí výzdobou prispeli ku krásnej vianočnej atmosfére v škole - p.profesorovi Šima-Juričkovi a p.profesorke Horkej. 

    • Tematický týždeň
     • Tematický týždeň

     • Trieda I.A si pripravila na posledný týždeň pred Vianocami Tematický týždeň. Každý deň prídeme v inom oblečení podľa danej témy na konkrétny deň. V pondelok: vianočný deň. V utorok: pyžamový deň. V stredu: retro deň. Vo štvrtok: módna katastrofa. Vyhodnotenie sa uskutoční v piatok počas 1.-2. hodiny. Hodnotiť sa bude počet čo najviac zapojených žiakov za každú triedu spolu za celý týždeň. Tešíme sa na vás. Dúfame, že sa zúčastníte spolu s nami. Odmena bude odovzdaná v januári.

                                                                                                                  Vaše prváčky z I.A.  

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '411489306809433'); fbq('track', 'PageView');