• 2. kolo prijímacích skúšok

     • Riaditeľstvo SOŠPg Modra vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok na nasledovné odbory:

      7649 M učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo

      7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť

      7662 M animátor voľného času

      Záujemcovia môžu podať prihlášku elektronicky cez EduPage alebo poštou najneskôr do 9.6.2021.

    • Už Gaudeamus sálou znie... IV.A - rozlúčka
     • Už Gaudeamus sálou znie... IV.A - rozlúčka

     • Vo štvrtok 13.5. sme si poslednýkrát vypočuli študentskú hymnu v podaní dievčat zo 4. A. Milá a dojemná rozlúčka sa síce niesla v trochu inom duchu, ako sme boli doteraz zvyknutí, ale to jej vôbec neubralo na dôstojnosti. Tohtoročné (z)maturantky prekvapili a potešili milými slovami a často úsmevnými spomienkami nielen hrdú triednu Mgr. Ivetu Sečanskú, ale i ostatných vyučujúcich .

      Veľa šťastia a úspechov im poprial aj riaditeľ školy Mgr. Maroš Jakim, ktorý zároveň vyhlásil študentku ocenenú Cenou Ferdinanda Píseckého. V školskom roku 2020/2021 ju získala študentka 4.A triedy Alexandra Suttoová.

      Milé dievčatá, písomky a skúšania už zdajú sa byť iba hrou, no roky štúdia ostanú navždy spomienkou. A my všetci dúfame, že na našu školu vám zostanú iba tie najkrajšie... Držíme palce či už v ďalšom štúdiu alebo v práci, ktorá vás bude baviť a napĺňať.

    • Čajová párty
     • Čajová párty

     • V rámci hodiny biológie si študentky prvých ročníkov pripravili praktickú hodinu, na ktorej sme spoznávali liečivé byliny. Po prezentácii na túto tému, doplnenú  ukážkami jednotlivých rastlín, sme si spoločne uvarili bylinkové čaje. Študentky si touto praktickou ukážku upevnili svoje znalosti o jednotlivých rastlinkách.

                                                                                  Mgr. Lenka Štancelová

     • WORKSHOP MISSION IMPOSSIBLE

     • V rámci hodín Metodiky tvorivej dramatiky sa štvrtok a piatok posledného aprílového týždňa naša trieda III. A zúčastnila workshopu s tajomným názvom MISSION IMPOSSIBLE,  ktorého cieľom bolo ukázať nové spôsoby učenia (sa) cez zážitok a zároveň ako aj online prostredie môže byť skvelým nástrojom niečo nové zažiť a naučiť (sa). Workshop bol realizovaný v spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

      Hneď ako sme si všimli názov tohto workshopu, vedeli sme, že bude nielen zaujímavý, čo napovedal aj jeho anglický názov MISIA/ÚLOHA NEMOŽNÁ, ale pre nás aj prínosným a zároveň, aká úloha to má byť pre nás tou nemožnou. Keďže študujeme odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo veľa vecí sa pre nás zdá v tejto náročnej dobe dištančného vzdelávania nemožným. No po ukončení tohto workshopu sme odchádzali povzbudené, motivované a s úsmevom na tvári.

      Workshop nám dokázal, že dištančné učenie dokáže byť nielen zábavným, ale dokáže utužiť aj kolektív. A konečne po dlhom čase, čo sme sa s dievčatami nevideli, bolo veľmi príjemné si zapnúť kamery a medzi sebou na diaľku spolupracovať, pretože inak by sme 20 úloh, ktoré sme mali splniť ako trieda - jeden celok za 15 minút, neboli zvládli.  

      Znovu sme videli, že dokopy tvoríme dobrý tím, čo potvrdili aj naši učitelia  p. Sečanská a p. Blaho ako aj Mgr. Lívia Nemcová, PhD - prodekanka Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici a aj PhDr. Lucia Galková, PhD,  ktoré boli  našimi lektorkami počas workshopu.

      Sme veľmi vďačné, že sa nám aj počas dištančného vyučovania  dostalo veľa možností ako obohatiť svoju osobnosť a vedomosti a opäť zažiť ten pocit CÍTIŤ SA AKO JEDNA TRIEDA, JEDEN TÍM.

      A aby ste nám uverili, že to nebolo celkom ľahké, tak pár úloh, ktoré sme museli splniť medzi sebou a vzájomne sa koordinovať za 15 minút vám predkladáme:

      • Spočítajte roky narodenia všetkých účastníčok predmetu
      • Ukážte 6 rastlín
      • Napíšte na krátku abecedu mužské mená
      • Ukážte najoblečenejšieho človeka
      • Ukážte 10 párov ponožiek rôznych farieb
      • Pošlite e-mail prodekanke Pedagogickej fakulty
      • Urobte si spoločnú fotku
      • Spoločne zatancujte časť z nejakého tanca  - mimochodom tancovali sme Makarenu
      • Vyrobte 10 papierových lietadielok
      • Spoločne zaspievajte úryvok z jednej piesne .........

      No čo vám budeme hovoriť BOLA TO JEDNA VEĽKÁ SRANDA, ale MISIU SME ÚSPEŠNE ZVLÁDLI.

       

      Veronika Kupkovičová, žiačka III. A a Iveta Sečanská

       

       

       

       

       

     • Odovzdávanie cien za účasť v SOČ

     • Po tohtotýžňovom návrate do školy, sme konečne s vedením našej školy odovzdali zaslúžené ceny tretiačkam za marcovú účasť v školskom kole SOČ a niektorým z nich aj certifikáty za účasť v krajskom kole SOČ. Dievčatá si vybrali ľubovoľné knihy v slovenskom alebo anglickom jazyku ako odmenu za prácu navyše. Ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme príjmené knižné zážitky!

       

      PaedDr. Adam Herceg

      Mgr. Martina Pukančíková

     • Návrat žiakov do škôl 10. mája 2021

     • S účinnosťou od 10. mája 2021 bude obnovené prezenčné vyučovanie podľa platného školského COVID-automatu (ružový okres).

      Podmienky vstupu do budovy školy:

      Žiak a ani jeho zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu. Zákonný zástupca môže rozhodnúť, či sa žiak bude zúčastňovať prezenčného vyučovania. V takomto prípade, ak sa žiak dobrovoľne rozhodnutím zákonného zástupcu nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, je povinný predkladať ospravedlnenie od zákonného zástupcu v dĺžke 5 dní podľa platného rozhodnutia ministra z 28.8.2020 z účinnosťou od 1. septembra 2020 zverejneného na webovej stránke ministerstva školstva: https://www.minedu.sk/data/att/17169.pdf

      Zákonní zástupcovia žiakov do pondelka 10.5.2021 zašlú prostredníctvom aplikácie EduPage triednym učiteľom čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka.

      Pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka predkladá čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti alebo plnoletý žiak sám za seba predkladá čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

      Žiaci, ktorí majú záujem sa stravovať v školskej jedálni, kontaktujú školskú jedáleň alebo sa nahlasujú prostredníctvom aplikácie strava.cz.

      Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) rúškom alebo respirátorom v interiéri majú všetci s výnimkou osoby so závažnými poruchami autistického spektra a osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím.

      Prosíme rodičov a zákonných zástupcov, aby o zmene zdravotného stavu, resp. výskytu akéhokoľvek ochorenia alebo karantény v rodine informovali triedneho učiteľa.

      Ďakujeme za spoluprácu a pochopenie.

      Prajeme Vám pevné zdravie!

                                                                                            Vedenie školy

     • Veľký krok pre naše budúce prváčky a prvákov

     • Máj je tradične mesiacom skúšok a nebolo tomu inak ani tento rok, aj keď s novými opatreniami. V pondelok 3.5.2021  sme začali s prijímacími skúškami z odborov animátor, vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť a pedagogický asistent. Písomné testy naše uchádzačky a uchádzači zvládli úspešne. Rozhodnutia o prijatí/ neprijatí budeme zasielať v pondelok 10. mája 2021.

      V stredu 5.5.2021 sme pokračovali a realizovali talentové skúšky z odboru učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Veľká vrava davu uchádzačov s podporou rodičov ráno pred budovou predznamenala motiváciu a niekedy aj stres, ktorý sa prejavil pri overení predpokladov z výtvarnej, hudobnej, telesnej výchovy a jazykových kompetencií. Budúce prváčky a prváci si vyskúšali, aké je to byť kreatívni, ukázať hudobný talent, zvládnuť športové úkony či zaujať svojim hlasom a spraviť čítanie textu pútavým. Nové tváre, nové prostredie a snaha byť čo najlepší - to všetko dnes zažili. Rozhodnutia o prijatí/ neprijatí budeme zasielať v stredu 12. mája 2021.

      Držíme vám palce a tešíme sa na vás u nás v septembri.

      Ďakujeme našim šikovným starším žiačkam, ktoré hrdo sprevádzali svojich nástupcov v priestoroch školy.

      Martina Pukančíková

     • Online školské kolo SOČ - poznáme postupujúcich

     • Dňa 8. 3. 2021 sa uskutočnilo online školské kolo SOČ, do ktorého postúpilo deväť študentiek z 3.BV a 3.A. Školské kolo pripravili učitelia slovenčiny M. Pukančíková a A. Herceg, ktorí aj napriek dištančnej výučbe chceli dať študentkám príležitosť zúčastniť sa súťaže SOČ a postupujúcim reprezentovať školu v krajskom kole. Súťažiace prezentovali svoje práce cez zoom a rovnako tak prebiehali diskusie o prácach. Všetky zúčastnené študentky dostanú ako cenu knihu podľa vlastného výberu a diplom.

      Dievčatá, ďakujeme vám za námahu a snahu pri príprave prác a prezentácií SOČ. Postupujúcim do krajského kola držíme palce!

      Výsledky školského kola:

      Pedagogika, psychológia, sociológia

      1.Lenka Hrušková - postup do krajského kola

      2. Vivien Orsolya Soóky  - postup do krajského kola

      3. Viktória Ďurianová, Nikita Lužáková, Barbora Prišticová

      Teória kultúry

      2.Mária Kalivodová  - postup do krajského kola

      3. Katarína Schwarzová

      História, filozofia, právne vedy

      1. Veronika Kupkovičová  - postup do krajského kola

      Problematika voľného času

      3. Alexandra Svetlíková

       

      Mgr. Martina Pukančíková

      PaedDr. Adam Herceg

     • Súťaž Denníka N pre študentov


     • Pomôžte nám lepšie spoznať a pochopiť, čo prežívajú mladí ľudia. Ako trávite čas v izolácii? Čo vám robí starosť alebo radosť? Z vašich skúseností vytvoríme mozaiku skúseností a príbehov, ktorá priblíži kovidovú krízu aj generáciám po nás. Vaša správa môže byť list, úvaha, denníkový záznam, foto, kresba, video, komix, báseň, čo len chcete. Najlepšie príspevky oceníme.
      V prípade záujmu zapojiť sa, prosím, pošlite mail na paka.kniznica@gmail.com
       

      Čo?
      krátky alebo dlhší text (max. 4 strany)
      fotografie, obrázok alebo maľbu (samostatne alebo sprevádzané textom, max. 10 kusov)
      video (max. 3 minúty)
      Pokiaľ si nie ste istí, či je váš príspevok vhodný, napíšte nám na sutaz@dennikn.sk.

      A ceny?
      Najlepšie príspevky ocení organizátor odmenami:
      miesto: 300 eur
      miesto: 200 eur
      miesto: 100 eur

      Uzávierka pred odoslaním zo školy: 3. 4. 2021

       

     • Aj takto sa to dá ...

     • Zaujímavú hodinu mali možnosť zažiť žiačky III.BV na hodine ekológie. Počas dištančného vzdelávania zorganizovali online diskusiu s Viktorom Vinczem a takto to dopadlo: 

     • Triedne kolá stredoškolskej odbornej činnosti

     • Aj napriek zmeneným podmienkam sa počas decembra konali v online priestore triedne kolá žiakov III.BV a III.A.  Tretiaci si zvolili rôznorodé témy týkajúce sa voľného času, ekologických problémov dneška, ich študijných odborov, náročných tém, problémov s ktorými sa stretávajú či pohľad na slovenské tradície.  Tento rok si mohli zvoliť interpretáciu literárneho diela z odporúčaných diel v treťom ročníku. Výber prác - spomedzi vyše 60 - nebol najľahší, ale všetko sme zvládli a do ďalšieho kola postupujú:

      Za III.A:

      1.Veronika Kupkovičová Fantazijný svet Grékov

      2. Ďurianová Domáce vzdelávanie

      3. Lužáková Čítanie kníh rodičmi deťom

      4. Schwarzová Čaro svadby v minulosti

      5. Soóky Procesy akomodácie a asimilácie v živote osôb postihnutých Aspergerovým syndrómom

      Za III. BV:

      1. Lenka Hrušková: Závislosť na pornografii

      2. Mária Kalivodová: Tipy a triky pri kreslení čiernobieleho portrétu

      3. Barbora Prišticová: Samovraždy detí a mládeže na Slovensku, ich motívy a možnosti prevencie

      4. Alexandra Svetlíková: Techniky vyšívania

       

      Mgr. M. Pukančíková

      PaedDr. A. Herceg

     • Online čítačka kníh

     • Aj tento rok pokračujeme v online čítačke kníh. Tešíme sa na vás vo štvrtok 4. februára 2021 o 17.00 hod.

      Mgr. Ján Belák

     • Oznam riaditeľa školy

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

       

      týmto si Vám dovoľujem oznámiť, že od 11.1.2021 pokračuje až do odvolania vyučovací proces dištančnou formou podľa platného rozvrhu. Po usmernení zo strany nadriadených orgánov Vám poskytneme ďalšie informácie.

      Je naším spoločným záujmom urobiť všetko preto, aby vzdelávanie detí bolo bezpečné pri dodržaní všetkých protiepidemiologických opatrení.

      V Modre, 8.1.2021                                                                                  Mgr. Maroš Jakim

                                                                                                                         riaditeľ školy

     • Online čítačka kníh

     • "Aj dnes (štvrtok) vás čaká skvelá čítačka kníh s výnimočným programom. Poďme sa spoločne vydať na Østrovnavštíviť Les prízrakovdozvedieť sa, čo sú Šeptuchyaký bol v skutočnosti Jánošík, i to, ako sa šije Čepiec. Tešíme sa na vás v tradičnom čase o 17:00." 

      Mgr. Ján Belák

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '411489306809433'); fbq('track', 'PageView');