• Volejbalový turnaj dievčat SŠ

     • Na našej škole sa dňa 20.11.2019 uskutočnil volejbalový turnaj dievčat SŠ z príležitosti osláv dňa študentstva. Turnaja sa zúčastnili školy : Gymnázium Pezinok, Obchodná akadémia Pezinok, Gymnázium Modra a naša škola. Turnaj sa hral systémom každý s každým. Víťazom turnaja sa stala Gymnázium Pezinok, na druhom mieste skončila naša škola, ktorú reprezentovali žiačky :Hrutková Nikola IV. A ,

      Jamborová Denisa III. A,  Škanderová Sofia III. A, Tóthová   Dominika III. A, Schwarzová Lujza   III. A, Prášilová  Alexandra Glória  III. A,  Solčányová Ľudmila III. A, Gajdošechová Veronika II. BV, Rybárová Adriana I.LCV, na treťom mieste skončila Obchodná akadémia Pezinok.Poďakovanie patrí žiačkam Linhartová  Klaudia II. BV a  Kudláčová Tereza    I. B, ktoré sa starali o ukazovateľ skóre a fotili turnaj. Taktiež poďakovanie patrí Mgr. Kuznecovej Oľge a žiačkam Spustová Sarah I.CLV,  Šlapková Lucia I.CLV za prípravu občerstvenia pre účastníkov turnaja.

                                                                                   Mgr. Dušan Rehák

       

    • "17. november"
     • "17. november"

     • Aj tento rok sme si pripomenuli 17. November. Dievčatá zo IV.BV pripravili pásmo, ktorým pripomenuli historické udalosti (viď. video). Vydaril sa aj kvíz, inšpirovaný televíznou reláciou. Vo vedomostiach z rôznych oblastí súťažili medzi sebou triedne tímy a tím učiteľov. Organizátorky zvládli na výbornú aj technickú stránku. Digitálnu techniku nahradili hracími kartami a vyhodnocovanie odpovedí až na menšie nedostatky bolo objektívne.

      V rámci akcie boli vyhodnotené najzdatnejšie študentky v tomto škol. roku:

      1. miesto – Vanesa Mikulová IV.A

      2. miesto – Michaela Valková II.A

      3. miesto – Sofia Škanderová II.A

      Najzdatnejšou triedou sa stala II.A trieda.

      BLAHOŽELÁME!

      Dievčatám zo IV.BV ďakujeme za vydarenú akciu a za ich ochotu a aktivitu pri príprave a organizácii aj vo svojom voľnom čase v popoludňajších hodinách.

                                                                                           Garantom akcie bola T. Horká

    • Charitatívny beh
     • Charitatívny beh

     • Naše dievčatá podporili dobrú vec!

      V mesiaci november sa naše študentky z 2.A rozhodli podporiť dobrú vec a z tohto dôvodu sme sa zúčastnili Charitatívneho behu No Finish Line. Za každý jeden kilometer, ktorý dievčatá odbehli, bolo organizátorom venované 1 euro  na výstavbu špeciálneho centra pre deti v nemocnici na Kramároch. Dievčatám sa spoločne podarilo odbehnúť 141km, a práve takouto sumou prispeli na výstavbu centra.

      Všetkým zúčastneným dievčatám ďakujem!                                             Mgr. Lenka Štancelová

     • Obhájili sme vlaňajšie prvenstvo

     • V piatok 29.11.2019 sme sa zúčastnili obvodného kola v stolnom tenise žiačok okresu Pezinok. Súťaž usporiadala Obchodná akadémia Pezinok v športovej hale. Cenné body a postup do krajského kola pre našu školu vybojovali študentky Silvia Vargová z 2. BV, Sabina Takáčová z 2.A , Zuzana Brocková a Lucia Bernátová zo 4. B. Menovite by som chcela pochváliť Silviu Vargovú, ktorá neprehrála ani jeden zápas

      Všetkým dievčatám ďakujem za bojovnosť a vzornú reprezentáciu školy              

                                                                                                                                               Mgr. Lenka Štancelová

    • Obvodné kolo v basketbale dievčat - máme 1. miesto
     • Obvodné kolo v basketbale dievčat - máme 1. miesto

     • Dňa 22.11.2019 sa uskutočnilo Obvodné kolo oblasť Pezinok v basketbale dievčat. Súťaže sa zúčastnili tri družstvá a to: Obchodná akadémia Pezinok, Gymnázium Pezinok a SOŠ pedagogická Modra. Našu školu reprezentovali: Gajdošová Zuzana, Hianiková Janka, Hirnerová Lenka, Hladíková Aneta, Klampárová Kristína, Kopuncová Kristína, Kupkovičová Veronika, Polačiková Veronika, Prášilová Gloria a Takáčová Sabína.    Súťaž sa uskutočnila v Športovej hale SOU, Komenského ul. Pezinok.Hrací systém bol, že sa hralo každý s každým. Víťazom sa stalo družstvo SOŠ pedagogickej Modra, ktoré zvíťazilo v oboch stretnutiach a tak postúpilo na krajské majstrovstvá.

      Mgr. Dušan Rehák

     • Zážitkové centrum vedy Aurelium

     • V mesiacoch september a október sa naša škola vrámci podpory spolupráce BSK a vedeckého centra Aurelium zúčastnila zaujímavej exkurzie pod vedením pani učiteľky Moravčíkovej, Uhrovičovej a Okapalovej.

      Exkurzie sa zúčastnili žiaci prvých a druhých ročníkov. Najskôr sme však navštívili Bratislavský hrad a pozreli si výstavu "Nebáť sa moderny! 90. výročie založenia Školy umeleckých remesiel v Bratislave" a výstavu "Martin Benka", ktorá bola unikátna množstvom vystavených obrazov tohoto autora.

      Po návšteve hradu sme sa presunuli do zážitkového centra, kde nám pracovníci najskôr predviedli "Laserovú show" a oboznámili nás so samotným centrom, kde si žiaci sami vyskúšať rôzne princípy fungovania javov, či už fyzikálnych, matematických, chemických. Najviac sa žiačkami páčila zvuková miestnosť, trénovanie postrehu a automobilový trenažér.

      V samotnom centre by vedeli stráviť aj niekoľko hodín, určite by sa každému páčila takáto forma vzdelávania.

       

      B. Uhrovičová

     • Súťaž - Innovation camp

     • Tento rok sme sa opäť zapojili do súťaže Innovation Camp realizovanej vrámci projektu finančného vzdelávania - predmetu Viac ako financie a tentokrát úspešne. Z 29 tímov prihlásených z celého Slovenska, sa mohlo súťaže zúčastniť iba 10 vyžrebovaných stredoškolských  tímov, čo sa nám podarilo. Do súťaže bolo zapojených 5 žiačok z prvých ročníkov našej školy: Simona Kubáňová I. B, Kristína Súkupčáková I. A, Simona Števíková I. A, Barbora Tollarovičová I. B a Linda Reyová I. CLV + dve náhradníčky.

      Innovation Camp je celodenná súťaž, ktorá sa konala  13. novembra v Bratislave, priamo na ústredí Slovenskej sporiteľne v spolupráci s Nadáciou Slovenskej sporiteľne a nadáciou JA Slovensko. Samotná súťaž predstavuje pre študentov intenzívnu skúsenosť, ktorá stimuluje ich kreatívne a inovačné schopnosti. Študenti pracovali na reálnej výzve v zmiešaných tímoch z rôznych škôl z celého Slovenska (podmienkou je, že z jednej školy nemôžu byť žiaci v jednom tíme). Úlohou bolo nájsť najlepšie riešenie na danú tému a prezentovať ho pred odbornou porotouNajlepšie 3 tímy získali hodnotné ceny. Medzi ocenenými boli aj naše žiačky.

      V tímovej aktivite vyhrala Kristína Súkupčáková spolu s jej tímom. Na 2. mieste sa umiestnil tím s Lidnou Reyouvou a na 1. mieste bola ocenená Barbora Tollarovičová s jej tímom.

      Vďaka tejto súťaži si študenti mohli precvičiť svoje komunikačné a prezentačné zručnosti, vyskúšali si tímovú prácu pri riešení výzvy a spoluprácu s konzultantmi – mentori z praxe. Na základe výzvy im súťaž priblížila fungovanie firiem v reálnom podnikateľskom prostredí.

      Cieľom súťaže bolo zároveň motivovať študentov, aby sa stali úspešnými na trhu práce.

      B. Uhrovičová

     • MESTO MODRA OCEŇOVALO ŠTUDENTOV

     • Pri príležitosti blížiaceho sa Dňa študentov udelilo Mesto Modra ocenenia najlepším žiakom a študentom našich základných a stredných škôl. Každý vyniká v niečom inom, ale jedno majú spoločné - chcú veľa vedieť a učenie ich baví. Ocenenia z rúk primátora Modry Juraja Petrakoviča, viceprimátora Mariána Gavorníka a poslankyne Andrey Kukumbergovej si prevzalo 11 mladých ľudí..

    • Pripomíname si 30. výročie Nežnej revolúcie ´89
     • Pripomíname si 30. výročie Nežnej revolúcie ´89

     • V mesiacoch október a november 2019 si študenti našej školy pripomínajú 30. výročie Nežnej revolúcie 1989 sériou podujatí a vzdelávacích aktivít. Tu je ich prehľad:

      Velvet talkshow o Nežnej revolúcii / hostia herec J. Bača, komik T. Hudák, producent M. Hečko, moderuje L. Pelč (9. 10.)

      November ´89 – divadelné predstavenie Divadelné centrum Martin (23. 10.)

      Nemá trieda – interaktívna hodina dejepisu 2. ročníkov inscenovaná hercami Divadla J. Palárika Trnava S. Soldanovou, M. Kochanom a M. Jánošom a diskusia s historikom Ľ. Morbacherom (25. 11.)

      pracovné listy November ´89 – práca a diskusia na vyučovacej hodine

      30 / 89 - vyše 100-stranový magazín o Nežnej revolúcii ako darček pre študentov od Denníka N

      Za spoluprácu pri príprave podujatí k 30. výročiu Nežnej revolúcie ďakujem kolegyniam Mgr. I. Sečanskej, Mgr. M. Pukančíkovej a KC Modra.

       A. Herceg, školský koordinátor pre oblasť ľudských práv

      foto: rtvs

     • Václav Kostelanski na našej škole

     • V pondelok 7. októbra 2019 sa konala ďalšia beseda v 3. ročníku ceny René, ktorá vznikla, aby sa mladí čitatelia dostali k aktuálnym slovenským knihám, no tiež aj preto, aby o nich uvažovali a diskutovali a aby v hlasovaní vybrali svojho víťaza spomedzi 5 nominovaných kníh.

      "Človek by mal čítať, aby z neho nebolo nekultúrne hovädo," tak nejak zakončil besedu na SOŠ pedagogickej v Modre autor Václav Kostelanski.

      Kto nepozná autora a jeho texty (zbierky poviedok Chuť zabiť, Incident a Virtuóz - všetko KK Bagala), mohol by si myslieť, že takýto slovník na školu nepatrí.

      Moderátor diskusie pedagóg Adam Herceg sa však sám autora pýtal, či sa on sám na škole stretol s podobnými textami alebo či by ho potešilo sa s nimi stretávať.

      Václav Kostelanski, hoci je mužom nemnohých slov, okúzlil a pobavil publikum na pedagogickej škole rozprávaním o ľuďoch, ktorých stretáva a ktorí sa objavujú v jeho prózach. Zároveň študoval špeciálnu pedagogiku, ku ktorej to mnohých modranských študentov určite ťahá, takže bol prínosnou návštevou aj v tomto ohľade.

       

      Článok a foto na webe LIC:

      https://www.litcentrum.sk/clanok/vaclav-kostelanski-na-sos-pedagogickej-v-modre?fbclid=IwAR0x5X95x2DXKDZ6HG_dBZNb4BP4wjY_0QJPc1ChMs2mjR5JOnM4RVCZJX4

       

       

      Soňa Uriková, LIC

     • Velvet talkshow o Nežnej revolúcii

     • 30. výročie Nežnej revolúcie a pád komunistickej totality sme si pripomenuli prvým zo série podujatí. Študenti našej školy zavítali 9. 10. na Velvet talkshow, ktorú moderoval Lukáš Pelč. Hosťami boli: herec Juraj Bača, stand-up komik Tomáš Hudák , Nataša Ďuričová či producent Maroš Hečko. Hostia zrozumiteľným a zábavným spôsobom priblížili historické udalosti Novembra ´89 a tiež špecifiká života v socializme. Talkshow doplnili aj piesne Karla Kryla.

      A. Herceg

     • Follow-up seminár - Anna Franková

     • Od 19. do 21.septembra 2019 sa v Bratislave zúčastnili naše študentky Terka, Silvia, Nika a študent Lukáš follow-up seminára. Zišli sa na ňom sprievodcovia výstavou Odkaz Anny Frankovej, ktorí chcú odkaz Anny Frankovej ďalej šíriť medzi svojimi rovesníkmi. Počas semináru získali praktické skúsenosti s lektorovaním na témy antisemitizmu, diskriminácie, predsudkov a stereotypov. Nadobudnuté skúsenosti môžu ďalej využiť v škole, či v svojom okolí a reálne tak prispieť k budovaniu otvorenej spoločnosti.

      Zároveň sa stanú súčasťou medzinárodnej siete sprievodcov a sprievodkýň z celého sveta pod názvom Anne Frank Youth Network. Seminár organizovala Nadácia Milana Šimečku.

      Terka a Nika koncom októbra preniesli skúsenosti z workshopov do aktivít, ktoré si pripravili pre svojich spolužiakov v škole. V rámci rovesníckeho učenia hovorili so spolužiakmi o problematike predsudkov, migrácie a stereotypov.

      A. Herceg

     • Škultétyho rečňovanky

     • Aj tento rok sme sa zapojili do literárnej súťaže Škultétyho rečňovanky.Cieľom bolo napísať maximálne 5 vlastných básní alebo prozaických útvarov na ľubovoľnú tému.  Naša žiačka z  III.BV,Monika Šebestová, sa zúčastnila už druhýkrát a rovnako druhý raz aj vyhrala 1.miesto v kategórii poézia žiakov strednej školy. K úspechu jej literárnej tvorby jej srdečne blahoželáme! 

                                                       Mgr. Martina Pukančíková

     • Odpad sa nevyparí

     • Naše študentky Eva Gašparovičová, Martina Snovická a Hana Vladymirecová aktívne pracujú v celomestskom projekte Odpad sa nevyparí. Našla si ich už aj televízia. Posúďte, aké  sú z nich televízne hviezdy.  Link je tu.

       

    • „Imatrikulácia našich prvákov“
     • „Imatrikulácia našich prvákov“

     • Dňa 23.10.2019 sa v priestoroch telocvične uskutočnila dlhšie očakávaná imatrikulácia študentov prvých ročníkov. Tohtoročnú slávnosť spoločne pripravili študentky tretích ročníkov pod taktovkou triednych učiteliek Mgr. I. Sečanskej a Mgr. K. Badinkovej.                                 Atmosféra celej akcie sa niesla v duchu priateľstva, smiechu, radosti a dobrej nálady.    Tretiačky pre našich prvákov pripravili originálne a zábavné aktivity, ktoré veľmi hravo a ľahko zvládli. Imatrikulácia neobišla ani nových učiteľov. V tanečnej súťaži preukázali kreatívne pohybové schopnosti a taktiež zmysel pre zábavu, začo im ďakujeme.           Dúfame, že  sa imatrikulácie našim prvákom páčili a budú na tento „slávnostný deň“ dlho a s úsmevom spomínať. Týmto odovzdávame štafetu tohtoročným druhákom, ktorých príprava tejto akcie čaká na budúci školský rok. Tešíme sa opäť o rok. 

      Mgr. Katarína Badinková

      Fotogaléria

       

                                                                             

       

    • Deň župných škôl
     • Deň župných škôl

     • Aj tento rok sa v jesennom období naša škola zviditeľnila na podujatiach organizovaných BSK - Deň župných škôl v Avione a Župná škola pre teba, ktoré boli určené žiakom 9.ročníkov. V Bratislave, Pezinku, Senci a Malackách sa predstavili študentky našej školy s hudobno-tanečným programom, ktorý aj podľa moderátorov vytvoril veľmi príjemnú a veselú atmosféru a rozhýbal všetkých účastníkov podujatí. Pre záujemcov o štúdium bola pripravená aj odmena v podobe sladkých medovníčkov, ktoré napiekli naše študentky.

      V našom stánku sa deviataci mohli oboznámiť so študijnými odbormi a naše dievčatá im ponúkli informácie o škole, o našich aktivitách a samozrejme i pikošky zo študentského života v škole i mimo nej. 

      Vďaka patrí všetkým študentkám, ktoré sa zapojili do programu i do prezentovania školy a tiež pedagógom, ktorí sa na týchto podujatiach zúčastnili, alebo inak prispeli k zviditeľneniu našej školy.

      Mgr. Soňa Trojanovská

      Fotogaléria

     • Modranské veršobranie

     • „Prázdny je svet. Lásky v ňom niet. Neverím, neveríš.“ (E.B.Lukáč)

      Dňa 17.10.2019 sa v Kultúrnom dome Ľudovíta Štúra v  Modre uskutočnil už X. ročník tradičného modranského podujatia venovaného oberaniu básní na viničových listoch pod názvom Modranské veršobranie.

      Tento rok sa pre toto podujatie ako predloha stali básne známeho slovenského poeta – neosymbolistu Emila Boleslava Lukáča, jedného z  najpesimistickejších autorov medzivojnovej poézie. Tie boli priblížené študentom tretieho a  štvrtého ročníka našej školy prostredníctvom Bieleho divadla v podobe poetodramatického predstavenia „Oprav ma, ak smiem“. Poetodramatická performácia vznikla na základe hereckých etud, recitácie a spevu členov Bieleho divadla na motívy básní z Lukáčovej zbierky O láske neláskavej. Pôsobivé dramatické pásmo bolo doplnené slovom Ľubomíry Mihálikovej, ktorá nám predstavila osobnosť a  literárnu tvorbu Emila Boleslava Lukáča. Celé podujatie obohatila výstava známych detských ilustrátorov Petra Cpina a Svetozára Mydla, ktorú pripravil pre nás syn Daniela Heviera, Tomáš Hevier. Zaujal nás čitateľský denník Daniela Heviera, ako aj proces vzniku jeho literárnych textov, ale aj jednotlivých kresieb detských ilustrátorov. A keďže išlo o oberanie básní na viničových listoch, ani tie sme si nezabudli pooberať v podobe úryvkov z básní viacerých slovenských autorov napísaných na viničových listoch.

      Odchádzali sme so zmiešanými pocitmi, v duchu Lukáčových paradoxov, ale aj naplnení prekvapením z významu jeho básní, ktoré sú aj po toľkých rokoch pravdivé, a v ktorých aj v dnešnej dobe môžeme nájsť všeobecne platné symboly a odkazy.

       

      Tereza Baďurová, žiačka III.A

            Mgr. Iveta Sečanská

     • Divadelné predstavenie v Pezinku

     • V stredu 23.10. sa II.A zúčastnila v kultúrnom dome v Pezinku divadelného predstavenia  s názvom November 89, aby si pripomenuli výročie Nežnej revolúcie a prehĺbili svoje vedomosti o udalostiach a praktikách, ktoré boli bežné pred rokom 1989. Kombinácia divadla a premietaného dokumentu nám priblížila, ako sme sa mohli obliekať, o čom spievať, písať texty, čo si kúpiť v obchode a ukázala prepojenia aj na dnešnú dobu. Po predstavení sme sa v Malokarpatskom múzeu presunuli do histórie nášho vinohradníckeho kraja, kde nám predstavili  postupy pestovania hrozna a výroby vína. Interaktívne prvky v múzeu naše žiačky upútali a svoje poznatky si spoločne preverili v záverečnom kvíze. Dozor a organizáciu zabezpečili triedna učiteľka II.A a PaedDr. A. Herceg.

       

      Martina Pukančíková

     • Slávnostná certifikácia Zelených škôl

     • Dňa 9.10. 2019 zástupcovia našej školy prebrali na slávnostnej certifikácii v Bratislave medzinárodný certifikát Zelenej školy a vlajku siete Eco – schools pre našu školu. Tento certifikát sme získali už štvrtýkrát po sebe a tak sa opäť môžeme pýšiť titulom Zelená škola.

      Všetkým, ktorí sa na tomto veľkom úspechu podieľali, ďakujem.

                                                                                         Ing. Mária Moravčíková

     • Kurz ochrany života a zdravia

     • Ako  každoročne, tak aj v tomto roku sme usporiadali tretí, záverečný kurz nášho vzdelávacieho programu, ktorý sme zrealizovali v mesiaci september v rekreačnom zariadení Kollárovo pri Ostrom Grúni.

       Prvý deň sme počas cesty navštívili Banskú Štiavnicu s prehliadkou Nového Zámku a pamiatok tohto starobylého mesta. Okrem prvého daždivého dňa nám aj tento rok vyšlo pekné počasie, a tak dievčatá mohli stráviť celé dni v prírode. Spoločne sme si užili aj veľké množstvo aktivít. Osvedčilo sa rozdelenie do družstiev podľa znamení zverokruhu, vďaka ktorému žiačky pracovali nie ako jednotlivé triedy, ale ako kolektív tretieho ročníka. Zrealizovali sme aj nočnú hru, ktorá bola pre niektoré dievčatá veľkým zážitkom. V diskusiách sme sa rozprávali nielen o civilnej obrane a o ochrane prírody, ale sumarizovali sme zážitky a poznatky zo všetkých kurzov. Verím, že pre dievčatá sú všetky kurzy veľký prínosom, pretože prispievajú nielen k zvyšovaniu profesionálnej odbornosti našich absolventov, ale vďaka nim sa upevňujú aj triedne kolektívy a medzitriedne vzťahy.

                                                                                                        

                                                                                                       Mgr. Lenka Štancelová

       

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '411489306809433'); fbq('track', 'PageView');