• Dobročinná zbierka - „Deň narcisov“

     • 28. apríla sa konal  26. ročník finančnej zbierky „Deň narcisov“.                                                V tento deň ulice miest zaplavili žlté kvietky - narcisy. Každý, kto si narcis  pripol na svoj odev, vyjadril týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou.   

      Aj tento rok sa do zbierky zapojila  naša škola. Dobrovoľníčkami zbierky v meste Modra boli žiačky tretích ročníkov – Anabela Gígelová 3.A, Soňa Kubovičová 3.A, Martina Hajdáková 3.CLV, Simona Václavová 3.CLV.

      Žiačky vyzbierali sumu  457,50 Eur.

      Ďakujeme dievčatám za účasť na tejto zbierke a všetkým, ktorí prispeli na pomoc onkologickým pacientom.

                                                                                                   Mgr. Katarína Badinková

     • Reťazové sprevádzanie pamiatkami Bratislavy

     • Vo štvrtok 5.mája si animátori z 3.CLV triedy opäť raz vyskúšali úlohu sprievodcov. Tentoraz si pripravili reťazové sprevádzanie historickým centrom nášho hlavného mesta. Navzájom si predstavili známe i menej známe pamiatky, zamerali sa nielen na historické fakty, ale aj na zaujímavosti a legendy, ktoré sa k nim viažu. Mohli si tiež prakticky „ohmatať“ konkrétne znaky architektonických slohov, z ktorými sa teoreticky oboznámili na hodinách TDK a KPD.

                                                                                                                                              Mgr. Alžbeta Strakošová.

     • Dobrovoľníci na hranici

     • S kamarátkou Miškou Chudíkovou zo IV.A  sme dlho uvažovali, ako by sme mohli osobne pomôcť v tejto náročnej situácii, ktorú zažívajú ľudia na Ukrajine. Keď som dostala pozvanie, či by som nechcela prísť na jeden aprílový týždeň do Michaloviec do krízového centra ako dobrovoľníčka, hneď som im napísala. Po dlhšom uvažovaní o tom, ako to zvládneme so školou, predsa len sme v maturitnom ročníku, sme pozvanie prijali a zaregistrovali sa na oficiálnej stránke Dobrovoľníci na hranici. Najviac potrebovali nočné služby, tak sme si dali hneď 4 nočné po sebe. Náš čas v Michalovciach bol obmedzený a chceli sme ho využiť najlepšie ako sa dá. Keď sme prišli do centra, koordinátor nám rozdelil prácu. Obidve sme pracovali v humanitárnych stanoch, kde sa rozdávali najnutnejšie hygienické potreby, detské oblečenie a oblečenie pre dospelých. Prvá nočná bola najnáročnejšia, no s každou ďalšou službou sa to zlepšovalo.  Postupne sme si našli nových priateľov z rôznych kútov Slovenska aj Ukrajiny. Niekedy naša služba pozostávala iba z rozdania úsmevu, hrania sa s deťmi, či prihovorenia sa náhodne postávajúcim Ukrajincom a Ukrajinkám. Náš zvyšný čas sme si krátili hraním kariet s vojakmi. Ku koncu sme tam chceli zostať aj dlhšie, zapáčilo sa nám to. Bohužiaľ, nemohli sme, ale rozhodne sa tam ešte vrátime znovu. V tomto čase je to pre nás to najdôležitejšie, čo môžeme urobiť. Pomáhať.

      Veronika Kupkovičová IV.A

       

     • Praktické maturity na našej škole

     • Apríl je tradične mesiacom, kedy sa konajú praktické maturity pre žiačky a žiakov z odborov učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo a vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť. Tento rok sme sa už po prestávke konečne vrátili k maturitným skúškam vo forme výstupov  z hudobnej, telesnej, literárnej a výtvarnej výchovy. Študentky pracovali s deťmi z modranských materských škôl a školských klubov detí. Vyskúšali si, aké je to napríklad nacvičiť s deťmi tanec, pieseň, rôzne pohybové aktivity, naučiť báseň či vytvoriť malé umelecké dielo.  Naši opatrovatelia a vychovávatelia zase prezentovali pred komisiou svoje praktické práce. Okrem toho prebiehali v rovnakom čase aj obhajoby praktických maturitných prác, ktoré realizovali pomaturitné študentky. Študenti prekonali svoje prvotné obavy a nervozitu, ukázali svoje praktické vedomosti po dlhých rokoch štúdia a praktické maturity nakoniec zvládli. K úspechu a bezproblémovému priebehu maturitných výstupov veľkou mierou prispeli svojou aktivitou a ochotou naučiť sa niečo nové aj šikovné deti z MS Kalinčiakova, MS Sládkovičova, MS SNP, MS Vajanského a ŠKD ZŠ Vajanského a ŠKD ZŠ Ľ. Štúra. Vedenie SOŠ pedagogickej ďakuje za spoluprácu všetkým pani učiteľkám a vychovávateľkám zo spomenutých materských škôl a školských klubov detí, ktoré deti priviedli a zabezpečili možnosť pre naše študentky ukázať, ako to s deťmi vedia.

      Mgr. Martina Pukančíková

       

     • Okresné kolo v basketbale žiačok stredných škôl

     • Dňa 26.4.2022 sa konalo Okresné kolo v basketbale žiačok stredných škôl. Naše dievčatá v Pezinku porazili všetky družstvá, a tak si z prvého miesta zaistili postup na Krajské kolo do Bratislavy. Veľká pochvala za úspešnú reprezentáciu školy patrí Rebeke Vidovej z 1.CLV, Monike Hrickovej, Justíne Matalíkovej, Kataríne Hacajovej, Romane Kodajovej, Bibiane Škoríkovej z 2.B, Sabine Urbanovej, Lucii Jurenkovej z 3.A a Sabine Vávrovičovej z 3.B.

      GRATULUJEME !

                                                                                                                                              Mgr. Alexandra Kosáková

     • Naša strieborná Lenka Tománková

     • Blahoželáme k veľkému úspechu našej žiačky, Lenky Tománkovej, z II.CV triedy, ktorá obsadila druhé miesto v Európskom pohári v džude, ktorý sa konal dňa 10.4.2022 v Tepliciach v Českej republike. .

      Sme veľmi radi, že robí dobré meno našej škole. 

     • Posledný deň praxe štvrtáčok v ZŠ Ľ. Štúra a ZŠ Vajanského

     • Čas tečie ako voda... O tom vedia povedať svoje aj žiačky zo IV. BV. Ešte len prednedávnom sa zoznamovali s  prvákmi v školskom klube ZŠ Ľ. Štúra a s tretiakmi v ZŠ Vajanského v Modre a už 21. 04. sa s nimi aj lúčili.

      Skupina dievčat na ZŠ Ľ. Štúra deťom pripravila divadelné predstavenie s názvom AKO DEDKO ŤAHAL REPKU. Deti najskôr netušili, o akej rozprávke bude naše divadlo, dozvedeli sa to až po motivácii a hádanke Majky Kalivodovej. Počas predstavenia sa deti ocitli v záhradke dedka (Janka Hianíková), babky (Viktória Kiselová) a ich pomocníkov: vnučky (Zuzana Gajdošová), mačky (Beáta Šimková) a myšky (Kristína Lacková). Spoločne sa snažili vytiahnuť obrovskú repu (Lucia Korecová), ktorú dedko zasadil. Nebolo to ľahké, ale nakoniec repku vytiahli. Predstavenie bolo ozvláštnené spevom a tancom, ktorý  kandidátky naučili aj deti. Tým sa to celé neskončilo, vo svetlách reflektorov zažiarili aj deti, ktoré sa obliekli do kostýmov a vyskúšali si rozprávku zahrať samé a s pomocou kandidátok repku vytiahnuť. Ale ešte predtým, ako si deti vyskúšali zahrať divadielko samé Majka si otázkami z rozprávky overila, či dávali dobrý pozor. Po minulom úspešnom predstavení o babke Perinbabke sa prišli na naše herecké výkony pozrieť aj deti a vychovávateľky z ostatných oddelení. Nakoniec, ako poďakovanie sme venovali pani vychovávateľke kyticu a každému dieťaťu drobnú sladkosť. Z praxe sme neodchádzali len s množstvom spomienok, ale aj s úsmevom na tvári a taktiež s darčekmi, ktoré pre nás vyrobili deti.

      Ani skupina dievčat na ZŠ Vajanského nezaháľala a pripravila si pre svojich tretiakov HRACÍ PLÁN ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT – ZÍSKAJ SVOJ POKLAD, pri ktorých boli deti rozdelené do malých skupín a na 6 stanoviskách plnili rôzne úlohy. Za splnenú úlohu dostali indíciu – slovo. Po získaní  6 indícií – slov poskladali  správne heslo: SVOJ POKLAD NÁJDEŠ TAM, KDE POOBEDIE TRÁVIŠ RÁD. Z hesla deti zistili, že poklad, ktorý hľadali sme ukryli v triede, v ich školskom klube. Poklad -  upečený chutný malinovo-čokoládový koláč a džúsy - bol schovaný na tajnom mieste, ktorý deti v triede bez problémov našli. Taktiež sme nezabudli pani vychovávateľke darovať kvety ako poďakovanie za cenné rady a skúsenosti, ktoré nám počas praxe poskytla.

      Na záver sa chceme poďakovať všetkým našim spolužiačkam,  ktoré boli ochotné pripraviť si pre deti športové aktivity, ako aj za ich snahu nacvičiť  si a zahrať divadlo a aj našej pani profesorke Sečanskej za podporu a trpezlivosť pri nacvičovaní divadelného  predstavenia a za rady a pomoc počas praxe.

      Alexandra Svetlíková, Zuzana Gajdošová, Alžbeta Bariná, žiačky IV.B

     • Peginské hasičky, hasiči

     • Pred Veľkonočnými prázdninami vyhlásilo vedenie školy v rámci prevencie a bezpečnosti cvičný požiarny poplach. Evakuáciu školy sme zvládli za 4,5 min.

      Nasledovala súťaž družstiev, ktorá preverila rýchlosť, šikovnosť a spoluprácu našich žiačok. Beh do schodov bol spojený s plnením úloh (oblečenie hasičského výstroja, triafanie na cieľ, „pumpovanie vody“).

      Výsledky:

      1. miesto: III.B (Pipinky) – 1,39 min

      2. miesto: I.A (Vikingovia) – 1,50 min

      3. miesto: II.A (Keksíky) – 1,52 min

      Ďakujeme animátorom z III.CLV a I.CLV triedy za prípravu a organizáciu a telocvikárkam Ole, Julke a Saške za pomoc pri rozhodovaní. Veľké „Ďakujem“ patrí vedúcemu nášho školského bufetu, ktorý zasponzoroval súťaž a zdvojnásobil hodnotu cien. Víťazi získali nákupné poukážky do školského bufetu.

       

                                                                                                                                       PaedDr. Tatiana Horká

       

     • Noc v škole

     • Vo štvrtok 31.3.2022 v podvečerných hodinách odštartovala v poradí už 3. Noc v škole na našej ,,pegine“. Deti sa schádzali vo vestibule pred vrátnicou s perfektnou náladou, ktorá ich neopustila počas celého večera, kde ich čakala registrácia a zapísanie sa na workshopy, ktoré im pripravili naši pedagógovia. Akcia začala kategóriou QUIZ TIME rozdelenou na dve časti – kvíz od učiteľov Belákovcov a Milujem Slovensko pod vedením p.u. Kosákovej a p.u. Tibenského. Po vedomostnom kole nasledovali 2.kolá piatich aktivít, z ktorých si deti mohli vybrať dve a to: U Picassa (technika akvarelu od p.u. Uhrovičovej), Hororová čítačka (strašidelné čítanie od p.u. Trojanovskej a p.u. Blaha), Ringo (netradičná pohybová hra, ktorú si pripravil p.u. Held), Populačná bomba (geografická prednáška a diskusia o raste svetovej populácie a jej dopade na našu planétu pod vedením p.u. Kosákovej a p.u.Tibenského) a naplánovaná večerná prechádzka po Modre, ktorú vzhľadom na upršané počasie vystriedali už dobre známe AKTIVITY s p.u. Sečanskou a p.u. Mičunkovou. Po zaujímavých a zábavných blokoch prišla na rad neskorá večera v podobe bagiet, ktorú zabezpečil školský bufet a vedenie školy, za čo veľmi ďakujeme. Posilnení sme sa vydali do poslednej časti programu, kde našich žiakov a žiačky čakali na výber rôzne druhy aktivít od hororového filmu cez spoločenské hry ako Krycie mená, Aktivity, Harry Potter a jeho boj o Rockford, hľadanie vraha v strategickej Mystérium, Dixit, boj proti vírusu v hre Pandemic atď. až po polnočnú vybíjanú. Chceli by sme veľmi poďakovať všetkých zapojeným žiakom za ich snahu a aktivitu na programe a taktiež pedagógom za ich strávený čas pri vymýšľaní a realizácii svojej aktivity. Tešíme sa na ďalšie spoločne strávené chvíle.

      A.Kosáková, J. Belák, B. Beláková

     • Príprava na talentové skúšky

     • Nakoľko sa blíži termín talentových skúšok, ponúkame všetkým potencionálnym záujemcom o štúdium v odbore 7649M (učiteľstvo) možnosť pripraviť sa na talentovky z telesnej výchovy priamo s našimi učiteľmi v dňoch 13.4. a 20.4.2022 v čase od 15.00 do 17.00 hod.

      Záujemcovia sa môžu nahlásiť prostredníctvom mailovej adresy: sekretariat@pakamo.sk.

      Tešíme sa na Vás.

     • Študenti „TIKali“

     • Blíži sa súvislá prax našich študentov, a preto sme s animátormi z 3.CLV zamierili do turistického informačného centra v Modre. Nakoľko aj toto môže byť náplňou ich práce po ukončení štúdia na našej škole, animátori sa dozvedeli niečo o práci v centre, ktoré ročne privíta viac ako 1000 návštevníkov. 

      Veľká vďaka patrí referentovi TIKu pánovi Mgr. Jakubovi Malíkovi, ktorý nás veľmi ochotne zasvätil do svojej práce a poskytol študentom propagačné materiály o Modre a okolí. 

      Klára, Nina, Maťa, Róbert a Tomáš sa pristavili aj pri rozprávkových keramických kachliciach, ktorých inštaláciu dokončili majstri keramikári Jan Vigľaš, Marián Liška, Igor Mesík v júli minulého roku v modranskej komunitnej záhrade. Ak si nájdete čas, vráťte sa do detstva a skúste uhádnuť, ktoré rozprávky sú na kachliciach zobrazené (komunitnú záhradu nájdete na Štúrovej 59).

       

      Mgr. Soňa Trojanovská

       

     • Literárny festival PoČítame s Ukrajinou

     • Pod záštitou Literárneho informačného centra sa v dňoch 21.-22. marca 2022 na Strednej odbornej škole pedagogickej konal literárny festival PoČítame s Ukrajinou. Počas dvoch dní sa  interaktívneho podujatia spájajúceho viaceré druhy umenia zúčastnili žiačky a žiaci všetkých tried. Krásne tóny violončela otvorili náš školský festival. Naše recitátorky predniesli texty starších aj súčasných ukrajinských autorov v slovenskom a českom preklade. Dozvedeli sme sa o významných ukrajinských spisovateľoch, ich tvorbe, živote, zaujímavostiach a v neposlednom rade o ich priamych reakciách na súčasný vojnový konflikt. Niektoré zo súčasných literárnych textov, ktoré odzneli, neboli dokonca ešte ani publikované. Vypočuli sme si ukážku ukrajinskej hymny v podaní symfonických orchestrov, pozreli video o krutostiach páchaných na Ukrajine v minulosti aj teraz a podujatie ukončili aktuálnou piesňou Nevzdám se, vyjadrujúcou nezlomné gesto umelcov z okolitých krajín. Všetci zúčastnení žiaci mali možnosť napísať odkaz ich ukrajinským rovesníkom, alebo reakciu na vojnu v susednej krajine. Našu veľkú podporu Ukrajine sme vyjadrili aj modro-žltým oblečením počas dvoch dní konania školského festivalu. Podujatie pripravil a zorganizoval PaedDr. Adam Herceg v spolupráci s Mgr. Martinou Pukančíkovou. 

     • Hviezdoslavov Kubín 2022 – Rabčanová a Sovičová na stupni víťazov

     • Takmer dva mesiace príprav. Hodiny venované učeniu sa textov. Pravidelné cvičné recitácie a úpravy textov a prednesu. To je v skratke snaha, ktorá umožnila našim študentkám zapojiť sa do ďalšej recitačnej súťaže.  

      Celoštátnej recitačnej súťaže v umeleckom prednese sa zúčastnili štyri naše recitátorky. Michaela Opluštilová s textom od D. Ferkovej Tanec pre Lucie Frey, Laura Pšenicová súťažila s prozaickým textom od Z. Šulajovej Džínsový denník, Liliana Sovičová s povesťou od M. Kohna Roráty a Leona Rabčanová s prózou od V. Kostelanskeho Horím. Na súťaž sa rovnako pripravovala aj piata naša recitátorka Andrea Zámečníková, no súťaže sa, žiaľ, nemohla zúčastniť. Recitátorky pripravoval A. Herceg. 

      Okresné kolo 68. ročníka Hviezdoslavovho Kubína sa uskutočnilo 22. 2. 2022 v bratislavskom V-klube na Námestí SNP. Súťaž recitátorov z okresov Bratislava I. – V., Malacky, Senec a Pezinok priniesla silnú konkurenciu a výborné výkony našich študentiek. Tým sa podarilo v pravý čas dostať zo seba maximum, a to nielen v hlasovej technike, ale aj v umeleckom prednese textu. Okrem dlhých potleskov v sále a spokojnosti na ich tvárach sa dievčatá dostali i na stupne víťazov v IV. kategórii prózy. Tretie miesto, a k tomu mimoriadnu pochvalu poroty za výborný umelecký prednes v slovenskom jazyku pre recitátorku s iným materinským jazykom ako slovenčinou, si odniesla Leona Rabčanová. Druhé miesto za kvalitný výkon – a to pri svojej súťažnej premiére ! – si odniesla Liliana Sovičová. V ich súťažnej IV. kategórii prvé miesto udelené nebolo, a tak Leona i Liliana zostali, hoci tesne, na nepostupových miestach.  

      Liliane, Leone a tiež Laure a Michaele gratulujeme, ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach.  

       

      PaedDr. Adam Herceg 

     • K aktuálnej situácii...

     •   Od štvrtka 24. 2. 2022 sa na vyučovacích hodinách OBN, DEJ a cez literárne texty aj počas vybraných hodín SJL venujeme aktuálnej vojnovej situácii v susednom štáte - Ukrajine. Uvedomujeme si náročnosť a zložitosť situácie. Preto zverejňujeme manuál Ligy za duševné zdravie, ktorý môže byť užitočný pre našich študentov aj počas praxe s deťmi:

      https://dusevnezdravie.sk/vojna-na-ukrajine-velky-psychologicky-manual/?fbclid=IwAR3W1AyQNafqSpEobBqi2S1bzCckCKF793S3LcPWubJAtI5-KFxmJM58cT4 

      V ňom sa dočítate:

      - AKO DUŠEVNE ZVLÁDNUŤ AKTUÁLNU SITUÁCIU A VYROVNAŤ SA S ŇOU?

      - PRVÁ POMOC PRI ZHORŠENOM DUŠEVNOM STAVE

      - AKO O AKTUÁLNYCH UDALOSTIACH HOVORIŤ S DEŤMI?

      A nezabúdajme sa správať zodpovedne aj na sociálnych sieťach !! informácie vyhľadávajme v oficiálnych zdrojoch !! nešírme neoverené správy a hoaxy !! Zapojme sa do komunitnej pomoci, buďme ľudskí a vyjadrujme vojnou postihnutým podporu.

      Linka dôvery Nezábudka: 0800 800 566

      A. Herceg, školský koordinátor pre ľudské práva

     • Virtuálna prehliadka školy

     • Pre návštevníkov našej stránky máme novinku vo forme 3D prehliadky viac ako 100 rokov starej budovy školy, ktorá má svoju atmosféru. Budovu postavila v rokoch 1884 - 1887 Gratzlova stavebná firma z Bratislavy. Oficiálne ju odovzdali až 7. 10. 1888, kedy sa v nej začalo vyučovať. 

      Nech sa páči, nazrite!

     • Divadelné predstavenie Perinbaba na ZŠ Ľ. ŠTÚRA v Modre

     • Vo štvrtok, 27.01.2022, v školskom klube detí snežilo. Dievčatá zo IV.BV si pre prváčikov na Základnej škole Ľudovíta Štúra v Modre pripravili divadelné predstavenie obľúbenej rozprávky Perinbaba. 

          Prípravy naň sa začali ešte pred Vianocami, keď si Zuzka Gajdošová (Alžbetka), Janka Hianíková (Perinbaba), Alexandra Svetlíková (Jakub) a Klaudia Linhartová (Zubatá) zo 4.BV pripravili scenár a začali nacvičovať. Neskôr sa k nim pridala aj ich spolužiačka, v roli „zvukárky“, Mária Kalivodová. Pôvodne to mal byť vianočný program – vianočné prekvapenie pre našich prváčikov, ktorých máme na praxi. Predstavenie sa však kvôli pandemickým opatreniam neuskutočnilo. S veľkou podporou našej pani profesorky Sečanskej sa napriek tomu rozhodli v nacvičovaní pokračovať a presunúť predstavenie na január. Po vianočných prázdninách nacvičovali ešte so scenármi v rukách, čo sa do týždňa zmenilo a texty sa postupne naučili. Pribúdali rôzne kulisy, pomôcky a kostýmy, ktoré si vyrobili, zohnali samé alebo si ich požičali z učebne tvorivej dramatiky, ktorá ukrýva rôzne tajomstvá. Spočiatku neboli vôbec zohraté, nevedeli kde stáť v priestore a ani to, ako správne pracovať s hlasom. Učili sa od nuly, ale úspešne to všetko zvládli. Pri nacvičovaní prevládala výborná nálada, a to hlavne pri hraní pred vlastnou triedou, kde bolo možno aj viac smiechu ako samotného nacvičovania.

              Po dvojtýždňovom trénovaní cez prestávky, suplované hodiny a pred mladšími spolužiačkami našej školy prišiel deň praxe a samotného predstavenia. Deti počas predstavenia v tichosti sledovali, čo sa bude diať. Smiali sa alebo Jakubovi pomáhali nájsť jeho milovanú Alžbetku. Nakoniec sa deti naučili báseň z predstavenia a „snežiť“ tak, ako to Perinbaba naučila Alžbetku a Jakubka. Predstavenie bolo doplnené pohybovými hrami, ktoré vytvorili ostatné naše spolužiačky, rozhovorom o predstavení a nakoniec omaľovánkami. Deti spolu s pani vychovávateľkou Stankou Ochabovou si na oplátku pre nás pripravili magnetky, ktoré nakoniec rozdali všetkým dievčatám. Aj napriek všetkému stresu počas predstavenia vládla v triede veselá a príjemná atmosféra. Čas strávený nacvičovaním sa vyplatil.

                  Nakoniec sa chceme veľmi pekne poďakovať našej pani profesorke Sečanskej za podporu a pomoc a všetkým dievčatám, ktoré pomohli s prípravami a boli podporou  nám „herečkám“.

                                Žiačky IV.BV triedy Zuzana Gajdošová a Alexandra Svetlíková

                  

       

     • Najlepší lyžiarsky 2022

     • V dňoch od 23.1. do 28.1.2022 sa po dlhšej pauze (na poslednú chvíľu) uskutočnil lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz. Aj napriek náročnej organizácii sa nám pri dodržaní vládnych nariadení podarilo dostať na kopec 62 žiačok.

      Už počas cesty sa nám stupňovala dobrá nálada, ktorá s nami ostala až do konca kurzu. Aj keď prvý deň bol pre niektorých lyžiarsky veľmi náročný, dievčatá však nevešali hlavu a za pomoci inštruktorov (J. Tibenský, A. Held, O. Kuznecovová, L. Štancelová, A. Kosáková a J. Fázik) sa postupne zdokonaľovali. Samozrejme nás neobišli ani zranenia, no sme však radi, že sme sa všetci vráti v poriadku domov.

      Týmto by sme chceli všetky naše žiačky pochváliť za pokroky, ktoré počas tohto týždňa urobili, taktiež vydvihnúť ich správanie, ktoré sme ocenili nie len my učitelia, ale aj personál ubytovacieho zariadenia či prevádzkari lyžiarskeho strediska na Makove.

      Tešíme sa, že dievčatá dobre reprezentujú našu školu a nevieme sa dočkať na ďalšie spoločné zážitky.

       

      J. Fázik, A. Kosáková.

     • Adventná charitatívna zbierka

     • Študenti a učitelia SOŠ Pg Modra sa zapojili do adventnej charitatívnej zbierky Malokarpatskej komunitnej nadácie Revia - Otvor srdce, daruj knihu!

      V rámci 17. ročníka tejto charitatívnej akcie sme urobili radosť zopár deťom zo sociálne slabých pomerov. V škole sa vyzbieralo 67,85 eur, za ktoré sme v modranskom kníhkupectve pani Heleny Horváthovej FOLLY zakúpili podľa prianí siedmich detí 7 knižiek. V roku 2021 bolo celkovo obdarovaných 210 detí knihami v cene 2633 eur.

      Všetkým darcom ďakujeme!

       

      Adam Herceg

      školský koordinátor zbierky

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '411489306809433'); fbq('track', 'PageView');