• Luskáčik

     • Na svätého Mikuláša, neučí sa, neskúša sa..., ale takmer 60 žiakov z peginy do hľadiska usádza sa a necháva sa uniesť príbehom Luskáčika. Priamo 6. decembra si prišli nahodené dámy a jeden džentlmen vychutnať, mnohí po prvýkrát vôbec, večerný balet v SND. Predstavenie plné nádherných kostýmov, skvelých tanečných výkonov za sprievodu Čajkovského hudby nás všetkých príjemne naladilo a nenechalo nikoho na pochybách, že Vianoce sú za rohom.

      Ďakujeme umelcom za zážitok, ZRPŠ za príspevok a pánovi šoférovi za bezpečnú jazdu a aj luxusné odovzdanie (osobné doručenie pred školu) zabudnutého mobilu. A za seba ďakujem všetkým zúčastneným za to, ako svojím správaním a prístupom prispeli k príjemnej atmosfére výletu.

                                                                                                                                                       Mgr. Silvia Paulusová

     • Koledovanie v DSS....

     • „ Na Vianoce a v roku novom vinšujem vám nastokrát

                            teplé slnko nad domovom, dobré skutky s dobrým slovom,

                            zdravia, šťastia akurát, aby vás mal každý rád.....“

      .....v tomto sviatočnom duchu zazneli koledy u našich starkých v DSS na Súkeníckej ulici.

                  Tak ako pominulé roky, aj v tomto roku, v spolupráci s p. riaditeľkou  Jankou Machalovou, priniesli naše dievčatá pozdrav starkým v podobe krásnych kolied a  vinšov. Nechýbali ani flauty, husle, čo krásne doplnilo a umocnilo sviatočnú náladu. To, že koledy potešili srdcia starkých bolo zrejmé, slzička v oku, milý úsmev a spev, ktorým sa k nám neisto pridávali, hovorili za všetko.

      Tešíme sa, že sme sa aspoň na chvíľu stali súčasťou tejto zvláštne čarovnej atmosféry.    

      Ďakujem našim dievčatám a všetkým , ktorí pripravili toto milé vystúpenie, ale i kolegyni Olinke Kuznecovovej, ktorá so študentkami pripravila pre starkých vianočné ozdôbky na stromček.

      Okrem DSS každým rokom prichádzame svojim spevom potešiť aj pracovníkov mestského úradu  a kultúrneho domu. Nebolo tomu inak ani v tomto roku. Cestou do školy sme ich pozdravili spevom a takisto popriali krásne sviatky ....

      Sladkú odmenu a hrejivý pocit pri srdci sme si s úsmevom na tvári niesli so sebou ...Bolo by super keby sme si vedeli  častejšie, nielen v čas vianočný, darovať dobrý pocit, radosť, úsmev...

      .....Krásne Vianoce, pokojné, v láske prežité sviatky, veľa úsmevu a radosti po celý  rok, vám všetkým prajú hudobníčky- Sonička, Betka, Katka, Sylvika....  

                                                                                                                                                   Mgr.Sylvia Oškerová     

     • 17. ročník - Otvor srdce, daruj knihu 2022

     • Sme radi, že od r. 2015 spolupracuje naša škola na predvianočnej charitatívnej zbierke Komunitnej nadácie REVIA - Otvor srdce, daruj knihu. Za vyzbierané peniaze vždy kúpime zopár kníh pre deti zo sociálne slabých pomerov a pomáhame ich tiež baliť v modranskom kníhkupectve FOLLY za milej spolupráce s pani Helenou Horváthovou. Tento rok 12. 12. 2022 v škole Kristína Sukupčáková, Simona Števíková, Leona Rabčanová, Rebeka Vidová a Michaela Opluštilová vyzbierali 92,10 eur. Ďakujeme.

      Za vyzbierané peniaze sme potešili:

      8-ročného Patrika knihou Dinosaury

      5-ročnú Anetku knihou Montessori objavuje svet

      9-ročného Paťka knihou Tajná záhrada

      15-ročnú Júliu knihou Duchové rodiny Folcroftů

      15-ročnú Bianku knihou Nelám mi srdce

      Teda knihami, ktoré si priali deti od Ježiška.

       

      V minulom roku 2021 sa spolu s knižnými Ježiškami obdarovalo v malokarpatskom kraji 210 detí za úžasných 2 633 €. 

      Ešte raz ďakujeme, že robíte pekné Vianoce neznámym deťom!

       

                                                                                                                                                   PaedDr. Adam Herceg

                                                                                                                                          Foto: S. Števíková, A. Herceg

     • Mikulášske dopoludnie v Hestii

     • 8.decembra zavítal Mikuláš s Anjelom a Čertami do DSS Hestia v Pezinku. Priniesol veľa úsmevu, radosti nielen na tváre klientov, ale aj pracovníkov zariadenia.

      Ďakujeme K.Javorovej, L.Rabčanovej, E.Sepešiovej a R.Sečanskému za ochotu a zodpovedný prístup   nahradiť žiačky 3.CLV triedy, ktoré pre chorobu očakávanú mikulášsku návštevu zrealizovať nemohli.

                                                                                                                                     PhDr. Viera Kotásková

     • Mikuláš v Špeciálnej ZŠ Vajanského v Modre

     • Po koronovej prestávke animátori opäť potešili deti zo Špeciálnej školy na Vajanského ulici v Modre. Mikuláš so svojimi pomocníkmi vyčarili svojim tancom na ich tvárach nejeden úsmev. Študenti odboru AVČ z druhého a prvého ročníka a Mikuláš z odboru VOČ boli radi, že sa deti nebáli a aby si zaslúžili plyšovú hračku a sladkú odmenu, recitovali a spievali odušu 😊

      Sme radi, že sa táto tradícia obnovila a Miška, Kika R., Mia, Rebeka, Šimon, Kika J., Ema a Samka sa už tešia na návštevu školy budúci rok.

                                                                                                                                                    Mgr. Soňa Trojanovská

     • Seniorom sme darovali krabice plné lásky

     • Bolo nám potešením byť oficiálnou súčasťou 5. ročníka celoslovenskej vianočnej charitatívnej zbierky „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“. Naše darčeky urobia radosť v čase Vianoc osamelým seniorom a klientom zariadení pre seniorov. Opäť sme ukázali, že v našej škole máme veľké srdce, zmysel pre dobročinnosť a že najlepšími vyučovacími hodinami dobrovoľníctva sú charitatívne zbierky, do ktorých sa zapájame počas celého roka. Celkovo sme vyzbierali 16 krabíc plných darčekov pre neznámych seniorov a odovzdali ich 5. 12. 2022 miestnemu koordinačnému centru zbierky v KD Modra.

      Veľké ĎAKUJEM patrí triednym koordinátorkám a zapojeným triedam:

      I. A - Adela Ferenčíková
      I. B - Natália Oškerová
      I. CLV - Dorotea Javorská
      II. A - Kristína Kováčová
      II. B - Pavlína Rybnikárová
      II. CLV - Rebeka Vidová & Leona Rabčanová
      III. A. - Ela Gulaiová & Patrícia Gondárová
      III. CV - Tereza Špičková
      III. B - Paulína Klinčúchová
      IV. A & IV. CLV - Simona Števíková & Kristína Sukupčáková
      IV. B - Paulína Fecková

      ...a tiež zapojeným pedagógom M. Kubovová, K. Pokojná, M. Pukančíková, A. Herceg & pán školník B. Manák.

       

                                                                                                                                                       PaedDr. A. Herceg

       

     • Exkurzia v Múzeu Ľudovíta Štúra v Modre

     • Dňa 7. 12. 2022 sa žiačky 2. B zúčastnili exkurzie v Múzeu Ľudovíta Štúra v Modre. Prezreli si bohatú expozíciu, ktorá bola venovaná nielen osobnosti Ľudovíta Štúra, ale aj širšiemu dobovému kontextu 19. storočia. Prehliadku múzea sme zakončili v pamätnej izbe, v ktorej Ľudovít Štúr strávil posledné týždne svojho života.Aká by to však bola exkurzia bez štipky zábavy? Žiačky mali možnosť obliecť sa do dobových dámskych šiat a vyskúšať si k tomu aj rôzne pestré klobúky.Chcem sa poďakovať pracovníkom Múzea Ľudovíta Štúra v Modre za promptné poskytnutie termínu exkurzie, pani lektorke Chobotovej za mimoriadne zaujímavý a pútavý výklad.

      V neposlednom rade ďakujem aj žiačkam 2. B za bezproblémový priebeh exkurzie, prejavený záujem a zapájanie sa odpoveďami na otázky pani lektorky.

                                                                                                                                                              Mgr. Pavol Blaho

     • Veľký úspech Laury Pšenicovej - finále recitačnej súťaže

     • Laura Pšenicová postúpila medzi 10 najlepších recitátorov v umeleckom prednese poézie na Beniakových Chynoranoch a 3. 12. 2022 bojovala o prvenstvo v súťaži. Po 11 rokoch sme sa v škole dočkali postupu recitátorky do celoslovenského finále recitačnej súťaže, takže sme sa veľmi tešili a Laure sme držali palce. Posledný týždeň pred súťažou sa niesol v intenzívnej príprave a v posledných zlepšeniach detailov umeleckého prednesu.

      Laure sa finálový prednes vydaril, podala mimoriadne koncentrovaný výkon a do choreografie umeleckého prednesu vniesla silné emócie a najmä kus svojho naturelu. Hoci sa porota nerozhodla jej prednes oceniť jedným z prvých troch miest, bolo zrejmé, že stupne víťazov neboli ďaleko.

      Lauru potešila počas prípravy a finále aj podpora rodičov. Veríme, že všetky skúsenosti zo súťaže využije pre svoj rozvoj a pre ďalšie úspešné vystúpenia na súťažiach v umeleckom prednese.

      Aj keď tento príbeh nemá víťazný koniec, je pekným príkladom spolupráce nadaná študentka – škola – rodina.

       

      Súťažná vizitka XXIX. ročník Beniakove Chynorany 2022 - Laura Pšenicová, 2.B

      krajské kolo súťaže: 2. miesto

      finále celoslovenskej súťaže v umeleckom prednese poézie: top 10

      I. kategória: recitátori od 14 – 16 rokov (ročníky 2008 – 2006)

      umelecký prednes: Janko Kráľ – Zverbovaný

      príprava a nácvik prednesu: jún – november 2022

      pedagóg: PaedDr. Adam Herceg

       

      Ďakujeme Laure za príkladnú reprezentáciu školy!

       

      PaedDr. Adam Herceg

     • Interný inštrumentálny koncert ....

     • Konečne sme sa po koronovej absencii vystúpení rozbehli....

      Po niekoľko týždňovej príprave žiačok na hodinách HHN sme 30.11.2022 zorganizovali  1.interný koncert v hre na hudobnom nástroji.

      Koncert mal svoj podtitul-„motivačný“ a mal motivovať najmä naše prváčky. Pre mnohé z nich sú totiž hodiny HHN postrachom ....takto sme im chceli ukázať, že všetko sa dá zvládnuť, ak je chuť, snaha cvičiť, pripravovať sa... a samozrejme motivácia...náš koncert. Dúfam a verím, že budúci rok mnohé z nich prispejú do programu ....

      Koncert vznikol v spolupráci s našimi animátormi, ktorí moderovali vystúpenia žiačok, ďakujeme Miške a Šimonovi z 2.CLV. Je to dôkaz, že naša viacodborová škola je vlastne jeden celok...a tak to má byť...

      Zaujímavým bolo, že sme nezostali len pri hre na klavír a flautu, ktorým sa žiaci venujú v škole, ale našli sa aj dievčatá, ktoré sa predviedli v hre na saxofón, priečnu flautu, husle...

      Ukázali nám, čomu sa venujú vo svojom voľnom čase a nám takto spríjemnili a oživili klavírne vystúpenia....musím uznať, že im to krásne hrá...len tak ďalej...

      I keď pred koncertom panovala tréma , strach, napätie...čo je celkom normálne, dievčatá sa s tým úspešne popasovali , napokon aj  pódiová skúsenosť je pre ne veľmi cenná!

      Hoci bol koncert prednostne určený žiakom 1.ročníka, boli sme milo prekvapení, že záujem prejavila takmer celá škola a naša spoločenská miestnosť praskala v švíkoch. Našich účinkujúcich po vystúpení čakala sladká odmena, nemohol chýbať predvianočný punč, za ktorý ďakujeme kolegynke Barborke Uhrovičovej, samozrejme nealkoholický a tortičky....mňam...dievčatá sa predsa museli po vypätí a strese normalizovať a posilniť....

      Čo dodať na záver?

       Ďakujem všetkým dievčatkám, ktoré hrali na koncerte/ prepáčte, že menovite nevypisujem, ale bolo vás veľa/, ktoré s veľkým sebazapretím a bojom s vlastnou trémou vystúpili.... urobili ste veľký krok dopredu- nielen pre nás, ale hlavne pre seba a to je úspech.

      Ďakujem aj mojim kolegynkám –hudobníčkam  za ochotu, trpezlivosť, snahu pracovať so žiakmi a odovzdávať im kus seba.   

                                                                                                                                                       Mgr. Sylvia Oškerová

     • Ďalšie športové úspechy našich dievčat.

     • V dňoch 25. a 29.11. sa v pezinskom gymnáziu uskutočnili dve okresné kolá dievčat stredných škôl a to vo florbale a basketbale. Naše dievčatá (Urbanová, Matalíková, Hricková, Javorová, Javorská, Podmajerská, Vidová, Polačeková, Danišová, Koptáková, Zvercová, Somorovská, Pribišová a Čavojská) vybojovali v obidvoch športoch krásne 2. miesto. Chceme ich pochváliť nie len za účasť a športový výkon, ale aj za vzorné správanie a hru ,,fair play“, ktorú si všimli rozhodcovia aj učitelia súťažiacich škôl. Taktiež vďaka patrí učiteľom (Held, Kosáková), ktorí dievčatá trénovali a sprevádzali celým turnajom. Babám GRATULUJEME a prajeme ešte veľa úspechov.

      Kabinet TŠV

     • Prechádzky labyrintom histórie

     • „O láske aspoň osem riadkov...“

      Spoločnosť priateľov poézie, PARS ARTEM pod vedením Ľubomíry Mihálikovej pripravilo pre žiakov našej školy (III.A a III.B triedy), modranského gymnázia a širokú verejnosť interaktívnu hodinu venovanú spomienkam na dvoch spisovateľov, básnikov, spojených s Modrou, a to MARTINA RÁZUSA a JÁNA SMREKA, ktorých výročie úmrtia si práve v roku 2022 pripomíname (8. decembra 40. výročie úmrtia Jána Smreka a 85. výročie úmrtia Martina Rázusa).

       Pani Miháliková nám priblížila život a tvorbu oboch autorov, ale aj to, čo ich spájalo s Modrou. Takže sme sa dozvedeli, že M. Rázus si našiel v Modre svoju lásku Elenu, či  J. Smrek svoje útočisko po smrti otca, kedy od roku 1907 vyrastal v modranskom sirotinci a dostal sa pod ochranné krídla modranského evanjelického farára Samuela Zocha. Práve s Modrou  J. Smreka, vlastným menom Jána Čieteka, spájala aj naša škola, na ktorej v r. 1919 - 1921 študoval ako žiak Učiteľského ústavu. J. Smrek sa stal symbolom generačného optimizmu a vitalizmu. Jeho tvorba sa vyznačovala radosťou zo života, oslavou mladosti a lásky k žene.

       A keďže išlo o interaktívnu hodinu, cieľom pani Mihálikovej bolo jej rozprávanie oživiť a zaujať žiakov (ktorí Smreka ako autora preberajú) práve tým, že tvorbu týchto dvoch autorov nám cez pripravené poetické pásmo priblížili žiačky našej školy.

      Výber textov z tvorby J. Smreka a M. Rázusa a nácvik recitátoriek pripravila Mgr. I. Sečanská a výber skladieb v podobe klavírneho  a flautového sprievodu Mgr. S. Oškerová. A to, ako písal a čo cítil pri písaní svojich básní J. Smrek či M. Rázus nám pretlmočili v podobe nádherných recitácií K. Kohútová (III.B) Rázusovou básňou Matka, M. Opluštilová (II.CLV) Smrekovou básňou Dievča v rozkvete, L. Rabčanová (II.CLV) Smrekovou básňou Mne dedinčanka stepilá L. Pšenicová (II.B) básňou Písané na sude,  ktorú Smrek venoval Modre a modranským vinohradníkom. K precíteniu Rázusovej a Smrekovej poézie prispel i klavírny sprievod v podaní S. Študencovej (II.B) a J. Matalíkovej (III.B), ktorý dokonale podfarbil recitácie našich dievčat. Smrekova a  Rázusova poézia sa niesla priestormi modranského evanjelického kostola a vyvolávala v nás pocity krásna a harmónie.

      A keďže ako pedagogická škola sme nemohli zabudnúť ani na Smrekovu tvorbu pred deti, pripravili sme si aj hudobno-dramatické pásmo Smrekovej Maľovanej abecedy. Kratučké písmenkové básničky, ktoré pozná asi každý: „Adam v škole nesedel, abecedu nevedel...“ sme zdramatizovali a spojili s orfovými nástrojmi, klavírnym a flautovým sprievodom J. Matalíkovej (III.B) a N. Polačikovej (II.A). Na písmenká zo Smrekovej abecedy sa zmenili žiačky III.B triedy E. Harnúšková, K. Hacajová, R. Kodajová, V. Nivnická, D. Šáleková a ich hravé písmenkové pásmo vyvolávalo úsmev na tvári nielen ich spolužiačok, ale aj účinkujúcich, za čo si vyslúžili naše recitátorky aj hudobný sprievod obrovský potlesk od svojich spolužiačok, žiakov gymnázia i modranskej verejnosti.

                  Odchádzali sme s pocitom, že  dvaja spisovatelia, J. Smrek a M. Rázus už nie sú pre nás jednou veľkou neznámou, ale osobnosťami, na ktoré môžeme byť hrdí a cez ich básne, ktoré nám sprostredkovali naše spolužiačky, za čo im patrí obrovské ĎAKUJEME, sme pochopili ich život a tvorbu.

                  Týmto sa chcem poďakovať aj svojej kolegyni Mgr. S. 0škerovej, ktorá celú recitáciu textov a hudobno-dramatické pásmo dotvorila hudobnými skladbami, ktoré dodali celému poetickému pásmu ten správny esprit.

                                                                                                             Mgr. Iveta Sečanská

     • Deň otvorených dverí na našej škole

     • V stredu 23.11.2022 sa v dopoludňajších hodinách uskutočnil prvý Deň otvorených dverí v tomto školskom roku a privítali sme u nás potencionálnych záujemcov o štúdium. Naše žiačky im pútavo ozrejmili náplň štúdia v obidvoch odboroch, ktoré v budúcom školskom roku otvárame a porozprávali, čo všetko môžu počas štyroch rokov zažiť. Potom nasledovala prehliadka priestorov školy, návštevníci mohli nahliadnuť do tried a odborných učební, kde prebiehal vyučovací proces. Dňa otvorených dverí sa zúčastnilo viac ako 120 detí. Verím, že mnohí z nich sa stanú aj našimi žiakmi.

                                                                                                                                                     Mgr. Maroš Jakim

                  

     • Virtuálna realita aj na našej škole

     • Herná novinka od Tatra banky sa stala súčasťou aj našich hodín predmetu Viac ako financie a spolu s Egom  môžeme objavovať svet z úplne inej perspektívy. S novými pojmami sa tak oboznámime počas jazdy vo Ferrari alebo sa spolu preletíme vrtuľníkom ponad Tatry. Ego sa s nami bude po celý čas rozprávať. Dokonca nás nechá šoférovať a spoločne navštívime aj nahrávacie štúdio, kde si spolu zarapujeme.

      Nové vedomosti sa už nemusíme učiť – jednoducho ich stačí prežiť. Aplikácia VR Generation je totiž vytvorená pre prostredie virtuálnej reality. Inovatívnym spôsobom sa poznatky uchovajú v hlave dlhšie, pretože si ich budeme spájať s pozitívnymi pocitmi. Do projektu Tatra banky sa zapojilo až 133 stredných škôl z celého Slovenska a zaradili sme sa k nim. Od Nadácie Tatra banky sme získali  cardboard okuliare na virtuálnu realitu. Aplikácia je okrem toho prispôsobená aj na mobil a vďaka natáčaniu 180-stupňovou kamerou si užijeme rovnaký zážitok.

                                                                

                                                                                        Mgr. Barbora Uhrovičová  koordinátor projektu                                                        

     • Projekt SVET PLASTELÍNY

     • Tento rok sme sa zapojili do projektu od firmy Svet plastelíny, kde výzvou na rok 2022  bola "JESEŇ"

      Účelom projektu bola „Podpora inštitúcií a organizácií, ktoré považujú používanie kreatívnych hier za dôležité vo svojej každodennej práci s deťmi“.

      Na základe výzvy sa nám podarilo získať 30 kg voňavej plastelíny, ktorú študenti budú využívať na hodinách spojených s kreativitou – či už výtvarná výchova, matematická gramotnosť, matematika, ale v prvom rade hlavne na odbornej praxi – kde si spolu s deťmi, alebo seniormi vyskúšajú svoje zručnosti.

                  Už teraz sa tešíme na výtvory z plastelíny.

                                                                                         Mgr. Barbora Uhrovičová

     • Návšteva z DSS Hestia

     • Štvrtok 10.11. bol veľmi špeciálny deň nielen pre nás, praktikantky, ale aj pre našu školu. Klienti zo sociálneho zariadenia Hestia boli plní zvedavosti, ako to na bežnej strednej škole vyzerá, a tak k nám zavítali na návštevu. Pracovníčky Hestie – Andrejka a Janka, tiež bývalé študentky našej školy, dodali stretnutiu nostalgiu a zaspomínali si na svoje študentské roky. Pre našich priateľov bola táto udalosť  nezabudnuteľná. Určite to bolo neopísateľné i pre 4. CLV a p. profesora Tibenského, ktorých klienti navštívili na hodine ANJ. Vznikli nové priateľstvá, ba dokonca i láska 😊.

      Čo sa týka nás, študentiek odboru VOČ, s čistým srdcom môžeme povedať, že tento deň ovplyvnil  náš pohľad na život a na budúcnosť. Týmto ďakujeme všetkým zúčastneným, či už učiteľom alebo študentom za dobrosrdečnosť a milý prístup, pánovi riaditeľovi za pomoc pri realizácií a pani Kuznecovovej za prípravu krásnych darčekov pre našich hostí.

      Vladimíra Prosmanová, Žaneta Prizbulová a Veronika Vodičková z 3.CV

     • INNOVATION CAMP 2022 Banská Bystrica

     • Tento rok sa naša škola zúčastnila súťaže Innovation Camp, ktorá bola pod záštitou JA Slovensko v spolupráci s Nadáciou Národnej banky Slovenska. 15. novembra sa druháčky zapojené v progame Viac ako peniaze – Katka Durcová, Daniel Kĺčová, Kristína Kováčová a Simona Burdová vybrali do Banskej Bystrice, aby reprezentovali našu školu a nadobudli nové skúsenosti a spoznali nových ľudí. Pracovali v zmiešanom tíme (každá bola v inom tíme, čiže netvorili jeden tím). Tímy boli štvorčlenné, žiaci v tíme boli z rôznych škôl z celého Slovenska. A neodišli na prázdno. Katke sa podarilo získať so svojím tímom 2. miesto.

      Tohtoročnou témou bolo:  Ako motivovať mladých ľudí dlhodobo a pravidelne si odkladať svoje peniaze?“ Šesťdesiat žiakov základných a stredných škôl zapojených v programe Viac ako peniaze, hľadalo riešenie na zadanú výzvu. 15-tim tímom sa venovali odborní konzultanti z praxe.

      Cieľom súťaže bolo stimulovať kreatívne a inovačné schopnosti žiakov. Vďaka tejto súťaži si žiaci vyskúšali tímovú prácu pri riešení zadanej výzvy, rozvíjali svoje komunikačné a prezentačné zručnosti, boli motivovaní k využívaniu príležitostí. Súťaž im priblížila aj fungovanie reálneho podnikateľského prostredia.

      Už teraz sa tešíme na ďalší Innovation Camp.

       

                                                                                                                                               Mgr.  Barbora Uhrovičová

     • BIBLIOTÉKA PEDAGOGIKA 2022 a MY

     • Kolorit novembrovej Bratislavy tento rok doplnil i Medzinárodný knižný veľtrh BIBLIOTÉKA, ktorý sa opäť vrátil do bratislavskej Incheby v rozsahu, na aký boli milovníci kníh zvyknutí z čias pred pandémiou. A na tomto najväčšom podujatí svojho druhu na Slovensku sme nemohli chýbať ani MY. V počte 50 žiakov spolu s našimi pedagógmi Mgr. Ivetou Sečanskou a  PaeDr. A. Hercegom a vydavateľstvami zo 6 krajín sveta.

      Vôňa papiera, dobrej kávy, príjemná atmosféra, to nás čakalo v bratislavskej Inchebe, ktorá sa zmenila na obrovskú knižnicu. Veľtrh nám ponúkol knižné novinky, aj nestarnúcu klasiku pre dospelých i detských čitateľov, limitované a exkluzívne tituly v podobe LUXUSNEJ KNIŽNICE.  V programe nechýbali prezentácie kníh a stretnutia so spisovateľmi, takže Nina Polačiková z II. A sa stretla s obľúbenou a usmiatou spisovateľkou Gabrielou FUTOVOU a jej novou knihou Šelmy v lavici odprezentovanou práve na veľtrhu.

      Bibliotéku sprevádzalo špeciálne vysielanie RTVS a zároveň bola doplnená i výstavou PEDAGOGIKA zameranou na prezentáciu učebníc, školských pomôcok a prístupov, vďaka ktorým môže byť i učenie zábavnejšie.

      Z každej strany na nás dýchala vôňa kníh a vďaka žánrovej rozmanitosti si každý z nás našiel medzi množstvom kníh „tú svoju“. Bohatú knižnú ponuku dopĺňal sprievodný program venovaný knihám a čítaniu, tvorivým dielňam, v  ktorých sme si mohli aj my vyskúšať pestrú ponuku nových hier.

      Nikto z nás neodišiel bez knižného darčeka určeného sebe alebo svojim blízkym. Našou rekordmankou v úlovku kníh sa stala Aneta Herinková zo IV.B, ktorá si na veľtrhu zakúpila 9 kníh. Vrátili sme sa plný dojmov a  hlavne s  poznaním, že kniha dokáže náš život naplniť a obohatiť.

      Tešíme sa opäť na ďalšie knižné stretnutie o rok.

                                                                                                                                                      Mgr. Iveta Sečanská

     • SO SLOVENČINÁRMI NA DIVADLE KONVÁLIA

     • Divadlo Ludus pripravilo pre divákov 7. 11. 2022 v Pezinku poetické predstavenie Konvália. Vďaka Mgr. Martine Pukančíkovej, ktorá účasť na tomto i ďalších divadelných predstaveniach v škole organizuje, sme na večernom kultúrnom podujatí nechýbali ani my – študenti a slovenčinári z peginy. A bol to zážitok!

      Predstavenie Konvália vzniklo podľa biografického románu Denisy Fulmekovej Konvália, v ktorom zobrazila príbeh svojej starej mamy Vali Reiszovej (hrala Andrea Sabová), mladej poetky z malackej židovskej rodiny a jej zakázanej lásky k básnikovi a františkánskom kňazovi Rudolfovi Dilongovi (hral Martin Hronský), s ktorým mala dcéru Dagmar. Na pozadí ich komplikovaného vzťahu sa premietajú dejiny 20. storočia.

      Tejto netradičnej „nočnej hodiny slovenčiny“ sa so 40-tkou študentov zo školy zúčastnili aj naši slovenčinári M. Pukančíková, I. Sečanská, P. Blaho a A. Herceg.

      Videá k predstaveniu Konvália:

      - https://www.youtube.com/watch?v=qvOGkxpaZEo

      - https://www.youtube.com/watch?v=W2BTfW9QqXA

      - https://www.youtube.com/watch?v=cIxAbxsp3bY (behind the scenes)

      Podujatie finančne podporil fond ZRPŠ.

       

      Adam Herceg

      foto: naše študentky & Divadlo Ludus

     • Striebro pre Pšenicovú a bronz pre Sovičovú v recitačnej súťaži

     • Zúčastnili sme sa XXIX. ročníka súťaže v umeleckom prednese Beniakove Chynorany 2022. V krajskom kole 3. 11. 2022 našu školu reprezentovalo až 6 recitátoriek – druháčky Laura Pšenicová, Liliana Sovičová, Leona Rabčanová, Michaela Opluštilová a svoju veľkú súťažnú premiéru majú za sebou aj prváčky Nina Andraščíková a Hana Stúpalová. 

      Dvadsiatka recitátoriek súťažila v regionálnom výberovom kole v kaštieli v Modre, aby zabojovali o postup do finále slovenského festivalu poézie Beniakove Chynorany 2022. Medzi ocenenými nechýbali naše študentky.

      Zatiaľ čo druháčky začali s prípravami na súťaž už počas letných prázdnin a od začiatku školského roka usilovne nacvičovali svoje umelecké prednesy, prváčky mali menej času na nácvik. Všetky dievčatá ale spájala húževnatosť a úsilie pripraviť sa na súťaž čo najlepšie.

      Odborná porota ocenila umelecký prednes básne Zverbovaný v podaní Laury Pšenicovej 2. miestom a umelecký prednes básne Nemecká prehliadka 1944 v podaní Liliany Sovičovej 3. miestom.

      Musím pochváliť aj ďalšie recitátorky – Leonu, Michaelu, Ninu a Hanu, ktoré boli výborné, aj napriek tomu že nezískali ocenenia, dostali od poroty slovnú pochvalu aj rady, čo zlepšiť v ďalšom súťažení.

      PaedDr. Adam Herceg

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '411489306809433'); fbq('track', 'PageView');