• "Modranské veršobranie"
     • "Modranské veršobranie"

     • Aj tento rok sme sa zúčastnili tradičného modranského podujatia venovaného oberaniu básní napísaných na viničových listoch - Modranského veršobrania, ktorý už desiatykrát zorganizovala pani Ľubomíra Miháliková. V rámci tohto podujatia si dopoludnia žiaci našej školy mohli pozrieť divadelné predstavenie Teatra Komika: Ja a môj brat – obrazy zo života Jána a Sama Chalupku. Príbeh dvoch slovenských spisovateľov, ktorí túžili, milovali, pochybovali, ale neprestali vo svojom živote veriť, že ich národná snaha a literárna tvorba zmenia dejiny Slovákov. Dvaja bratia, dva životy, ale jeden spoločný cieľ.Pôsobivú atmosféru celému predstaveniu dodali herecké výkony mladých umelcov Mateja Babeja a Viktórie Petrášovej.

      Popoludní sme sa spolu so študentkami 1., 2. a 4. ročníkov stretli so spisovateľom, glosátorom, zakladateľom martinského antikvariátu a "hraškológom" Jánom Cígerom. V príjemnom prostredí mestskej knižnice sme si vypočuli úryvky z jeho knihy Glosy a zo zbierky poviedok Výbuch. Dozvedeli sme sa, ako knižky vznikali a čo ho inšpirovalo pri ich písaní. Tiež nám porozprával o literárnej súťaži „Janko Hraško ešte žije“  a o organizovaní workshopov s názvom Hraškola, čo boli témy veľmi blízke našim študentkám - budúcim učiteľkám v MŠ, ktorým sa vtipné a spontánne rozprávanie pána Cígera veľmi páčilo. Zo stretnutia sme všetci odchádzali s príjemným pocitom a dúfame, že sa na podobnom podujatí uvidíme opäť o rok.

       

      Mgr.Iveta Sečanská, Mgr.Soňa Trojanovská

    • Súťaž "Škultétyho rečňovanky"
     • Súťaž "Škultétyho rečňovanky"

     • Vlastná literárna tvorba bola predmetom 27. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže „Škultétyho rečňovanky“ organizovanej Hontiansko-novohradskou knižnicou Škultétyho vo Veľkom Krtíši. Zapojili sme aj my a to ešte v minulom školskom roku.  Oplatilo sa počkať si na výsledky. Úspech dosiahla žiačka II.BV Monika Šebestová s jej veľmi originálnymi básňami písanými dokonca v českom jazyku. Monikina poézia oslovila porotcov natoľko, že získala 1. miesto v kategórii poézia. A aby tvorba všetkých výhercov nezostala niekde zabudnutá, usporiadatelia vydali zborník so súťažnými prácami. Ukážky z Monikinej literárnej tvorby si budete môcť prečítať v prvom vydaní školského časopisu.

      Blahoželáme a prajeme veľa tvorivých úspechov!

      Mgr. Martina Pukančíková

    • Oznam
     • Oznam

     • Riaditeľka SOŠ Pg v Modre oznamuje, že na deň 29.10.2018 (pondelok) udeľuje žiakom školy riaditeľské voľno z organizačných dôvodov. Vyučovanie bude pokračovať v pondelok 05.11.2018 po jesenných prázdninách.

     • „Dobročinné zbierky“

     • V mesiaci september a október sa tradične zapájame do dvoch dobročinných zbierok. Prvá zbierka „Biela pastelka“ sa uskutočnila 21.9.2018 organizovaná Úniou nevidiacich a slabozrakých.

      Druhá zbierka „Dni nezábudiek“ sa konala 4. októbra 2018 organizovaná Ligou za duševné zdravie.

      Dobrovoľníkmi obidvoch zbierok boli študenti 3. ročníkov (Petra Cuninková, Klára Birošíková, Dagmar Mesíčková, Vanesa Kellnerová, Lukáš Bila, Miška Prutkayová, Silvia Sedláčková, Ivana Ambrová).

      V uliciach mesta Modra, Pezinok i v našej škole oslovili ľudí, učiteľov, študentov  pre podporu správnej veci, ktorej účelom je pomáhať.Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa ochotne ujali tejto činnosti. Vďaka patrí aj  všetkým ľuďom, ktorí  prispeli dobrovoľnou finančnou čiastkou na pomoc ľuďom so zrakovým postihnutím a ľuďom s duševnými ochoreniami.

      Výnos zbierok: Biela pastelka“ 234,70 Eur         Dni nezábudiek“ 357,80 Eur

       

                                                                            Koordinátorka zbierok: Mgr. Katarína Badinková

    • Dejepisná exkurzia v Rakúsku
     • Dejepisná exkurzia v Rakúsku

     • Triedy I. A a I. BV si 18. 9. a 1. 10. mohli vyskúšať, ako sa žilo v Rímskej ríši. V archeologickom parku Carnuntum navštívili rímsky dom, vilu, obchody či kúpele. Všetko funkčné, dobovo zariadené a postavené tradičnými rímskymi postupmi, a to ako výsledok experimentálnej archeológie. Študenti si prezreli aj pracovisko archeológov. Druhou zastávkou bolo Múzeum Carnuntinum v Bad Deutsch Altenburgu, v ktorom bola interaktívna výstava o rímskej armáde a živote v nej. Záverom bola prehliadka Hainburgu, niekto dal prednosť dunajskému nábrežiu, iní uprednostnili prechádzky mestom alebo obchodmi. Exkurziu a sprevádzanie pripravil A. Herceg. Pedagogický dozor zabezpečili M. Pukančíková a B. Uhrovičová. Exkurzia sa mohla zorganizovať za 10 EUR aj vďaka autobusovej doprave p. Ježoviča a príspevku na poistenie z fondu ZRPŠ.

                                                                                                                                                  A. Herceg  

    • "Deň úsmevu"
     • "Deň úsmevu"

     • Prvý októbrový piatok patril tradične Medzinárodnému dňu úsmevu. Animátori a vočkári z III.LV triedy rozdávali úsmevy a smajlíky nielen v škole svojim spolužiakom, ale aj v uliciach Modry. Okrem venovania úsmevu komukoľvek si žiaci spolu zaspievali aj známu pesničku „Úsmev“ na našom schodišti.

      Ďakujeme všetkým za spoluprácu: Barbore Uhrovičovej za sprevádzanie, hudobníčkam Sylvii, Soničke a Betke za pomoc so spevom, pani zástupkyni za pomoc so školským rozhlasom a samozrejme žiakom III.LV triedy, ktorí zvládli prípravu a organizáciu celej akcie samostatne, i keď s malými chybičkami.

      Veríme, že skúsenosti s organizovaním podobných akcií samotnými študentami zužitkujú naši absolventi aj vo svojej profesionálnej praxi.

                                                                                      PaedDr. Tatiana Horká

    • Modranské vinobranie
     • Modranské vinobranie

     • Dňa 29.09.2018 sa žiaci našej školy zúčastnili ako dobrovoľníci alegorického sprievodu modranského vinobrania. Zúčastnené dievčatá a Lukáš reprezentovali našu školu ako vždy - výborne. Ich úlohou bolo predstaviť Masarykov 1. štátny učiteľský ústav z obdobia rokov 1919 - 1939 a vystupovať ako študenti vtedajšieho ústavu. Úlohy sa zhostili vynikajúco, o čom svedčia aj priložené fotografie.

      Ďakujeme všetkým za peknú reprezentáciu našej školy... 

    • Skvelý úspech našich bežkýň !
     • Skvelý úspech našich bežkýň !

     • Dňa 28. septembra 2018 sa družstvo našich dievčat zúčastnilo Okresného kola v cezpoľnom behu v Pezinku.  Po vlaňajšom druhom mieste sme si robili nádeje aj tento rok na medailové umiestnenie.  No stalo sa niečo nečakané. Družstvo dievčat, v zložení Michaela Valková II.A, Nikita Lužáková I.AZuzana Gajdošová I.BV,  príkladne zabojovalo a obsadilo v jednotlivcoch tretie, štvrté a piate miesto, čo v konečnom výsledku značilo 1. miesto v družstvách a postup do krajského kola.

      Ďakujeme dievčatám za príkladnú bojovnosť a vzornú reprezentáciu školy.

                                                                                                               Mgr. Lenka Štancelová

    • "PaKABRANIE"
     • "PaKABRANIE"

     • V piatok 21. septembra boli do našich radov prijatí prváci. Imatrikulácie už tradične zorganizovali žiaci tretích ročníkov. V tomto roku sa témou stalo vinobranie v Modre a tretiaci si aj pomenovaním  akcie pripomenuli starý, medzi žiakmi obľúbený, názov školy. V krátkom programe sa predstavili tretiaci aj prváci, ktorí sa museli „popasovať“ so strapcami hrozna. Po zložení slávnostného sľubu dostal každý z nich certifikát. Za jeho návrh a spracovanie ďakujeme Zuzke Brockovej z III. B triedy. Ďakujeme aj IV.A za ich trojhlasný Gaudeamus a všetkým tretiakom za ich nápady a iniciatívu.

      Na prípravu a organizáciu dohliadala T. Horká.

       

    • Kurz ochrany života a zdravia
     • Kurz ochrany života a zdravia

     • K začiatku školského roka /10.09. - 14.09./ patrí aj posledný z povinných kurzov nášho vzdelávacieho programu. Po dvoch daždivých rokoch sme mali krásne počasie a dievčatá + Lukáš mohli stráviť celé dni v prírode. Okrem návštevy bane a didaktickej hry v B. Štiavnici sme si spolu užili aj množstvo aktivít. Osvedčilo sa rozdelenie do družstiev podľa znamení zverokruhu a žiaci pracovali nie ako jednotlivé triedy, ale ako kolektív tretieho ročníka. Podarila sa aj nočná hra i keď niektorí blúdili v lese dve hodiny. V diskusiách sme sa rozprávali nielen o terorizme a agresivite, ale sumarizovali sme zážitky a poznatky zo všetkých kurzov. Napriek dodržaniu  všetkých bezpečnostných predpisov sme sa nevyhli úrazu, ktorý vznikol pri banálnej detskej hre, v čase osobného voľna. To nás znova utvrdilo v skutočnosti, že poučovaní o bezpečnosti a vedenie k premyslenej organizácii každej činnosti nie je nikdy dosť a práve preto všetky naše kurzy prispievajú k zvyšovaniu profesionálnej odbornosti našich absolventov.

                                                                                                                     PaedDr. Tatiana Horká

    • Kvalifikačná expedícia "DofE"
     • Kvalifikačná expedícia "DofE"

     • Na konci školského roku 2017/2018 sa uskutočnila Kvalifikačná expedícia, ktorá je vyvrcholením programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu“. Expedície sa zúčastnilo 15 žiačok, ktoré boli rozdelené do dvoch tímov. Jeden z tímov bol tiež súčasťou celoslovenskej akcie „Zelené kopce“, ktorú organizovala spoločnosť NorthFinder. Ich úlohou bola počas expedície zbierať odpadky a taktiež celú expedíciu prežiť bez-odpadkovo, čo sa im úspešne podarilo.

      Žiačky sa popasovali s výzvami expedície veľmi dobre, prežili noc v stanoch, uvarili si teplé jedlo a bezpečne zvládli návrat domov. Všetkým zúčastneným gratulujeme a tešíme sa na 9. októbra 2018, kedy im budú slávnostne odovzdané ceny.

      Taktiež by som chcel poďakovať aj kolegyniam aj kolegom (PaeDr. Herceg, Mgr. Pukančíková, Mgr. Okapalová, Mgr. Moravčíková, Mgr. Štancelová, Mgr. Oľa Kuznecovová, Mgr. Sečanská, Mgr. Šima-Juriček), ktorí boli ochotní venovať žiačkam svoj osobný čas a pomôcť im dosiahnuť cieľ v jednotlivých aktivitách.

      „DofE bola príležitosť vyskúšať, dosiahnuť niečo nové a objaviť v sebe čosi, o čom sme možno ani nevedeli.“ Alex

      „DofE pre mňa znamenalo získať nové skúsenosti a nezabudnuteľné zážitky.“ Ema

      „DofE bola skvelá príležitosť osobne napredovať a získať za to ocenenie.“ Veronika P.

      „DofE znamená robiť niečo viac ako ostatní pre to, aby sme splnili ciele“ Maťka

      „DofE pre mňa znamenalo prekonať samú seba a myslieť viac na druhých ľudí.“ Veronika T.

      „DofE mi umožnilo rozvíjať sa v rôznych oblastiach, dosiahnuť cieľ a byť ocenená.“ Paťka

      „DofE pre mňa znamená dosiahnuť viac, ako sa očakáva“ Natália

       

      Mgr. Ján Belák - koordinátor projektu

     • Opravné maturitné skúšky

     • Opravný termín MS sa koná 12. septembra 2018. Anglický jazyk - od 8.00 v učebni ANJ, slovenský jazyk a literatúra - od 9.00 v uč. č. 24 na 1. poschodí, TČOZ - od 10.00 v uč. č. 24. Maturantom držíme palce.

    • Začiatok školského roku 2018/2019
     • Začiatok školského roku 2018/2019

     • Slávnostné otvorenie nového školského roku  bude pre žiakov denného štúdia 3. septembra 2018 o 8.00 hod v spoločenskej miestnosti.

      Začiatok školského roku (prvé konzultácie) pre pomaturitné štúdium je 10. septembra 2019 o 14.30 hod. Podrobnejšie info v časti Pomaturitné štúdium.

     • Prázdninový mix zážitkov

     • V dňoch 16.7.-20.7. 2018 sa žiačky SOŠ pedagogickej v Modre – Laura Ščípová, Saša Pápežová, Lucia Bernátová, Nina Kurtišová a Janka Petrusová zúčastnili ako šikovné a kreatívne animátorky tábora Prázdninový mix zážitkov 2018 v SCVČ Modra. Študentky pripravili pre deti nezabudnuteľný táborový zážitok a odniesli si nové skúsenosti z voľnočasovej činnosti s deťmi. 

      Mgr. Monika Lindtnerová

    • Komisionálne (opravné skúšky)
     • Komisionálne (opravné skúšky)

     • Komisionálne (opravné) skúšky sa konajú 24. 8. 2018 od 8.00 hod. Skúška z anglického jazyka a dejepisu - v malej učebni č.24 na 1. poschodí, skúška z metodiky tvorivej dramatiky - v učebni tvorivej dramatiky na 2. poschodí.

    • Plavecký  kurz  2018
     • Plavecký  kurz  2018

     • Záver školského roka strávili naše prváčky – ako inak – na plaveckom kurze. Vincov les nás opäť nesklamal svojimi vysokými teplotami, ktoré však dievčatá zvládli bez väčších problémov. Teší nás, že ubúda počet neplavcov a viac sa môžeme venovať technike jednotlivých plaveckých štýlov. Mladí inštruktori - angličtinár Juraj Tibenský a psychológ Ján Belák - sa osvedčili a dúfame, že sa stanú súčasťou aj ďalších povinných kurzov, ktoré sa na našej škole realizujú. Dievčatám sa asi najviac páčili skoky do vody, ale veríme, že okrem nich si odniesli z kurzu aj veľa iných pekných spomienok a stále platí „staré pakárske“: NA KURZY SA NEZABÚDA!

      Teplé leto a pekné prázdniny prajú všetkým žiakom učitelia TV.

    • Oznámenie
     • Oznámenie

     • Riaditeľka SOŠ Pg v Modre oznamuje, že na deň 18.06.2018 (pondelok) udeľuje žiakom školy riaditeľské voľno z organizačných dôvodov (talentové skúšky na PMŠ). Vyučovanie bude pokračovať v utorok 19.06.2018.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '411489306809433'); fbq('track', 'PageView');