• Turnaj v stolnom tenise
     • Turnaj v stolnom tenise

     • V pondelok  29. 04. 2019 sa našej škole uskutočnilo celoškolské finále jednotlivcov v stolnom tenise. Turnaju predcházali triedne kolá, z každej triedy postúpili štyria jednotlivci. Spomedzi všetkých súťažiacich vzišla trojica finalistiek, ktoré spolu odohrali vzájomné zápasy.  1. miesto si vybojovala Lenka Hirnerová z 3.A, na 2. mieste skončila Lucia Bernátová z 3.B3. miesto ziskala Sabína Takáčová z 1.A.

                                                                                  Mgr. Lenka Štancelová

    • Celoškolská súťaž o najoriginálnejšiu triednu stoličku
     • Celoškolská súťaž o najoriginálnejšiu triednu stoličku

     • Trieda II.A zrealizovala v dňoch 08.03 - 12.04.2019 celoškolskú súťaž o najoriginálnejšiu, najkreatívnejšiu a najkrajšiu triednu stoličku. Úlohou každej triedy bolo ,,nastajlovať“ čiže skrášliť nepoužívanú, starú alebo poškodenú stoličku a rôznymi výtvarnými technikami ju kreatívne pretvoriť na umelecké dielo. A keďže fantázii sa medze nekládli, napokon každá trieda niečím prekvapila a obyčajným, starým stoličkám vdýchla nový život a osobité čaro. Získali sme jedinečné výtvory s novým dizajnom, ktoré zdobia druhé poschodie našej školy.

      Hlasovaním pedagógov, ale aj nepedagogických zamestnancov našej školy sa napokon na 3. mieste umiestnila CZŠ Narnia, ktorá pretvorila svoju stoličku na vojenský stan, na 2. mieste sa umiestnili dve triedy - III.LV, ktorej stolička sa stala kvetinovým rajomII. A trieda, ktorá zo svojej stoličky vytvorila pompézny kráľovský trón a pomyselný vavrín víťazstva si odniesla trieda I.BV, ktorej stolička sa zmenila na skutočne očarujúcu čiernu krotkú mačičku.

      Víťazom gratulujeme a trieda I.BV touto súťažou získala 3 body v rámci celoškolského projektu JA, TY, MY, VY.                                  

                                                                                                                   Trieda II. A

    • Stretnutie s literatúrou...
     • Stretnutie s literatúrou...

     • Dňa 16. apríla 2019 sa žiaci druhých ročníkov zúčastnili podujatia pod názvom "Stretnutie s literatúrou", ktoré zorganizovala Mestská knižnica v  Modre pri príležitosti 170. výročia narodenia významného slovenského spisovateľa P. O. Hviezdoslava a  mimoriadneho vydania jeho vrcholného diela Krvavých sonetov v anglickom preklade.

      Pôsobivé Stretnutie s literatúrou bolo venované tomuto lyrickému cyklu, ktorý bol reakciou autora na rozpútanie 1. svetovej vojny. Hoci boli Krvavé sonety preložené do viacerých jazykov sveta, ide o historicky prvý umelecký preklad tohto diela do angličtiny.

      Osobnosť P. O. Hviezdoslava, knihu, ktorej prvé vydanie mohli žiaci priamo vidieť a obdobie 1. svetovej vojny pôsobivo a  vtipne priblížil našim žiakom známy slovenský spisovateľ Daniel Hevier. Súčasťou podujatia bol aj umelecký prednes úryvkov z  Krvavých sonetov v slovenčine a následne aj v angličtine, ako aj účasť samotného prekladateľa a tvorcu pána Johna Minahanea, ktorý nám vysvetlil, čo ho viedlo k vytvoreniu prekladu, s čím sa v priebehu prekladu potýkal, ale aj to, že jeho preklad bol odprezentovaný za účasti slovenského veľvyslanca v Londýne v priestoroch Britskej knižnice. Jeho cieľom bolo ukázať, že velikán našej slovenskej literatúry patrí právom svojou tvorbou medzi ostatných velikánov svetovej literatúry. 

      My len môžeme skonštatovať, že toto Stretnutie s literatúrou bolo skutočne pôsobivé a tešíme sa na ďalšie s iným autorom a jeho tvorbou.

      Zároveň by sme chceli poďakovať anonymnému darcovi, ktorý zaplatil vstupné na toto podujatie za všetkých žiakov našej školy v hodnote 88 eur. Tomuto „anjelovi“ patrí naše veľké ĎAKUJEME!!!

                                                                                                                  Mgr. Iveta Sečanská

    • Súťaž "Aj pán Goethe by mal radosť"
     • Súťaž "Aj pán Goethe by mal radosť"

     • Dňa 10. 4. 2019 sa uskutočnila v Pezinku jazyková súťaž v nemeckom jazyku "Aj pán Goethe by mal radosť". Našu školu úspešne reprezentovali dve študentky. Michaela Prutkayová (III. LV) získala 1. miesto v kategórii poézia a Viktória Kardošová (I. BV) 2. miesto v kategórii próza. Obom súťažiacim srdečne blahoželáme! 

                                                                                                                                               Ing. Mária Moravčíková

    • Dobročinná zbierka - „Deň narcisov“    
     • Dobročinná zbierka - „Deň narcisov“    

     • 11. apríla sa konal  23. ročník finančnej zbierky „Deň narcisov“.V tento deň ulice miest zaplavili žlté kvietky - narcisy. Každý, kto si narcis  pripol na svoj odev, vyjadril týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou.   

      Aj tento rok sa do zbierky zapojila  naša škola. Dobrovoľníčkami zbierky v meste Modra boli žiačky druhých ročníkov – Eva Sobotová 2.A, Alexandra Suttoová 2.A, Eva Gašparovičová 2.BV, Vivienne Józsová 2.BV.

      Napriek nepriaznivému počasiu žiačky vyzbierali sumu  567,91 Eur.

      Ďakujeme dievčatám za účasť na tejto zbierke a všetkým, ktorí prispeli na pomoc onkologickým pacientom.

                                                                                                   Mgr. Katarína Badinková

       

       

    • Medzinárodná tanečná súťaž "Mia Festival"
     • Medzinárodná tanečná súťaž "Mia Festival"

     • Žiačka lll.B triedy Adriána Valková sa zúčastnila na medzinárodnej tanečnej súťaži Mia Festival. Do súťaže sa zapojila v rámci projektu Dofe. V dobrovoľníckej činnosti mala za cieľ vymyslieť dva tance, ktoré potom naučí tancovať kamarátku. S týmito oboma tancami sa umiestnili na 3. miestach a s oboma postúpili na finále do Prahy. Tancovanie mala aj v športovej činnosti, kde ju naučila pani profesorka Oľga Kuznecovová balet, s ktorým sa umiestnila na 5. mieste. Profesorka ju tiež naučila gymnastickú zostavu so štyrmi náčiniami, s ktorou sa umiestnila na 4. mieste a tiež postúpila na finále do Prahy.

       

    • Súťaž „Jazykový kvet“
     • Súťaž „Jazykový kvet“

     • Našej štvrtáčke Karolíne Pinčekovej šťastie v tomto roku praje. Pre recitáciu sa zrejme Karolína narodila, jej šťastná hviezda opäť zažiarila. Dňa 11.4. 2019 si Karolína znova zmerala sily s konkurenciou v recitácii, tera však v súťaži „ Jazykový kvet“, kde opäť  potvrdila svoje recitačné schopnosti a kvality. Tentokrát si priniesla krásne 1.miesto v kategórii prevzatá tvorba - poézia a postúpila do celoslovenského kola, ktoré bude 24.5.2019 v Nitre.

      Škoda, že sa zatiaľ neobjavila študentka, ktorá by  pokračovala v stopách Karolíny, nakoľko jej pôsobenie na našej škole sa pomaly končí. Nezostáva nič, len dúfať..

      „Takže Karolínka, rýchlo a úspešne zmaturuj a poponáhľaj sa pre víťazstvo, máš na to a dokážeš to, v to verím.“ Veľa šťastia

      Mgr. Sylvia Oškerová

     • Krajské kolo SOČ

     • Dňa 4. apríla 2019 sa v priestoroch SPŠ elektrotechnickej K.Adlera v Bratislave uskutočnil už 41. ročník prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti. Našu školu reprezentovalo šesť študentiek v štyroch  odboroch: Laura Szrsenová a Dagmar Mesíčková z III.B (odbor Problematika voľného času), Veronika Brestovanská z III.A a Emma Kukumbergová z III.B (odbor Teória kultúry, umenie, umelecká a odevná tvorba), Gabriela Brezovská z III.A (odbor História, filozofia, právne vedy), Silvia Sedláčková z III.LV a Erika Krállová z III.B (odbor Pedagogika, psychológia, sociológia).

      Sme hrdí, že napriek silnej konkurencií sa naše dievčatá nestratili a profesionálne odprezentovali svoje práce. Podľa výsledkovej listiny sa na krásnom treťom mieste  umiestnila Laura Szrsenová. Víťazke srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

      Poďakovanie tiež patrí vyučujúcim SJL Mgr. Tomčíkovej, Mgr. Sečanskej a PaedDr. Hercegovi, ktorí študentky pripravovali a konzultovali s nimi ich práce a tiež Mgr. Jurovčákovej, ktorá ako dlhoročná metodička SOČ zabezpečila bezproblémové elektronické odoslanie prác.

                                                                                                   Mgr.Soňa Trojanovská

    • Pozvánka
     • Pozvánka

     • Pozývame rodičov na triedne aktívy s triednymi učiteľmi, ktoré sa budú konať dňa 10.04.2019 (v stredu) o 17.00 hod v jednotlivých triedach. Zasadnutie Rady rodičov sa uskutoční o 16.30 hod v riaditeľni školy.

    • Praktické maturity na SOŠ pedagogickej
     • Praktické maturity na SOŠ pedagogickej

     • Prvý aprílový týždeň bol ďalším krokom k absolvovaniu štúdia pre naše študentky. Budúce pani učiteľky museliukázať svoje nadobudnuté schopnosti v praktických výstupoch buď z hudobnej, telesnej, literárnej, alebovýtvarnej výchovy. Pracovať s novými deťmi z  materských škôl alebo školských klubov bolo výzvou, ktorúnakoniec maturantky výborne zvládli. Nie je predsa jednoduché napríklad nacvičiť pieseň, vymyslieť vhodné pohybové aktivity, naučiť báseň či viesť deti k výtvarným prejavom.

      Budúce vychovávateľky a opatrovateľky zasa prezentovali svoje komplexné projekty podľa určených tém, kde využili medzipredmetové vzťahy. Preukázali svoje zručnosti, chuť a odhodlanie nutné pre vykonávanie ich práce v budúcnosti.

      Sme radi, že sa naše maturantky úspešne popasovali so situáciami, na ktoré sa nie vždy dá vopred pripraviť. O to viac sa môžu tešiť z absolvovania ich praktických maturít.

      Veľké poďakovanie patrí  pani učiteľkám a vychovávateľkám z modranských MŠ a ŠKD, ktoré s našou školou dlhodobo spolupracujú, sú nápomocné  našim študentkám na praxi a ktoré priviedli deti, bez ktorých by  praktické maturity neboli praktické.

      Blahoželáme a držíme palce v máji na ústnych maturitách!

                                                                                                     Mgr. Martina Pukančíková

    • Ruské slovo - Košice 2019
     • Ruské slovo - Košice 2019

     • Po minuloročnom úspechu sme sa opäť úspešne prebojovali do celoslovenského kola v recitačnej súťaži „ Ruské slovo“ do Košíc.

      A opäť to bola študentka, teraz už 4.ročníka,  Karolína Pinčeková, ktorá recitáciou Balady o láske V. Vysockého zaujala divákov i porotu. V tomto roku sme obsadili krásne 2. miesto, čomu sa veľmi tešíme.

      Nemalá zásluha patrí aj našej prváčke Vivien Orsolya Soóky, ktorá krásnym a suverénnym gitarovým sprievodom k recitácii Karolíny, podporila úspech a umelecký dojem.

      Obidve dokázali, že aj stredné odborné školy dokážu obstáť v konkurencii bilingválnych škôl a gymnázií, ktorá bola v tomto roku silná úrovňou, ale i počtom zúčastnených v danej kategórii.

      Som na ne pyšná a teším sa z ich úspechu najmä ako pedagóg, pretože spolupráca s nimi bola veľmi tvorivá, dievčatá boli flexibilné pri nácviku, reagovali pohotovo na každý tvorivý nápad a podnet, ktorý im priniesol úspech.

      Karolínu čaká o týždeň ďalšia súťaž v recitácii v RJ - krajské kolo v súťaži „ Jazykový kvet“.

      Budeme jej fandiť, aby bola rovnako úspešná a prebojovala sa do celoslovenského kola. Bude to krásna bodka za jej štúdiom na SOŠ Pg a možno štartom k ďalším úspechom.

      Srdečná vďaka obom dievčatám.                         

                                                                           Mgr. Sylvia Oškerová

    • Medzinárodné dni na našej škole
     • Medzinárodné dni na našej škole

     • V dňoch od 20. – 22. marca si trieda l. BV pripravila SÚŤAŽ pri príležitosti MEDZINÁRODNÝCH DNÍ.

      V stredu 20. marca  sme spolu oslávili  MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŠŤASTIA, žiaci sa obliekli do zelenej farby, pri vstupe do školy dostali ešte symbolický štvorlístok od prváčok pre šťastie.

      Vo štvrtok 21. marca bol MEDZINÁRODNÝ DEŇ DOWNOVHO SYNDRÓMU, inakosť ľudí sme podporili tak, že žiaci si dali na nohy každú ponožku inú.

      V piatok 22. marca pri príležitosti MEDZINÁRODNÉHO DŇA VODY sa žiaci obliekli do modrého oblečenia, aby sa aj v rámci „Zelenej školy“ zapojili a pripomenuli si tento deň. V tento deň bol v škole pripravený „Vodný bar“, kde bolo o zdravý pitný režim postarané.

      V súťaži sa najviac darilo triede II. A, ktorá mala 100% účasť počas všetkých troch dní a stala sa VÍŤAZOM a získala ZDRAVÚ odmenu!

      Ďakujeme žiakom za účasť a dúfame, že aj ostatné triedy v budúcnosti zabojujú o víťazstvo.

      1. BV
     • Simulované študentské prezidentské voľby - 2. kolo

     • Študenti po druhý krát pristúpili 20. marca k volebným urnám a vyskúšali si voľbu prezidenta Slovenskej republiky. Tento raz mali rozhodovanie o trochu ľahšie ako v prvom kole a vyberali si len z dvoch kandidátov, ktorí vzišli z riadnych volieb 16. marca 2019, a to Zuzany Čaputovej a Maroša Ševčoviča. Na voľbách sa zúčastnilo 201 žiakov, čo predstavovalo 82,04% volebnú účasť. Výsledky za našu školu sú nasledovné: 1. miesto – Zuzana Čaputová 77,09%, 2. miesto – Maroš Ševčovič 22,91%.

      Obe kolá Simulovaných študentských prezidentských volieb 2019 sa diali pod záštitou OZ Pre stredoškolákov.

      Opäť ďakujem mojim kolegom za trpezlivosť a ochotu.

                                                                                                   Mgr. Ján Belák

    • Oznam
     • Oznam

     • Riaditeľka SOŠ Pg v Modre oznamuje, že na deň 25.03.2019 (pondelok) udeľuje žiakom školy riaditeľské voľno z organizačných dôvodov (talentové skúšky na študijný odbor učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo). Vyučovanie bude pokračovať v utorok 26.03.2019.

    • O zločinoch komunizmu s historikmi z ÚPN
     • O zločinoch komunizmu s historikmi z ÚPN

     • Historici Ústavu pamäti národa Michal Miklovič zo Sekcie dokumentácie a František Neupauer zo Sekcie vedeckého výskumu si zavítali 13. 3. 2019 medzi naše študentky z 2. roč. so vzdelávacími aktivitami zameranými na obdobie komunistickej totality. Témami bola Spravodajská činnosť Štátnej bezpečnosti v zahraničí a Perzekvované osobnosti komunistickým režimom. Pozreli sme si tiež zaujímavý dokument Junáci z prachu o prenasledovaní skautov komunistickým režimom, ktorý študentky analyzovali v diskusii s F. Neupauerom.

      ĎAKUJEME Ústavu pamäti národa za darovanie publikácií škole, ktoré si môžu študenti požičať a dozvedieť sa tak viac o období neslobody.

      Podujatie pripravil školský koordinátor pre ľudské práva A. Herceg v súvislosti s prevenciou prejavov rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu, extrémizmu a ostatných foriem intolerancie u mladých ľudí.

                                                                                                                                          Adam Herceg

      foto: F. Neupauer

    • Úspech študentiek v komiksovej súťaži v Prahe
     • Úspech študentiek v komiksovej súťaži v Prahe

     • Komiksová súťaž CVH Malach má sedemročnú tradíciu. Zadaním je vytvoriť komiks ľubovoľnou výtvarnou technikou a zachytiť v ňom rozprávanie pamätníka 2. svetovej vojny z videosvedectiev ľudí preživších holokaust.
      Do aktuálneho ročníka komiksovej súťaže sa zapojili študentky SOŠ Pg Modra, Mária Kalivodová a Alexandra Süttöová, ktoré v tvorbe využili medzipredmetové vzťahy dejepisu a výtvarnej výchovy. Obe sa ako ocenené zúčastnili spoločne zo svojim dejepisárom A. Hercegom slávnostného odovzdávania cien v priestoroch Univerzity Karlovej v Prahe. Ceremónia bola súčasťou konferencie, na ktorej sa problematike oral history venovali napríklad S. Naron z Yaleovej univerzity, O. Eide z Univerzity v Kolíne nad Rýnom či J. Mlynář z Karlovej univerzity.
      Spomedzi viac ako šesťdesiat súťažných prác bol komiks M. Kalivodovej ohodnotený 1. miestom a komiks A. Süttöovej 2. miestom. Obe študentky v komiksoch zachytili časť príbehov prenasledovaných žien z nášho regiónu – pani Sonenfeldovej z Budmeríc a pani Adlerovej z Pezinka. Výber najlepších prác bol vystavený v priestoroch Univerzity Karlovej na Malostranskom námestí v Prahe.

                                                                                                                                              

                                                                                                                                Adam Herceg

    • Vedecká čajovňa
     • Vedecká čajovňa

     • Dňa 21. 2. 2019 sme sa zúčastnili akcie Vedecká čajovňa v Bratislave. Toto podujatie bolo určené pre stredoškolákov a teda sme tam nemohli chýbať. Hneď po úvodnom privítaní sa konali prednášky rôznych hostí, ktorí nám rozprávali o demokracii v súčasnosti, ale aj v minulosti. O svoje skúsenosti a názory sa podelili hostia z rôznych oblastí verejného a akademického života, napr. verejná ochrankyňa práv prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. a vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku doc. RNDr. Ladislav Miko, PhD. alebo sociologičky zo Sociologického ústavu SAV, ktoré nám odprezentovali zistenia Výskumu európskych hodnôt, čím nás veľmi zaujali, a preto sme sa aj my neskôr aktívne zapojili do diskusie. Toto podujatie bolo veľmi zaujímavé a určite by sme ho odporučili všetkým stredoškolákom.

                                                                               Miriam Dujničová a Róberta Šmotláková /IV.A/

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '411489306809433'); fbq('track', 'PageView');