• Rozlúčka so štvrtákmi

     • Dňa 12. 5. 2023 sme sa pred odchodom na akademický týždeň spoločne rozlúčili s našimi štvrtáčkami a štvrtákmi. Po slávnostnom príhovore pána riaditeľa a maturantky Simony Václavovej zo 4. CLV sme odmenili žiačky Luciu Jurenkovú, Kristínu Sukupčákovú a Simonu Števíkovú zo 4. A, Bohdanu Sámekovú a Sabinu Vávrovičovú zo 4. B, Lucku Šlapkovú, Lindu Reyovú a Kláru Knurovskú zo 4. CLV za ich aktivitu, úsilie a účasť na školských a mimoškolských podujatiach. Cenu Ferdinanda Píseckého si v školskom roku 2022/2023 prevzala Tamara Hulíková zo 4. CLV.

      Rozlúčka bola krásne ukončená triednymi videami a dojímavou rečou Romanky Tatarkovej zo 4. CLV.

      Všetkým maturantom želáme veľa šťastia pri maturitnej skúške.

                                                                                                                                   Simona Števíková 4.A

     • Divadelné predstavenie TRI PRASIATKA v MŠ

     • Boli raz tri malé prasiatka. Bračekovci - Chvostík, Kopýtko a Rypáčik... Jedno si postavilo dom zo slamy, druhé z dreva a tretie z tehál. Ktorý z týchto domov odolal vlkovi? Kto by už nepoznal tento príbeh detskej rozprávky o Troch prasiatkach?

           Naše deti z MŠ SNPMŠ Vajanského ho mohli vidieť vďaka kúzlu divadelného predstavenia, ktoré si trieda III.B pre deti z týchto MŠ nacvičila a zahrala ako bodku za ukončením svojej odbornej praxe v MŠ,  ale aj ako prekvapenie pre samotné deti dňa 04.05.2023.

          Študentky K. Kohútová, M. Čmehýlová a K. Hacajová si vytvorili vlastný scenár rozprávky a obohatili ho o ďalšie zvieratká (vtáčik Speváčik, bobor Tibor, somárik, srnka, horár...), ktoré pomáhali prasiatkam na ich ceste rozprávkovým lesom a stavať domčeky. Pre svoj rozprávkový príbeh si žiačky vytvorili nielen vlastný scenár, ale aj kulisy, kostýmy a celé divadelné predstavenie doplnili pesničkami a tančekmi, ale hlavne deťom ukázali ako sa neposlušné prasiatka zmenili a spoločnými silami a dôvtipom porazili hladného vlka, ktorý ich chcel zožrať, za čo si od detí vyslúžili obrovský potlesk.

           Deti počas predstavenia spolu s rozprávkovými zvieratkami prežili čas plný smiechu, zábavy, s troškou napätia, keď držali palce prasiatkam, aby sa zachránili, ale odniesli si i štipku ponaučenia o tom, že si treba pomáhať.

      Udeľujem pochvalu všetkým žiačkam III.B. triedy s akým nadšením celé predstavenie na hodinách MTD nacvičili a odohrali v MŠ, čo je určite ďalším bonusom a skúsenosťou do ich pedagogickej praxe.

                                                                                                               Mgr. Iveta Sečanská  

     • Boli sme na ... festivale poézie JARNÁ VÔŇA

     • Dňa 09.05.2023 sa 20 nadšencov z tried I.CLV, II. A. II.B II.CLV stretlo v Mestskej knižnici KC Modra na festivale najnovšej poézie z tvorby slovenských autoriek Zuzany Kuglerovej,  Ivety Zaťovičovej a autorov Erika OndrejičkaJozefa Trtola. Práve tu sme sa presvedčili o tom, že umenie a poézia si vie aj v tých najspletitejších dobách nájsť cestu rovno k vášmu srdcu.

           Poézia je mocná čarodejka, dokáže vstúpiť do najtajnejšieho súkromia človeka a keď je navyše obohatená nezameniteľným a fascinujúcim hudobným prejavom, jej sila sa znásobuje. Takúto súhru dosiahla spolupráca dvoch  umelkýň, o ktorej sme sa na festivale mohli i samy presvedčiť- a to poetky Zuzany Kuglerovejpoľskej gitaristky Isy Conar. Práve ona do svojho repertoáru zaradila a zhudobnila texty tejto slovenskej literátky z jej zbierky Hraj sa so mnou v originálnom, teda slovenskom jazyku. Básne ľúbostnej, až erotickej lyriky, v ktorých mapuje svoj „príbeh lásky“ mladého zaľúbeného dievčaťa nám samotná autorka cez svoje verše nielen predniesla, ale nezameniteľný hudobný a spevácky prejav Isy Conar im dodal nový rozmer dokonalosti.

      Svoj básnický debut Zjesenievanie nám odkryla i ďalšia autorka Iveta Zaťovičová, ktorá našla rodinné šťastie po boku holandského manžela, a práve preto z jej veršov vyžarovala krehkosť, neha a radosť pri spracovaní osobných i rodinných tém, pričom tento jej knižný debut dotvorili ilustrácie francúzskej výtvarníčky českého pôvodu Jany Ágnes Jiřetínskej.

      Básne Erika Ondrejička zo zbierky Volanie nám v podobe bravúrnej recitácie sprostredkovala víťazka súťaže Beniakove Chynorany Eva Kolmanová a bodku poetickému popoludniu dali verše nášho modranského autora Jožka Trtola. Celým podujatím jarnej atmosféry poézie nás s ľahkosťou previedla Ľubka Miháliková.

           A pýtate sa, čo sme si odniesli? Poznanie, že v poézii je ukryté všetko, čo sa ľudského srdca dotýka. Prejavy citov: láska, túžba, žiaľ, bolesť, radosť, nádej. A pridanou hodnotou tohto poznania bol i fakt, že city patria do dnešného sveta, netreba ich potláčať, práve naopak, treba nájsť spôsob ako ich naplno prejaviť, či už aj písaním vlastných veršov.

          Ďakujem všetkým študentkám, ktoré nelenili a zúčastnili sa na tomto podujatí i svojej kolegyni Mgr. M. Pukančíkovej za pomoc pri organizácii celej akcie.

                                                                                                                            Mgr. Iveta Sečanská

     • Dobročinná zbierka – „Deň narcisov“

     • 20. apríla 2023 sa konal  27. ročník finančnej zbierky „Deň narcisov“.  V tento deň ulice miest zaplavili žlté kvietky - narcisy. Každý, kto si narcis  pripol na svoj odev, vyjadril týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou.   

      Aj tento rok sa do zbierky zapojila  naša škola. Dobrovoľníčkami zbierky v meste Modra boli žiačky druhých a tretích ročníkov – Ema Zvercová 2.B, Michaela Koptáková 2.B, Šarlota Šarvaicová 3.A, Alexandra Žáčiková 3.A.

      Žiačky vyzbierali sumu  327,70 Eur.

      Ďakujeme dievčatám za účasť na tejto zbierke a všetkým, ktorí prispeli na pomoc onkologickým pacientom.

                                                                                                   Mgr. Katarína Badinková

       

     • Beseda s Vladimírom Strmeňom

     •   Tichá noc, tmavá noc krásna je. Partizán na horách bojuje. Mesiačik, ten celú noc nejde spať, s parizánom musí stráž držať.(Partizánska hymna - autor neznámy)

      Dňa 13. apríla 2023 sa v Dome kultúry v Pezinku konala beseda s pánom Vladimírom Strmeňom, jedným z posledných priamych účastníkov Slovenského národného povstania. Beseda bola spojená aj s premietaním filmu Mlčanie a zúčastnili sa na nej žiaci našej školy. Sála bola zaplnená do posledného miesta a všetci sme so zatajeným dychom počúvali autentické svedectvá a príbehy tohto výnimočného človeka, ktorý v mimoriadne mladom veku na vlastnej koži okúsil vojnové útrapy, ktoré si my len ťažko dokážeme predstaviť. Svoje pútavé rozprávanie však pán Strmeň dokázal okoreniť aj štipkou humoru, čím uvoľnil atmosféru a odľahčil túto náročnú tému.

        V rámci diskusie zaznelo zo strany žiakov množstvo zaujímavých a podnetných otázok. Mimoriadne krásny a dojímavý bol aj záver besedy, v rámci ktorého pán Strmeň zahral na harmonike a naživo zaspieval zopár partizánskych piesní, ktoré vojakom, aj podľa jeho slov, často pomáhali psychicky zvládnuť hrôzy vojny. Beseda bola pre nás všetkých nepochybne krásnym zážitkom! Pánovi Strmeňovi ďakujeme a prajeme veľa zdravia a síl do ďalších rokov.

                                                                                                                                                              Mgr. Pavol Blaho

     • Oceňovanie učiteľov

     • Pri príležitosti „Dňa učiteľov“ sa v stredu 29. marca v modranskom kultúrnom dome uskutočnilo slávnostné popoludnie pre pedagógov škôl pôsobiacich na pôde mesta Modry. V rámci každoročného udeľovania ocenení si z rúk primátora Modry, zástupcov komisie školstva a mestského zastupiteľstva prevzali ocenenia učitelia nominovaní riaditeľmi jednotlivých škôl. Za našu školu to boli v tomto roku pani PhDr. Viera Kotásková a pani Mgr. Barbora Uhrovičová. Obom srdečne blahoželáme.

      Slávnostné chvíle spríjemnil pozvaným hosťom svojim vystúpením spevácky zbor našej školy pod vedením pani Mgr. Sylvie Oškerovej.   

                                                                                                                                                            Mgr. Maroš Jakim

     • Projekt EKO45

     • Dňa 12.4. 2023 sa na našej škole uskutočnila interaktívna prednáška  z oblasti environmentálnej výchovy v rámci projektu EKO45´.

      Prednášky po celom Slovensku organizuje Slovenský olympijský a športový výbor, ktorý spolupracuje s organizáciou Planet Lover .

      Lektorka organizácie Planet Lover,  Alexandra Madrová, veľmi pútavým spôsobom prezentovala aktuálne environmentálne problémy sveta. Študenti 3. ročníkov sa aktívne zapájali do diskusie, odpovedali na rôzne otázky pomocou aplikácie a v krátkom čase sa dozvedeli množstvo nových vecí. Prednáška ich nadchla a pani lektorka si vyslúžila na záver veľký potlesk. Takýto interaktívny štýl prezentovania danej témy je pre študentov veľmi prínosný a zároveň aj zábavný, preto pani lektorku Alexandru Madrovú veľmi radi opäť oslovíme.  

      A ešte jeden pozdrav od olympijského a športového výboru, ktorý celý projekt zastrešujú:

      Športovcom na budúcnosti našej planéty záleží !

      Oslávme spoločne  Deň Zeme, 22.apríla !

                                                                                                                      Mgr. Lucia Miháliková

     • Univerzita Mateja Bela u nás...

     • Dňa 30.03.2023 do našej školy zavítali profesorky Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici Mgr. Karina Zošáková, PhD., Mgr. Soňa Kollárová a Mgr. Annamária Šimšíková. Ich cieľom bolo realizovanie workshopov s triedami III. A a II.A na tému:  (NE)populárna pravda o sociálnych médiách a Rizikové správanie na sociálnych sieťach.

           V priebehu workshopov si žiačky zážitkovou formou prehĺbili vedomosti o rizikách spojených s používaním sociálnych médií. Oba workshopy sa zameriavali ako na známe riziká z prostredia internetu, tak aj na novo vynárajúce sa riziká v súvislosti s duševným zdravím mladých ľudí. Žiačky sa na nich dozvedeli o rôznych nástrahách, „vychytávkach“, ale predovšetkým  sa zabavili.

           Na vytvorenie uvoľnenej atmosféry v jednej aj v druhej triede využili profesorky aktivitu Energizér Tik-Tok  Move your body zameraný na motoriku - koordináciu pohybov, tvorivé vyjadrenie a  spoluprácu.

           Druháčky s Mgr. A. Šimšíkovou realizovali aktivity zamerané pre žiakov 2. stupňa ZŠ, prostredníctvom ktorých mali možnosť zažiť skúsenosť, ako odborný zamestnanec pracuje s deťmi danej vekovej kategórie pri realizácii prevencie v školskom zariadení.

           Tretiačky s Mgr. K. Zošákovou PhD. a Mgr. S. Kollárovou realizovali aktivitu Informačné bubliny, v ktorej na základe videa analyzovali odlišnosť obsahov sociálnej siete Tik-Tok v krajinách Čína a Európa.

           A následne zábavné aktivity Hide & Seek, kde úlohou dievčat bolo postaviť sa so svojou aplikáciou na stranu makety (otvoreného zámku) – reprezentujúceho bezpečnú aplikáciu, alebo na stranu makety (červený zámok) reprezentujúcej potenciálnu hrozbu a aktivitu s názvom Detektív ROTZA, ktorej cieľom bolo identifikovať rôzne typy online rizikového správania.

           Na základe aktivít dievčatá zistili, že výučba pojmov a daná téma môže prebiehať i hravou formou, pričom pedagóg vychádza z poznania žiaka a doplní mu informácie, ktoré rozširujú jeho poznanie.

           Súčasťou workshopov bola i prezentácia Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici o možnostiach štúdia na katedre pedagogiky a andragogiky, ako aj propagačných materiálov na chodbe školy určenej pre naše žiačky.                                               

                                                                                                                       Mgr. Iveta Sečanská

      A naša spätná väzba na workshopy a realizované aktivity UMB:

      ...Ja som milovníčka akýchkoľvek workshopov a tento sa mi veľmi páčil. Zistila som o sebe, že nie som naviazaná na telefón a život na sociálnych sieťach. Tiež sa mi páčila aj časť o Vašej univerzite. Myslím, že viem kam dám druhú prihlášku...

      ...Táto téma je sama o sebe zaujímavá, ale vy ste ju podali ešte zaujímavejším spôsobom a získali ste moju plnú pozornosť. Nesedeli sme stále a priviedli ste nás viac sa zamyslieť nad touto témou...

      ...Pri tomto workshope som nemala potrebu byť od nudy na mobile, bola to zaujímavá diskusia a prijemné rozprávanie...

      ...Bolo to super! Myslím si, že ste veľkej väčšine z nás otvorili oči. Bola to konečne živá a zaujímavá prednáška! Vďaka Vám ma zaujala Vaša škola, veľmi ma to bavilo!...

      ...Workshop sa mi veľmi páčil. Prístup pani magisterky a pani doktorky bol veľmi príjemný a dodali mi sebavedomie do odstránenia sociálnych sietí. Oceňujem peknú vizuálnu prezentáciu, zábavnú aktivitu a skvelý prístup. Ďakujeme!...

     • Krajské kolo SOČ

     • Dňa 29. 3. 2023 sa naše žiačky zúčastnili na Krajskom kole SOČ (stredoškolská odborná činnosť) , ktoré sa konalo na Strednej priemyselnej elektrotechnickej škole Karola Adlera v Dúbravke. Svoju odvahu si pred trojčlennými komisiami vyskúšali žiačky : Marcela Čmehýlová a Barbora Krausová z 3. B , Nina Oborová a Vanessa Mikulášková zo 4. A a Tereza Špičková zo 4. CV. Dievčatá vynikajúco zvládli obhajobu svojich prác a takisto ich nezaskočila žiadna otázka zo strany hodnotiacej komisie.

      V odbore 16 - Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba sa na treťom mieste umiestnila Nina Oborová zo 4. A, ktorá odprezentovala svoju prácu o folklóre. Na prvom mieste sa umiestnila Marcela Čmehýlová z 3. B , ktorá predviedla aj excelentnú ukážku vlastnej odevnej tvorby - šaty podľa Diora.

      V odbore 13 - História, filozofia, právne vedy sa na treťom mieste umiestnila Barbora Krausová.

      Výherkyniam srdečne gratulujem a ďakujem všetkým zúčastneným. Verím, že budeme mať úspech aj na Celoštátnej prehliadke.

      Mgr. Pavol Blaho

     • Divadelné predstavenia v marci

     • Divadlo Ludus opäť nesklamalo. Mohli sme sa o tom presvedčiť počas dvoch predstavení, ktoré prišli zahrať aj mimo ich domovskej scény. Prvé úžasné predstavenie, ktorého sme sa zúčastnili s I.CLV  a I.B bolo 14.3. 2023 v Pezinku. Pozreli sme si zdramatizovaný román Na západe nič nové od Remarquea z prostredia prvej svetovej vojny v podaní štyroch hercov. Aj napriek tomu, že príbeh nás zarmútil, verne zobrazil vojnové prostredie a prežívanie mladých ľudí. Scéna sa nám menila pred očami akoby zázračne a my sme s napätím čakali, ako to celé skončí. Okrem tých, ktorí sme už knihu čítali. O týždeň, 23.3.2023 sme zase boli očarení iným predstavením. Tento raz sa hralo v Modre predstavenie Máj, pôvodne od K.H. Máchu. Romantizmus na pódiu sme zažili viacerými zmyslami. Hudba, tanec, hovorené slovo, vizuálne efekty a maľovanie pieskom dotvorili výborný kultúrny zážitok pre našich druhákov. Tešíme sa na ďalšie predstavenia.

      Mgr. Martina Pukančíková, Mgr. Iveta Sečanská

     • LYŽIARSKY KURZ 2023

     • V dňoch od 5. do 10. marca 2023 sa konal lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz, ktorého sa zúčastnilo 78 žiakov 2. ročníka. Dlhé roky na Makove vystriedali Nízke Tatry a lyžiarske stredisko SKI centrum Bačova Roveň vo Vyšnej Boci, kde sa naše dievčatá a chlapci každým dňom zdokonaľovali. V pondelok boli žiaci rozdelení do skupín podľa ich schopností a začali prvé hodiny výuky na svahu, kde naši inštruktori prostredníctvom rôznych cvičení pomáhali deťom v získaní nových lyžiarskych a pohybových zručností. Každým dňom sa naši študenti zdokonaľovali, prekonávali svoj strach a odstraňovali nedokonalosti, čo bolo vidno aj na ich výkone. Mnohí sa počas týždňa posunuli o niekoľko skupiniek vyššie a aj tí, ktorí na lyžiach stáli po prvýkrát, nabrali odvahu a po niekoľkých hodinách a cvičeniach dokázali svah zdolať. Lyžovanie v podvečerných hodinách vystriedal oddych, spoločenské hry a voľný program, počas ktorého mohli žiaci a učitelia tráviť spoločne voľný čas, bližšie sa spoznať a zabaviť sa. Aj napriek niektorým zraneniam a nepríjemnostiam, ktoré sa na kurze vyskytli, by sme chceli pochváliť celý druhý ročník za takmer bezproblémový týždeň strávený uprostred krásnej prírody Nízkych Tatier, vyzdvihnúť ich lyžiarsky pokrok a tak isto dobrú reprezentáciu našej školy v Hoteli Barbora, ktorého zamestnanci našich študentov veľmi chválili. Na záver ďakujeme našim inštruktorom (O. Kuznecovova, F. Solárová, J. Tibenský, A. Held, A. Kosáková), pedagogickému dozoru (J. Belák, B. Beláková) a zdravotníčke (V. Zvolenská), ktorí na týždeň opustili komfort svojho domova, obetovali svoj čas, energiu a robili všetko pre to, aby sa všetci vrátili domov zdraví, s novými zručnosťami, skúsenosťami a zážitkami. Tešíme sa na ďalšie spoločné chvíle strávené s vami.

      Vaši inštruktori 

     • Silná zostava na súťaži Hviezdoslavov Kubín 2023 – 2 striebra, 3 bronzy

     • Na okresnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín 2023 (pre okresy Senec, Pezinok, Malacky a Bratislava III.) reprezentovala našu školu silná zostava recitátoriek. V próze to boli V. Mikulášková, L. Rabčanová, L. Sovičová, L. Pšenicová, A. Zámečníková, M. Opluštilová a v poézii N. Andraščíková a H. Stúpalová. V hľadisku im fandil slovenčinár A. Herceg, s ktorým sa na súťaž pripravovali.

      Na javisko bratislavského V-klubu sa postupne postavili všetky recitátorky v 5-hodinovom súťažnom maratóne a následne sme strávili 2 hodiny pri rozboroch s porotou. Mesiace postupných príprav, hodiny voľného času a veľa úsilia, ale len jeden pokus na súťaži. Všetko toto dievčatá obdivuhodne zvládli.

      A veľmi sa tešíme, že dosiahli skvelé úspechy:

      V próze Vanessa Mikulášková získala za prednes M. Kukučín: Keď báčik z Chochoľova umrie 2. miesto s postupom na krajské kolo – Štúrova Modra a tiež pochvalu od poroty.

      Liliana Sovičová s textom V. Pankovčin: Marakéš a Leona Rabčanová s textom V. Kostelanski: Vlna obsadili zhodne 3. miesto. Prvé miesto udelené nebolo.

      V poézii získala Hana Stúpalová za prednes M. Válek: Z vody 2. miesto a Nina Andraščíková za prednes básne Všednosť od A. Ágg 3. miesto. Prvé miesto udelené nebolo.

       

      Gratulujeme a Vanesse držíme palce na krajskom kole v boji o postup do finále Hviezdoslavovho Kubína 2023!

       

      PaedDr. Adam Herceg

      foto: AH, MOS Modra

       

     • Beseda s Adrianou Krištofíkovou

     • Na našej škole sa uskutočnila beseda s názvom Súčasná literárna tvorba očami autorky Adriany Krištofíkovej. Adriana Krištofíková je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v odbore slovenský jazyk a literatúra - anglický jazyk. V súčasnosti pedagogicky pôsobí na Gymnáziu Karola Štúra v Modre a je mimoriadne plodnou spisovateľkou. Na svojom konte má 13 románov, ktoré písal sám život a sú skôr určené ženským citateľkám. Našim žiačkam porozprávala o svojej tvorbe, kde čerpá námety a inšpiráciu, tiež im aj rozdala cenné a praktické rady o tom, ako postupovať pri publikovaní vlastnej tvorby.

      Chcem sa poďakovať vedeniu za umožnenie organizácie tejto akcie, ďakujem aj pani Adriane Krištofíkovej za pútavú besedu a v neposlednom rade vyslovujem poďakovanie aj žiačkam 3. CV za navodenie priateľskej atmosféry, úprimný záujem a podnetné otázky do diskusie.

      Mgr. Pavol Blaho

     • Máme tu nové číslo Pakárskeho echa!

     • Minulý týždeň vyšlo nové, krásne a voňavé číslo školského časopisu. Môžete sa v ňom dočítať o podujatiach, na ktorých sme sa zúčastnili, nájsť svoju odpoveď z dotazníka o Demokratke Erži, dozvedieť sa o pedagogickom zbore, potešiť sa našou a vašou umeleckou tvorbou – textami aj výtvarnými prácami a na poslednej strane vás čaká...no, veď pohľadajte sami J. Každá trieda dostala výtlačky Pakárskeho echa od našich skvelých redaktoriek a jeden kus na vás čaká aj na chodbe. Rozhliadnite sa. Príjemné čítanie vám praje redakcia.

     • So slovenčinármi v divadle – Cyrano z predmestia

     • Pred pár rokmi bol po 42 rokoch v Divadle Nová scéna znovu uvedený kultový slovenský muzikál Cyrano z Predmestia. Dve tretiacke triedy – 3.B a 3.A – si boli 14. 2. 2023 pozrieť znovu uvedené predstavenie so svojimi slovenčinármi A. Hercegom a P. Blahom. Keď sme zasadli do hľadiska, boli sme zvedaví, ako nás osloví libreto Alty Vášovej, texty J. Štrassera a K. Peteraja či hudba M. Vargu a P. Hammela. Predsalen, muzikál vznikal pred takmer polstoročím...

      Výkony P. Slezáka, M. Gális Partlovej, V. Plevčíka a nasadenie všetkých tanečníkov spolu s hudobníkmi nás „chytili“ hneď od začiatku a spravili z muzikálu skvelý zážitok. Nadšené spontánne výkriky a potlesk publika pri záverečnej klaňačke evidentne potešil aj hercov.

      Na zorganizovaní podujatia sa podieľala aj naša študentka B. Krausová, ktorá si tému diváckej reflexie oboch verzií muzikálu vybrala ako svoju tému SOČ a po predstavení pripravila pre spolužiačky dotazník a spätnú väzbu.

       

      Ďakujeme fondu ZRPŠ za finančnú podporu a pánovi Ježovičovi z JOJO BUS Modra za dopravu.

      Upútavka: https://www.youtube.com/watch?v=oDmhushXbVk&t=3s

       

      PaedDr. Adam Herceg

      foto: AH

     • So slovenčinármi na diskusii s Veronikou Šikulovou

     • Štvrtkový večer (9. 2. 2023) sme strávili v útulnom priestore modranského KC Lýceum pri diskusii Literárny kabinet so spisovateľkou Veronikou Šikulovou. Reč bola o spisovateľských začiatkoch a aj o knihách, ktoré autorke vyšli v poslednom čase. V debate sme sa dozvedeli o vzťahu k Francúzsku a M. Proustovi. V. Šikulová premýšľala tiež o slove v umeleckej tvorbe, a to aj v kontexte diela maďarského spisovateľa P. Esterházyho.  Hostka rozprávala aj o literatúre pre deti, kritizovala najmä súčasnú obsahovú a jazykovú kvalitu textov pre najmenších a zdôrazňovala, že pri práci s detským čitateľom sú dôležité fantázia, hravosť a štylistická kvalita. V závere sa otázkami do diskusie zapojili aj naše študentky.

      Veronika Šikulová rozprávala okrem iných o svojich knihách Líštičky majú rady teplo; Radosti a dni a knihách pre deti – Zelená pošta a Pozor, bodkovaný pes. Diskusiou sprevádzala literárna vedkyňa Eva Kenderessy.

      Na podujatí sa zúčastnili Kristína Sukupčáková, Simona Števíková, Paulína Fecková, Katarína Durcová, Ivana Macková a slovenčinári M. Pukančíková a A. Herceg.

      Ďakujeme za pozvanie OZ Presahy / Lýceum.

       

      PaedDr. Adam Herceg

      foto: AH

     • Vzdelávací program k Medzinárodnému dňu obetí holokaustu

     • Po pandemickej prestávke sa v škole opätovne zorganizoval vzdelávací program pri príležitosti Medzinárodného dňa holokaustu. Tento školský rok mal tri hlavné body: komiksovú súťaž na námety audiovizuálnych nahrávok pamätníkov, účasť na diskusii Zastúpenia Európskej komisie v SR – Európsky pamätník holokaustu a vyvrcholením bol vzdelávací program pre 1. – 3. roč. priamo v škole 6. 2. 2023.

      Počas školského vzdelávacieho programu si pre jednotlivé ročníky pripravil 90-minútové bloky dejepisár PaedDr. Adam Herceg. Prváci a druháci mali jednu vzdelávaciu časť o holokauste a jeho príčinách a druhú časť zameranú na projekciu dokumentov s témou záchrany počas holokaustu. Tretiaci mali metodický blok s názvom „Ako pracovať s témou holokaustu s deťmi?“, v ktorom dostali námety na priblíženie tejto problematiky deťom vo veku MŠ a ZŠ. V záverečnej časti si študentky počas workshopu vyskúšali niektoré modelové úlohy.

      A tu sú niektoré reakcie študentov na program v škole:

      Myslím, že je super sa o tom rozprávať. Je to smutné, no, žiaľ, pravdivé a myslím, že nie som jediná, ktorá má okolo takýchto vecí otázky, takže ďakujem. Myslím, že stále je na čo sa pýtať. Páči sa mi, že sa o tom rozpráva a nemlčí. Ľudia sa tak učia - aby takéto chyby neboli opakované.

      „Úprimne to nie je moja téma takéto veci, ale podľa mňa to bolo fajn a určite tým, ktorí o to majú väčší záujem ako ja, tak ich to bavilo.“

      Nápad s takouto vzdelávacou aktivitou sa mi veľmi páči. Veľa mi to dalo a teší ma, že máte záujem ukázať nám aj veci, ako napríklad hovoriť o náročných témach s deťmi.

      Plus tie fotky a vzadu plagáty boli zaujímavé. Čakala som dokument, alebo niečo podobné takže ma to veľmi milo prekvapilo a bolo to zaujímavé a hlavne pre nás učiteľky praktické.

       

      PaedDr. Adam Herceg

      foto: Mgr. Soňa Trojanovská, AH

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra
   • 033 6472577, mobil: 0915 753 008
   • Sokolská 6
    900 01 Modra
    Slovakia
   • 162 787
   • 2020678693
   • Pracovné dni v čase 7.30 - 14.00
   • Školský internát patrí SOŠ vinársko-ovocinárskej.
    https://svosmo.edupage.org/a/o-skolskom-internate
    +421 33/6472580 klapka 36
   • Školská jedáleň patrí SOŠ vinársko-ovocinárskej.
    +421 33/6472580 klapka 13
    E-mail:
    jozefizof@svosmo.sk
  • Prihlásenie

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '411489306809433'); fbq('track', 'PageView');