• Dobročinná zbierka

     • Dňa 22.09.2023 sa naša škola zapojila do verejnej  zbierky „Biela pastelka“ organizovanou  Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Výnos zbierky slúži na dofinancovanie  aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť  sa do bežného života. Dobrovoľníčkami zbierky v meste Modra i v škole boli nasledovné dievčatá - E. Harnúšková (4.B), I. Macková (3.CLV), P. Rybnikárová (3.B), A. Lacovičová (3.B), ktoré tvorili  2 tímy. Oba tímy spolu vyzbierali 297,03€.

      Vďaka patrí všetkým, ktorí prispeli dobrovoľnou finančnou čiastkou na pomoc ľuďom                    so zrakovým postihnutím a dievčatám za dobrovoľnícku činnosť.

                                                                                                    Mgr.  Katarína Badinková

     • Hrdá škola 2023/24

     • Tento rok sme sa zapojili k mimoriadnym školám na Slovensku a v Čechách do projektu „Hrdá škola 2023/24“. Je to projekt, ktorým chceme oživiť študentský život na našej škole! Chceme zahnať každodenný stereotyp a urobiť aspoň zopár aktivít. Na konci školského roka budú vylosované 3 školy, ktoré za splnenie týchto akcií môžu vyhrať super ceny.

      Všetky školy budú plniť aktivity v jeden deň, takže môžete sledovať ako prežívajú tieto aktivity aj ostatné školy, stačí nahrať svoj deň na Instagram, označiť @schoolsunited a sleduj,

      Takže poďme sa zapojiť – plagátiky nájdete vyvesené aj na škole.

       

      Mgr. Uhrovičová, koordinátor školského parlamentu

     • Projekt Micro:bit

     • Pozdravujem priateľov digitálnych technológií, ktorí sa už tešia na zoznámenie s našou novinkou v informatickom kabinete - robotom Kitronik :MOVE mini MK2 riadeným výučbovým mikropočítačom micro:bit, zariadením na inteligentnú domácnosť a 15 ks nových micro:bitov.

      Náš úspešný projekt s názvom Micro:bit podporil Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis sumou 944,42€. Na hodinách informatiky sa s týmito novinkami určite stretnete!

      Kabinet informatiky - Mgr. Miriama Šoltysová

     • Triedne schôdze rodičov

     •    Vážení rodičia,pozývame Vás na triedne schôdze rodičov, ktoré sa uskutočnia dňa 13.9.2023 (streda) o 16.00. Na triednych schôdzach prebehne voľba dvoch členov Rady školy pri SOŠPg Modra za rodičov a dozviete sa aj nové informácie k školskému roku.

         Zároveň prosím rodičov, ktorí majú záujem kandidovať do rady školy, aby ma o tom mailom informovali do pondelka 11.9.2023 (pondelok) do 10.00 hod.(riaditel@pakamo.sk).

         Týmto tiež prosím rodičov, členov rodičovskej rady, aby sa dostavili 13.9.2023 o 15.30 do zborovne, kde prebehne zasadnutie rady rodičov.

      S pozdravom

      Mgr. Maroš Jakim

     • Opravné maturitné skúšky

     • Opravné maturitné skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka (ústna forma) sa budú konať 12. septembra 2023 od 8.00 hod. v budove SOŠ pedagogickej Modra.

     • Vitajte v školskom roku 2023/2024

     • Slávnostné otvorenie nového školského roku je pre žiakov denného štúdia 4. septembra 2023 o 8.00 hod. Žiaci pomaturitného štúdia začínajú 4. septembra 2023 o 14.30 hod.

      Tešíme sa na vás!

     • Marcela Čmehýlová na celoslovenskom finále SOČ

     • Medzi najúspešnejších riešiteľov stredoškolskej odbornej činnosti v Slovenskej republike sa zaradila Marcela Čmehýlová, študentka 3. ročníka, ktorá so svojou prácou Evolúcia šiat – Christian Dior v odbore Teória kultúry, umenie, umelecká tvorba, odevná tvorba  postúpila do celoštátnej prehliadky SOČ.

      Marcela pripravovala svoju praktickú časť SOČ vytrvalo a plánovane, od triedneho kola pristupovala k návrhu a realizácii šiat zodpovedne a precízne sa venovala teoretickej časti práce. Rovnako zodpovedne pristupovala počas hodín slovenčiny i mimo vyučovania ku konzultáciám práce, za čo jej patrí pochvala.

      Marcela po svojom úspechu poďakovala rodine a pani Michaele Kocánovej za poskytnutie priestorov krajčírskej dielne a cenné rady.

      Marcela, ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy a prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

       

      PaedDr. Adam Herceg

      foto: M. Čmehýlová

       

     • Hviezdoslavov Kubín – Štúrova Modra 2023

     • Na krajskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín – Štúrova Modra 2023 reprezentovala našu školu študentka maturitného ročníka Vanessa Mikulášková. Vanessa postúpila z okresného kola s umeleckým prednesom textu od Martina Kukučína - Keď báčik z Chochoľova umrie. Svoje súťažné vystúpenie v Kultúrnom dome v Modre zvládla práve v deň svojich praktických maturitných skúšok. V hľadisku ju boli podporiť niektoré spolužiačky a pedagóg Adam Herceg, s ktorým sa na súťaž pripravovala.

      Vanesse ďakujeme za reprezentáciu školy a držíme palce v ceste za ďalšími životnými úspechmi.

      foto: MOS Modra

     • Súťaž Mladý Európan 2023

     • V 18. ročníku regionálneho kola vedomostnej súťaže Mladý Európan (27. 4. 2023), organizovanej sieťou Europe Direct a Európskym informačným centrom v Dome Európskej únie v Bratislave reprezentovali našu školu druháci Leona Rabčanová, Anna Nádašská a Šimon Juhaniak. Ich súťažný tím si pripravil projekt o Švédsku ako predsedníckom štáte Rady EÚ. V ďalších kolách náš tím čakal vedomostný test, jazyková tajnička a vedomostný kvíz. V konkurencii ďalších škôl z Bratislavského a Trnavského kraja dosiahol náš tím pekné 6. miesto z 12 účastníkov. Ďakujeme, Leona, Anna, Šimon za reprezentáciu školy.

      PaedDr. Adam Herceg

     • Školský literárny festival – Cena René 2022

     • Máme za sebou ďalší vydarený ročník školského literárneho festivalu, ktorý pre študentov školy pripravili slovenčinári M. Pukančíková a A. Herceg a študentky L. Rabčanová, V. Holub, M. Opluštilová, L. Sovičová, A. Zámečníková, L. Pšenicová.

      Ani tentokrát nechýbala súčasná slovenská literatúra, hudba, videovizitky spisovateľov alebo umelecký prednes textov v slovenčine a ukrajinčine v interpretácii úspešných školských recitátoriek.

      V dvojhodinových blokoch sa postupne na festivale vystriedali triedy 1. – 3. ročníka. V prvej hodine sme predstavili súčasnú slovenskú prózu, konkrétne knihy, ktoré boli vo finálovej päťke v rámci projektu Cena René 2022: M. Vadas – Šesť cudzincov, A. Soltész – Zlodej, M. Čengel Solčanská – Proces s mŕtvym, J. Micenková – Krv je len voda a N. Hochholczerová – Táto izba sa nedá zjesť. V druhej časti festivalu sme si vypočuli prednes z týchto próz, dozvedeli sme sa čo číta spisovateľka Veronika Šikulová a vypočuli sme si poetické slovensko-ukrajinské pásmo z koláže textov Volodymyr Vynnychenko: Fedko-halamidnyk & V. Kostelanski: Vlna.

      PaedDr. Adam Herceg

     • Dejepis v modranskom sirotinci

     • Jednu májovú hodinu dejepisu 1. CLV sme strávili s témou modranského sirotinca. Budovu sme si prezreli nielen zvonka, ale dokonale sme si prešli všetky zaujímavé vnútorné priestory. Zoznámili sme sa nielen s architektúrou, ale dozvedeli sme sa aj o mnohých príbehoch, ktoré sa zrodili práve v týchto priestoroch v minulosti. Na záver sme si prešli zaujímavú výstavu o modranskom sirotinci.

      Za sprístupnenie ďakujeme evanjelickému pánovi farárovi Janovi Oslikovi z modranského cirkevného zboru ECAV a za spoluprácu pánovi školníkovi B. Manákovi.

       

      PaedDr. Adam Herceg

     • Slovenčina v blu:gallery

     • V roku 2023 začalo vzdelávanie vybraných vyučovacích hodín predmetu slovenský jazyk a literatúra triedy 2. CLV formou zážitkového programu v priestoroch galérie. V máji a júni mala 2. CLV prvé dva bloky vzdelávania . V rámci „blu : gallery art program“ sa študenti vzdelávali v galérii počas výstav  - Lucia Dovičáková: Kým bude všetko v poriadku; Helen Tóth : Ode to the conifers. Pracovali s výstavami a ich témami, interpretáciou výtvarného a literárneho umenia, literárnym textom, fotografiou a najmä sami so sebou, komunikovali so svojou skupinou a spolužiakmi.

      Vzdelávanie pripravili: majiteľka galérie Katarína Janáková, lektorky Lucia Ondrejkovičová Obenau, Katarina Odzganovej Koledzaiová a vyučujúci SJL Adam Herceg.

      A toto hovoria o hodinách slovenčiny v galérii študenti 2.CLV:

      Mne osobne sa dnešok veľmi páčil. Bolo to zaujímavé, páčilo sa mi, že som mala možnosť komunikovať aj so spolužiačkami, s ktorými sa bežne v škole veľmi nerozprávame. Teším sa na ďalšie stretnutie.“

      „V galérii sa mi veľmi páčilo. Obrazy boli zaujímavé a vyvolali vo mne veľa pocitov. Som rada, že som mala možnosť sa so spolužiakmi viac a hlbšie porozprávať.“

      „Dnešné vzdelávanie sa mi páčilo a milo ma to prekvapilo. Nečakala som, že to bude také fajn. Páčilo sa mi, že sme komunikovali, zamýšľali sa nad rôznymi vecami a boli sme viac uvoľnení ako v škole, napríklad ja som vo svojej skupine zistila, že ony majú fakt úžasné nápady, myšlienky, len sa ich boja povedať nahlas. Teším sa na ďalšie takéto vzdelávania :)“

      „Ja hodnotím dnešnú hodinu veľmi pozitívne . Mala som možnosť vyskúšať si vyučovanie z trochu iného uhla, bolo to niečo nové, zábavné . Vďaka týmto dvom hodinám som poznala názory ostatných a získala som aj nové vedomosti.“

      Vzdelávanie finančne podporil fond ZRPŠ – ďakujeme.

      PaedDr. Adam Herceg

     • Výstava August 1968: Nádeje a vytriezvenia – pripomienka 55. výročia okupácie

     • V spolupráci s Ústavom pamäti národa sme pre študentov našej školy sprístupnili výstavu August 1968: Nádeje a vytriezvenia, ktorej koncept pripravil Peter Jašek, PhD. a vytvoril ju autorský kolektív historikov z Ústavu pamäti národa (ÚPN). Výstava pripomína kontext a priebeh okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy a následnú ruskú okupáciu ČSSR, ako aj proces normalizácie. Osobitné panely sú venované obetiam okupácie. V mesiacoch apríl – jún si výstavou s dejepisárom A. Hercegom postupne prešla väčšina našich študentov. Touto formou sme si v škole pripomenuli 55. výročie okupácie Československa, ktoré bude v čase letných prázdnin.

      Za spoluprácu ďakujem Petrovi Jašekovi z ÚPN a za inštalovanie výstavy pánovi školníkovi Braňovi Manákovi.

     • Projekt “Škola - škole”

     •     Aj tento rok sme sa opäť zapojili do projektu Bratislavského samosprávneho kraja “Škola - škole”, ktorého cieľom je rozvíjať spoluprácu medzi jednotlivými školami zriaďovateľa. V spolupráci s gymnáziom Antona Bernoláka v Senci sme žiakom tercie a sexty  pripravili wokrshop psychického zdravia so zameraním na tému stresu.  Ďakujeme gymnazistom zo Senca za aktívnu účasť a inšpiratívne nápady, ktoré počas diskusie zazneli. Workshopu sa zúčastnili Mgr. Ján Belák, Mgr. Barbora Beláková a Mgr. Alexandra Kosáková. A chceli by sme poďakovať aj našim dievčatám  S. Burdanovej a A. Ježíkovej z 2.CLV, ktoré aj na úkor svojho voľného času boli ochotné pomôcť s realizáciou workshopu. Tešíme sa na návštevu gymnazistov na našej škole.

                                                                                                                                  Mgr. Alexandra Kosáková

     • 2. kolo prijímacieho konania

     • Vyhlasujeme 2. kolo prijímacieho konania na nasledovné odbory:

      7649 M Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

      7662 M Animátor voľného času

      Záujemcovia môžu posielať elektronické prihlášky najneskôr do 12.6.2023.

     • So slovenčinármi na Noci literatúry 2023 v Modre

     • Každý rok v máji nedočkavo čakáme, kedy už príde deň, keď sa môžeme pohodlne usadiť a započúvať sa do čítania súčasnej európskej a slovenskej literatúry. Taká je Noc literatúry, európske podujatie, ktoré sa koná na Slovensku a aj v Modre. Tento rok 17.5.2023 sme začali našu túru po literatúre v zrekonštruovanom kaštieli, kde čítali Michal Rovňák, Roman Pomajbo, Perlmannovo mlčanie a  Komnata ozvien.  Potom sme počúvali Máriusa Kopcsaya s jediným slovenským dielom od S. Rakúsa: Ľútostivosť v krásnom vinohradníckom dome. Ďalšia zastávka bola Horná brána a dielo Ja a ty v podaní p. Kišoňovej. No a na záver U richtára s hercom Ondrejom Kováľom s dielom Sapiens a neandertálec. A že sme sa mali výborne si pozrite na fotkách. Podujatie organizovali Mgr. I. Sečanská, Mgr. P. Blaho, Mgr. M. Pukančíková pre žiačky: Barboru Herdovú a Rebeccu Forro z II.A, Mišku Opluštilovú a Leonu Rabčanovú z II.CLV a pre Pavlínu Rybnikárovú a Lauru Pšenicovú z II.B.

      Mgr. Martina Pukančíková

       

     • Kurz prvej pomoci pre prváčky

     • V rámci programu DofE a prípravy na expedíciu sa žiaci učia aj základy prvej pomoci. 16.5.2023 sa sedem našich Dofáčok z I.B. naučilo ako poskytnúť základy prvej pomoci, umelé dýchanie, masáž srdca, zafixovať zlomeninu pri úraze v lese iba dostupným materiálom a mnohé ďalšie životne dôležité zručnosti. Ako postupovať pri úrazoch, správať sa, ako poskytnúť prvú pomoc sa neučili len teoreticky, ale aj prakticky na Bradovi, modeli ľudského tela. Zistili tak, že robiť masáž srdca, dávať umelé dýchanie a robiť to správne nie je vôbec jednoduché. Človek sa pri tom poriadne unaví a vyčerpá. Ďakujeme školiteľovi prvej pomoci za kurz a užitočné rady, ktoré žiačky využijú nielen pre potreby DofE ale aj v reálnom živote.

      Mgr. Martina Pukančíková

     • Informácia k Odvolaniu voči prijatiu

     • Dovoľujeme si Vás ešte raz upozorniť, že vydávanie rozhodnutí a najmä prijímanie odvolaní voči neprijatiu zo strany zákonných zástupcov sa riadi aj zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Správny poriadok“) a zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o e-Gov“).

       

      Teda ak rozhodnutie o neprijatí žiaka nebolo doručené do vlastných rúk v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe do elektronickej schránky zriadenej podľa zákona o E-gov s potvrdením doručenia formou elektronickej doručenky, možno mať dôvodné pochybnosti o účinnom doručení podľa Správneho poriadku a zákona o e-Gov.

       

      Samotné odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí žiaka sa posudzuje podľa § 19 Správneho poriadku. Podľa § 19 ods. 1 Správneho poriadku „Podanie možno urobiť písomne v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe, alebo ústne do zápisnice. Podanie vo veci samej urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci treba do troch pracovných dní doplniť v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, alebo ústne do zápisnice. Správny orgán na dodatočné doplnenie podania nevyzýva. Ak osobitný predpis ustanovuje povinnosť použiť na podanie určený formulár, podanie možno urobiť len použitím takého formulára.“.

       

      Podľa § 19 ods. 2 druhej a tretej vety Správneho poriadku „Z podania musí byť zrejmé, kto ho podáva, akej veci sa týka a čo sa navrhuje. Podanie v elektronickej podobe podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci musí obsahovať identifikátor osoby účastníka konania podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci.“.

       

      Ak odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí žiaka v elektronickej podobe nebolo urobené podľa § 19 Správneho poriadku v nadväznosti na zákon o e-Gov, nemožno hovoriť o účinnom a právne efektívnom podaní.

       

      Žiadame Vás, aby ste v tomto zmysle informovali zákonných zástupcov, uvedené informácie zverejnite na webovom sídle školy.

       

      Odvolania zákonných zástupcov voči neprijatiu, ktoré budete podstupovať na vybavenie zriaďovateľovi, musia mať náležitosti v zmysle hore uvedeného.

       

      Ďakujeme za porozumenie.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra
   • 033 6472577, mobil: 0915 753 008
   • Sokolská 6
    900 01 Modra
    Slovakia
   • 162 787
   • 2020678693
   • Pracovné dni v čase 7.30 - 14.00
   • Školský internát patrí SOŠ vinársko-ovocinárskej.
    https://svosmo.edupage.org/a/o-skolskom-internate
    +421 33/6472580 klapka 36
   • Školská jedáleň patrí SOŠ vinársko-ovocinárskej.
    +421 33/6472580 klapka 13
    E-mail:
    jozefizof@svosmo.sk
  • Prihlásenie

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '411489306809433'); fbq('track', 'PageView');