• Blíži sa deň hodnotenia projektu Zelená škola
     • Blíži sa deň hodnotenia projektu Zelená škola

     • Ako už isto viete, celý školský rok sme sa snažili plniť rôzne úlohy v rámci medzinárodného projektu Zelená škola. Keďže sa nám podarilo úlohy splniť, rozhodli sme sa znovu zabojovať o certifikát Zelená škola a vlajku siete Eco - schools.

      Hodnotiaca návšteva sa uskutoční 6. 6. 2019.

      Držte nám palce, aby sme obstáli!

       Kolégium Zelenej školy

    • DofE rozvíja talent a aj cez čitateľskú gramotnosť
     • DofE rozvíja talent a aj cez čitateľskú gramotnosť

     • Zaujímavú aktivitu si pre svoje spolužiačky z I. BV pripravila Klaudia Linhartová, účastníčka bronzovej úrovne Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu. Rozhodla sa prečítať 10 kníh, zostaviť z nich rebríček a predstaviť každú knihu spolužiakom. Klaudia o každej knihe pútavo a veselo rozprávala, zhodnotila, čo bolo plusom či mínusom knihy a na záver zhrnula argumenty v prospech podľa nej najlepších kníh spomedzi vybranej desiatky. Aj takto chcela kamarátov v triede presvedčiť, že čítať knihy sa oplatí. V júni čaká Klaudiu i ostatných účastníkov DofE expedícia v prírode, na ktorú sa už všetci tešia.

      -ah-

     • Prečo zostať na Slovensku ? A mýty o EÚ

     • V máji a júni dostanú naši študenti dve vzdelávacie príručky s témami Prečo zostať na Slovensku? (pre študentov 4. ročníkov) a Mýty o EÚ (pre študentov 1. - 3. ročníkov). Tieto texty odpovedajú na časté otázky mladých o fungovaní EÚ, zhŕňajú fakty o EÚ, najčastejšie mýty o EÚ a prinášajú inšpiratívne príbehy mladých ľudí.

      Magazíny boli pripravené vo vydavateľstve N Press v spolupráci s EURACTIV Slovensko, Heinrich-Böll-Stiftung, Nadácii EPH a podpore Európskeho parlamentu a crowdfundingových kampaní. Uvedené študijné materiály pre študentov v hodnote cca. 360 EUR zabezpečil školský koordinátor v oblasti výchovy k ľudským právam A. Herceg.

     • Literárna cena "René - čítame a hlasujeme"

     • Od júna do novembra 2019 budú mať študenti našej školy jedinečnú príležitosť zapojiť sa do projektu Literárna cena René – Anasoft litera stredoškolákov. Študenti si budú môcť prečítať 5 nominovaných kníh od slovenských autorov a hlasovať za svojho laureáta. V 3. ročníku ceny René vybrala porota tieto knihy: D. Fulmeková: Doktor Mráz; V. Kostelanski: Virtuóz; V. Rozenbergová: Tri smrtky sa plavia; O. Sokol: Ako som vozil Nórov; M. Vadas: Zlá štvrť. Spomedzi nich si vyberú študenti svojho laureáta, ktorého nominujú za našu školu do finále. Knihy si môžete od júna požičať u A. Hercega. Projekt je realizovaný s finančnou podporou BSK a Fondu na podporu umenia a v spolupráci s Literárnym informačným centrom.

      -ah-

     • Súťaž "Mladý Európan" 2019

     • Študentky K. Košíková, A. G. Prášilová a E. Sobotová reprezentovali školu na 15. ročníku vedomostnej súťaže Mladý Európan, ktorú organizuje Zastúpenie Európskej komisie v SR. Naše študentky museli najprv vypracovať súťažný projekt o predsedníckej krajine EÚ a pred regionálnym kolom ho odovzdať na ohodnotenie. V súťaži si náš tím otestoval svoje vedomosti o fungovaní EÚ, geografii, kultúre, histórii a európskych jazykoch v teste a v jazykovej tajničke. Dievčatá obsadili na regionálnom kole v Bratislave 8. miesto zo 14 súťažných tímov, keď predbehli tímy SOŠ a miesta pred nimi obsadili tímy z gymnázií. K výsledku im zablahoželal a ceny im odovzdal vedúci Zastúpenia európskej komisie na Slovensku a český exminister životného prostredia Ladislav Miko. Dievčatám ďakujeme za reprezentáciu školy.

      A. Herceg

    • Diskusia o Slovenskom národnom povstaní
     • Diskusia o Slovenskom národnom povstaní

     • Pri príležitosti štátneho sviatku Dňa víťazstva nad fašizmom mali študentky 2. ročníka možnosť na hodine dejepisu diskutovať o SNP s historikom Ľ. Morbacherom z OZ Living memory, ktorý okrem iného povedal: „Zhodli sme sa, že slovenská spoločnosť sa fatálne nevysporiadala takmer so žiadnou témou z minulosti... nevieme si povedať, že Slovenský štát predtým než odtransportoval Židov na smrť, tak ich najprv olúpil v arizácii a mnohí sa chamtivo pustili do prisvojovania si cudzieho, aby potom privreli oči nad „transportmi“, iní ich zachraňovali s nasadením života. Slovenské národné povstanie nebolo zradou proti vlastnému štátu, ale odporom proti ľudáckemu režimu a nemeckej okupácii a prezident Tiso veril vo víťazstvo nacistického Nemecka, s ktorým spájal zachovanie samostatnosti Slovenska, tento jeho fatálny omyl by nakoniec viedol k rovnakému zaobchádzaniu so Slovanmi, Slovákmi, ktorí by ako menejcenná rasa skončili na prácach na východe alebo likvidáciou.“

      A. Herceg

    • Rozlúčka so štvrtáčkami
     • Rozlúčka so štvrtáčkami

     • V piatok 10.05.2019 sme sa pred odchodom na akademický týždeň opäť rozlúčili s tohtoročnými maturantami a popriali im veľa šťastia pri ústnych maturitných skúškach. Po slávnostnom príhovore maturantiek sme - ako každý rok - odmenili 9 šikovných a aktívnych žiačok 4.ročníkov za ich štvorročnú prácu, úsilie a za účasť na školských a mimoškolských aktivitách. Cenu Ferdinanda Píseckého (diplom, finančnú a vecnú odmenu) v školskom roku 2018/2019 získala žiačka 4.A triedy Miriam Dujničová.

    • Recitačná súťaž Novodobo so Shakespearom
     • Recitačná súťaž Novodobo so Shakespearom

     • Dňa 24.4.2019 sa v Pezinskom kultúrnom centre konala každoročná súťaž v recitácii a speve v anglickom jazyku s názvom Novodobo so Shakespearom, na ktorej naše žiačky získavajú ocenenia. Nemusia to byť diela od Shakespeara, ako možno tušíte z názvu súťaže, ale musíte mať dobrú angličtinu. Miška Oscitá z II.BV si do kategórie spev bez hudobného doprovodu zvolila pieseň od Ch. Aguilery a získala 3. miesto. Klára Magulová z II.BV recitovala text piesne Boba Dylana On the road again a za svoj výkon jej porota udelila 2. miesto. Treťou súťažiacou bola Kamila Imrišková z III.A v speve s hudobným doprovodom. Za spev piesne My heart will go on od C. Dion bola ocenená 2. miestom. Žiačky pripravovali do súťaže Mgr. Jana Okapalová a Mgr. Martina Pukančíková. Všetkým dievčatám blahoželáme k úspechom aj za reprezentáciu našej školy.

                                                                                                Martina Pukančíková

    • Turnaj v stolnom tenise
     • Turnaj v stolnom tenise

     • V pondelok  29. 04. 2019 sa našej škole uskutočnilo celoškolské finále jednotlivcov v stolnom tenise. Turnaju predcházali triedne kolá, z každej triedy postúpili štyria jednotlivci. Spomedzi všetkých súťažiacich vzišla trojica finalistiek, ktoré spolu odohrali vzájomné zápasy.  1. miesto si vybojovala Lenka Hirnerová z 3.A, na 2. mieste skončila Lucia Bernátová z 3.B3. miesto ziskala Sabína Takáčová z 1.A.

                                                                                  Mgr. Lenka Štancelová

    • Celoškolská súťaž o najoriginálnejšiu triednu stoličku
     • Celoškolská súťaž o najoriginálnejšiu triednu stoličku

     • Trieda II.A zrealizovala v dňoch 08.03 - 12.04.2019 celoškolskú súťaž o najoriginálnejšiu, najkreatívnejšiu a najkrajšiu triednu stoličku. Úlohou každej triedy bolo ,,nastajlovať“ čiže skrášliť nepoužívanú, starú alebo poškodenú stoličku a rôznymi výtvarnými technikami ju kreatívne pretvoriť na umelecké dielo. A keďže fantázii sa medze nekládli, napokon každá trieda niečím prekvapila a obyčajným, starým stoličkám vdýchla nový život a osobité čaro. Získali sme jedinečné výtvory s novým dizajnom, ktoré zdobia druhé poschodie našej školy.

      Hlasovaním pedagógov, ale aj nepedagogických zamestnancov našej školy sa napokon na 3. mieste umiestnila CZŠ Narnia, ktorá pretvorila svoju stoličku na vojenský stan, na 2. mieste sa umiestnili dve triedy - III.LV, ktorej stolička sa stala kvetinovým rajomII. A trieda, ktorá zo svojej stoličky vytvorila pompézny kráľovský trón a pomyselný vavrín víťazstva si odniesla trieda I.BV, ktorej stolička sa zmenila na skutočne očarujúcu čiernu krotkú mačičku.

      Víťazom gratulujeme a trieda I.BV touto súťažou získala 3 body v rámci celoškolského projektu JA, TY, MY, VY.                                  

                                                                                                                   Trieda II. A

    • Stretnutie s literatúrou...
     • Stretnutie s literatúrou...

     • Dňa 16. apríla 2019 sa žiaci druhých ročníkov zúčastnili podujatia pod názvom "Stretnutie s literatúrou", ktoré zorganizovala Mestská knižnica v  Modre pri príležitosti 170. výročia narodenia významného slovenského spisovateľa P. O. Hviezdoslava a  mimoriadneho vydania jeho vrcholného diela Krvavých sonetov v anglickom preklade.

      Pôsobivé Stretnutie s literatúrou bolo venované tomuto lyrickému cyklu, ktorý bol reakciou autora na rozpútanie 1. svetovej vojny. Hoci boli Krvavé sonety preložené do viacerých jazykov sveta, ide o historicky prvý umelecký preklad tohto diela do angličtiny.

      Osobnosť P. O. Hviezdoslava, knihu, ktorej prvé vydanie mohli žiaci priamo vidieť a obdobie 1. svetovej vojny pôsobivo a  vtipne priblížil našim žiakom známy slovenský spisovateľ Daniel Hevier. Súčasťou podujatia bol aj umelecký prednes úryvkov z  Krvavých sonetov v slovenčine a následne aj v angličtine, ako aj účasť samotného prekladateľa a tvorcu pána Johna Minahanea, ktorý nám vysvetlil, čo ho viedlo k vytvoreniu prekladu, s čím sa v priebehu prekladu potýkal, ale aj to, že jeho preklad bol odprezentovaný za účasti slovenského veľvyslanca v Londýne v priestoroch Britskej knižnice. Jeho cieľom bolo ukázať, že velikán našej slovenskej literatúry patrí právom svojou tvorbou medzi ostatných velikánov svetovej literatúry. 

      My len môžeme skonštatovať, že toto Stretnutie s literatúrou bolo skutočne pôsobivé a tešíme sa na ďalšie s iným autorom a jeho tvorbou.

      Zároveň by sme chceli poďakovať anonymnému darcovi, ktorý zaplatil vstupné na toto podujatie za všetkých žiakov našej školy v hodnote 88 eur. Tomuto „anjelovi“ patrí naše veľké ĎAKUJEME!!!

                                                                                                                  Mgr. Iveta Sečanská

    • Súťaž "Aj pán Goethe by mal radosť"
     • Súťaž "Aj pán Goethe by mal radosť"

     • Dňa 10. 4. 2019 sa uskutočnila v Pezinku jazyková súťaž v nemeckom jazyku "Aj pán Goethe by mal radosť". Našu školu úspešne reprezentovali dve študentky. Michaela Prutkayová (III. LV) získala 1. miesto v kategórii poézia a Viktória Kardošová (I. BV) 2. miesto v kategórii próza. Obom súťažiacim srdečne blahoželáme! 

                                                                                                                                               Ing. Mária Moravčíková

    • Dobročinná zbierka - „Deň narcisov“    
     • Dobročinná zbierka - „Deň narcisov“    

     • 11. apríla sa konal  23. ročník finančnej zbierky „Deň narcisov“.V tento deň ulice miest zaplavili žlté kvietky - narcisy. Každý, kto si narcis  pripol na svoj odev, vyjadril týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou.   

      Aj tento rok sa do zbierky zapojila  naša škola. Dobrovoľníčkami zbierky v meste Modra boli žiačky druhých ročníkov – Eva Sobotová 2.A, Alexandra Suttoová 2.A, Eva Gašparovičová 2.BV, Vivienne Józsová 2.BV.

      Napriek nepriaznivému počasiu žiačky vyzbierali sumu  567,91 Eur.

      Ďakujeme dievčatám za účasť na tejto zbierke a všetkým, ktorí prispeli na pomoc onkologickým pacientom.

                                                                                                   Mgr. Katarína Badinková

       

       

    • Medzinárodná tanečná súťaž "Mia Festival"
     • Medzinárodná tanečná súťaž "Mia Festival"

     • Žiačka lll.B triedy Adriána Valková sa zúčastnila na medzinárodnej tanečnej súťaži Mia Festival. Do súťaže sa zapojila v rámci projektu Dofe. V dobrovoľníckej činnosti mala za cieľ vymyslieť dva tance, ktoré potom naučí tancovať kamarátku. S týmito oboma tancami sa umiestnili na 3. miestach a s oboma postúpili na finále do Prahy. Tancovanie mala aj v športovej činnosti, kde ju naučila pani profesorka Oľga Kuznecovová balet, s ktorým sa umiestnila na 5. mieste. Profesorka ju tiež naučila gymnastickú zostavu so štyrmi náčiniami, s ktorou sa umiestnila na 4. mieste a tiež postúpila na finále do Prahy.

       

    • Súťaž „Jazykový kvet“
     • Súťaž „Jazykový kvet“

     • Našej štvrtáčke Karolíne Pinčekovej šťastie v tomto roku praje. Pre recitáciu sa zrejme Karolína narodila, jej šťastná hviezda opäť zažiarila. Dňa 11.4. 2019 si Karolína znova zmerala sily s konkurenciou v recitácii, tera však v súťaži „ Jazykový kvet“, kde opäť  potvrdila svoje recitačné schopnosti a kvality. Tentokrát si priniesla krásne 1.miesto v kategórii prevzatá tvorba - poézia a postúpila do celoslovenského kola, ktoré bude 24.5.2019 v Nitre.

      Škoda, že sa zatiaľ neobjavila študentka, ktorá by  pokračovala v stopách Karolíny, nakoľko jej pôsobenie na našej škole sa pomaly končí. Nezostáva nič, len dúfať..

      „Takže Karolínka, rýchlo a úspešne zmaturuj a poponáhľaj sa pre víťazstvo, máš na to a dokážeš to, v to verím.“ Veľa šťastia

      Mgr. Sylvia Oškerová

     • Krajské kolo SOČ

     • Dňa 4. apríla 2019 sa v priestoroch SPŠ elektrotechnickej K.Adlera v Bratislave uskutočnil už 41. ročník prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti. Našu školu reprezentovalo šesť študentiek v štyroch  odboroch: Laura Szrsenová a Dagmar Mesíčková z III.B (odbor Problematika voľného času), Veronika Brestovanská z III.A a Emma Kukumbergová z III.B (odbor Teória kultúry, umenie, umelecká a odevná tvorba), Gabriela Brezovská z III.A (odbor História, filozofia, právne vedy), Silvia Sedláčková z III.LV a Erika Krállová z III.B (odbor Pedagogika, psychológia, sociológia).

      Sme hrdí, že napriek silnej konkurencií sa naše dievčatá nestratili a profesionálne odprezentovali svoje práce. Podľa výsledkovej listiny sa na krásnom treťom mieste  umiestnila Laura Szrsenová. Víťazke srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

      Poďakovanie tiež patrí vyučujúcim SJL Mgr. Tomčíkovej, Mgr. Sečanskej a PaedDr. Hercegovi, ktorí študentky pripravovali a konzultovali s nimi ich práce a tiež Mgr. Jurovčákovej, ktorá ako dlhoročná metodička SOČ zabezpečila bezproblémové elektronické odoslanie prác.

                                                                                                   Mgr.Soňa Trojanovská

    • Pozvánka
     • Pozvánka

     • Pozývame rodičov na triedne aktívy s triednymi učiteľmi, ktoré sa budú konať dňa 10.04.2019 (v stredu) o 17.00 hod v jednotlivých triedach. Zasadnutie Rady rodičov sa uskutoční o 16.30 hod v riaditeľni školy.

    • Praktické maturity na SOŠ pedagogickej
     • Praktické maturity na SOŠ pedagogickej

     • Prvý aprílový týždeň bol ďalším krokom k absolvovaniu štúdia pre naše študentky. Budúce pani učiteľky museliukázať svoje nadobudnuté schopnosti v praktických výstupoch buď z hudobnej, telesnej, literárnej, alebovýtvarnej výchovy. Pracovať s novými deťmi z  materských škôl alebo školských klubov bolo výzvou, ktorúnakoniec maturantky výborne zvládli. Nie je predsa jednoduché napríklad nacvičiť pieseň, vymyslieť vhodné pohybové aktivity, naučiť báseň či viesť deti k výtvarným prejavom.

      Budúce vychovávateľky a opatrovateľky zasa prezentovali svoje komplexné projekty podľa určených tém, kde využili medzipredmetové vzťahy. Preukázali svoje zručnosti, chuť a odhodlanie nutné pre vykonávanie ich práce v budúcnosti.

      Sme radi, že sa naše maturantky úspešne popasovali so situáciami, na ktoré sa nie vždy dá vopred pripraviť. O to viac sa môžu tešiť z absolvovania ich praktických maturít.

      Veľké poďakovanie patrí  pani učiteľkám a vychovávateľkám z modranských MŠ a ŠKD, ktoré s našou školou dlhodobo spolupracujú, sú nápomocné  našim študentkám na praxi a ktoré priviedli deti, bez ktorých by  praktické maturity neboli praktické.

      Blahoželáme a držíme palce v máji na ústnych maturitách!

                                                                                                     Mgr. Martina Pukančíková

    • Ruské slovo - Košice 2019
     • Ruské slovo - Košice 2019

     • Po minuloročnom úspechu sme sa opäť úspešne prebojovali do celoslovenského kola v recitačnej súťaži „ Ruské slovo“ do Košíc.

      A opäť to bola študentka, teraz už 4.ročníka,  Karolína Pinčeková, ktorá recitáciou Balady o láske V. Vysockého zaujala divákov i porotu. V tomto roku sme obsadili krásne 2. miesto, čomu sa veľmi tešíme.

      Nemalá zásluha patrí aj našej prváčke Vivien Orsolya Soóky, ktorá krásnym a suverénnym gitarovým sprievodom k recitácii Karolíny, podporila úspech a umelecký dojem.

      Obidve dokázali, že aj stredné odborné školy dokážu obstáť v konkurencii bilingválnych škôl a gymnázií, ktorá bola v tomto roku silná úrovňou, ale i počtom zúčastnených v danej kategórii.

      Som na ne pyšná a teším sa z ich úspechu najmä ako pedagóg, pretože spolupráca s nimi bola veľmi tvorivá, dievčatá boli flexibilné pri nácviku, reagovali pohotovo na každý tvorivý nápad a podnet, ktorý im priniesol úspech.

      Karolínu čaká o týždeň ďalšia súťaž v recitácii v RJ - krajské kolo v súťaži „ Jazykový kvet“.

      Budeme jej fandiť, aby bola rovnako úspešná a prebojovala sa do celoslovenského kola. Bude to krásna bodka za jej štúdiom na SOŠ Pg a možno štartom k ďalším úspechom.

      Srdečná vďaka obom dievčatám.                         

                                                                           Mgr. Sylvia Oškerová