• Medzinárodné dni na našej škole
     • Medzinárodné dni na našej škole

     • V dňoch od 20. – 22. marca si trieda l. BV pripravila SÚŤAŽ pri príležitosti MEDZINÁRODNÝCH DNÍ.

      V stredu 20. marca  sme spolu oslávili  MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŠŤASTIA, žiaci sa obliekli do zelenej farby, pri vstupe do školy dostali ešte symbolický štvorlístok od prváčok pre šťastie.

      Vo štvrtok 21. marca bol MEDZINÁRODNÝ DEŇ DOWNOVHO SYNDRÓMU, inakosť ľudí sme podporili tak, že žiaci si dali na nohy každú ponožku inú.

      V piatok 22. marca pri príležitosti MEDZINÁRODNÉHO DŇA VODY sa žiaci obliekli do modrého oblečenia, aby sa aj v rámci „Zelenej školy“ zapojili a pripomenuli si tento deň. V tento deň bol v škole pripravený „Vodný bar“, kde bolo o zdravý pitný režim postarané.

      V súťaži sa najviac darilo triede II. A, ktorá mala 100% účasť počas všetkých troch dní a stala sa VÍŤAZOM a získala ZDRAVÚ odmenu!

      Ďakujeme žiakom za účasť a dúfame, že aj ostatné triedy v budúcnosti zabojujú o víťazstvo.

      1. BV
     • Simulované študentské prezidentské voľby - 2. kolo

     • Študenti po druhý krát pristúpili 20. marca k volebným urnám a vyskúšali si voľbu prezidenta Slovenskej republiky. Tento raz mali rozhodovanie o trochu ľahšie ako v prvom kole a vyberali si len z dvoch kandidátov, ktorí vzišli z riadnych volieb 16. marca 2019, a to Zuzany Čaputovej a Maroša Ševčoviča. Na voľbách sa zúčastnilo 201 žiakov, čo predstavovalo 82,04% volebnú účasť. Výsledky za našu školu sú nasledovné: 1. miesto – Zuzana Čaputová 77,09%, 2. miesto – Maroš Ševčovič 22,91%.

      Obe kolá Simulovaných študentských prezidentských volieb 2019 sa diali pod záštitou OZ Pre stredoškolákov.

      Opäť ďakujem mojim kolegom za trpezlivosť a ochotu.

                                                                                                   Mgr. Ján Belák

    • Oznam
     • Oznam

     • Riaditeľka SOŠ Pg v Modre oznamuje, že na deň 25.03.2019 (pondelok) udeľuje žiakom školy riaditeľské voľno z organizačných dôvodov (talentové skúšky na študijný odbor učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo). Vyučovanie bude pokračovať v utorok 26.03.2019.

    • O zločinoch komunizmu s historikmi z ÚPN
     • O zločinoch komunizmu s historikmi z ÚPN

     • Historici Ústavu pamäti národa Michal Miklovič zo Sekcie dokumentácie a František Neupauer zo Sekcie vedeckého výskumu si zavítali 13. 3. 2019 medzi naše študentky z 2. roč. so vzdelávacími aktivitami zameranými na obdobie komunistickej totality. Témami bola Spravodajská činnosť Štátnej bezpečnosti v zahraničí a Perzekvované osobnosti komunistickým režimom. Pozreli sme si tiež zaujímavý dokument Junáci z prachu o prenasledovaní skautov komunistickým režimom, ktorý študentky analyzovali v diskusii s F. Neupauerom.

      ĎAKUJEME Ústavu pamäti národa za darovanie publikácií škole, ktoré si môžu študenti požičať a dozvedieť sa tak viac o období neslobody.

      Podujatie pripravil školský koordinátor pre ľudské práva A. Herceg v súvislosti s prevenciou prejavov rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu, extrémizmu a ostatných foriem intolerancie u mladých ľudí.

                                                                                                                                          Adam Herceg

      foto: F. Neupauer

    • Úspech študentiek v komiksovej súťaži v Prahe
     • Úspech študentiek v komiksovej súťaži v Prahe

     • Komiksová súťaž CVH Malach má sedemročnú tradíciu. Zadaním je vytvoriť komiks ľubovoľnou výtvarnou technikou a zachytiť v ňom rozprávanie pamätníka 2. svetovej vojny z videosvedectiev ľudí preživších holokaust.
      Do aktuálneho ročníka komiksovej súťaže sa zapojili študentky SOŠ Pg Modra, Mária Kalivodová a Alexandra Süttöová, ktoré v tvorbe využili medzipredmetové vzťahy dejepisu a výtvarnej výchovy. Obe sa ako ocenené zúčastnili spoločne zo svojim dejepisárom A. Hercegom slávnostného odovzdávania cien v priestoroch Univerzity Karlovej v Prahe. Ceremónia bola súčasťou konferencie, na ktorej sa problematike oral history venovali napríklad S. Naron z Yaleovej univerzity, O. Eide z Univerzity v Kolíne nad Rýnom či J. Mlynář z Karlovej univerzity.
      Spomedzi viac ako šesťdesiat súťažných prác bol komiks M. Kalivodovej ohodnotený 1. miestom a komiks A. Süttöovej 2. miestom. Obe študentky v komiksoch zachytili časť príbehov prenasledovaných žien z nášho regiónu – pani Sonenfeldovej z Budmeríc a pani Adlerovej z Pezinka. Výber najlepších prác bol vystavený v priestoroch Univerzity Karlovej na Malostranskom námestí v Prahe.

                                                                                                                                              

                                                                                                                                Adam Herceg

    • Vedecká čajovňa
     • Vedecká čajovňa

     • Dňa 21. 2. 2019 sme sa zúčastnili akcie Vedecká čajovňa v Bratislave. Toto podujatie bolo určené pre stredoškolákov a teda sme tam nemohli chýbať. Hneď po úvodnom privítaní sa konali prednášky rôznych hostí, ktorí nám rozprávali o demokracii v súčasnosti, ale aj v minulosti. O svoje skúsenosti a názory sa podelili hostia z rôznych oblastí verejného a akademického života, napr. verejná ochrankyňa práv prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. a vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku doc. RNDr. Ladislav Miko, PhD. alebo sociologičky zo Sociologického ústavu SAV, ktoré nám odprezentovali zistenia Výskumu európskych hodnôt, čím nás veľmi zaujali, a preto sme sa aj my neskôr aktívne zapojili do diskusie. Toto podujatie bolo veľmi zaujímavé a určite by sme ho odporučili všetkým stredoškolákom.

                                                                               Miriam Dujničová a Róberta Šmotláková /IV.A/

    • Okresné kolo súťaže 65. Hviezdoslavov Kubín
     • Okresné kolo súťaže 65. Hviezdoslavov Kubín

     • Prózu či poéziu si vybrali naše recitátorky z prvých ročníkov do súťaže v umeleckom prednese Hviezdoslavov Kubín, ktorá sa konala 5.3.2019 v bratislavskom V-klube. Žiačky predniesli známe, súčasné  či svoje obľúbené autorky a autorov. Ich výkony posúdila porota a nestratili sa v mori konkurencie. Dievčatá obsadili nasledovné miesta:

      Veronika Kupkovičová - 2. miesto s postupom do krajského kola,

      Viktória Kardošová - 3.miesto,

      Beáta Šimková - 3. miesto,

      Elena Lisá - čestné uznanie,

      Kristína Kudláčová - čestné uznanie,

      Karolína Vašínová - čestné uznanie.

      Srdečne blahoželáme k úspechom! Žiačky do súťaže pripravovali a s výberom textov pomáhali učitelia slovenského jazyka a literatúry  PaedDr. Adam Herceg a Mgr. Martina Pukančíková. Sme radi, že naši žiaci chcú pracovať aj nad rámec ich školských povinností a venovať sa literatúre.

                                                                       Mgr. Martina Pukančíková

    • Majstrovstvá okresu vo volejbale dievčat
     • Majstrovstvá okresu vo volejbale dievčat

     • Tak ako predchádzajúce roky, aj tento rok sme zorganizovali Okresné kolo vo volejbale dievčat okresu Pezinok. Turnaj sa uskutočnil dňa 05. 03. 2019 a zúčastnili sa ho dievčatá z OA Pezinok, Gymnázia Modra, Gymnázia Pezinok a SOŠ Pg Modra. Základ družstva tvorili skúsené štvrtáčky, ale medzi nimi sa nestratili a bojovnosť preukázali aj dievčatá z ostatných ročníkov.

      Družstvo zabojovalo a v tvrdej konkurencii obsadilo 1. MIESTO, čo pre nás znamená postup do krajského kola. Najlepšou hráčkou turnaja sa stala naša štvrtáčka VIKTÓRIA PATTRMANOVÁ.

      Menovite by som chcela poďakovať všetkým dievčatám reprezentujúcim našu školu: Viktórii Pattrmanovej, Natálii Joniakovej a Maríne Hatalovej z 4.BV, Nikole Hrutkovej z 3.A, Lucii Bernátovej z 3.B, Sofii Škanderovej, Denise Jamborovej a Dominike Tóthovej z 2.A, Veronike Gajdošechovej a Viktórii Kiselovej z 1.BV

                                                                                                                       Mgr. Lenka Štancelová 

    • Stredoškolská odborná činnosť
     • Stredoškolská odborná činnosť

     • Dňa 21.februára 2019 sa uskutočnilo školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti.  V 4 súťažných odboroch v ňom súťažilo 10 žiakov  3. ročníka.

      Víťazmi v jednotlivých súťažných odboroch sú:

            Problematika voľného času

      1.miesto Laura Srszenová, 3.B

      2. miesto Dagmar Mesičková, 3.A

      História, filozofia, právne vedy

      2. miesto Gabriela Brezovská, 3.A

      Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

      1.miesto Veronika Brestovanská, 3.A

      2.miesto Emma Kukumbergová, 3.B

      Pedagogika, psychológia, sociológia

      1.miesto Silvia Sedláčková, 3.LV

      2. miesto Erika Krállová, 3.B

       

      Víťazom blahoželáme a veríme, že aj v krajskom kole, ktoré sa bude konať 4. apríla 2019 v SPŠ elektrotechnickej K. Adlera v Bratislave, sa im bude dariť.

       

      Mgr. Jana Jurovčáková

     • Zmena rozvrhu na pomaturitnom štúdiu

     • Rozvrh na pomaturitnom štúdiu bol zmenený. Hodiny I.A PMŠ a I.B PMŠ boli presunuté z 13. mája na 3. júna 2019.

     • Kam po strednej

     • Kam po strednej   - časopis pre stredoškolákov bol pridaný do ľavého menu našej webstránky. V časopise nájdete informácie o možnostiach štúdia na vysokých školách a o pracovných príležitostiach absolventov stredných škôl.

    • Valentínska pošta
     • Valentínska pošta

     • Milí profesori, zamestnanci školy, spolužiačky a spolužiaci,

      ako všetci vieme dňa 14. 02. bol Deň svätého Valentína, a preto sa trieda II.A rozhodla od 11.02.  do 13.02. 2019 uskutočniť na našej škole Valentínsku poštu.

      Každá trieda mala svoju schránku, do ktorej mohli hádzať žiaci našej školy svoje odkazy  - „valentínky“ v tvare srdiečka. Odkaz mohli napísať svojmu kamarátovi, kamarátke, spolužiačke alebo spolužiakovi. Taktiež ho mohli venovať profesorom, profesorkám, ale aj zamestnancom školy. Na valentínsky štvrtok žiačky II.A odniesli schránky do každej triedy a žiaci si mohli prečítať svoje valentínky, ktoré im boli venované. Odkazy pre profesorov a zamestnancov našej školy boli vystavené na druhom poschodí na veľkom valentínskom srdiečku a sme presvedčené, že milé a vtipné odkazy našim profesorom, profesorkám i zamestnancom školy ich presvedčili o tom, že ich nemáme radi iba na Valentína, ale celý školský rok.

      Dúfame, že sme vám spríjemnili tento deň a tešíme sa na ďalšieho Valentína.

                                                                                                                               Vaša II.A trieda

     • Recitačná súťaž  „Ruské slovo...“

     • Po roku sme mali opäť úspech... a ideme do Košíc!

      Dňa 15.2.2019  študentka 4.A triedy Karolína Pinčeková, ako aj minulý rok, reprezentovala našu školu v recitácii v ruštine „Ruské slovo“. Opäť sme mali úspech a postúpili sme do celoslovenského kola do Košíc.

      Karolína zaujala porotu a publikum nielen recitáciou, ale i celkovým poňatím a spracovaním básne / V. Vysockij:  Balada o láske /.

      Tentokrát sme recitáciu doplnili hrou na gitaru. Preto pochvala patrí aj našej prváčke Vivien Orsolya Soóky, ktorá perfektne zvládla úlohy korepetítorky a takisto svojou suverénnosťou a príjemným vystupovaním nielenže podporila Karolínu, ale prispela k nášmu úspechu.

      Dievčatá, ďakujem, som na vás hrdá a verím, že svoje kvality potvrdíme aj na celoslovenskom kole v Košiciach 5.4.2019.     

                                                                                                                                                    Mgr. Sylvia Oškerová

     • Simulované študentské prezidentské voľby

     • 14. februára prebehli na našej škole Simulované študentské prezidentské voľby 2019. Na voľbách sa zúčastnilo 178 žiakov našej školy, čo predstavovalo 72,65% volebnú účasť. Výsledky sú nasledovné: 1. miesto – Zuzana Čaputová 62,50%, 2. miesto – Štefan Harabin 8%.

      Chceme ešte raz poďakovať všetkým žiakom našej školy, že boli ochotní sa do volieb zapojiť. Taktiež ďakujem 2.A triede za pomoc pri organizovaní volieb. Ďakujem aj kolegovi PaeDr. Adamovi Hercegovi, ktorý na tému volieb diskutoval s jednotlivými triedami a tiež všetkým kolegom za trpezlivosť a ochotu.

                                                                                                                                                      Mgr. Ján Belák

    • SOŠ pedagogická otvorila svoje brány...
     • SOŠ pedagogická otvorila svoje brány...

     • Je  tradíciou, že naša škola organizuje DOD hneď dvakrát. Prvý raz to bolo 28.11.2018 a druhýkrát 30.01.2019. Všetci deviataci, niektorí  v sprievode rodičov, jednotlivci či zvedaví ôsmaci mohli nahliadnuť za brány našej školy, spoznať atmosféru štúdia v budove, z ktorej sála história  a to najdôležitejšie -  ukázali sme im, ako prebieha prijímacia talentová skúška v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Všetky jej zložky — hudobnú, výtvarnú, telesnú a dramaticko-literárnu, nielen videli na ukážkach našich starších žiačok, ale kto sa odvážil, mohol si to prakticky vyskúšať.  Naše žiačky a žiaci sprevádzali svojich budúcich spolužiakov po budove školy, kde sme im na jednotlivých stanovištiach prezentovali, čo všetko spestruje študentský život.  Mohli klásť otázky našim učiteľom a pýtať sa zaujímavosti. Napríklad aké to je starať sa o školské dážďovky z projektu Zelená škola či zistiť, ktoré významné osobnosti študovali v tejto škole.

      V budúcom školskom roku 2019/2020 otvárame nasledujúce študijné odbory:

      • Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
      • Vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť
      • Animátor voľného času
      • Pedagogický asistent
      • Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo — dvojročné diaľkové pomaturitné kvalifikačné štúdium

       

      Mgr. Martina Pukančíková

    • Lyžiarsky 2019
     • Lyžiarsky 2019

     • Tohtoročná lyžovačka (13.01. - 18.01.) bola pohodová. Kopec snehu, aj slniečko zasvietilo. Pochvala pre druháčky, ktoré lyžovali bez zvyčajného hundrania a výhovoriek. A samozrejme pochvala pre všetky „nelyžiarky“, ktoré zvládli základy lyžovania a väčšina sa odvážila aj na „veľký“ kopec. Veľkú zásluhu má na tom Oľa Kuznecovová a patrí jej od žiačok i vedúcej kurzu – ĎAKUJEME!

                                                                                                                 PaedDr. Tatiana Horká

     • Zmena organizácie vyučovania

     • Riaditeľstvo školy oznamuje, že dňa 6. februára 2019 vyučovanie z organizačných dôvodov končí o 13.10 hod.

    • Projekt "Educate 2019"
     • Projekt "Educate 2019"

     • Tradične v januári naša škola privítala dvoch lektorov v rámci programu s názvom Educate. Tento rok sa k nám dostali študenti z Indonézie a Thajska. Žiačky zo IV. A a IV. B  si počas štyroch dní rozšírili svoje obzory o poznatky z kultúry týchto exotických krajín. Dozvedeli sa, aké typické jedlá ochutnať, ktoré miesta v ich krajinách stoja za to ich navštíviť a ako žijú mladí ľudia na druhom konci sveta. Okrem toho si mohli otestovať svoju angličtinu a komunikovať v cudzom jazyku. Nie vždy to bolo jednoduché, ale aj napriek tomu získali podnetné nové zážitky. Posledný deň lektori stručne predstavili svoj domov aj našim tretiačkam a tretiakovi. Že boli spokojní, vidíte aj na fotke.

      Mgr. Martina Pukančíková