• Úspech žiačky I. A  triedy Alexandry Glorie Prášilovej v súťaži Vráťme knihy do škôl

     • Občianske združenie Učenie s úsmevom v spolupráci s partnermi – internetové kníhkupectvo abcknihy.sk, Bratislavským samosprávnym krajom, vydavateľstvom Ikar a vydavateľskou značkou YOLi uskutočnilo tento rok  už VII. ročník súťaže Vráťme knihy do škôl, ktorá prebehla od 15.02. do 15.03.2018.

      Projekt Vráťme knihy do škôl, ktorý je celoslovenským projektom, je zameraný na podporu čítania  a vytvárania pozitívneho vzťahu ku knihám medzi žiakmi.

      Tejto súťaže sa zúčastnilo i niekoľko čítajúc chtivých žiakov našej školy:  Alexandra Gloria Prášilová (I.A trieda), Sabina Smolíčková, Natália Nedorostová, Michaela Papcunová  (II. B trieda), Silvia Sedláčková, Lukáš Bila (II.LV trieda), Klára Malinková, Júlia Strechajová (III.BV trieda).

      Tí, nielen radi čítajú, ale nelenili a napísali svoju recenziu na prečítanú knihu/knihy.

      Princíp súťaže je veľmi jednoduchý. Žiak prečítal ľubovoľnú knihu podľa vlastného výberu a v krátkosti popísal, prečo si danú knihu vybral a čo mu jej prečítanie dalo. Následne sa zaregistroval na web a  nahral tento svoj príspevok.

      Tento rok sa  v  súťaži šťastie usmialo i na žiačku našej školy  Alexandru Gloriu Prášilovú, žiačku I. A triedy, ktorá za svoj literárny príspevok získala špeciálnu cenu pre 3 vyžrebovaných žiakov stredných škôl - dvojdňový výlet do Bruselu s návštevou sídla Európskeho parlamentu. 

      GLÓRII gratulujeme k jej úspechu a je dôkazom toho,  že  snaha navyše sa vypláca.

                                                      Mgr. Iveta Sečanská, Mgr. Martina Pukančíková

    • Stratené a úspešné v Košiciach
     • Stratené a úspešné v Košiciach

     • 26.-27.marec boli pre Karolínu Pinčekovú z 3.A triedy dni plné zážitkov a úspechov.

      Všetko sa začalo niekoľkohodinovou cestou vlakom do Košíc, stratením sa v meste až po úspešné vystúpenie v recitačnej súťaži. Karolína sa zúčastnila celoslovenského kola v recitácii poézie a prózy Ruské slovo,kde dosiahla vynikajúce výsledky. Nielenže skončila na 2.mieste, ale ako jediná zo 70 súťažiacich získala špeciálne ocenenie Ruského inštitútu pre vedu a kultúru za výrazný prednes a lásku k ruskej poézii a próze. Do tretice vystúpila na záverečnom Galakoncerte v divadelnej sále pred 200 divákmi, kde suverénne ako skúsený recitátor predviedla, že ruština je jazyk, ktorý si cez krásne verše zamilovala už na celý život

      Noví ľudia, nové kontakty, skúsenosti, možnosti hodnotenia, porovnávania sa a získania inšpirácie sú pre Karolínu výbornou motiváciou do ďalších tvorivých aktivít spojených s ruským jazykom. Jej úspech je o to cennejší,že sa s ruským jazykom stretla až na našej škole.

      Je na ňu hrdá celá škola, ale osobne ja - jej pedagóg. Je to moja prvá hviezdička, do ktorej vkladám nádej, že z malej hviezdičky bude raz hrdá hviezda, možno kométa.

                                                                                               Mgr.Sylvia Oškerová

      Veľká vďaka patrí p. prof. Oškerovej, ktorá sa Karolíne venovala a pripravovala ju na súťaž. Vedenie školy

     • Rozvrh pre pomaturitné štúdium

     • Rozvrh pre pomaturitné štúdium bol zmenený. Zmeny sa dotkli tried I.A PMŠ a I. B PMŠ.

     • Okresné kolo vo volejbale dievčat

     • Aj tento rok naša škola organizovala Okresné kolo vo volejbale dievčat. Dňa 21.03.2018 sa v našej telocvični stretli dievčatá so 4 stredných škôl v okrese Pezinok - SOŠVO Modra, OA Pezinok, Gymnázium Modra a Gymnázium Pezinok. Po odchode skúsených hráčok tvorili družstvo SOŠ Pg dievčatá z nižších ročníkov. Napriek "neskúsenosti" sa snažili a skončili na II. mieste. Najlepšou hráčkou turnaja sa stala naša prváčka DENISA  JAMBOROVÁ. Poďakovanie patrí p. Štancelovej ako hlavnej organizátorke turnaja, ale aj našim bývalým telocvikárkam E. Holecovej a M. Benkovej, ktoré nám prišli pomôcť a zápasy nielen odpískali, ale pomohli aj s kaučovaním.

                                                 PaedDr. Tatiana Horká

     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľsvo školy oznamuje, že dňa 26. marca 2018 bude riaditeľské voľno z dôvodu organizácie talentovej skúšky pre denné štúdium.

    • Súťaž "Ruské slovo" 2018
     • Súťaž "Ruské slovo" 2018

     • Dňa 2.3.2018 sa študentka 3.A Karolína Pinčeková zúčastnila krajského kola súťaže v prednese ruskej poézie a prózy „Ruské slovo“ v Bratislave, kde obsadila krásne 2.miesto s postupom do celoslovenskej súťaže do Košíc.

      Svojím prednesom, suverénnosťou, výbornou výslovnosťou a prirodzeným vystupovaním zaujala nielen porotu - predsedkyňu poroty Annu Novgorodovu z ruského veľvyslanectva, ale i celé publikum, za čo bola odmenená obrovským potleskom. Sme právom hrdí na študentov, ktorí úspešne reprezentujú a zviditeľňujú našu školu. Budeme jej držať palce, aby potvrdila svoje kvality aj v celoslovenskej súťaži.

      Blahoželáme!

                               Mgr. Sylvia Oškerová

    • 64. ročník "HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2018"
     • 64. ročník "HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2018"

     • Posledný februárový deň tohto roku sa v priestoroch V – klubu v Bratislave uskutočnil už 64. ročník okresného kola v umeleckom prednese poézie a prózy v rámci celoslovenskej súťaže Hviezdoslavov Kubín.

      Opäť ožilo slovo i pôsobivé recitačné výkony v dvoch kategóriách: poézia a próza. Ani naša škola nemohla na ňom chýbať. Nasadili sme doň tri ohnivká v kategórii próza.

      Dve, už ostrieľané recitátorky NINU KURTIŠOVÚ a  ERIKU KRÁLLOVÚ z II. B triedy, ale aj naše jediné chlapčenské zlatíčko na škole LUKÁŠA BILU z II. LV triedy (čo o ňom ani mnohí netušia - Lukáš je výborný recitátor).

      Každý z nich podal maximálny výkon,  a preto ani výsledky nenechali na seba čakať.

      NINA KURTIŠOVÁ  získala II. miesto a  ERIKA KRÁLLOVÁ III. miesto v IV. kategórii prednesu prózy.

      LUKÁŠ si od odbornej poroty vyslúžil pochvalu a pevne veríme, že v budúcnosti si aj on odnesie nejakú cenu.

      NINE a ERIKE gratulujeme a  ďakujeme všetkým našim recitátorom za ich prozaickú reprezentáciu školy.

                                                                                                                 Mgr. Iveta Sečanská