• Kam po strednej

     • Kam po strednej   - časopis pre stredoškolákov bol pridaný do ľavého menu našej webstránky. V časopise nájdete informácie o možnostiach štúdia na vysokých školách a o pracovných príležitostiach absolventov stredných škôl.

    • Valentínska pošta
     • Valentínska pošta

     • Milí profesori, zamestnanci školy, spolužiačky a spolužiaci,

      ako všetci vieme dňa 14. 02. bol Deň svätého Valentína, a preto sa trieda II.A rozhodla od 11.02.  do 13.02. 2019 uskutočniť na našej škole Valentínsku poštu.

      Každá trieda mala svoju schránku, do ktorej mohli hádzať žiaci našej školy svoje odkazy  - „valentínky“ v tvare srdiečka. Odkaz mohli napísať svojmu kamarátovi, kamarátke, spolužiačke alebo spolužiakovi. Taktiež ho mohli venovať profesorom, profesorkám, ale aj zamestnancom školy. Na valentínsky štvrtok žiačky II.A odniesli schránky do každej triedy a žiaci si mohli prečítať svoje valentínky, ktoré im boli venované. Odkazy pre profesorov a zamestnancov našej školy boli vystavené na druhom poschodí na veľkom valentínskom srdiečku a sme presvedčené, že milé a vtipné odkazy našim profesorom, profesorkám i zamestnancom školy ich presvedčili o tom, že ich nemáme radi iba na Valentína, ale celý školský rok.

      Dúfame, že sme vám spríjemnili tento deň a tešíme sa na ďalšieho Valentína.

                                                                                                                               Vaša II.A trieda

     • Recitačná súťaž  „Ruské slovo...“

     • Po roku sme mali opäť úspech... a ideme do Košíc!

      Dňa 15.2.2019  študentka 4.A triedy Karolína Pinčeková, ako aj minulý rok, reprezentovala našu školu v recitácii v ruštine „Ruské slovo“. Opäť sme mali úspech a postúpili sme do celoslovenského kola do Košíc.

      Karolína zaujala porotu a publikum nielen recitáciou, ale i celkovým poňatím a spracovaním básne / V. Vysockij:  Balada o láske /.

      Tentokrát sme recitáciu doplnili hrou na gitaru. Preto pochvala patrí aj našej prváčke Vivien Orsolya Soóky, ktorá perfektne zvládla úlohy korepetítorky a takisto svojou suverénnosťou a príjemným vystupovaním nielenže podporila Karolínu, ale prispela k nášmu úspechu.

      Dievčatá, ďakujem, som na vás hrdá a verím, že svoje kvality potvrdíme aj na celoslovenskom kole v Košiciach 5.4.2019.     

                                                                                                                                                    Mgr. Sylvia Oškerová

     • Simulované študentské prezidentské voľby

     • 14. februára prebehli na našej škole Simulované študentské prezidentské voľby 2019. Na voľbách sa zúčastnilo 178 žiakov našej školy, čo predstavovalo 72,65% volebnú účasť. Výsledky sú nasledovné: 1. miesto – Zuzana Čaputová 62,50%, 2. miesto – Štefan Harabin 8%.

      Chceme ešte raz poďakovať všetkým žiakom našej školy, že boli ochotní sa do volieb zapojiť. Taktiež ďakujem 2.A triede za pomoc pri organizovaní volieb. Ďakujem aj kolegovi PaeDr. Adamovi Hercegovi, ktorý na tému volieb diskutoval s jednotlivými triedami a tiež všetkým kolegom za trpezlivosť a ochotu.

                                                                                                                                                      Mgr. Ján Belák

    • SOŠ pedagogická otvorila svoje brány...
     • SOŠ pedagogická otvorila svoje brány...

     • Je  tradíciou, že naša škola organizuje DOD hneď dvakrát. Prvý raz to bolo 28.11.2018 a druhýkrát 30.01.2019. Všetci deviataci, niektorí  v sprievode rodičov, jednotlivci či zvedaví ôsmaci mohli nahliadnuť za brány našej školy, spoznať atmosféru štúdia v budove, z ktorej sála história  a to najdôležitejšie -  ukázali sme im, ako prebieha prijímacia talentová skúška v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Všetky jej zložky — hudobnú, výtvarnú, telesnú a dramaticko-literárnu, nielen videli na ukážkach našich starších žiačok, ale kto sa odvážil, mohol si to prakticky vyskúšať.  Naše žiačky a žiaci sprevádzali svojich budúcich spolužiakov po budove školy, kde sme im na jednotlivých stanovištiach prezentovali, čo všetko spestruje študentský život.  Mohli klásť otázky našim učiteľom a pýtať sa zaujímavosti. Napríklad aké to je starať sa o školské dážďovky z projektu Zelená škola či zistiť, ktoré významné osobnosti študovali v tejto škole.

      V budúcom školskom roku 2019/2020 otvárame nasledujúce študijné odbory:

      • Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
      • Vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť
      • Animátor voľného času
      • Pedagogický asistent
      • Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo — dvojročné diaľkové pomaturitné kvalifikačné štúdium

       

      Mgr. Martina Pukančíková

    • Lyžiarsky 2019
     • Lyžiarsky 2019

     • Tohtoročná lyžovačka (13.01. - 18.01.) bola pohodová. Kopec snehu, aj slniečko zasvietilo. Pochvala pre druháčky, ktoré lyžovali bez zvyčajného hundrania a výhovoriek. A samozrejme pochvala pre všetky „nelyžiarky“, ktoré zvládli základy lyžovania a väčšina sa odvážila aj na „veľký“ kopec. Veľkú zásluhu má na tom Oľa Kuznecovová a patrí jej od žiačok i vedúcej kurzu – ĎAKUJEME!

                                                                                                                 PaedDr. Tatiana Horká