• Deň otvorených dverí na našej škole

     • V stredu 23.11.2022 sa v dopoludňajších hodinách uskutočnil prvý Deň otvorených dverí v tomto školskom roku a privítali sme u nás potencionálnych záujemcov o štúdium. Naše žiačky im pútavo ozrejmili náplň štúdia v obidvoch odboroch, ktoré v budúcom školskom roku otvárame a porozprávali, čo všetko môžu počas štyroch rokov zažiť. Potom nasledovala prehliadka priestorov školy, návštevníci mohli nahliadnuť do tried a odborných učební, kde prebiehal vyučovací proces. Dňa otvorených dverí sa zúčastnilo viac ako 120 detí. Verím, že mnohí z nich sa stanú aj našimi žiakmi.

                                                                                                                                                     Mgr. Maroš Jakim

                  

     • Virtuálna realita aj na našej škole

     • Herná novinka od Tatra banky sa stala súčasťou aj našich hodín predmetu Viac ako financie a spolu s Egom  môžeme objavovať svet z úplne inej perspektívy. S novými pojmami sa tak oboznámime počas jazdy vo Ferrari alebo sa spolu preletíme vrtuľníkom ponad Tatry. Ego sa s nami bude po celý čas rozprávať. Dokonca nás nechá šoférovať a spoločne navštívime aj nahrávacie štúdio, kde si spolu zarapujeme.

      Nové vedomosti sa už nemusíme učiť – jednoducho ich stačí prežiť. Aplikácia VR Generation je totiž vytvorená pre prostredie virtuálnej reality. Inovatívnym spôsobom sa poznatky uchovajú v hlave dlhšie, pretože si ich budeme spájať s pozitívnymi pocitmi. Do projektu Tatra banky sa zapojilo až 133 stredných škôl z celého Slovenska a zaradili sme sa k nim. Od Nadácie Tatra banky sme získali  cardboard okuliare na virtuálnu realitu. Aplikácia je okrem toho prispôsobená aj na mobil a vďaka natáčaniu 180-stupňovou kamerou si užijeme rovnaký zážitok.

                                                                

                                                                                        Mgr. Barbora Uhrovičová  koordinátor projektu                                                        

     • Projekt SVET PLASTELÍNY

     • Tento rok sme sa zapojili do projektu od firmy Svet plastelíny, kde výzvou na rok 2022  bola "JESEŇ"

      Účelom projektu bola „Podpora inštitúcií a organizácií, ktoré považujú používanie kreatívnych hier za dôležité vo svojej každodennej práci s deťmi“.

      Na základe výzvy sa nám podarilo získať 30 kg voňavej plastelíny, ktorú študenti budú využívať na hodinách spojených s kreativitou – či už výtvarná výchova, matematická gramotnosť, matematika, ale v prvom rade hlavne na odbornej praxi – kde si spolu s deťmi, alebo seniormi vyskúšajú svoje zručnosti.

                  Už teraz sa tešíme na výtvory z plastelíny.

                                                                                         Mgr. Barbora Uhrovičová

     • Návšteva z DSS Hestia

     • Štvrtok 10.11. bol veľmi špeciálny deň nielen pre nás, praktikantky, ale aj pre našu školu. Klienti zo sociálneho zariadenia Hestia boli plní zvedavosti, ako to na bežnej strednej škole vyzerá, a tak k nám zavítali na návštevu. Pracovníčky Hestie – Andrejka a Janka, tiež bývalé študentky našej školy, dodali stretnutiu nostalgiu a zaspomínali si na svoje študentské roky. Pre našich priateľov bola táto udalosť  nezabudnuteľná. Určite to bolo neopísateľné i pre 4. CLV a p. profesora Tibenského, ktorých klienti navštívili na hodine ANJ. Vznikli nové priateľstvá, ba dokonca i láska 😊.

      Čo sa týka nás, študentiek odboru VOČ, s čistým srdcom môžeme povedať, že tento deň ovplyvnil  náš pohľad na život a na budúcnosť. Týmto ďakujeme všetkým zúčastneným, či už učiteľom alebo študentom za dobrosrdečnosť a milý prístup, pánovi riaditeľovi za pomoc pri realizácií a pani Kuznecovovej za prípravu krásnych darčekov pre našich hostí.

      Vladimíra Prosmanová, Žaneta Prizbulová a Veronika Vodičková z 3.CV

     • INNOVATION CAMP 2022 Banská Bystrica

     • Tento rok sa naša škola zúčastnila súťaže Innovation Camp, ktorá bola pod záštitou JA Slovensko v spolupráci s Nadáciou Národnej banky Slovenska. 15. novembra sa druháčky zapojené v progame Viac ako peniaze – Katka Durcová, Daniel Kĺčová, Kristína Kováčová a Simona Burdová vybrali do Banskej Bystrice, aby reprezentovali našu školu a nadobudli nové skúsenosti a spoznali nových ľudí. Pracovali v zmiešanom tíme (každá bola v inom tíme, čiže netvorili jeden tím). Tímy boli štvorčlenné, žiaci v tíme boli z rôznych škôl z celého Slovenska. A neodišli na prázdno. Katke sa podarilo získať so svojím tímom 2. miesto.

      Tohtoročnou témou bolo:  Ako motivovať mladých ľudí dlhodobo a pravidelne si odkladať svoje peniaze?“ Šesťdesiat žiakov základných a stredných škôl zapojených v programe Viac ako peniaze, hľadalo riešenie na zadanú výzvu. 15-tim tímom sa venovali odborní konzultanti z praxe.

      Cieľom súťaže bolo stimulovať kreatívne a inovačné schopnosti žiakov. Vďaka tejto súťaži si žiaci vyskúšali tímovú prácu pri riešení zadanej výzvy, rozvíjali svoje komunikačné a prezentačné zručnosti, boli motivovaní k využívaniu príležitostí. Súťaž im priblížila aj fungovanie reálneho podnikateľského prostredia.

      Už teraz sa tešíme na ďalší Innovation Camp.

       

                                                                                                                                               Mgr.  Barbora Uhrovičová

     • BIBLIOTÉKA PEDAGOGIKA 2022 a MY

     • Kolorit novembrovej Bratislavy tento rok doplnil i Medzinárodný knižný veľtrh BIBLIOTÉKA, ktorý sa opäť vrátil do bratislavskej Incheby v rozsahu, na aký boli milovníci kníh zvyknutí z čias pred pandémiou. A na tomto najväčšom podujatí svojho druhu na Slovensku sme nemohli chýbať ani MY. V počte 50 žiakov spolu s našimi pedagógmi Mgr. Ivetou Sečanskou a  PaeDr. A. Hercegom a vydavateľstvami zo 6 krajín sveta.

      Vôňa papiera, dobrej kávy, príjemná atmosféra, to nás čakalo v bratislavskej Inchebe, ktorá sa zmenila na obrovskú knižnicu. Veľtrh nám ponúkol knižné novinky, aj nestarnúcu klasiku pre dospelých i detských čitateľov, limitované a exkluzívne tituly v podobe LUXUSNEJ KNIŽNICE.  V programe nechýbali prezentácie kníh a stretnutia so spisovateľmi, takže Nina Polačiková z II. A sa stretla s obľúbenou a usmiatou spisovateľkou Gabrielou FUTOVOU a jej novou knihou Šelmy v lavici odprezentovanou práve na veľtrhu.

      Bibliotéku sprevádzalo špeciálne vysielanie RTVS a zároveň bola doplnená i výstavou PEDAGOGIKA zameranou na prezentáciu učebníc, školských pomôcok a prístupov, vďaka ktorým môže byť i učenie zábavnejšie.

      Z každej strany na nás dýchala vôňa kníh a vďaka žánrovej rozmanitosti si každý z nás našiel medzi množstvom kníh „tú svoju“. Bohatú knižnú ponuku dopĺňal sprievodný program venovaný knihám a čítaniu, tvorivým dielňam, v  ktorých sme si mohli aj my vyskúšať pestrú ponuku nových hier.

      Nikto z nás neodišiel bez knižného darčeka určeného sebe alebo svojim blízkym. Našou rekordmankou v úlovku kníh sa stala Aneta Herinková zo IV.B, ktorá si na veľtrhu zakúpila 9 kníh. Vrátili sme sa plný dojmov a  hlavne s  poznaním, že kniha dokáže náš život naplniť a obohatiť.

      Tešíme sa opäť na ďalšie knižné stretnutie o rok.

                                                                                                                                                      Mgr. Iveta Sečanská

     • SO SLOVENČINÁRMI NA DIVADLE KONVÁLIA

     • Divadlo Ludus pripravilo pre divákov 7. 11. 2022 v Pezinku poetické predstavenie Konvália. Vďaka Mgr. Martine Pukančíkovej, ktorá účasť na tomto i ďalších divadelných predstaveniach v škole organizuje, sme na večernom kultúrnom podujatí nechýbali ani my – študenti a slovenčinári z peginy. A bol to zážitok!

      Predstavenie Konvália vzniklo podľa biografického románu Denisy Fulmekovej Konvália, v ktorom zobrazila príbeh svojej starej mamy Vali Reiszovej (hrala Andrea Sabová), mladej poetky z malackej židovskej rodiny a jej zakázanej lásky k básnikovi a františkánskom kňazovi Rudolfovi Dilongovi (hral Martin Hronský), s ktorým mala dcéru Dagmar. Na pozadí ich komplikovaného vzťahu sa premietajú dejiny 20. storočia.

      Tejto netradičnej „nočnej hodiny slovenčiny“ sa so 40-tkou študentov zo školy zúčastnili aj naši slovenčinári M. Pukančíková, I. Sečanská, P. Blaho a A. Herceg.

      Videá k predstaveniu Konvália:

      - https://www.youtube.com/watch?v=qvOGkxpaZEo

      - https://www.youtube.com/watch?v=W2BTfW9QqXA

      - https://www.youtube.com/watch?v=cIxAbxsp3bY (behind the scenes)

      Podujatie finančne podporil fond ZRPŠ.

       

      Adam Herceg

      foto: naše študentky & Divadlo Ludus

     • Striebro pre Pšenicovú a bronz pre Sovičovú v recitačnej súťaži

     • Zúčastnili sme sa XXIX. ročníka súťaže v umeleckom prednese Beniakove Chynorany 2022. V krajskom kole 3. 11. 2022 našu školu reprezentovalo až 6 recitátoriek – druháčky Laura Pšenicová, Liliana Sovičová, Leona Rabčanová, Michaela Opluštilová a svoju veľkú súťažnú premiéru majú za sebou aj prváčky Nina Andraščíková a Hana Stúpalová. 

      Dvadsiatka recitátoriek súťažila v regionálnom výberovom kole v kaštieli v Modre, aby zabojovali o postup do finále slovenského festivalu poézie Beniakove Chynorany 2022. Medzi ocenenými nechýbali naše študentky.

      Zatiaľ čo druháčky začali s prípravami na súťaž už počas letných prázdnin a od začiatku školského roka usilovne nacvičovali svoje umelecké prednesy, prváčky mali menej času na nácvik. Všetky dievčatá ale spájala húževnatosť a úsilie pripraviť sa na súťaž čo najlepšie.

      Odborná porota ocenila umelecký prednes básne Zverbovaný v podaní Laury Pšenicovej 2. miestom a umelecký prednes básne Nemecká prehliadka 1944 v podaní Liliany Sovičovej 3. miestom.

      Musím pochváliť aj ďalšie recitátorky – Leonu, Michaelu, Ninu a Hanu, ktoré boli výborné, aj napriek tomu že nezískali ocenenia, dostali od poroty slovnú pochvalu aj rady, čo zlepšiť v ďalšom súťažení.

      PaedDr. Adam Herceg

     • Poďakovanie za darovanie 2 % z dane

     • Touto cestou by som sa chcel veľmi pekne poďakovať všetkým darcom, ktorí nám boli ochotní prispieť do nášho občianskeho združenia OZ Pakamo 2% zo svojich daní. Ako som spomenul minulý školský rok vo výzve, získané finančné prostriedky sme použili na revitalizáciu zelenej plochy pri vstupe do školy. Podarilo sa nám skrášliť zatiaľ iba jednu časť plochy, no v budúcom školskom roku by sme radi pokračovali. Rátame opäť s Vašou pomocou. Na realizácii projektu sa podieľali: firma Greenery, OZ Pakamo, Mesto Modra, učitelia a žiaci našej školy.

      Ešte raz, ďakujeme!

                                                                                                                                                             Mgr. Maroš Jakim

     • S odborníkom o cybersecurity

     • Dňa 18. októbra 2022 sme pre študentov prvých a druhých ročníkov našej školy zorganizovali prednášku 20 krokov ku cybersecurity s odborníkom s bezpečnostnou previerkou NATO a súdnym znalcom v oblasti kybernetickej bezpečnosti Karolom Suchánkom.

      V online svete je dôležité vedieť sa pohybovať bezpečne a mať svoje súkromie pod kontrolou. Prednáška bola pre študentov i pre pedagógov veľmi zaujímavá, plná smiechu a dobre nálady. Zhrnuli sme si najdôležitejšie zásady a tipy pre bezpečnú prácu s digitálnymi zariadeniami na internete, zdieľali sme si skúsenosti, kde robíme chyby, a na záver sme najaktívnejšiu študentku odmenili skvelou výhrou.

      Ďakujeme Karolovi Suchánkovi za skvelú prednášku a študentom za úžasnú atmosféru, ktorú svojou aktivitou vytvorili.

      Kabinet INF

     • Demokratka Erža v Lýceu

     • Alžbeta Gwerková-Göllnerová, teda Demokratka Erža, bola hlavnou postavou interaktívneho divadelného predstavenia, ktorého sme sa zúčastnili 19.10.2022 v úžasnom a bezpečnom priestore modranského Lýcea. Priestor, ktorý dýcha históriou a kreativitou, nám odhalil životný príbeh historičky, slovakistky, hungaristky a hlavne priekopníčky demokracie pre ženy, ktorá pôsobila v Banskej Štiavnici. Predstaveniu predchádzala moderovaná diskusia s témou prečo mať alebo nemať deti. Dva trojčlenné tímy zložené z tretiačok – Karin Kohútovej, Marcely Čmehýlovej, Emy Harnúškovej a druháčok - Michaely Opluštilovej, Leony Rabčanovej a Liliany Sovičovej  skvelo prezentovali svoje argumenty za a proti a ukázali sa ako skvelé diskutérky. Ostatné naše žiačky mohli sledovať diskusiu a tiež sa zapojiť so svojimi názormi. Celé podujatie sa podarilo zrealizovať p. prof. A. Hercegovi  v spolupráci s o.z. Presahy a p. režisérkou a scenáristkou hry A. Gruskovou. No a to, že takéto podujatie radi vítame a oceňujeme si môžete overiť aj v reakciách našich prítomných žiačok. Viac komentárov a spätnú väzbu si budete môcť prečítať v decembrovom čísle Pakárskeho echa.

      „Páčil sa mi celkový prejav hercov. Pôsobilo to na mňa autenticky a profesionálne. V Lýceu po celý čas vládla príjemná atmosféra a celkovo to bol zážitok, ktorý vo mne zanechal silné emócie           a spomienky. Kedykoľvek by som neváhala opäť zažiť niečo podobné.“

       

      „Páčila sa mi diskusia na začiatku tým, že som si mohla vypočuť obidve strany bez hádok a bolo to také pokojné a príjemné. Nie je nič čo by sa mi vyslovene nepáčilo, možno to, že dvaja herci hrali viacero postáv. Veľmi sa mi páčili témy, či už diskusie alebo divadla. Som rada, že som sa mohla porozprávať a vypočuť si názory podobne zmýšľajúcich ľudí a cítila som sa tam veľmi komfortne.“ :)

       

      „Celé divadlo bolo skvelé. Hra na violu bola skvelá.“

       

      „Podujatie v Lýceu bolo veľmi dobré. Čo sa týka diskusie, tak tá bola zaujímavá a inšpiratívna. Ako diskutujúcej sa mi to veľmi páčilo zamyslieť sa  touto témou. A čo sa týka divadelného predstavenia, tak to bolo veľmi dobré a obdivujem tých hercov. Pokojne by mohlo byť viac takýchto diskusií a predstavení.“

       

      Mgr. M. Pukančíková

     • NOC V ŠKOLE – OKTÓBER 2022

     • Z 13. na 14. októbra naša ,,pegina“ opäť ožila vo večerných - nočných hodinách a odštartovala v poradí už 4. NOC V ŠKOLE. Tradične sa začalo registráciou našich žiakov a žiačok vo vestibule, kde sa zapisovali do blokov aktivít, ktoré si pripravili naši učitelia. Ako vždy, začiatok patril prevereniu si všeobecnej inteligencie v kvíze od p.u. Belákovcov a Tibenského, kde sme ocenili tri družstvá s najväčším počtom bodov, za čo získali peňažné poukážky do školského bufetu. Potom sme sa preniesli do ďalekej Afriky, kde nám cestu po Ugande priblížila bývala žiačka Miška Chudíková.  Rozprávala o tom, ako ľudia v Ugande žijú, čo jedia, ako funguje doprava, elektrina, ako sa liečia HIV pozitívni obyvatelia, kde vyhadzujú odpadky, ako oslavujú narodeniny či ako pražia kávu. Po tomto dobrodružstve sme hlad zahasili skvelými bagetami z nášho bufetu a začal hlavný program noci – NETRADIČNÉ ŠPORTY, TVOR AKVARELOM, STAŇ SA KUNG FU PANDOU – JUDO, ČÍTAČKA, PREHLIADKA VEČERNEJ MODRY, PSYCHOLOGICKÁ PREDNÁŠKA O SPÁNKU. Okolo polnoci zábava zďaleka nekončila a nás čakal program, kde sa deti mohli zúčastniť rôznych aktivít. Mali na výber z nočnej hororovej kinosály, spoločenských hier alebo tanečného workshopu v podaní StyleS academy od Alexandry Ježíkovej a Simony Burdanovej z 2.CLV.

      Ďakujeme našim skvelým učiteľom (p.u. Belák, Beláková, Tibenský, Trojanovská, Uhrovičová, Blaho, Held, Sečanská, Pukančíková a Kosáková) za prípravu úžasného programu v čase ich osobného voľna, vedeniu za možnosť realizácie, finančnej podpore na zakúpenie výherných cien a taktiež zabezpečenie občerstvenia z príspevku ZRPŠ. Samozrejme, obrovské ďakujem patrí našim žiakom a žiačkam, ktorí svojou prítomnosťou a smiechom rozžiarili noc a  priestory Strednej odbornej školy pedagogickej v Modre.

                                                                                                                       S pozdravom,

                                                                                                                                                realizačný tím 

     • Environmentálny projekt ElektroOdpad-dopad6 s podporou SEWA a.s. a CEEV Živica

     • Začiatok edukačného projektu "ElektroOdpad-dopad6" sa uskutočnil prostredníctvom 3-dňového školenia v priestoroch vzdelávacieho centra CEEV Živica v Zaježovej. Na tomto kurze sme sa dozvedeli, ako majú žiaci vzdelávať svojich rovesníkov ohľadom problematickej ale čoraz viac aktuálnej témy elektroodpadu. Projekt bude prebiehať na našej škole po celý školský rok. V rámci neho budeme spolupracovať s firmou SEWA a.s. so zberom už nefunkčných menších elektrospotrebičov a bateriek, cieľom projektu je však najmä  osveta a vzdelávanie detí, mladých ľudí aj širšej verejnosti.  Tešíme sa a budeme radi,  ak myšlienku tohto projektu podporíte.

          Akčný enviro-tím Mgr. Lucia Miháliková, žiačky Natália Oškerová a Magdaléna Vavrová

     • GALERIJNÁ ANIMÁCIA

     • V stredu 19. októbra naši  animátori zo 4.CLV navštívili Galériu mesta Bratislavy v Pálffyho paláci, kde absolvovali galerijnú animáciu s názvom Kaligrafia inak. Tento vzdelávací program je koncipovaný k stálej expozícii gotickej tabuľovej maľby a plastiky. Galerijný pedagóg V. Malast im priblížil, čo všetko môžeme dešifrovať z gotických malieb nielen vďaka použitému písmu, ale aj prostredníctvom zobrazených postáv, predmetov, farieb a kompozície. V tvorivej dielni si študenti vyskúšali náročnú techniku písania gotickou minuskulou. Po krátkej osviežujúcej pauze zavítali aj do Galérie Nedbalka, kde si vychutnali pôsobivú architektúru galérie a prezreli si stálu expozíciu venovanú slovenskému výtvarnému umeniu od prelomu 19. a 20. storočia až po súčasnosť.

                                                                                                                                                  Mgr. Alžbeta Strakošová

     • Boli sme na KOŽAZ-e

     • 19. Septembra v Ostrom Grúni ožila Kollárova Chata s nádychom nevídaného. Učitelia a žiaci tretieho ročníka zavítali na týždenný kurz. Ubytovanie bolo schované v zelených pľúcach - krásnych lesoch slovenských hôr. Týždeň sa prelínal smiechom a novými výzvami. Celý kurz boli žiaci rozdelení do štyroch tímov, ktoré čakali neľahké úlohy. Spolu prejavili svoje neuveriteľné stavebné schopnosti a zhotovili príbytky v lese. Do rúk dostali krajčírsku ihlu a oživili módnu prehliadku,  či zapôsobili ako zdravotníci a sami si vyskúšali fixáciu zlomeniny. Vo večerné hodiny sa atmosféra niesla básnickým nádychom. Žiaci vytvorili originálne a úsmevné rozprávky či divadelné scény. Hviezdne nebo zaplnila večerná hudba, tanec či smiech. Filmové plátno sme nemali, no napriek tomu sme zažili neporovnateľný kinový zážitok. Okúsili sme adrenalín nočnej hry a zapotili naše mozgové kôry. Učitelia nás tiež previedli krásami Ostrého Grúňa a umožnili nám byť opäť deťmi, o ktorých rozprávame v minulom čase. Celé dni sme  sa hrali, skákali, tancovali a zabudli na čísla - čas. Na kurze sme sa nie len veľa naučili, ale aj veľa sme si odniesli.

                                                                                                                                                   Marcela Čmehylová 3.B

     • „Dobročinné zbierky“

     • V mesiaci september a október sa tradične naša škola zapojila do dvoch dobročinných zbierok. Prvá zbierka „Biela pastelka“ sa uskutočnila 23. septembra 2022 a bola organizovaná Úniou nevidiacich a slabozrakých. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a na financovanie aktivít, ktoré zrakovo postihnutým pomáhajú začleniť sa do bežného života.

      Druhá zbierka „Dni nezábudiek“ sa konala 5. októbra 2022 a bola organizovaná Ligou za duševné zdravie. Výnos tejto zbierky je použitý na podporu rozvoja siete starostlivosti o ľudí  s duševnými ochoreniami a ich sociálneho začlenenia.

      Dobrovoľníčkami  zbierok boli študentky   -  L.Košútová,  R. Straková, K.Čimová, A. Mišáková, E. Harnúšková, M. Čmehýlová, Ž. Prizbulová, V. Vodičková.                                         

      Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli dobrovoľnou finančnou čiastkou na pomoc ľuďom so zrakovým či duševným ochorením.

      Výnos zbierok:Biela pastelka“ 225,74 Eur           „Dni nezábudiek“ 239 Eur

                                                                                                                          Mgr. Katarína Badinková

     • Prezentácia našej školy na DNI ŽUPNÝCH ŠKÔL

     • Ako každý rok na jeseň sa naša škola dňa 07.10.2022 zúčastnila prezentácie stredných škôl v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja v rámci akcie „Deň župných škôl“  v OC Bory mall v Bratislave určenej  pre rodičov a  žiakov deviatych ročníkov.

      V našom stánku našli záujemcovia o našu školu všetky potrebné informácie o študijných odboroch a mohli sa priamo od učiteľov a žiačok štvrtých ročníkov dozvedieť zaujímavosti o fungovaní školy, rôznych  aktivitách organizovaných školou, ale aj o pestrofarebnom školskom a mimoškolskom živote.

      Na záujemcov v našom stánku čakala aj sladká odmena – cukríky a  medovníky upečené žiačkami školy pod vedením Mgr. O. Kuznecovovej, či grafiky vytvorené Mgr. R. Štefíkovou. Prezentácie školy sa zúčastnili pod vedením nášho „šéfa“ Mgr. Maroša Jakima, Mgr. J. Belák, Mgr. B. Beláková a túto dvojicu vymenila do večerných hodín dvojica Mgr. I. Sečanská a Mgr. A Held.  

      Veľká vďaka patrí aj našim štvrtáčkam Tamare HULÍKOVEJ, Simone VACLAVOVEJ, Gabriele KUDRNÁČOVEJ zo IV.CLV a Sabine URBANOVEJ zo IV. A triedy, ktoré si na vlastnej koži vyskúšali odprezentovať našu školu v komunikácii, či už s rodičmi alebo samotnými deviatakmi a ôsmakmi, za čo im patrí veľká vďaka, rovnako ako aj všetkým kolegom, ktorí sa na akcii zúčastnili, či prispeli k jej úspešnému priebehu. Tešíme sa opäť na túto vydarenú akciu o rok.

                                                                                                                                                        Mgr. Iveta Sečanská

     • Zážitková majolika alebo Ako sa z nás stali keramikári

     • Dňa 7. septembra zavítali žiačky z 3. B triedy (M. Čmehýlová, E. Harnúšková, L. Hečková, P. Hečková, M. Hricková, P. Klinčúchová, R. Kodajová, K. Kohútová, B. Krausová, A. Kudláčová, T. Riečičiarová a D. Šáleková) do Slovenskej ľudovej majoliky v Modre. Na premietanie dokumentu o histórii majoliky nadväzovala zážitková prehliadka veľkorysých keramikárskych priestorov a tvorivé dielne, zamerané na tvorbu účastníkov.

      Videli sme tradičnú ručne točenú, tvarovanú, glazovanú a maľovanú hrnčiarsku výrobu s majstrami keramikármi. Ohúrili nás obrovské vozokomorové pece zo 70. rokov minulého storočia, ako aj výstava súčasných majstrov majoliky a tiež storočné vzorkovníky majstra Heřmana Landsfelda, nestora slovenskej a českej keramiky. Vyskúšali sme si techniku maľby na surovú glazúru tak, ako majoliku zdobia aj majstri. Dielka nám na pamiatku vypálili v keramikárskej peci a na konci septembra sme si ich mohli vyzdvihnúť. Získali sme nielen nové vedomosti, ale aj zážitky zo spoločne prežitého dopoludnia.

      Slovami Macky Čmehýlovej:

      „Miesto dýchalo históriou, šikovnými rukami a múdrosťami našich predkov. Privítali nás úsmevy a vôňa hrnčiarskej hliny. Za stenami naoko nenápadnej budovy nám vykvitli nové vedomosti. Zazreli sme jedinečnú prácu štetcov a počuli melódiu hrnčiarskych kruhov. Staré pece, nové pece, zelená keramika i tá moderná – podelili sa so všetkým, čo nám mohli ukázať. Z exkurzie sme si odniesli múdrosti a posolstvo našich predkov a odchádzali sme obdarení novou skúsenosťou.“

      Chcem sa poďakovať aj kolegyni Mgr. Romane Štefíkovej za pomoc a fotografie z našej potulky za jedným z klenotov Modry.

       

                                                                                                              Mgr. art. Katarína Pokojná, triedna učiteľka 3. B

     • DEŇ ÚSMEVU

     • Prvý októbrový piatok každoročne patrí svetovému Dňu úsmevu. Jeho iniciátor, Harvey Richard Ball, v roku 1963 vytvoril smajlíka - symbol šťastia a dobrej vôle. Tento deň je určený na dobré skutky, dobrú náladu, na pochopenie sily úsmevu, ktorý robí naše dni krajšími a heslo tohto dňa znie: "Vykonaj milý skutok. Pomôž jednému človeku k úsmevu. "(Do an act of kindness. Help one person smile.)

      Aj tento rok v piatok 7.10. animátori z 2.CLV privítali ráno študentov i učiteľov s úsmevom a sladkosťou. Zorganizovali tiež celoškolskú súťaž o najkrajšiu triednu fotku, do ktorej sa zapojilo 7 tried ( 1.A, 1.B, 1.CLV, 2.B, 2.CLV, 3.B, 4.A) a výsledky sa dozviete na imatrikuláciách žiakov prvých ročníkov. Spolu so študentkami 1. CLV AVČ oboznámili v uliciach mesta obyvateľov s heslom tohto dňa, čo sa stretlo s veľmi pozitívnym ohlasom.
      Študentom odboru AVČ patrí veľká vďaka a nám nezostáva nič iné, iba dúfať, že vám všetkým úsmev na tvári vydrží počas celého školského roka. Úsmevom totiž urobíte niečo aj pre svoje zdravie: úprimný smiech uvoľní dýchacie cesty, okysličí telo a vám sa pracuje ľahšie. Úsmev dokonca znižuje riziko infarktu, posilňuje imunitu a precvičíte si ním asi tristo tvárových svalov. Takže poďme všetci s úsmevom do ďalších dní!

                                                                                                                               Mgr. Soňa Trojanovská

                                 

     • Neuveriteľný úspech našich študentiek

     • Dňa 04.10.2022 bolo vyslaných 18 dievčat našej školy na ,,Župný športový deň“, kde reprezentovali našu školu v štyroch rozličných disciplínach a až v troch nenašli svojho premožiteľa.

      Naše florbalové družstvo v zložení: Urbanová S., Vavrovičová S., Kudláčová T., Somorovská S., Hricková M., Čavojská E., Koptáková M., Javorová K., Podmajerská V., po miernom zaváhaní na začiatku turnaja, ,, nehodilo flintu do žita“  a bojovalo ďalej, čím si vybojovalo krásne 1. miesto.

      Dážď a zima neodradili ani naše plážové volejbalistky Justínu Matalíkovú, Rebeku Vidovú, Doroteu Javorsku a Šarlotu Šarvaicovú, ktoré si nielen s nezvyčajnými októbrovými podmienkami, ale aj so súperkami zo športových gymnázii v Bratislavskom kraji, poradili na výbornú. Výhrami vo všetkých svojich zápasoch nechali za sebou zvučné mená iných škôl a obsadili krásne 1. miesto.

      Neuveriteľný výkon v behu na 100m predviedla naša študentka Terezka Fančovičová, ktorá nechala za sebou 63 súperiek-atlétok z celého Bratislavského kraja a s časom 13:75s obsadila
      to najkrajšie 1. miesto, a tak bola Jánom Volkom ocenená zlatou medailou. Behom ju sprevádzala aj jej kamarátka Tamarka Hulíková, ktorá síce v behu neobsadila žiadne významnejšie umiestnenie, ale bola pre svoju kamošku veľkou psychickou oporou v jej boji o cenný kov. Pre Terezku Fančovičovú nebol beh na 100m jej jedinou disciplínou, okrem neho si vyskúšala aj skok do diaľky, v ktorom ju len pár centimetrov delilo od stupňa víťazov a v tejto technickej disciplíne dosiahla taktiež krásne 5. miesto.

      Vo vedomostnej súťaži, ktorej témou boli staroveké OH, ZOH v Pekingu a OH v Tokiu sa nám nedarilo až tak dobre ako v praktických disciplínach, ale aj napriek tomu podali žiačky Sovičová L., Opluštilová M. a Rabčanová L.  výborný výkon a obsadili 10. miesto.

       

      Všetkým dievčatám patrí jedno veľké ĎAKUJEM za ich vzornú a ukážkovú reprezentáciu našej školy, taktiež vyjadrujeme vďaku všetkým trénerom dievčat v ich domovských kluboch, ako aj učiteľom našej školy, ktorí dievčatá vzorne vybrali, pripravili a sprevádzali celým podujatím.

      ĎAKUJEME
      S pozdravom kabinet TŠV

       

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '411489306809433'); fbq('track', 'PageView');