• Oznámenie
     • Oznámenie

     • Riaditeľka SOŠ Pg v Modre oznamuje, že na deň 18.06.2018 (pondelok) udeľuje žiakom školy riaditeľské voľno z organizačných dôvodov (talentové skúšky na PMŠ). Vyučovanie bude pokračovať v utorok 19.06.2018.

     • Rozlúčka so štvrtáčkami 2018

     • V piatok 18.05.2018 sme sa pred odchodom na akademický týždeň opäť rozlúčili s tohtoročnými maturantami a popriali im veľa šťastia pri ústnych maturitných skúškach. Po slávnostnom príhovore maturantiek sme - ako každý rok - odmenili 13 šikovných a aktívnych žiačok 4.ročníkov za ich štvorročnú prácu, úsilie a za účasť na školských a mimoškolských aktivitách. Cenu Ferdinanda Píseckého (diplom a finančnú odmenu) v školskom roku 2017/2018 získala žiačka 4.B triedy Karolína Ondrišáková. 

    • Rovesnícke vzdelávanie „Učíme sa triediť“
     • Rovesnícke vzdelávanie „Učíme sa triediť“

     • Študentky 3. ročníka si na hodinách biológie (ekológie) pripravili pre svoje spolužiačky v rámci projektu „Učíme sa správne triediť odpad“ teoretické materiály a testy o triedení odpadu. Svoje prezentácie predviedli pred spolužiačkami a preverili ich vedomosti pomocou testu. Nový spôsob získavania vedomostí sa študentkám zapáčil a svojimi zvedavými otázkami „pani učiteľky“ riadne  potrápili  a tie im zasa neodpustili žiadnu chybičku v teste.

                   p. prof. Mária Moravčíková

    • Medzinárodná tanečná súťaž
     • Medzinárodná tanečná súťaž

     • Dňa 13.05.2018 sa žiačka 2.B triedy Adriana Valková zúčastnila medzinárodnej tanečnej súťaže "Mia Festival za boj proti drogám". Adriana vystúpila so štyrmi choreografiami, s ktorými sa umiestnila na dvoch 2. miestach a dvoch 3. miestach. S dvomi choreografiami postúpila na medzinárodné finále do Prahy a Olomouca.

      Na súťaži vystúpila aj s gymnastickou choreografiou, ktorú jej pomohla vytvoriť p. prof.Oľa Kuznecovová v rámci projektu DofE a obsadila vďaka nej 2. miesto. Adriane sa na súťaži veľmi páčilo, mala možnosť stretnúť sa a podať si ruku s niekoľkými slávnymi tanečníkmi, ako sú napr. český 1. vicemajster sveta 2017 v streetdance show Václav Nágl, so slovenskou 2. vicemajsterkou sveta v hip-hop skupinách Ivicou Folučkovou a ďalšími.

    • Jarné účelové cvičenie
     • Jarné účelové cvičenie

     • V pondelok 30. apríla sa uskutočnilo jarné účelové cvičenie. Aj keď veľa žiakov chýbalo, tí čo prišli, si užili pekný slnečný deň. Dochádzajúci, ale aj dievčatá z Modry spoznávali počas krátkej prechádzky okolie Modry a pri záchytnej nádrži si pripomenuli záplavy spred niekoľkých rokov a inštrukcie ako sa správať, aby sme týmto živelným pohromám predchádzali.

      Na známom turistickom mieste Štúrova lavička si mohli žiaci pozrieť obrázky z minulosti tohto miesta a prečítať niekoľko informácií z histórie. Medzitým učitelia TV pripravili v členitom teréne krátky cezpoľný beh. Ten absolvovali všetci žiaci v dvojčlenných družstvách a niekoľkí si to aj dobrovoľne zopakovali. Najrýchlejšie boli prváčky.

      Organizátorom účelového cvičenia bola T. Horká

    • Deň narcisov
     • Deň narcisov

     • 13. apríla sa konal  22. ročník finančnej zbierky „Deň narcisov“. V tento deň ulice miest zaplavili žlté kvietky - narcisy. Každý, kto si narcis  pripol na svoj odev, vyjadril týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Aj tento rok sa do zbierky zapojila  naša škola. Dobrovoľníčkami zbierky v meste Modra boli žiačky druhých ročníkov – Simona Danišová 2.A, Lenka Hirnerová 2.A, Lucia Bernátová 2.B, Sabina Smolíčková 2.B.

      Žiačky vyzbierali sumu  445,03 Eur.

      Ďakujeme dievčatám za účasť na tejto zbierke a všetkým, ktorí prispeli na pomoc onkologickým pacientom.

                                                                                                   Mgr. Katarína Badinková

     • Festival duchovnej poézie

     • Daniel Hevier je pre nás známy svojou literárnou tvorbou, ale to, že rád hrá na klavíri a spieva, sme sa mohli presvedčiť s triedami II.A a III.A počas podujatia s názvom Festival duchovnej poézie, ktoré sa konalo 19. apríla v Kultúrnom dome v Modre. Daniel Hevier nám predstavil svoju novú knihu  „Chymeros“, na ktorej pracoval nielen on, ale aj rôzni čitatelia svojimi podnetmi, ktoré mu zasielali. Už teraz hľadá námety na pokračovanie jeho fantasy série z radov študentov. Prezradil nám, aké ťažké je niekedy  spolupracovať so slovenskými  hudobníkmi, pre ktorých píše texty.  Škoda však, že z jeho novej knihy nám neprečítal ani slovíčko a tak zostáva pre čitateľov záhadnou, až pokým si ju neprečítajú.

      Mgr. Martina Pukančíková

     • Spevácka súťaž “Akord” v Leviciach

     • Dňa 18.4.2018 sa žiačky našej školy zúčastnili  speváckej súťaže stredných škôl Akord v Leviciach, kde sa súťažilo v speve medzi  pedagogickými školami. Z našej školy sa súťaže zúčastnili Jana Petrusová a Nina Kurtišová z 2.B triedy, Sabína Chabadová z 1.A triedy, ktorú  doprevádzala hrou na husliach Patrícia Tallová z 3.BV.

      Dievčatá súťažili v speve ľudových a moderných piesní . Aj keď si zo súťaže nedoniesli žiadne umiestnenie, boli plné pozitívnej energie. Získali  neoceniteľné skúsenosti s vystupovaním pred publikom, vypočuli si množstvo talentovaných spolusúťažiacich zo 6 pedagogických škôl zo Slovenska a Čiech. K príjemnej atmosfére popri talentovaných súťažiacich prispela aj odborná porota, ktorej predsedala mladá operná na speváčka Eva Bodorová, ktorá na záver všetkých potešila áriou Giacoma Pucciniho “O mio bambino caro”.

      "Za možnosť zúčastniť sa na tejto súťaží patrí veľká vďaka pani profesorke Sylvii Oškerovej, ktorá nás pripravovala a odborne viedla, " zhodne sa vyjadrili naše talentované žiačky .

      Poďakovanie patrí aj p.prof. Tibenskému, ktorý ochotne sprevádzal naše študentky na súťaži a svojim povzbudivým prístupom a svojským humorom prispel k dobrej nálade našich dievčat.

                                                                                                                                            Mgr. Sylvia Oškerová

     • Svetový deň stolného tenisu pre všetkých

     • Naše žiačky sa zapojili do celoslovenskej akcie v rámci "Športu pre všetkých" so zameraním na stolný tenis.

      Na hodinách TŠV odohrali dievčatá triedne miniturnaje a z každej triedy postúpili dve hráčky do celoškolského finále, ktoré sa uskutočnilo 9. apríla 2018 a zúčastnilo sa ho spolu 17 študentiek a 1 študent.

      Víťazkami turnaja sa stali:

      I. miesto: Zuzana Brocková z II.A triedy

      II. miesto: Tereza Sabolová z III. BV triedy

      III. miesto:  Miriam Kučíková z II. LV triedy

       

      Svoj turnaj absolvovali aj niektorí naši učitelia.

      Hlavným organizátorom akcie bola Mgr. Lenka Štancelová v spolupráci s učiteľmi TŠV.

     • Krajské kolo SOČ 2018

     • Dňa 5.4. 2018 sa v priestoroch SPŠ elektrotechnickej K.Adlera v Bratislave uskutočnil už 40.ročník prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Našu školu reprezentovalo šesť študentiek v štyroch  odboroch: Viktória Bániková  a Natália Straňáková z III.A (odbor Problematika voľného času), Klára Malinková z III.BV (odbor Teória kultúry, umenie, umelecká a odevná tvorba), Leona Manďáková z III.A (odbor Zdravotníctvo a farmakológia), Ester Vařáková z III.A a Sofia Lukačovičová z III.BV (odbor Pedagogika, psychológia, sociológia).

      Sme hrdí, že naše dievčatá sa v silnej konkurencii nestratili a profesionálne odprezentovali svoje práce, čoho dôkazom je výsledková listina krajskej prehliadky, v ktorej sa Natália Straňáková umiestnila na druhom mieste (s postupom do celoslovenského kola), Klára Malinková taktiež na postupovom druhom mieste, Viktória Bániková na treťom mieste a čestné uznanie získala aj Ester Vařáková.

      Víťazkám srdečne blahoželáme, zúčastneným ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a Natálii a Kláre držíme palce v celoslovenskom kole.

      Mgr.Soňa Trojanovská

     • Úspech žiačky I. A  triedy Alexandry Glorie Prášilovej v súťaži Vráťme knihy do škôl

     • Občianske združenie Učenie s úsmevom v spolupráci s partnermi – internetové kníhkupectvo abcknihy.sk, Bratislavským samosprávnym krajom, vydavateľstvom Ikar a vydavateľskou značkou YOLi uskutočnilo tento rok  už VII. ročník súťaže Vráťme knihy do škôl, ktorá prebehla od 15.02. do 15.03.2018.

      Projekt Vráťme knihy do škôl, ktorý je celoslovenským projektom, je zameraný na podporu čítania  a vytvárania pozitívneho vzťahu ku knihám medzi žiakmi.

      Tejto súťaže sa zúčastnilo i niekoľko čítajúc chtivých žiakov našej školy:  Alexandra Gloria Prášilová (I.A trieda), Sabina Smolíčková, Natália Nedorostová, Michaela Papcunová  (II. B trieda), Silvia Sedláčková, Lukáš Bila (II.LV trieda), Klára Malinková, Júlia Strechajová (III.BV trieda).

      Tí, nielen radi čítajú, ale nelenili a napísali svoju recenziu na prečítanú knihu/knihy.

      Princíp súťaže je veľmi jednoduchý. Žiak prečítal ľubovoľnú knihu podľa vlastného výberu a v krátkosti popísal, prečo si danú knihu vybral a čo mu jej prečítanie dalo. Následne sa zaregistroval na web a  nahral tento svoj príspevok.

      Tento rok sa  v  súťaži šťastie usmialo i na žiačku našej školy  Alexandru Gloriu Prášilovú, žiačku I. A triedy, ktorá za svoj literárny príspevok získala špeciálnu cenu pre 3 vyžrebovaných žiakov stredných škôl - dvojdňový výlet do Bruselu s návštevou sídla Európskeho parlamentu. 

      GLÓRII gratulujeme k jej úspechu a je dôkazom toho,  že  snaha navyše sa vypláca.

                                                      Mgr. Iveta Sečanská, Mgr. Martina Pukančíková

    • Stratené a úspešné v Košiciach
     • Stratené a úspešné v Košiciach

     • 26.-27.marec boli pre Karolínu Pinčekovú z 3.A triedy dni plné zážitkov a úspechov.

      Všetko sa začalo niekoľkohodinovou cestou vlakom do Košíc, stratením sa v meste až po úspešné vystúpenie v recitačnej súťaži. Karolína sa zúčastnila celoslovenského kola v recitácii poézie a prózy Ruské slovo,kde dosiahla vynikajúce výsledky. Nielenže skončila na 2.mieste, ale ako jediná zo 70 súťažiacich získala špeciálne ocenenie Ruského inštitútu pre vedu a kultúru za výrazný prednes a lásku k ruskej poézii a próze. Do tretice vystúpila na záverečnom Galakoncerte v divadelnej sále pred 200 divákmi, kde suverénne ako skúsený recitátor predviedla, že ruština je jazyk, ktorý si cez krásne verše zamilovala už na celý život

      Noví ľudia, nové kontakty, skúsenosti, možnosti hodnotenia, porovnávania sa a získania inšpirácie sú pre Karolínu výbornou motiváciou do ďalších tvorivých aktivít spojených s ruským jazykom. Jej úspech je o to cennejší,že sa s ruským jazykom stretla až na našej škole.

      Je na ňu hrdá celá škola, ale osobne ja - jej pedagóg. Je to moja prvá hviezdička, do ktorej vkladám nádej, že z malej hviezdičky bude raz hrdá hviezda, možno kométa.

                                                                                               Mgr.Sylvia Oškerová

      Veľká vďaka patrí p. prof. Oškerovej, ktorá sa Karolíne venovala a pripravovala ju na súťaž. Vedenie školy

     • Okresné kolo vo volejbale dievčat

     • Aj tento rok naša škola organizovala Okresné kolo vo volejbale dievčat. Dňa 21.03.2018 sa v našej telocvični stretli dievčatá so 4 stredných škôl v okrese Pezinok - SOŠVO Modra, OA Pezinok, Gymnázium Modra a Gymnázium Pezinok. Po odchode skúsených hráčok tvorili družstvo SOŠ Pg dievčatá z nižších ročníkov. Napriek "neskúsenosti" sa snažili a skončili na II. mieste. Najlepšou hráčkou turnaja sa stala naša prváčka DENISA  JAMBOROVÁ. Poďakovanie patrí p. Štancelovej ako hlavnej organizátorke turnaja, ale aj našim bývalým telocvikárkam E. Holecovej a M. Benkovej, ktoré nám prišli pomôcť a zápasy nielen odpískali, ale pomohli aj s kaučovaním.

                                                 PaedDr. Tatiana Horká

     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľsvo školy oznamuje, že dňa 26. marca 2018 bude riaditeľské voľno z dôvodu organizácie talentovej skúšky pre denné štúdium.

    • Súťaž "Ruské slovo" 2018
     • Súťaž "Ruské slovo" 2018

     • Dňa 2.3.2018 sa študentka 3.A Karolína Pinčeková zúčastnila krajského kola súťaže v prednese ruskej poézie a prózy „Ruské slovo“ v Bratislave, kde obsadila krásne 2.miesto s postupom do celoslovenskej súťaže do Košíc.

      Svojím prednesom, suverénnosťou, výbornou výslovnosťou a prirodzeným vystupovaním zaujala nielen porotu - predsedkyňu poroty Annu Novgorodovu z ruského veľvyslanectva, ale i celé publikum, za čo bola odmenená obrovským potleskom. Sme právom hrdí na študentov, ktorí úspešne reprezentujú a zviditeľňujú našu školu. Budeme jej držať palce, aby potvrdila svoje kvality aj v celoslovenskej súťaži.

      Blahoželáme!

                               Mgr. Sylvia Oškerová

    • 64. ročník "HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2018"
     • 64. ročník "HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2018"

     • Posledný februárový deň tohto roku sa v priestoroch V – klubu v Bratislave uskutočnil už 64. ročník okresného kola v umeleckom prednese poézie a prózy v rámci celoslovenskej súťaže Hviezdoslavov Kubín.

      Opäť ožilo slovo i pôsobivé recitačné výkony v dvoch kategóriách: poézia a próza. Ani naša škola nemohla na ňom chýbať. Nasadili sme doň tri ohnivká v kategórii próza.

      Dve, už ostrieľané recitátorky NINU KURTIŠOVÚ a  ERIKU KRÁLLOVÚ z II. B triedy, ale aj naše jediné chlapčenské zlatíčko na škole LUKÁŠA BILU z II. LV triedy (čo o ňom ani mnohí netušia - Lukáš je výborný recitátor).

      Každý z nich podal maximálny výkon,  a preto ani výsledky nenechali na seba čakať.

      NINA KURTIŠOVÁ  získala II. miesto a  ERIKA KRÁLLOVÁ III. miesto v IV. kategórii prednesu prózy.

      LUKÁŠ si od odbornej poroty vyslúžil pochvalu a pevne veríme, že v budúcnosti si aj on odnesie nejakú cenu.

      NINE a ERIKE gratulujeme a  ďakujeme všetkým našim recitátorom za ich prozaickú reprezentáciu školy.

                                                                                                                 Mgr. Iveta Sečanská

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '411489306809433'); fbq('track', 'PageView');