• Okresné kolo súťaže 65. Hviezdoslavov Kubín
     • Okresné kolo súťaže 65. Hviezdoslavov Kubín

     • Prózu či poéziu si vybrali naše recitátorky z prvých ročníkov do súťaže v umeleckom prednese Hviezdoslavov Kubín, ktorá sa konala 5.3.2019 v bratislavskom V-klube. Žiačky predniesli známe, súčasné  či svoje obľúbené autorky a autorov. Ich výkony posúdila porota a nestratili sa v mori konkurencie. Dievčatá obsadili nasledovné miesta:

      Veronika Kupkovičová - 2. miesto s postupom do krajského kola,

      Viktória Kardošová - 3.miesto,

      Beáta Šimková - 3. miesto,

      Elena Lisá - čestné uznanie,

      Kristína Kudláčová - čestné uznanie,

      Karolína Vašínová - čestné uznanie.

      Srdečne blahoželáme k úspechom! Žiačky do súťaže pripravovali a s výberom textov pomáhali učitelia slovenského jazyka a literatúry  PaedDr. Adam Herceg a Mgr. Martina Pukančíková. Sme radi, že naši žiaci chcú pracovať aj nad rámec ich školských povinností a venovať sa literatúre.

                                                                       Mgr. Martina Pukančíková

    • Majstrovstvá okresu vo volejbale dievčat
     • Majstrovstvá okresu vo volejbale dievčat

     • Tak ako predchádzajúce roky, aj tento rok sme zorganizovali Okresné kolo vo volejbale dievčat okresu Pezinok. Turnaj sa uskutočnil dňa 05. 03. 2019 a zúčastnili sa ho dievčatá z OA Pezinok, Gymnázia Modra, Gymnázia Pezinok a SOŠ Pg Modra. Základ družstva tvorili skúsené štvrtáčky, ale medzi nimi sa nestratili a bojovnosť preukázali aj dievčatá z ostatných ročníkov.

      Družstvo zabojovalo a v tvrdej konkurencii obsadilo 1. MIESTO, čo pre nás znamená postup do krajského kola. Najlepšou hráčkou turnaja sa stala naša štvrtáčka VIKTÓRIA PATTRMANOVÁ.

      Menovite by som chcela poďakovať všetkým dievčatám reprezentujúcim našu školu: Viktórii Pattrmanovej, Natálii Joniakovej a Maríne Hatalovej z 4.BV, Nikole Hrutkovej z 3.A, Lucii Bernátovej z 3.B, Sofii Škanderovej, Denise Jamborovej a Dominike Tóthovej z 2.A, Veronike Gajdošechovej a Viktórii Kiselovej z 1.BV

                                                                                                                       Mgr. Lenka Štancelová 

    • Stredoškolská odborná činnosť
     • Stredoškolská odborná činnosť

     • Dňa 21.februára 2019 sa uskutočnilo školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti.  V 4 súťažných odboroch v ňom súťažilo 10 žiakov  3. ročníka.

      Víťazmi v jednotlivých súťažných odboroch sú:

            Problematika voľného času

      1.miesto Laura Srszenová, 3.B

      2. miesto Dagmar Mesičková, 3.A

      História, filozofia, právne vedy

      2. miesto Gabriela Brezovská, 3.A

      Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

      1.miesto Veronika Brestovanská, 3.A

      2.miesto Emma Kukumbergová, 3.B

      Pedagogika, psychológia, sociológia

      1.miesto Silvia Sedláčková, 3.LV

      2. miesto Erika Krállová, 3.B

       

      Víťazom blahoželáme a veríme, že aj v krajskom kole, ktoré sa bude konať 4. apríla 2019 v SPŠ elektrotechnickej K. Adlera v Bratislave, sa im bude dariť.

       

      Mgr. Jana Jurovčáková

     • Kam po strednej

     • Kam po strednej   - časopis pre stredoškolákov bol pridaný do ľavého menu našej webstránky. V časopise nájdete informácie o možnostiach štúdia na vysokých školách a o pracovných príležitostiach absolventov stredných škôl.

    • Valentínska pošta
     • Valentínska pošta

     • Milí profesori, zamestnanci školy, spolužiačky a spolužiaci,

      ako všetci vieme dňa 14. 02. bol Deň svätého Valentína, a preto sa trieda II.A rozhodla od 11.02.  do 13.02. 2019 uskutočniť na našej škole Valentínsku poštu.

      Každá trieda mala svoju schránku, do ktorej mohli hádzať žiaci našej školy svoje odkazy  - „valentínky“ v tvare srdiečka. Odkaz mohli napísať svojmu kamarátovi, kamarátke, spolužiačke alebo spolužiakovi. Taktiež ho mohli venovať profesorom, profesorkám, ale aj zamestnancom školy. Na valentínsky štvrtok žiačky II.A odniesli schránky do každej triedy a žiaci si mohli prečítať svoje valentínky, ktoré im boli venované. Odkazy pre profesorov a zamestnancov našej školy boli vystavené na druhom poschodí na veľkom valentínskom srdiečku a sme presvedčené, že milé a vtipné odkazy našim profesorom, profesorkám i zamestnancom školy ich presvedčili o tom, že ich nemáme radi iba na Valentína, ale celý školský rok.

      Dúfame, že sme vám spríjemnili tento deň a tešíme sa na ďalšieho Valentína.

                                                                                                                               Vaša II.A trieda

     • Recitačná súťaž  „Ruské slovo...“

     • Po roku sme mali opäť úspech... a ideme do Košíc!

      Dňa 15.2.2019  študentka 4.A triedy Karolína Pinčeková, ako aj minulý rok, reprezentovala našu školu v recitácii v ruštine „Ruské slovo“. Opäť sme mali úspech a postúpili sme do celoslovenského kola do Košíc.

      Karolína zaujala porotu a publikum nielen recitáciou, ale i celkovým poňatím a spracovaním básne / V. Vysockij:  Balada o láske /.

      Tentokrát sme recitáciu doplnili hrou na gitaru. Preto pochvala patrí aj našej prváčke Vivien Orsolya Soóky, ktorá perfektne zvládla úlohy korepetítorky a takisto svojou suverénnosťou a príjemným vystupovaním nielenže podporila Karolínu, ale prispela k nášmu úspechu.

      Dievčatá, ďakujem, som na vás hrdá a verím, že svoje kvality potvrdíme aj na celoslovenskom kole v Košiciach 5.4.2019.     

                                                                                                                                                    Mgr. Sylvia Oškerová

     • Simulované študentské prezidentské voľby

     • 14. februára prebehli na našej škole Simulované študentské prezidentské voľby 2019. Na voľbách sa zúčastnilo 178 žiakov našej školy, čo predstavovalo 72,65% volebnú účasť. Výsledky sú nasledovné: 1. miesto – Zuzana Čaputová 62,50%, 2. miesto – Štefan Harabin 8%.

      Chceme ešte raz poďakovať všetkým žiakom našej školy, že boli ochotní sa do volieb zapojiť. Taktiež ďakujem 2.A triede za pomoc pri organizovaní volieb. Ďakujem aj kolegovi PaeDr. Adamovi Hercegovi, ktorý na tému volieb diskutoval s jednotlivými triedami a tiež všetkým kolegom za trpezlivosť a ochotu.

                                                                                                                                                      Mgr. Ján Belák

    • SOŠ pedagogická otvorila svoje brány...
     • SOŠ pedagogická otvorila svoje brány...

     • Je  tradíciou, že naša škola organizuje DOD hneď dvakrát. Prvý raz to bolo 28.11.2018 a druhýkrát 30.01.2019. Všetci deviataci, niektorí  v sprievode rodičov, jednotlivci či zvedaví ôsmaci mohli nahliadnuť za brány našej školy, spoznať atmosféru štúdia v budove, z ktorej sála história  a to najdôležitejšie -  ukázali sme im, ako prebieha prijímacia talentová skúška v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Všetky jej zložky — hudobnú, výtvarnú, telesnú a dramaticko-literárnu, nielen videli na ukážkach našich starších žiačok, ale kto sa odvážil, mohol si to prakticky vyskúšať.  Naše žiačky a žiaci sprevádzali svojich budúcich spolužiakov po budove školy, kde sme im na jednotlivých stanovištiach prezentovali, čo všetko spestruje študentský život.  Mohli klásť otázky našim učiteľom a pýtať sa zaujímavosti. Napríklad aké to je starať sa o školské dážďovky z projektu Zelená škola či zistiť, ktoré významné osobnosti študovali v tejto škole.

      V budúcom školskom roku 2019/2020 otvárame nasledujúce študijné odbory:

      • Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
      • Vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť
      • Animátor voľného času
      • Pedagogický asistent
      • Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo — dvojročné diaľkové pomaturitné kvalifikačné štúdium

       

      Mgr. Martina Pukančíková

    • Lyžiarsky 2019
     • Lyžiarsky 2019

     • Tohtoročná lyžovačka (13.01. - 18.01.) bola pohodová. Kopec snehu, aj slniečko zasvietilo. Pochvala pre druháčky, ktoré lyžovali bez zvyčajného hundrania a výhovoriek. A samozrejme pochvala pre všetky „nelyžiarky“, ktoré zvládli základy lyžovania a väčšina sa odvážila aj na „veľký“ kopec. Veľkú zásluhu má na tom Oľa Kuznecovová a patrí jej od žiačok i vedúcej kurzu – ĎAKUJEME!

                                                                                                                 PaedDr. Tatiana Horká

    • Projekt "Educate 2019"
     • Projekt "Educate 2019"

     • Tradične v januári naša škola privítala dvoch lektorov v rámci programu s názvom Educate. Tento rok sa k nám dostali študenti z Indonézie a Thajska. Žiačky zo IV. A a IV. B  si počas štyroch dní rozšírili svoje obzory o poznatky z kultúry týchto exotických krajín. Dozvedeli sa, aké typické jedlá ochutnať, ktoré miesta v ich krajinách stoja za to ich navštíviť a ako žijú mladí ľudia na druhom konci sveta. Okrem toho si mohli otestovať svoju angličtinu a komunikovať v cudzom jazyku. Nie vždy to bolo jednoduché, ale aj napriek tomu získali podnetné nové zážitky. Posledný deň lektori stručne predstavili svoj domov aj našim tretiačkam a tretiakovi. Že boli spokojní, vidíte aj na fotke.

      Mgr. Martina Pukančíková

    • Zbierka "Otvor  srdce, daruj knihu 2018"
     • Zbierka "Otvor  srdce, daruj knihu 2018"

     • V predvianočnom týždni sme sa zapojili do charitatívnej akcie Otvor srdce, daruj knihu. V rámci nej sa obdarovalo tento rok 276 detí zo sociálne slabých pomerov v celkovej sume 2671 EUR. Medzi „vianočných škriatkov“, ktorí darovali knihy, sme sa pridali aj my. V škole sme urobili zbierku, v ktorej sa vyzbieralo 80,12 EUR. (1.A: 33,19€; 1.BV: 6,80€ + kúpili knihu; 2.BV: 2,90€; 2.A: 7,06€; 3.LV: 4,77€; 3.A: 10€; 3.B: 9,80€; 4.A: 1,60€; 4.BV: 4€). Trieda 1.A navyše darovala aj svoj výťažok zo školského vianočného bazáru. Veľmi pekne v mene obdarovaných detí ďakujeme.

      Radosť sme urobili knihami ako napr. Dám ti aj slnko, Oblak a veľryba, Vlčia princezná, Malý vedec, alebo aj Najnapínavejšie experimenty. Navyše naše študentky v kníhkupectve Folly knihy pre deti zabalili. Akciu Otvor srdce, daruj knihu zastrešuje v regióne KN Revia.

                                                                                              A. Herceg

    • Úspech E. Vařákovej vo fotosúťaži
     • Úspech E. Vařákovej vo fotosúťaži

     • Do fotosúťaže Dedičstvo Európy, ktorú organizovala Europe Direct Senica, patriaca do siete informačných kancelárií Európskej komisie, sa zapojili dve naše študentky – V. Danielová a E. Vařáková. Obe poslali výber svojich autorských fotografií tematicky spojených s témou súťaže. Úspešné boli v hodnotení odbornou komisiou fotografie Ester Vařákovej, ktorá získala čestné uznanie. Fotografie oboch študentiek, Ester i Viktórie, sa dostali aj medzi vystavované snímky na výstave Dedičstvo Európy v Senici, ktorá je prístupná v Senici v mesiacoch december a január. Zapojenie do súťaže pre študentky pripravil PaedDr. A. Herceg. Gratulujeme!

      Reportáž z vernisáže nájdete tu: https://www.youtube.com/watch?v=naRX3ub24GQ

       

    • Spomienka na 120. výročie narodenia J. Smreka
     • Spomienka na 120. výročie narodenia J. Smreka

     • Dňa 14. 12. 2018 si študenti SOŠ pedagogickej z 3. ročníka spoločne s učiteľom dejepisu a slovenčiny a literatúry PaedDr. A. Hercegom položením venca k pamätnej tabuli a prednesom veršov pripomenuli 120. výročie narodenia nášho absolventa, básnika, vydavateľa a redaktora Jána Čieteka - Smreka, ktorý sa narodil 16. 12. 1898 a v r. 1921 maturoval na našej škole, ktorá v tých časoch niesla názov Masarykov I. štátny československý učiteľský ústav v Modre.

      Pri tejto príležitosti nám adresoval pozdrav aj syn Jána Smreka, pán Ivan Čietek, ktorý sa spomienky nemohol zúčastniť. Preto odznel jeho odkaz, v ktorom sa poďakoval všetkým, ktorí milú spomienku pripravili a ďalej uviedol, že si veľmi váži takto prejavený vzťah k jeho otcovi i  k histórii školy a poprial všetkým veľa šťastia a úspechov.

      Veniec na spomienku vyrobila študentka Vanesa Matiašková, za čo jej ďakujeme.

     • Čítačka a diskusia so spisovateľkou V. Rozenbergovou

     • V škole sme 13. 12. 2018 privítali jednu z finalistiek literárnej ceny Anasoft litera, pani Vandu Rozenbergovú. Spisovateľka sa žiakom 2. BV a 3.LV predstavila v autorskom čítaní z knihy Muž z jamy a deti z lásky a tiež z knihy pre deti Websterovci. Čítanie bolo doplnené o diskusiu, ktorú moderoval slovenčinár A. Herceg. Žiaci sa tak dozvedeli nielen o jej tvorbe, literatúre, ale aj zaujímavosti o samotnej autorke, či o jej obľúbených knihách a autoroch. Na záver sme vylosovali jednu študentku, ktorá bola odmenená knihou s venovaním od autorky.

      Článok o podujatí je publikovaní v školskom časopise č. 1 / 2018.

    • Beniakove Chynorany 2018
     • Beniakove Chynorany 2018

     • Na výberovom kole recitačnej súťaže poézie Beniakove Chynorany 2018 našu školu reprezentovali dve študentky z prvého ročníka B. Šimková a V. Kardošová, ktoré sa pripravovali s PaedDr. A. Hercegom. Výberové kolo sa uskutočnilo v Bratislave, v priestoroch bývalého V-klubu. Súťažiacich privítal na úvod riaditeľ súťaže, pán Krajčík. Súťažilo sa v troch vekových kategóriách – I. do 16 rokov, II. do 19 rokov, III. dospelí. Obe naše recitátorky sa predstaviliv I. kategórii. Beata recitovala báseň Reč od J. Smreka a Viktória výber z básne R. Dilonga Konvália. Obe recitátorky podali kvalitné výkony, no na postup do celoslovenského finále, kam postupovali iba víťazi, to nestačilo.

      Ďakujeme im za reprezentáciu školy a za čas, ktorý venovali príprave.

    • S hovorcom Charty ´77 M. Lehkým o slobode, istotách a Marte Kubišovej
     • S hovorcom Charty ´77 M. Lehkým o slobode, istotách a Marte Kubišovej

     • Vďaka spolupráci s OZ Living memory sme v 1. polroku mohli zorganizovať v rámci doplňujúcej výučby dejepisu pre študentov 2. ročníkov tri diskusie na témy: November 1989, August 1968 a normalizácia, nástup nacizmu v Nemecku. Témami študentov previedli v diskusiách historici L. Morbacher a M. Slávik.

      Špeciálnu pozornosť sme venovali téme okupácie z roku 1968, ktorej okrúhle výročie sme si v r. 2018 pripomínali. Na túto tému prišiel so študentmi diskutovať aj pán Miroslav Lehký, signatár Charty ´77, neskôr jej hovorca. So študentmi sa rozprával o konflikte slobody a istoty, o tom, ako normalizácia krivila charaktery ľudí a spamätávame sa z nej dodnes, či o odvážnom postoji jeho priateľky Marty Kubišovej, ktorá istotu kariéry nevymenila za stratu charakteru a slobody.

      Rozhovor s pánom Lehkým do ďalšieho vydania školského časopisu pripravuje K. Magulová.

      Pánovi Lehkému a OZ Livng memory ďakujeme za spoluprácu.

      PaedDr. Adam Herceg

    • Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku
     • Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

     • S potešením blahoželáme žiačke 4.A triedy Ester Vařákovej1. miestu v okresnom kole olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa konalo 16.1.2019 na Gymnáziu v Pezinku. Ester súťažila sama vo svojej kategórii, absolvovala písomný test a ústnu časť. Obsadila skvelé 1. miesto.  Ester sa na olympiádu pripravovala pod vedením Mgr. J. Tibenského.

      Srdečne blahoželáme k úspechu a držíme palce v krajskom kole!

                                                                                                                  učitelia anglického jazyka

     • Spotrebiteľský seminár

     • Tento rok sme  predmet „Viac ako financie“ s druhákmi odštartovali vo štvrtok 10. 1. 2019 praktickou prednáškou. Pani Zalaiová z Ministerstva hospodárstva prišla s témou nám blízkou - „Práva spotrebiteľa“. Svoje rozprávanie oživila spoločenskou hrou, kde si žiaci mohli otestovať svoje vedomosti na uvedenú tému. Nielen, že sa študenti dozvedeli o svojich právach a získali informácie o tom, na koho sa v prípade potreby obrátiť, ale dostali aj drobné darčeky a škola získala spoločenské hry, ktoré určite využijeme na hodinách VAF.

                                                                                                                                   Mgr. Barbora Uhrovičová

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '411489306809433'); fbq('track', 'PageView');