• Exkurzia "Vianočná Viedeň"

     • Prvý decembrový týždeň  už tradične patrí exkurzii po Viedni spojenou s návštevou vianočných trhov pred krásne vysvietenou radnicou.  Takúto možnosť 4.12.2018 využili prevažne žiaci I.A a I.BV triedy. Okrem toho sa zúčastnili aj staršie žiačky z druhého a tretieho ročníka. Naša exkurzia začala návštevou Umelecko-historického múzea, kde sa bolo naozaj na čo pozerať. Od pamiatok starovekého Egypta po poklady Habsburgovcov. Ďalej sme sa prešli historickým jadrom mesta. Pani sprievodkyňa nám priblížila históriu významných budov z čias monarchie a pridala sem-tam nejakú zaujímavosť. Nasledoval voľný program, kde buď žiaci obdivovali pamiatky centra pri Dóme sv. Štefana alebo sa rozpŕchli po obchodoch hľadať inšpirácie na vianočné darčeky. A na záver očakávané viedenské vianočné  trhy s príjemnou atmosférou, ku ktorej prispeli všade navôkol sviečkami ozdobené stromy. Stihli sme toho veľmi veľa vidieť aj napriek tomu, že nám navečer počasie už neprialo.  Sme veľmi radi, že sme si mohli nemčinu vyskúšať v reálnej situácii a vďaka za organizáciu patrí pani prof. Moravčíkovej, ktorá celú exkurziu zabezpečila.

                                                                                                                                           Mgr. Martina Pukančíková

    • Volejbalový turnaj ku Dňu študentstva
     • Volejbalový turnaj ku Dňu študentstva

     • Aj tento rok naša škola zorganizovala volejbalový turnaj ku Dňu študentstva. Turnaj sa uskutočnil dňa 20.11.2018 a zúčastnili sa ho dievčatá z OA Pezinok, Gymnázium Modra, Gymnázium Pezinok a naša škola SOŠPg Modra. Základ družstva tvorili skúsené štvrtáčky, ale nestratili sa a bojovnosť preukázali aj druháčky a prváčky. Dievčatá zabojovali a v tvrdej konkurencii obsadili 2. miesto. Poďakovanie patrí aj našim bývalým kolegyniam E. Holecovej a M. Benkovej, ktoré pomohli s rozhodovaním aj kaučovaním.

                                                                                                     Mgr. Lenka Štancelová

    • Na 17. november ´89 nezabúdame...
     • Na 17. november ´89 nezabúdame...

     • V utorok 13. 11. sme si v škole pripomenuli udalosti z novembra 1989 v Československu a Deň boja za slobodu a demokraciu. 

      Bol "mŕtvy študent" spravodajská hra, ktorá sa vymkla ŠtB z rúk? Bol generál Lorenc strojcom prevratu? Ako to bolo s Ludvíkom Zifčákom, ktorý bol príslušník ŠtB a v spravodajskej hre medzi demonštrantmi predstieral "mŕtveho študenta"? "Nuž spravodajská hra, ktorá mala dostať do väzenia za šírenie poplašnej správy disidenta Petra Uhla sa so svojou primitívnou štbáckou logikou obrátila proti svojim zosnovateľom. Prebudila sa mlčiaca väčšina a ľudia v novembri 1989 si vydobili slobodu." povedal počas prednášky a diskusie Dr. Ľ. Morbacher z OZ Living memory. 

      Študenti druhých ročníkov sa dozvedeli oveľa viac - nielen odpovede na tieto otázky. Hovorilo sa aj o tom, aké dezinformácie a hoaxy sa šíria o Nežnej revolúcii ´89 a ako ich vyvrátiť faktami, ako vyzerala komunistická normalizácia, či aké svetové udalosti umožnili pád komunistickej totality v Československu. 

      PaedDr. Adam Herceg

    • Prezentácia SOŠ pedagogickej počas jesene
     • Prezentácia SOŠ pedagogickej počas jesene

     • Ako každý rok, aj túto jeseň od 28.9.2018 do 19.10.2018  sa Stredná odborná škola pedagogická zúčastnila na podujatí pre žiakov deviatych ročníkov s názvom Deň župných škôl v Avione a následne Župná škola pre teba v Pezinku, Senci a Malackách. V stánku našej školy našli záujemcovia všetky potrebné informácie o študijných odboroch a mohli sa priamo od učiteľov a žiačok dozvedieť zaujímavosti o fungovaní školy, rôznych organizovaných aktivitách, ktoré nám oživujú bežné  školské dni či o pestrom školskom živote. Kto sa nehanbil prísť, čakala ho aj sladká odmena – medovníky upečené priamo v našej  škole od našich žiakov. Najlepšie je však vidieť na vlastné oči, a tak niektoré naše šikovné dievčatá ukázali svoj talent  v speve, hre na husle,  cheer či scénickom tanci.

      Mgr. Martina Pukančíková

    • "Modranské veršobranie"
     • "Modranské veršobranie"

     • Aj tento rok sme sa zúčastnili tradičného modranského podujatia venovaného oberaniu básní napísaných na viničových listoch - Modranského veršobrania, ktorý už desiatykrát zorganizovala pani Ľubomíra Miháliková. V rámci tohto podujatia si dopoludnia žiaci našej školy mohli pozrieť divadelné predstavenie Teatra Komika: Ja a môj brat – obrazy zo života Jána a Sama Chalupku. Príbeh dvoch slovenských spisovateľov, ktorí túžili, milovali, pochybovali, ale neprestali vo svojom živote veriť, že ich národná snaha a literárna tvorba zmenia dejiny Slovákov. Dvaja bratia, dva životy, ale jeden spoločný cieľ.Pôsobivú atmosféru celému predstaveniu dodali herecké výkony mladých umelcov Mateja Babeja a Viktórie Petrášovej.

      Popoludní sme sa spolu so študentkami 1., 2. a 4. ročníkov stretli so spisovateľom, glosátorom, zakladateľom martinského antikvariátu a "hraškológom" Jánom Cígerom. V príjemnom prostredí mestskej knižnice sme si vypočuli úryvky z jeho knihy Glosy a zo zbierky poviedok Výbuch. Dozvedeli sme sa, ako knižky vznikali a čo ho inšpirovalo pri ich písaní. Tiež nám porozprával o literárnej súťaži „Janko Hraško ešte žije“  a o organizovaní workshopov s názvom Hraškola, čo boli témy veľmi blízke našim študentkám - budúcim učiteľkám v MŠ, ktorým sa vtipné a spontánne rozprávanie pána Cígera veľmi páčilo. Zo stretnutia sme všetci odchádzali s príjemným pocitom a dúfame, že sa na podobnom podujatí uvidíme opäť o rok.

       

      Mgr.Iveta Sečanská, Mgr.Soňa Trojanovská

    • Súťaž "Škultétyho rečňovanky"
     • Súťaž "Škultétyho rečňovanky"

     • Vlastná literárna tvorba bola predmetom 27. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže „Škultétyho rečňovanky“ organizovanej Hontiansko-novohradskou knižnicou Škultétyho vo Veľkom Krtíši. Zapojili sme aj my a to ešte v minulom školskom roku.  Oplatilo sa počkať si na výsledky. Úspech dosiahla žiačka II.BV Monika Šebestová s jej veľmi originálnymi básňami písanými dokonca v českom jazyku. Monikina poézia oslovila porotcov natoľko, že získala 1. miesto v kategórii poézia. A aby tvorba všetkých výhercov nezostala niekde zabudnutá, usporiadatelia vydali zborník so súťažnými prácami. Ukážky z Monikinej literárnej tvorby si budete môcť prečítať v prvom vydaní školského časopisu.

      Blahoželáme a prajeme veľa tvorivých úspechov!

      Mgr. Martina Pukančíková

    • Oznam
     • Oznam

     • Riaditeľka SOŠ Pg v Modre oznamuje, že na deň 29.10.2018 (pondelok) udeľuje žiakom školy riaditeľské voľno z organizačných dôvodov. Vyučovanie bude pokračovať v pondelok 05.11.2018 po jesenných prázdninách.

     • „Dobročinné zbierky“

     • V mesiaci september a október sa tradične zapájame do dvoch dobročinných zbierok. Prvá zbierka „Biela pastelka“ sa uskutočnila 21.9.2018 organizovaná Úniou nevidiacich a slabozrakých.

      Druhá zbierka „Dni nezábudiek“ sa konala 4. októbra 2018 organizovaná Ligou za duševné zdravie.

      Dobrovoľníkmi obidvoch zbierok boli študenti 3. ročníkov (Petra Cuninková, Klára Birošíková, Dagmar Mesíčková, Vanesa Kellnerová, Lukáš Bila, Miška Prutkayová, Silvia Sedláčková, Ivana Ambrová).

      V uliciach mesta Modra, Pezinok i v našej škole oslovili ľudí, učiteľov, študentov  pre podporu správnej veci, ktorej účelom je pomáhať.Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa ochotne ujali tejto činnosti. Vďaka patrí aj  všetkým ľuďom, ktorí  prispeli dobrovoľnou finančnou čiastkou na pomoc ľuďom so zrakovým postihnutím a ľuďom s duševnými ochoreniami.

      Výnos zbierok: Biela pastelka“ 234,70 Eur         Dni nezábudiek“ 357,80 Eur

       

                                                                            Koordinátorka zbierok: Mgr. Katarína Badinková

    • Dejepisná exkurzia v Rakúsku
     • Dejepisná exkurzia v Rakúsku

     • Triedy I. A a I. BV si 18. 9. a 1. 10. mohli vyskúšať, ako sa žilo v Rímskej ríši. V archeologickom parku Carnuntum navštívili rímsky dom, vilu, obchody či kúpele. Všetko funkčné, dobovo zariadené a postavené tradičnými rímskymi postupmi, a to ako výsledok experimentálnej archeológie. Študenti si prezreli aj pracovisko archeológov. Druhou zastávkou bolo Múzeum Carnuntinum v Bad Deutsch Altenburgu, v ktorom bola interaktívna výstava o rímskej armáde a živote v nej. Záverom bola prehliadka Hainburgu, niekto dal prednosť dunajskému nábrežiu, iní uprednostnili prechádzky mestom alebo obchodmi. Exkurziu a sprevádzanie pripravil A. Herceg. Pedagogický dozor zabezpečili M. Pukančíková a B. Uhrovičová. Exkurzia sa mohla zorganizovať za 10 EUR aj vďaka autobusovej doprave p. Ježoviča a príspevku na poistenie z fondu ZRPŠ.

                                                                                                                                                  A. Herceg  

    • "Deň úsmevu"
     • "Deň úsmevu"

     • Prvý októbrový piatok patril tradične Medzinárodnému dňu úsmevu. Animátori a vočkári z III.LV triedy rozdávali úsmevy a smajlíky nielen v škole svojim spolužiakom, ale aj v uliciach Modry. Okrem venovania úsmevu komukoľvek si žiaci spolu zaspievali aj známu pesničku „Úsmev“ na našom schodišti.

      Ďakujeme všetkým za spoluprácu: Barbore Uhrovičovej za sprevádzanie, hudobníčkam Sylvii, Soničke a Betke za pomoc so spevom, pani zástupkyni za pomoc so školským rozhlasom a samozrejme žiakom III.LV triedy, ktorí zvládli prípravu a organizáciu celej akcie samostatne, i keď s malými chybičkami.

      Veríme, že skúsenosti s organizovaním podobných akcií samotnými študentami zužitkujú naši absolventi aj vo svojej profesionálnej praxi.

                                                                                      PaedDr. Tatiana Horká

    • Modranské vinobranie
     • Modranské vinobranie

     • Dňa 29.09.2018 sa žiaci našej školy zúčastnili ako dobrovoľníci alegorického sprievodu modranského vinobrania. Zúčastnené dievčatá a Lukáš reprezentovali našu školu ako vždy - výborne. Ich úlohou bolo predstaviť Masarykov 1. štátny učiteľský ústav z obdobia rokov 1919 - 1939 a vystupovať ako študenti vtedajšieho ústavu. Úlohy sa zhostili vynikajúco, o čom svedčia aj priložené fotografie.

      Ďakujeme všetkým za peknú reprezentáciu našej školy... 

    • Skvelý úspech našich bežkýň !
     • Skvelý úspech našich bežkýň !

     • Dňa 28. septembra 2018 sa družstvo našich dievčat zúčastnilo Okresného kola v cezpoľnom behu v Pezinku.  Po vlaňajšom druhom mieste sme si robili nádeje aj tento rok na medailové umiestnenie.  No stalo sa niečo nečakané. Družstvo dievčat, v zložení Michaela Valková II.A, Nikita Lužáková I.AZuzana Gajdošová I.BV,  príkladne zabojovalo a obsadilo v jednotlivcoch tretie, štvrté a piate miesto, čo v konečnom výsledku značilo 1. miesto v družstvách a postup do krajského kola.

      Ďakujeme dievčatám za príkladnú bojovnosť a vzornú reprezentáciu školy.

                                                                                                               Mgr. Lenka Štancelová

    • "PaKABRANIE"
     • "PaKABRANIE"

     • V piatok 21. septembra boli do našich radov prijatí prváci. Imatrikulácie už tradične zorganizovali žiaci tretích ročníkov. V tomto roku sa témou stalo vinobranie v Modre a tretiaci si aj pomenovaním  akcie pripomenuli starý, medzi žiakmi obľúbený, názov školy. V krátkom programe sa predstavili tretiaci aj prváci, ktorí sa museli „popasovať“ so strapcami hrozna. Po zložení slávnostného sľubu dostal každý z nich certifikát. Za jeho návrh a spracovanie ďakujeme Zuzke Brockovej z III. B triedy. Ďakujeme aj IV.A za ich trojhlasný Gaudeamus a všetkým tretiakom za ich nápady a iniciatívu.

      Na prípravu a organizáciu dohliadala T. Horká.

       

    • Kurz ochrany života a zdravia
     • Kurz ochrany života a zdravia

     • K začiatku školského roka /10.09. - 14.09./ patrí aj posledný z povinných kurzov nášho vzdelávacieho programu. Po dvoch daždivých rokoch sme mali krásne počasie a dievčatá + Lukáš mohli stráviť celé dni v prírode. Okrem návštevy bane a didaktickej hry v B. Štiavnici sme si spolu užili aj množstvo aktivít. Osvedčilo sa rozdelenie do družstiev podľa znamení zverokruhu a žiaci pracovali nie ako jednotlivé triedy, ale ako kolektív tretieho ročníka. Podarila sa aj nočná hra i keď niektorí blúdili v lese dve hodiny. V diskusiách sme sa rozprávali nielen o terorizme a agresivite, ale sumarizovali sme zážitky a poznatky zo všetkých kurzov. Napriek dodržaniu  všetkých bezpečnostných predpisov sme sa nevyhli úrazu, ktorý vznikol pri banálnej detskej hre, v čase osobného voľna. To nás znova utvrdilo v skutočnosti, že poučovaní o bezpečnosti a vedenie k premyslenej organizácii každej činnosti nie je nikdy dosť a práve preto všetky naše kurzy prispievajú k zvyšovaniu profesionálnej odbornosti našich absolventov.

                                                                                                                     PaedDr. Tatiana Horká

    • Kvalifikačná expedícia "DofE"
     • Kvalifikačná expedícia "DofE"

     • Na konci školského roku 2017/2018 sa uskutočnila Kvalifikačná expedícia, ktorá je vyvrcholením programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu“. Expedície sa zúčastnilo 15 žiačok, ktoré boli rozdelené do dvoch tímov. Jeden z tímov bol tiež súčasťou celoslovenskej akcie „Zelené kopce“, ktorú organizovala spoločnosť NorthFinder. Ich úlohou bola počas expedície zbierať odpadky a taktiež celú expedíciu prežiť bez-odpadkovo, čo sa im úspešne podarilo.

      Žiačky sa popasovali s výzvami expedície veľmi dobre, prežili noc v stanoch, uvarili si teplé jedlo a bezpečne zvládli návrat domov. Všetkým zúčastneným gratulujeme a tešíme sa na 9. októbra 2018, kedy im budú slávnostne odovzdané ceny.

      Taktiež by som chcel poďakovať aj kolegyniam aj kolegom (PaeDr. Herceg, Mgr. Pukančíková, Mgr. Okapalová, Mgr. Moravčíková, Mgr. Štancelová, Mgr. Oľa Kuznecovová, Mgr. Sečanská, Mgr. Šima-Juriček), ktorí boli ochotní venovať žiačkam svoj osobný čas a pomôcť im dosiahnuť cieľ v jednotlivých aktivitách.

      „DofE bola príležitosť vyskúšať, dosiahnuť niečo nové a objaviť v sebe čosi, o čom sme možno ani nevedeli.“ Alex

      „DofE pre mňa znamenalo získať nové skúsenosti a nezabudnuteľné zážitky.“ Ema

      „DofE bola skvelá príležitosť osobne napredovať a získať za to ocenenie.“ Veronika P.

      „DofE znamená robiť niečo viac ako ostatní pre to, aby sme splnili ciele“ Maťka

      „DofE pre mňa znamenalo prekonať samú seba a myslieť viac na druhých ľudí.“ Veronika T.

      „DofE mi umožnilo rozvíjať sa v rôznych oblastiach, dosiahnuť cieľ a byť ocenená.“ Paťka

      „DofE pre mňa znamená dosiahnuť viac, ako sa očakáva“ Natália

       

      Mgr. Ján Belák - koordinátor projektu

     • Opravné maturitné skúšky

     • Opravný termín MS sa koná 12. septembra 2018. Anglický jazyk - od 8.00 v učebni ANJ, slovenský jazyk a literatúra - od 9.00 v uč. č. 24 na 1. poschodí, TČOZ - od 10.00 v uč. č. 24. Maturantom držíme palce.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '411489306809433'); fbq('track', 'PageView');