• Návrat do minulosti počas tohtoročného vinobrania

     • Aj v tomto školskom roku sme sa ako škola zúčastnili sprievodu počas vinobrania  v Modre v sobotu 28.9.2019. Zapojili sa naše prváčky, druháčky a animátori zo IV.LV. Reprezentovali sme školu v roku 1919, kedy niesla názov  Masarykov I. štátny československý učiteľský ústav v Modre, ktorý bol namaľovaný aj na tabuľke, ktorú pre túto príležitosť pripravil pán prof. Šima–Juríček. Všetci zúčastnení boli oblečení v kostýmoch, ktoré mali pripomenúť túto éru. Keďže vtedy prevládali študenti nad študentkami, niektoré  dievčatá sa prezliekli za chalanov, čo sa im skvelo podarilo a kráčali hrdo celým námestím. Organizáciu a dozor zabezpečili Mgr. K. Badinková a Mgr. M. Pukančíková. Ďakujeme všetkým študentkám za účasť pri reprezentácii školy a Lukášovi ešte navyše za nesenie tabuľky.

      Mgr. Martina Pukančíková

    • Účelové cvičenie v prírode
     • Účelové cvičenie v prírode

     • V piatok 27. septembra 2019 sa žiaci 1. a 2. ročníka zúčastnia účelového cvičenia v prírode. Cvičenie začína o 8.00 hod. na školskom dvore, plánovaný koniec je o 11.50 hod. 

     • Zmena organizácie dopravy v Modre počas Vinobrania 2019

      • Od štvrtka 26.9.2019 /12.00h/ do pondelka 30.9.2019 /12.00h/ platí uzávierka a obchádzka mesta
      • Autobusové spoje
       • Zastávky SAD na Dukelskej ulici /obchodný dom/ a Štúrovej ulici budú zrušené a preložené pred KINO MIER na Kalinčiakovu ulicu
       • Zastávka pred evanjelickým kostolom na Dolnej ulici do Šenkvíc bude zrušená. V prevádzke bude zastávka na Dolnej ulici pri Slovenskej ľudovej majolike, ako aj na Šúrskej ulici pred supermarketom BILLA

       

     • Zmena zvonenia

     • Riaditeľstvo školy oznamuje, že od pondelka 9. septembra 2019 bude upravené zvonenie:

      1. hod.  7.40  -   8.25

      2. hod.  8.30  -   9.15

      3. hod.  9.20  - 10.05

      4. hod. 10.25 - 11. 10

      5. hod. 11.15 - 12.00

      obedová prestávka 30 minút

      6. hod. 12.30 - 13.15

      7. hod. 13.20 - 14.05

     • Prerušenie pomaturitného štúdia

     • Žiadame študentov pomaturitného štúdia, ktorí majú záujem po prerušení  pokračovať v štúdiu v školskom roku 2019/2020, aby túto skutočnosť oznámili na vedení školy.

    • „Jazykový kvet“ 2019
     • „Jazykový kvet“ 2019

     • Posledná bodka za štúdiom na našej škole....posledný úspech pre našu školu...nám priniesla študentka dnes už bývalej 4.A Karolína Pinčeková, ktorá nás reprezentovala v celoslovenskom kole recitačnej súťaže z RJ "Jazykový kvet“.

      Tentokrát to bolo najvyššie hodnotenie - 1. miesto v kategórii SŠ prevzatá tvorba. Aj v Nitre ukázala svoje recitačné schopnosti, kvality a svojim suverénnym prejavom si 1. miesto bezpochyby zaslúžila. Teším sa z jej úspechov, ktoré za dva roky dosiahla v recitácii a boli prínosom pre našu školu.

      Bolo mi cťou pracovať s tak talentovanou študentkou, zároveň mi je ľúto, že už nie je žiačkou našej školy, ale verím, že sa časom objaví niekto, kto prevezme štafetu Karolíny. Veľká vďaka, Karolínka!                                             

                                                                                              Mgr. Sylvia Oškerová

       

    • Oznam
     • Oznam

     • Riaditeľka SOŠ Pg v Modre oznamuje, že udeľuje žiakom školy riaditeľské voľno z organizačných dôvodov na deň 21.06.2019 (piatok) a na deň 24.06.2019 z dôvodu konania talentových skúšok na PMŠ. Vyučovanie bude pokračovať v utorok 25.06.2019.

    • Blíži sa deň hodnotenia projektu Zelená škola
     • Blíži sa deň hodnotenia projektu Zelená škola

     • Ako už isto viete, celý školský rok sme sa snažili plniť rôzne úlohy v rámci medzinárodného projektu Zelená škola. Keďže sa nám podarilo úlohy splniť, rozhodli sme sa znovu zabojovať o certifikát Zelená škola a vlajku siete Eco - schools.

      Hodnotiaca návšteva sa uskutoční 6. 6. 2019.

      Držte nám palce, aby sme obstáli!

       Kolégium Zelenej školy

    • DofE rozvíja talent a aj cez čitateľskú gramotnosť
     • DofE rozvíja talent a aj cez čitateľskú gramotnosť

     • Zaujímavú aktivitu si pre svoje spolužiačky z I. BV pripravila Klaudia Linhartová, účastníčka bronzovej úrovne Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu. Rozhodla sa prečítať 10 kníh, zostaviť z nich rebríček a predstaviť každú knihu spolužiakom. Klaudia o každej knihe pútavo a veselo rozprávala, zhodnotila, čo bolo plusom či mínusom knihy a na záver zhrnula argumenty v prospech podľa nej najlepších kníh spomedzi vybranej desiatky. Aj takto chcela kamarátov v triede presvedčiť, že čítať knihy sa oplatí. V júni čaká Klaudiu i ostatných účastníkov DofE expedícia v prírode, na ktorú sa už všetci tešia.

      -ah-

     • Prečo zostať na Slovensku ? A mýty o EÚ

     • V máji a júni dostanú naši študenti dve vzdelávacie príručky s témami Prečo zostať na Slovensku? (pre študentov 4. ročníkov) a Mýty o EÚ (pre študentov 1. - 3. ročníkov). Tieto texty odpovedajú na časté otázky mladých o fungovaní EÚ, zhŕňajú fakty o EÚ, najčastejšie mýty o EÚ a prinášajú inšpiratívne príbehy mladých ľudí.

      Magazíny boli pripravené vo vydavateľstve N Press v spolupráci s EURACTIV Slovensko, Heinrich-Böll-Stiftung, Nadácii EPH a podpore Európskeho parlamentu a crowdfundingových kampaní. Uvedené študijné materiály pre študentov v hodnote cca. 360 EUR zabezpečil školský koordinátor v oblasti výchovy k ľudským právam A. Herceg.

     • Literárna cena "René - čítame a hlasujeme"

     • Od júna do novembra 2019 budú mať študenti našej školy jedinečnú príležitosť zapojiť sa do projektu Literárna cena René – Anasoft litera stredoškolákov. Študenti si budú môcť prečítať 5 nominovaných kníh od slovenských autorov a hlasovať za svojho laureáta. V 3. ročníku ceny René vybrala porota tieto knihy: D. Fulmeková: Doktor Mráz; V. Kostelanski: Virtuóz; V. Rozenbergová: Tri smrtky sa plavia; O. Sokol: Ako som vozil Nórov; M. Vadas: Zlá štvrť. Spomedzi nich si vyberú študenti svojho laureáta, ktorého nominujú za našu školu do finále. Knihy si môžete od júna požičať u A. Hercega. Projekt je realizovaný s finančnou podporou BSK a Fondu na podporu umenia a v spolupráci s Literárnym informačným centrom.

      -ah-

     • Súťaž "Mladý Európan" 2019

     • Študentky K. Košíková, A. G. Prášilová a E. Sobotová reprezentovali školu na 15. ročníku vedomostnej súťaže Mladý Európan, ktorú organizuje Zastúpenie Európskej komisie v SR. Naše študentky museli najprv vypracovať súťažný projekt o predsedníckej krajine EÚ a pred regionálnym kolom ho odovzdať na ohodnotenie. V súťaži si náš tím otestoval svoje vedomosti o fungovaní EÚ, geografii, kultúre, histórii a európskych jazykoch v teste a v jazykovej tajničke. Dievčatá obsadili na regionálnom kole v Bratislave 8. miesto zo 14 súťažných tímov, keď predbehli tímy SOŠ a miesta pred nimi obsadili tímy z gymnázií. K výsledku im zablahoželal a ceny im odovzdal vedúci Zastúpenia európskej komisie na Slovensku a český exminister životného prostredia Ladislav Miko. Dievčatám ďakujeme za reprezentáciu školy.

      A. Herceg

    • Diskusia o Slovenskom národnom povstaní
     • Diskusia o Slovenskom národnom povstaní

     • Pri príležitosti štátneho sviatku Dňa víťazstva nad fašizmom mali študentky 2. ročníka možnosť na hodine dejepisu diskutovať o SNP s historikom Ľ. Morbacherom z OZ Living memory, ktorý okrem iného povedal: „Zhodli sme sa, že slovenská spoločnosť sa fatálne nevysporiadala takmer so žiadnou témou z minulosti... nevieme si povedať, že Slovenský štát predtým než odtransportoval Židov na smrť, tak ich najprv olúpil v arizácii a mnohí sa chamtivo pustili do prisvojovania si cudzieho, aby potom privreli oči nad „transportmi“, iní ich zachraňovali s nasadením života. Slovenské národné povstanie nebolo zradou proti vlastnému štátu, ale odporom proti ľudáckemu režimu a nemeckej okupácii a prezident Tiso veril vo víťazstvo nacistického Nemecka, s ktorým spájal zachovanie samostatnosti Slovenska, tento jeho fatálny omyl by nakoniec viedol k rovnakému zaobchádzaniu so Slovanmi, Slovákmi, ktorí by ako menejcenná rasa skončili na prácach na východe alebo likvidáciou.“

      A. Herceg

    • Rozlúčka so štvrtáčkami
     • Rozlúčka so štvrtáčkami

     • V piatok 10.05.2019 sme sa pred odchodom na akademický týždeň opäť rozlúčili s tohtoročnými maturantami a popriali im veľa šťastia pri ústnych maturitných skúškach. Po slávnostnom príhovore maturantiek sme - ako každý rok - odmenili 9 šikovných a aktívnych žiačok 4.ročníkov za ich štvorročnú prácu, úsilie a za účasť na školských a mimoškolských aktivitách. Cenu Ferdinanda Píseckého (diplom, finančnú a vecnú odmenu) v školskom roku 2018/2019 získala žiačka 4.A triedy Miriam Dujničová.

    • Recitačná súťaž Novodobo so Shakespearom
     • Recitačná súťaž Novodobo so Shakespearom

     • Dňa 24.4.2019 sa v Pezinskom kultúrnom centre konala každoročná súťaž v recitácii a speve v anglickom jazyku s názvom Novodobo so Shakespearom, na ktorej naše žiačky získavajú ocenenia. Nemusia to byť diela od Shakespeara, ako možno tušíte z názvu súťaže, ale musíte mať dobrú angličtinu. Miška Oscitá z II.BV si do kategórie spev bez hudobného doprovodu zvolila pieseň od Ch. Aguilery a získala 3. miesto. Klára Magulová z II.BV recitovala text piesne Boba Dylana On the road again a za svoj výkon jej porota udelila 2. miesto. Treťou súťažiacou bola Kamila Imrišková z III.A v speve s hudobným doprovodom. Za spev piesne My heart will go on od C. Dion bola ocenená 2. miestom. Žiačky pripravovali do súťaže Mgr. Jana Okapalová a Mgr. Martina Pukančíková. Všetkým dievčatám blahoželáme k úspechom aj za reprezentáciu našej školy.

                                                                                                Martina Pukančíková

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '411489306809433'); fbq('track', 'PageView');