• Online čítačka

     • Aj dnes (štvrtok 19.11. 2020) vás pozývame na online čítačku v tradičnom čase 17:00. Tentokrát máme pre vás pripravený špeciálny program a to detské rozprávky. Nebojte sa pozvať súrodencov, rodičov, starých rodičov a spoločne sa započúvajte a preneste do kúzelného sveta.

      Mgr. Ján Belák

     • 17. november – Medzinárodný deň študentstva, Deň boja za slobodu a demokraciu

     • Každý rok v tomto období dostávajú naši žiaci rovnakú otázku: „Viete, prečo máte 17. novembra voľno?“

      Odpovede bývajú rozpačité, kusé a nepresné.

      Poznáme históriu Egypta aj Rímskej ríše. Nemali by sme poznať aj tú našu?

      Prečo študenti? Prečo medzinárodný deň? Aký boj za slobodu? Čo má demokracia spoločné s týmto dňom?     

      A hlavne  -  prečo 17. november?

      Odpovede nájdete v prezentácii, ktorá je umiestnená na web stránke školy v predmete

      sociológia (SOC nájdete na 5. podstránke predmetov)

      Je len na vás, či sa chcete dozvedieť viac.

      Prečo?

      Ste študenti a mohlo by vás zaujímať, prečo mladí ľudia našej krajiny ovplyvnili celý svet.

      Žijeme v čase pandémie a núdzového stavu. Demokracia prechádza veľkou skúškou, i keď z iných dôvodov ako v minulosti.

      Nájdite si počas voľného dňa čas a porozprávajte sa s rodičmi a starými rodičmi o 17. novembri. Boli to práve študenti, ktorí bojovali za spoločnosť, v ktorej dnes žijete.

      Nechcete vedieť viac???

       

      PaedDr. Tatiana Horká

     • PAKÁRSKY STRÁŽNY ANJEL  -  ONLINE „IMATRIKULAČKY“

     •  

      K dlhodobým tradíciám na našej škole patria aj Imatrikulácie – prijímanie prvákov do študentského cechu.

      V spolupráci s tretiačkami, tretiakmi a so súhlasom prvákov sa pokúsime uskutočniť túto milú tradíciu aj v období karantény.

      Spúšťame ONLINE IMATRIKULAČKY  pod názvom „Pakársky strážny anjel“.

      Tretiačky a tretiaci si rozdelili prvákov a pokúsia sa s nimi skontaktovať. Ak prváčky budú súhlasiť, získajú svojho „Pakárskeho strážneho anjela“, ktorý im bude pomáhať a držať nad nimi ochranné krídla.

      Samozrejme, že najprv musia nových študentov prijať medzi seba. Na rozdiel od hromadného imatrikulovania, online imatrikulačky sa môžu viesť v individuálnom duchu a môžu mať rôznu podobu.

      Cieľom online akcie je, aby žiaci našej školy nadviazali medzi sebou kontakty a tí starší pomohli nováčikom v začlenení sa do študentského kolektívu.

      O priebehu akcie vás budeme informovať. Zatiaľ ponúkame spomienku na minulé roky.

       

      T. Horká

     • Online čítačka 12.11.2020

     • "Už po tretíkrát sme pre vás pripravili úžasnú online čítačku kníh. Príďte zistiť, čo majú spoločné malkáči, višne a jahody na ceste z Nepálu. Už dnes (štvrtok) o 17:00. Možno nám pri tom pomôže aj obľúbený svetoznámy vyšetrovateľ."

       

      Mgr. Ján Belák

     • Veľtrh Gaudeamus 2020

     • VEĽTRH GAUDEAMUS 2020 - Európsky veľtrh pomaturitného vzdelávania Gaudeamus  (PRE  ZÁUJEMCOV O ŠTÚDIUM NA VYSOKEJ ŠKOLE) 

      Milé štvrtáčky, 

       

      keďže tento rok sa veľtrh vysokých škôl Gaudeamus nemohol uskutočniť a práve ten  vám  pomohol zorientovať sa v prehľade univerzít a  pomohol vám vybrať si budúcu vysokú školu rozhodli sa jednotlivé vysoké školy prezentovať on-line formou práve cez veľtrh vzdelávania GAUDEAMUS -   Gaudeamus on-line prednáškové dni, ktoré  pripravili ako čiastočnú náhradu zrušených jesenných podujatí Gaudeamus.

      Prednáškové dni prebehnú v termínoch: 3., 4., 10. a 11. novembra 2020. Aktuálny program prednášok nájdete tu https://sk.gaudeamus.cz/e-roadshow.

      Prednášky budú podľa programu naživo vysielané na Youtube kanál a Facebookový profil "Gaudeamus – veletrh vzdělávání". Po skončení prednáškových dní budú na Youtube kanáli a www.gaudeamus-sk.sk k dispozícii záznamy prednášok pre neskoršie pozretie.

      Priame odkazy na profily:

      Na prednáškach, ale aj  na web stránke https://sk.gaudeamus.cz/e-roadshow sa dozviete aktuálne informácie k ponuke pomaturitného štúdia, podmienkach prijímacieho konania na vysoké školy, ale aj dokedy máte poslať prihlášku na vybranú  vysokú školu, aký je poplatok za prihlášku, zoznam fakúlt a mnoho ďalšieho.

                                                                                          Výchovný poradca Mgr. Iveta Sečanská  

       

     • Online čítačka vo štvrtok 5.11.2020

     • Vo štvrtok 5. novembra sa uskutoční druhý diel online čítačky. Neváhajte a pridajte sa. Čítať budú pre vás skvelí učitelia. Všetky inštrukcie dostanete prostredníctvom správy na edupage. Tešíme sa na vás!

      Mgr. Ján Belák 

       

     • Online čítačka kníh

     • "Čo má spoločné plavba s tigrom a vysmiaty pomaranč na ceste okolo sveta s Herculom Poirotom a Mačacím dievčaťom? Príď to zistiť už tento štvrtok o 17:00 na historicky prvú online čítačku kníh na našej škole. Čitateľmi budú výnimoční učitelia!!! Všetkých srdečne pozývame. Bližšie info dostanete prostredníctvom správy na edupage." 


      Mgr. Ján Belák

     • Ceremónia "DofE"

     • Srdečne Vás pozývame na sledovanie online ceremónie DofE...

      "Pridaj sa k nám a sleduj online ceremóniu DofE, v programe, v ktorom boli aj tvoje spolužiačky mimoriadne úspešné. Ceremóniu môžu sledovať aj  tí, ktorí v programe zapojení neboli na Facebook streame alebo Youtube streame. Poď zistiť spolu s nami o čom je DofE a čo ti môže dať." 

     • Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu

     • Aj tento rok máte šancu zapojiť sa do výnimočného projektu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu. Neváhajte, určite neoľutujete! Urobte niečo pre seba a svoje okolie, objavte, čo dokážete. Stačí, keď vyplníte dotazník na http://www.zapojsa.dofe.sk/ . Tešíme sa na vás. 

                                                                                                                                                                 Mgr. Ján Belák

       

     • Dobročinné zbierky

     • V mesiaci september a október sa tradične naša škola zapojila do dvoch dobročinných zbierok. Prvá zbierka „Biela pastelka“ sa uskutočnila 18.9.2020 a bola organizovaná Úniou nevidiacich a slabozrakých. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a na financovanie aktivít, ktoré zrakovo postihnutým pomáhajú začleniť sa do bežného života.

      Druhá zbierka „Dni nezábudiek“ sa konala 8. októbra 2020 a bola organizovaná Ligou za duševné zdravie. Výnos tejto zbierky je použitý na podporu rozvoja siete starostlivosti o ľudí  s duševnými ochoreniami a ich sociálneho začlenenia.

      Dobrovoľníčkami  zbierok boli študentky druhých a tretích ročníkov (Sarah Spustová, Lucia Šlapková, Miška Chudíková, Dominika Hladká, Terézia Majzúnová, Hanka Hrbáčková, Zuzana Gajdošová, Beáta Šimková).

      Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli dobrovoľnou finančnou čiastkou na pomoc ľuďom                    so zrakovým či duševným ochorením.

      Výnos zbierok:Biela pastelka“ 248,99 Eur           „Dni nezábudiek“ 111,20 Eur

                                                                                                     Katarína Badinková

     • Dištančné vzdelávanie

     • Rozhodnutím ministra školstva sa od 12.10. 2020 prerušuje školské vyučovanie v stredných školách. Žiaci pokračujú vo vzdelávaní dištančnou formou - podľa rozvrhu hodín. Osobné veci, učebnice a zošity si môžu žiaci vyzdvihnúť podľa harmonogramu:

      2. ročník: v utorok 13.10. 2020 v čase 12. 00 - 14.00 hod. v škole a od 12.00 - 17.00 na internáte

      1., 3., a 4. ročník: v stredu 14.10. 2020 v čase od 12.00 - 14.00 hod. v škole, od 12.00 - 17.00 hod na internáte.

      Pri vstupe do budovy je potrebné mať so sebou rúško.

     • Deň úsmevu

     • Táto akcia sa organizuje na našej škole už od roku 2011. Pripravujú ju vždy žiaci študijného odboru animátor voľného času. V tomto roku im s prípravou pomohli aj „vočkári“ a učiteľky.

      Všetci animátori (aj chlapci) z II. CLV triedy sa snažili a usilovne vyrábali stovky „smajlíkov“, ktoré rozdávali nielen žiakom pri rannom príchode, ale už tradične aj v uliciach Modry.

      Snaha vyčariť na tvári úsmev, i keď pod rúškom, sa vyplatila a vniesla aspoň trocha jasu do súčasného komplikovaného obdobia.

      Trieda II.CLV si súčasne pripísala prvé tohtoročné body do projektu JaTyMyVy. Dúfame, že školské akcie budú pokračovať či už s rúškami alebo bez nich.

                                                                                                                                    Tatiana Horká

       

     • Exkurzia v bratislavskej ZOO

     • Dňa 16.09. 2020 triedy prvého ročníka absolvovali návštevu ZOO v Bratislave spojenú s prednáškou na tému BIÓMY. Prednáška bola vedená zaujímavou formou. Lektorka p. Jedličková zapájala študentky do problému, viedla s nimi dialógy k danej problematike a na riešenie problémov životného prostredia využila aj formu brainstormingu. Verím, že všetky študentky zaujala a prinútila ich rozmýšľať, ako by sa mali správať k prírode. Po prednáške nasledovala prehliadka ZOO. Ďakujem triednym učiteľkám Mgr. Pokojnej a Mgr. Trojanovskej za pomoc pri organizácii podujatia.

                                                                   Mgr. Lenka Štancelová

     • Prerušenie vyučovania v prvých ročníkoch denného štúdia

     • V súlade s nariadením MŠVVaŠ pre prevádzku školských zariadení po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 prerušujeme vyučovanie vo všetkých troch prvých ročníkoch SOŠPg Modra až do odvolania. Žiaci zostávajú v domácej karanténe a zúčastňujú sa dištančného vzdelávania. V domácej izolácii zostávajú aj učitelia bez negatívneho testu na COVID 19, ktorí vyučovali v 1.B triede.

       

     • Kurz ochrany života a zdravia 2020

     • Napriek „Korone“ a obmedzeniam sme s tretiakmi zrealizovali posledný povinný kurz „Ochrana života a zdravia“. Počasie nám prialo, a tak sme mohli absolvovať celý naplánovaný obsah. V Banskej Štiavnici žiaci prostredníctvom didaktickej hry spoznali pamätihodnosti historického mesta. Na Kollárovej chate v Ostrom Grúni pracovali v družstvách podľa znamení zverokruhu. Precvičili si pobyt a pohyb v prírode, postavili jednoduché príbytky, vyskúšali transport raneného. Svoju kreativitu preukázali pri zostavovaní máp, zhotovovaní maskotov aj módneho oblečenia z prírodných materiálov.Ranné rozcvičky sa niesli v tanečnom duchu a tancovali aj inštruktori. Vydarila sa nám aj nočná hra, do ktorej sa napriek strachu zapojili všetci. Diskusie na aktuálne témy boli veľmi živé a žiaci dokázali „dospelácky“ vyjadriť vlastné názory, podporené jasnými a zrozumiteľnými argumentami.Všetci sme mali obavy, čo ak... Nič sa však nestalo a kurz hodnotíme ako veľmi vydarený.

      Ďakujeme všetkým žiakom za disciplínu a vzornú reprezentáciu školy.

      Inštruktorom ďakujeme za aktivitu a ochotu.

                                                                                                                                             Tatiana Horká

       

     • DofE

     • Aj v tomto roku sa žiačky našej školy zúčastnili programu DofE - "Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu". Rozvíjali svoje schopnosti v 3 oblastiach - šport, talent a dobrovoľníctvo. Zlepšili sa v rôznych svetových jazykoch, pomáhali v domovoch dôchodcov, starali sa o opustené psy, zlepšovali si kondičku behom, cvičili. Na záver ich čakala najťažšia skúška a to dobrodružná expedícia. Z dôvodu pandemickej situácie sme ju museli presunúť až na september. Dievčatá získali mnohé zaujímavé skúsenosti, poblúdili, ale zároveň sa aj našli a prežili naozaj chladnú noc.

      Veľká pochvala teda patrí dievčatám z 2.A, 2.B a 3.A. Chcel by som poďakovať mnohým mojim kolegom za mentorovanie dievčat v rôznych oblastiach. Veľká vďaka patrí vedúcim programu Jurajovi Tibenskému a Martine Pukančíkovej, kolegovi Adamovi Hercegovi za spoluprácu a prípravu dievčat na dobrodružnú expedíciu.

                                                                                                                

                                                                                                                                                                        Ján Belák

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola pedagogická
   • paka@pakamo.sk, riaditel@pakamo.sk, sekretariat@pakamo.sk
   • 033 6472577, mobil: 0915 753 008
   • Sokolská 6 Modra Slovakia
   • 162 787
   • 2020678693
   • Pracovné dni v čase 7.30 - 14.00
   • Školský internát patrí SOŠ vinársko-ovocinárskej. https://svosmo.edupage.org/a/o-skolskom-internate +421 33/6472580 klapka 36
   • Školská jedáleň patrí SOŠ vinársko-ovocinárskej. +421 33/6472580 klapka 13 E-mail: jozefizof@svosmo.sk
  • Prihlásenie

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '411489306809433'); fbq('track', 'PageView');