• Zbierka "Otvor  srdce, daruj knihu 2018"
     • Zbierka "Otvor  srdce, daruj knihu 2018"

     • V predvianočnom týždni sme sa zapojili do charitatívnej akcie Otvor srdce, daruj knihu. V rámci nej sa obdarovalo tento rok 276 detí zo sociálne slabých pomerov v celkovej sume 2671 EUR. Medzi „vianočných škriatkov“, ktorí darovali knihy, sme sa pridali aj my. V škole sme urobili zbierku, v ktorej sa vyzbieralo 80,12 EUR. (1.A: 33,19€; 1.BV: 6,80€ + kúpili knihu; 2.BV: 2,90€; 2.A: 7,06€; 3.LV: 4,77€; 3.A: 10€; 3.B: 9,80€; 4.A: 1,60€; 4.BV: 4€). Trieda 1.A navyše darovala aj svoj výťažok zo školského vianočného bazáru. Veľmi pekne v mene obdarovaných detí ďakujeme.

      Radosť sme urobili knihami ako napr. Dám ti aj slnko, Oblak a veľryba, Vlčia princezná, Malý vedec, alebo aj Najnapínavejšie experimenty. Navyše naše študentky v kníhkupectve Folly knihy pre deti zabalili. Akciu Otvor srdce, daruj knihu zastrešuje v regióne KN Revia.

                                                                                              A. Herceg

    • Úspech E. Vařákovej vo fotosúťaži
     • Úspech E. Vařákovej vo fotosúťaži

     • Do fotosúťaže Dedičstvo Európy, ktorú organizovala Europe Direct Senica, patriaca do siete informačných kancelárií Európskej komisie, sa zapojili dve naše študentky – V. Danielová a E. Vařáková. Obe poslali výber svojich autorských fotografií tematicky spojených s témou súťaže. Úspešné boli v hodnotení odbornou komisiou fotografie Ester Vařákovej, ktorá získala čestné uznanie. Fotografie oboch študentiek, Ester i Viktórie, sa dostali aj medzi vystavované snímky na výstave Dedičstvo Európy v Senici, ktorá je prístupná v Senici v mesiacoch december a január. Zapojenie do súťaže pre študentky pripravil PaedDr. A. Herceg. Gratulujeme!

      Reportáž z vernisáže nájdete tu: https://www.youtube.com/watch?v=naRX3ub24GQ

       

    • Spomienka na 120. výročie narodenia J. Smreka
     • Spomienka na 120. výročie narodenia J. Smreka

     • Dňa 14. 12. 2018 si študenti SOŠ pedagogickej z 3. ročníka spoločne s učiteľom dejepisu a slovenčiny a literatúry PaedDr. A. Hercegom položením venca k pamätnej tabuli a prednesom veršov pripomenuli 120. výročie narodenia nášho absolventa, básnika, vydavateľa a redaktora Jána Čieteka - Smreka, ktorý sa narodil 16. 12. 1898 a v r. 1921 maturoval na našej škole, ktorá v tých časoch niesla názov Masarykov I. štátny československý učiteľský ústav v Modre.

      Pri tejto príležitosti nám adresoval pozdrav aj syn Jána Smreka, pán Ivan Čietek, ktorý sa spomienky nemohol zúčastniť. Preto odznel jeho odkaz, v ktorom sa poďakoval všetkým, ktorí milú spomienku pripravili a ďalej uviedol, že si veľmi váži takto prejavený vzťah k jeho otcovi i  k histórii školy a poprial všetkým veľa šťastia a úspechov.

      Veniec na spomienku vyrobila študentka Vanesa Matiašková, za čo jej ďakujeme.

     • Čítačka a diskusia so spisovateľkou V. Rozenbergovou

     • V škole sme 13. 12. 2018 privítali jednu z finalistiek literárnej ceny Anasoft litera, pani Vandu Rozenbergovú. Spisovateľka sa žiakom 2. BV a 3.LV predstavila v autorskom čítaní z knihy Muž z jamy a deti z lásky a tiež z knihy pre deti Websterovci. Čítanie bolo doplnené o diskusiu, ktorú moderoval slovenčinár A. Herceg. Žiaci sa tak dozvedeli nielen o jej tvorbe, literatúre, ale aj zaujímavosti o samotnej autorke, či o jej obľúbených knihách a autoroch. Na záver sme vylosovali jednu študentku, ktorá bola odmenená knihou s venovaním od autorky.

      Článok o podujatí je publikovaní v školskom časopise č. 1 / 2018.

    • Beniakove Chynorany 2018
     • Beniakove Chynorany 2018

     • Na výberovom kole recitačnej súťaže poézie Beniakove Chynorany 2018 našu školu reprezentovali dve študentky z prvého ročníka B. Šimková a V. Kardošová, ktoré sa pripravovali s PaedDr. A. Hercegom. Výberové kolo sa uskutočnilo v Bratislave, v priestoroch bývalého V-klubu. Súťažiacich privítal na úvod riaditeľ súťaže, pán Krajčík. Súťažilo sa v troch vekových kategóriách – I. do 16 rokov, II. do 19 rokov, III. dospelí. Obe naše recitátorky sa predstaviliv I. kategórii. Beata recitovala báseň Reč od J. Smreka a Viktória výber z básne R. Dilonga Konvália. Obe recitátorky podali kvalitné výkony, no na postup do celoslovenského finále, kam postupovali iba víťazi, to nestačilo.

      Ďakujeme im za reprezentáciu školy a za čas, ktorý venovali príprave.

    • S hovorcom Charty ´77 M. Lehkým o slobode, istotách a Marte Kubišovej
     • S hovorcom Charty ´77 M. Lehkým o slobode, istotách a Marte Kubišovej

     • Vďaka spolupráci s OZ Living memory sme v 1. polroku mohli zorganizovať v rámci doplňujúcej výučby dejepisu pre študentov 2. ročníkov tri diskusie na témy: November 1989, August 1968 a normalizácia, nástup nacizmu v Nemecku. Témami študentov previedli v diskusiách historici L. Morbacher a M. Slávik.

      Špeciálnu pozornosť sme venovali téme okupácie z roku 1968, ktorej okrúhle výročie sme si v r. 2018 pripomínali. Na túto tému prišiel so študentmi diskutovať aj pán Miroslav Lehký, signatár Charty ´77, neskôr jej hovorca. So študentmi sa rozprával o konflikte slobody a istoty, o tom, ako normalizácia krivila charaktery ľudí a spamätávame sa z nej dodnes, či o odvážnom postoji jeho priateľky Marty Kubišovej, ktorá istotu kariéry nevymenila za stratu charakteru a slobody.

      Rozhovor s pánom Lehkým do ďalšieho vydania školského časopisu pripravuje K. Magulová.

      Pánovi Lehkému a OZ Livng memory ďakujeme za spoluprácu.

      PaedDr. Adam Herceg

    • Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku
     • Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

     • S potešením blahoželáme žiačke 4.A triedy Ester Vařákovej1. miestu v okresnom kole olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa konalo 16.1.2019 na Gymnáziu v Pezinku. Ester súťažila sama vo svojej kategórii, absolvovala písomný test a ústnu časť. Obsadila skvelé 1. miesto.  Ester sa na olympiádu pripravovala pod vedením Mgr. J. Tibenského.

      Srdečne blahoželáme k úspechu a držíme palce v krajskom kole!

                                                                                                                  učitelia anglického jazyka

     • Spotrebiteľský seminár

     • Tento rok sme  predmet „Viac ako financie“ s druhákmi odštartovali vo štvrtok 10. 1. 2019 praktickou prednáškou. Pani Zalaiová z Ministerstva hospodárstva prišla s témou nám blízkou - „Práva spotrebiteľa“. Svoje rozprávanie oživila spoločenskou hrou, kde si žiaci mohli otestovať svoje vedomosti na uvedenú tému. Nielen, že sa študenti dozvedeli o svojich právach a získali informácie o tom, na koho sa v prípade potreby obrátiť, ale dostali aj drobné darčeky a škola získala spoločenské hry, ktoré určite využijeme na hodinách VAF.

                                                                                                                                   Mgr. Barbora Uhrovičová

     • Zmena rozvrhu na pomaturitnom štúdiu

     • Zmena rozvrhu na pomaturitnom štúdiu sa týka len I.A PMŠ triedy - predmety VVM a MLV.

     • Rozvrh na 2. polrok pre pomaturitné štúdium

     • Rozvrh na 2. polrok pre pomaturitné štúdium nájdete v časti ROZVRH. Konzultácie v druhom polroku začínajú 21. januára 2019.

     • Exkurzia "Vianočná Viedeň"

     • Prvý decembrový týždeň  už tradične patrí exkurzii po Viedni spojenou s návštevou vianočných trhov pred krásne vysvietenou radnicou.  Takúto možnosť 4.12.2018 využili prevažne žiaci I.A a I.BV triedy. Okrem toho sa zúčastnili aj staršie žiačky z druhého a tretieho ročníka. Naša exkurzia začala návštevou Umelecko-historického múzea, kde sa bolo naozaj na čo pozerať. Od pamiatok starovekého Egypta po poklady Habsburgovcov. Ďalej sme sa prešli historickým jadrom mesta. Pani sprievodkyňa nám priblížila históriu významných budov z čias monarchie a pridala sem-tam nejakú zaujímavosť. Nasledoval voľný program, kde buď žiaci obdivovali pamiatky centra pri Dóme sv. Štefana alebo sa rozpŕchli po obchodoch hľadať inšpirácie na vianočné darčeky. A na záver očakávané viedenské vianočné  trhy s príjemnou atmosférou, ku ktorej prispeli všade navôkol sviečkami ozdobené stromy. Stihli sme toho veľmi veľa vidieť aj napriek tomu, že nám navečer počasie už neprialo.  Sme veľmi radi, že sme si mohli nemčinu vyskúšať v reálnej situácii a vďaka za organizáciu patrí pani prof. Moravčíkovej, ktorá celú exkurziu zabezpečila.

                                                                                                                                           Mgr. Martina Pukančíková

     • Zmena v rozvrhu pre pomaturitné štúdium

     • Zmeny v rozvrhu nastali pre II.B PMŠ. Chybný údaj z 19.11. bol odstránený.

    • Volejbalový turnaj ku Dňu študentstva
     • Volejbalový turnaj ku Dňu študentstva

     • Aj tento rok naša škola zorganizovala volejbalový turnaj ku Dňu študentstva. Turnaj sa uskutočnil dňa 20.11.2018 a zúčastnili sa ho dievčatá z OA Pezinok, Gymnázium Modra, Gymnázium Pezinok a naša škola SOŠPg Modra. Základ družstva tvorili skúsené štvrtáčky, ale nestratili sa a bojovnosť preukázali aj druháčky a prváčky. Dievčatá zabojovali a v tvrdej konkurencii obsadili 2. miesto. Poďakovanie patrí aj našim bývalým kolegyniam E. Holecovej a M. Benkovej, ktoré pomohli s rozhodovaním aj kaučovaním.

                                                                                                     Mgr. Lenka Štancelová

    • Na 17. november ´89 nezabúdame...
     • Na 17. november ´89 nezabúdame...

     • V utorok 13. 11. sme si v škole pripomenuli udalosti z novembra 1989 v Československu a Deň boja za slobodu a demokraciu. 

      Bol "mŕtvy študent" spravodajská hra, ktorá sa vymkla ŠtB z rúk? Bol generál Lorenc strojcom prevratu? Ako to bolo s Ludvíkom Zifčákom, ktorý bol príslušník ŠtB a v spravodajskej hre medzi demonštrantmi predstieral "mŕtveho študenta"? "Nuž spravodajská hra, ktorá mala dostať do väzenia za šírenie poplašnej správy disidenta Petra Uhla sa so svojou primitívnou štbáckou logikou obrátila proti svojim zosnovateľom. Prebudila sa mlčiaca väčšina a ľudia v novembri 1989 si vydobili slobodu." povedal počas prednášky a diskusie Dr. Ľ. Morbacher z OZ Living memory. 

      Študenti druhých ročníkov sa dozvedeli oveľa viac - nielen odpovede na tieto otázky. Hovorilo sa aj o tom, aké dezinformácie a hoaxy sa šíria o Nežnej revolúcii ´89 a ako ich vyvrátiť faktami, ako vyzerala komunistická normalizácia, či aké svetové udalosti umožnili pád komunistickej totality v Československu. 

      PaedDr. Adam Herceg

    • Prezentácia SOŠ pedagogickej počas jesene
     • Prezentácia SOŠ pedagogickej počas jesene

     • Ako každý rok, aj túto jeseň od 28.9.2018 do 19.10.2018  sa Stredná odborná škola pedagogická zúčastnila na podujatí pre žiakov deviatych ročníkov s názvom Deň župných škôl v Avione a následne Župná škola pre teba v Pezinku, Senci a Malackách. V stánku našej školy našli záujemcovia všetky potrebné informácie o študijných odboroch a mohli sa priamo od učiteľov a žiačok dozvedieť zaujímavosti o fungovaní školy, rôznych organizovaných aktivitách, ktoré nám oživujú bežné  školské dni či o pestrom školskom živote. Kto sa nehanbil prísť, čakala ho aj sladká odmena – medovníky upečené priamo v našej  škole od našich žiakov. Najlepšie je však vidieť na vlastné oči, a tak niektoré naše šikovné dievčatá ukázali svoj talent  v speve, hre na husle,  cheer či scénickom tanci.

      Mgr. Martina Pukančíková

    • "Modranské veršobranie"
     • "Modranské veršobranie"

     • Aj tento rok sme sa zúčastnili tradičného modranského podujatia venovaného oberaniu básní napísaných na viničových listoch - Modranského veršobrania, ktorý už desiatykrát zorganizovala pani Ľubomíra Miháliková. V rámci tohto podujatia si dopoludnia žiaci našej školy mohli pozrieť divadelné predstavenie Teatra Komika: Ja a môj brat – obrazy zo života Jána a Sama Chalupku. Príbeh dvoch slovenských spisovateľov, ktorí túžili, milovali, pochybovali, ale neprestali vo svojom živote veriť, že ich národná snaha a literárna tvorba zmenia dejiny Slovákov. Dvaja bratia, dva životy, ale jeden spoločný cieľ.Pôsobivú atmosféru celému predstaveniu dodali herecké výkony mladých umelcov Mateja Babeja a Viktórie Petrášovej.

      Popoludní sme sa spolu so študentkami 1., 2. a 4. ročníkov stretli so spisovateľom, glosátorom, zakladateľom martinského antikvariátu a "hraškológom" Jánom Cígerom. V príjemnom prostredí mestskej knižnice sme si vypočuli úryvky z jeho knihy Glosy a zo zbierky poviedok Výbuch. Dozvedeli sme sa, ako knižky vznikali a čo ho inšpirovalo pri ich písaní. Tiež nám porozprával o literárnej súťaži „Janko Hraško ešte žije“  a o organizovaní workshopov s názvom Hraškola, čo boli témy veľmi blízke našim študentkám - budúcim učiteľkám v MŠ, ktorým sa vtipné a spontánne rozprávanie pána Cígera veľmi páčilo. Zo stretnutia sme všetci odchádzali s príjemným pocitom a dúfame, že sa na podobnom podujatí uvidíme opäť o rok.

       

      Mgr.Iveta Sečanská, Mgr.Soňa Trojanovská

    • Súťaž "Škultétyho rečňovanky"
     • Súťaž "Škultétyho rečňovanky"

     • Vlastná literárna tvorba bola predmetom 27. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže „Škultétyho rečňovanky“ organizovanej Hontiansko-novohradskou knižnicou Škultétyho vo Veľkom Krtíši. Zapojili sme aj my a to ešte v minulom školskom roku.  Oplatilo sa počkať si na výsledky. Úspech dosiahla žiačka II.BV Monika Šebestová s jej veľmi originálnymi básňami písanými dokonca v českom jazyku. Monikina poézia oslovila porotcov natoľko, že získala 1. miesto v kategórii poézia. A aby tvorba všetkých výhercov nezostala niekde zabudnutá, usporiadatelia vydali zborník so súťažnými prácami. Ukážky z Monikinej literárnej tvorby si budete môcť prečítať v prvom vydaní školského časopisu.

      Blahoželáme a prajeme veľa tvorivých úspechov!

      Mgr. Martina Pukančíková

     • Zmena rozvrhu na pomaturitnom štúdiu

     • Rozvrh pre pomaturitné štúdium bol zmenený. Zmeny sa dotkli tried I.B PMŠ a II.A PMŠ. Ďakujeme za pochopenie.

    • Oznam
     • Oznam

     • Riaditeľka SOŠ Pg v Modre oznamuje, že na deň 29.10.2018 (pondelok) udeľuje žiakom školy riaditeľské voľno z organizačných dôvodov. Vyučovanie bude pokračovať v pondelok 05.11.2018 po jesenných prázdninách.

     • „Dobročinné zbierky“

     • V mesiaci september a október sa tradične zapájame do dvoch dobročinných zbierok. Prvá zbierka „Biela pastelka“ sa uskutočnila 21.9.2018 organizovaná Úniou nevidiacich a slabozrakých.

      Druhá zbierka „Dni nezábudiek“ sa konala 4. októbra 2018 organizovaná Ligou za duševné zdravie.

      Dobrovoľníkmi obidvoch zbierok boli študenti 3. ročníkov (Petra Cuninková, Klára Birošíková, Dagmar Mesíčková, Vanesa Kellnerová, Lukáš Bila, Miška Prutkayová, Silvia Sedláčková, Ivana Ambrová).

      V uliciach mesta Modra, Pezinok i v našej škole oslovili ľudí, učiteľov, študentov  pre podporu správnej veci, ktorej účelom je pomáhať.Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa ochotne ujali tejto činnosti. Vďaka patrí aj  všetkým ľuďom, ktorí  prispeli dobrovoľnou finančnou čiastkou na pomoc ľuďom so zrakovým postihnutím a ľuďom s duševnými ochoreniami.

      Výnos zbierok: Biela pastelka“ 234,70 Eur         Dni nezábudiek“ 357,80 Eur

       

                                                                            Koordinátorka zbierok: Mgr. Katarína Badinková