• Okresné kolo vo volejbale dievčat

     • Aj tento rok naša škola organizovala Okresné kolo vo volejbale dievčat. Dňa 21.03.2018 sa v našej telocvični stretli dievčatá so 4 stredných škôl v okrese Pezinok - SOŠVO Modra, OA Pezinok, Gymnázium Modra a Gymnázium Pezinok. Po odchode skúsených hráčok tvorili družstvo SOŠ Pg dievčatá z nižších ročníkov. Napriek "neskúsenosti" sa snažili a skončili na II. mieste. Najlepšou hráčkou turnaja sa stala naša prváčka DENISA  JAMBOROVÁ. Poďakovanie patrí p. Štancelovej ako hlavnej organizátorke turnaja, ale aj našim bývalým telocvikárkam E. Holecovej a M. Benkovej, ktoré nám prišli pomôcť a zápasy nielen odpískali, ale pomohli aj s kaučovaním.

                                                 PaedDr. Tatiana Horká

     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľsvo školy oznamuje, že dňa 26. marca 2018 bude riaditeľské voľno z dôvodu organizácie talentovej skúšky pre denné štúdium.

    • Súťaž "Ruské slovo" 2018
     • Súťaž "Ruské slovo" 2018

     • Dňa 2.3.2018 sa študentka 3.A Karolína Pinčeková zúčastnila krajského kola súťaže v prednese ruskej poézie a prózy „Ruské slovo“ v Bratislave, kde obsadila krásne 2.miesto s postupom do celoslovenskej súťaže do Košíc.

      Svojím prednesom, suverénnosťou, výbornou výslovnosťou a prirodzeným vystupovaním zaujala nielen porotu - predsedkyňu poroty Annu Novgorodovu z ruského veľvyslanectva, ale i celé publikum, za čo bola odmenená obrovským potleskom. Sme právom hrdí na študentov, ktorí úspešne reprezentujú a zviditeľňujú našu školu. Budeme jej držať palce, aby potvrdila svoje kvality aj v celoslovenskej súťaži.

      Blahoželáme!

                               Mgr. Sylvia Oškerová

    • 64. ročník "HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2018"
     • 64. ročník "HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2018"

     • Posledný februárový deň tohto roku sa v priestoroch V – klubu v Bratislave uskutočnil už 64. ročník okresného kola v umeleckom prednese poézie a prózy v rámci celoslovenskej súťaže Hviezdoslavov Kubín.

      Opäť ožilo slovo i pôsobivé recitačné výkony v dvoch kategóriách: poézia a próza. Ani naša škola nemohla na ňom chýbať. Nasadili sme doň tri ohnivká v kategórii próza.

      Dve, už ostrieľané recitátorky NINU KURTIŠOVÚ a  ERIKU KRÁLLOVÚ z II. B triedy, ale aj naše jediné chlapčenské zlatíčko na škole LUKÁŠA BILU z II. LV triedy (čo o ňom ani mnohí netušia - Lukáš je výborný recitátor).

      Každý z nich podal maximálny výkon,  a preto ani výsledky nenechali na seba čakať.

      NINA KURTIŠOVÁ  získala II. miesto a  ERIKA KRÁLLOVÁ III. miesto v IV. kategórii prednesu prózy.

      LUKÁŠ si od odbornej poroty vyslúžil pochvalu a pevne veríme, že v budúcnosti si aj on odnesie nejakú cenu.

      NINE a ERIKE gratulujeme a  ďakujeme všetkým našim recitátorom za ich prozaickú reprezentáciu školy.

                                                                                                                 Mgr. Iveta Sečanská

     • Ponuka z CVČ Pezinok

     • CVČ v Pezinku hľadá opäť šikovné dobrovoľníčky na festival Deň slovanských tradícií dňa 28.04.2018 (sobota) od 10.00 do 17.00. Dievčatá by pomáhali deťom v detskom kútiku. V prípade záujmu je potrebné sa prihlásiť mailom na: epicentrum.pezinok@gmail.com

      Kontakt: 0948 222 117 

    • Ocenenie župana BSK
     • Ocenenie župana BSK

     • Z rúk predsedu BSK Juraja Drobu a riaditeľa úradu BSK Mariána Viskupiča si v piatok

      16. 02. 2018 prevzala ocenenie pre najlepšiu žiačku školy študentka  I. A triedy  Alexandra Süttöová.

      Dôvodom jej ocenenia boli nielen Alexandrine študijné výsledky, ale aj získanie 3. miesta pod vedením PaeDr. Adama Hercega v medzinárodnej komiksovej súťaži organizovanej CVH Malach pri Univerzite Karlovej v Prahe a 2. miesta pod vedením Mgr. Pavla Šimu – Jurička v celoslovenskej súťaži Petrohrad očami detí. 

      Alexandre gratulujeme a sme na ňu hrdí!                                                     

                                                                                      Mgr. Iveta Sečanská, triedna učiteľka I. A

     • Zmena rozvrhu pre pomaturitné štúdium

     • Dňa 23.2. budú mať žiačky I.B PMŠ metodiku výtvarnej výchovy namiesto metodiky telesnej výchovy.

    • Stredoškolská odborná činnosť 2018
     • Stredoškolská odborná činnosť 2018

     • Dňa 12.februára 2018 sa uskutočnilo školské kolo stredoškolskej odbornej činnosti, ktorého sa zúčastnilo 10 žiačok z 3. ročníka. Víťazmi a postupujúcimi do krajského kola sú:

      Problematika voľného času

            1.miesto Viktória Bániková, 3.A

      Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

            1.miesto Klára Malinková, 3.BV

       2.miesto Natália Straňáková. 3.A

       Zdravotníctvo a farmakológia

            2.miesto Leona Manďáková, 3.A

      Pedagogika, psychológia, sociológia

      1.miesto Ester Vařáková, 3.A

           2.miesto Sofia Lukačovičová, 3.BV

          Víťazom blahoželáme a veríme, že aj v krajskom kole, ktoré sa bude konať 5.apríla 2018 v SPŠ elektrotechnickej K. Adlera v Bratislave, sa im bude dariť.

       Mgr. Jana Jurovčáková

     • Zmena v rozvrhu pre pomaturitné štúdium

     • V rozvrhu  pre pomaturitné štúdium sú z organizačných dôvodov nové zmeny. 

     • Zmena rozvrhu na pomaturitnom štúdiu

     • Rozvrh na pomaturitnom štúdiu bol z organizačných dôvodov zmenený. Ide o zmenu predmetov v dňoch 9. a 16. februára 2018.

    • Projekt "Educate" 2018
     • Projekt "Educate" 2018

     • Do projektu Educate Slovakia sa naša škola zapojila tento rok už po druhýkrát. Privítali sme milú návštevu lektorky a lektora a to Serly Feryani z Indonézie a Diega Menu z Mexika. Celý týždeň od 15.1. do 19.1.2018 sa študentky 3. a 4. ročníkov oboznamovali so zaujímavosťami o ich krajinách a kultúre v anglickom jazyku. Zároveň pekne prezentovali aj Slovensko spevom či ľudovými tancami. Naši hostia boli v Modre veľmi spokojní a študentky sa tiež potešili návštevou z exotických krajín.

                                                                                              Mgr. Martina Pukančíková

    • "Deň župných škôl" 2018
     • "Deň župných škôl" 2018

     • Dňa 19.01.2018 sa naša škola zúčastnila každoročnej prezentácie stredných škôl v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja v rámci akcie "Deň župných škôl" v Bratislave v OC Avion. Prezentácie školy sa zúčastnili pod vedením Mgr. M. Nemcovej a Mgr. I. Sečanskej  Bianka Schwarzová a Lucia Rečná zo 4.A. Našu školu veľmi pekne  reprezentovali žiačky 4.A triedy - Katarína Kakašová - spev, Sandra Konečná a Janka Pišková - hra na saxofóne a priečnej flaute a žiačky 4.B triedy - Romana Žemberyová a Karolína Ondrišáková, ktoré vystúpili s ľudovou piesňou. Ďakujeme všetkým zúčastneným žiačkám za výbornú reprezentáciu školy.

    • PF 2018
     • PF 2018

     • „Nech prichádzajúci nový rok naplní vaše srdcia nádejou, otvorí vám nové možnosti a prinesie vám veľa prísľubov pre lepšiu budúcnosť. Želáme Vám všetkým krásny nový rok, v ktorom zahodíte za hlavu všetky vaše starosti.“

      Maturantom želáme veľa šťastia, trpezlivosti a energie pre úspešné zvládnutie maturitných skúšok ...

    • Vianočná akadémia žiakov
     • Vianočná akadémia žiakov

     • Dňa 20.12.2017 sa po kratšej prestávke opäť uskutočnila na našej škole Vianočná akadémia žiakov s názvom "Trieda baví triedu". Všetky triedy mali možnosť hudobnými, dramatickými, tanečnými a speváckymi vystúpeniami ukázať svoju šikovnosť a talent. Každá trieda si svoj program pripravila sama a túto úlohu zvládli na jednotku. Programom nás sprevádzali žiačky III.A - Roberta Šmotláková a Anička Ďuráková. Jednotlivé vystúpenia boli hodnotené porotou v zložení našich učiteľov: p.Tibenský, p. Okapalová, p. Pukančíková, p. Šima-Juriček. Porota mala ťažkú úlohu - cenu víťazstva v podobe torty si odniesla trieda II.B.

    • Vianočný bazár
     • Vianočný bazár

     • Dňa 18.12.2017 sa uskutočnil na našej škole 3. ročník Vianočného bazáru, na ktorom sa jednotlivé triedy prezentovali svojimi výtvormi a výrobkami s vianočnou tematikou, ako i chutnými domácimi koláčikmi, oblátkami a iným chutným jedlom. Atmosféru bazára nám spríjemnili vianočné melódie a slovný doprovod p. profesora Šimu - Jurička. Každý, kto mal záujem, mohol ochutnať sladkosti alebo nakúpiť si malé darčeky. Môžeme povedať, že každým rokom je náš vianočný bazár vydarenejší. Tešíme sa na ďalší úspešný ročník ...

     • Výtvarná súťaž "Petrohrad očami detí"

     • 2. ročníka výtvarnej súťaže "Petrohrad očami detí", ktorú organizovalo mesto Lučenec pod záštitou gubernátora mesta Sankt Peterburg a generálneho konzula SR v Sankt Peterburgu, sa zúčastnili v tomto šk. roku aj naše žiačky pod vedením p. Šimu - Jurička. Úlohou súťažiacich bolo stvárniť mesto Petrohrad ľubovoľnou výtvarnou technikou. Zúčastneným dievčatám sa darilo a umiestnili sa na krásnom 2. a 3. mieste. 2. miesto získala Alexandra Suttoová z 1.A a 3. miesto obsadila Kristína Mizerová z 2.B triedy. Srdečne blahoželáme...

    • Otvor srdce, daruj knihu 2017
     • Otvor srdce, daruj knihu 2017

     • Do predvianočnej charitatívnej akcie Otvor srdce, daruj knihu 2017 sa v spolupráci s Kníhkupectvom Folly Modra a Komunitnou nadáciou Revia zapojili 18. 12. aj naši študenti a jedna pani profesorka. Na škole sme vyzbierali: 2.LV = 20,65 EUR, 2.B = 6,31 EUR, 4.A = 2,38 EUR, 3.A = 6,05 EUR, 1.A = 11,10 EUR, 3.BV = 1,73 EUR a pre úplnosť 1.BV = 0 EUR, 4.B sa nemohla zúčastniť, lebo písala písomku. Spolu sme vyzbierali 48,22 EUR.

      Splnili sme priania štyrom deťom za 48,30 EUR: Lukáš 16 r. si prial knihu Najväčšie objavy ľudstva,Maxim 4 r. si prial knihu Hviezdička, Michal 11 r. si prial knihu Euro 2016 a knihu Futbalový sprievodca sme nadelili 14 r. Šimonovi.

      Zbierku a balenie kníh zrealizovali B. Gerátová, A. Hladíková, M. Kahúnová, L. Vaváková spolu s p. profesorom A. Hercegom.

      Všetkým ochotným darcom ďakujeme a prajeme rovnako pekné Vianoce, ako spravili oni deťom.

    • Eva Hokinková úspešne na medzinárodnom behu Hodonín - Holíč - Skalica 2017
     • Eva Hokinková úspešne na medzinárodnom behu Hodonín - Holíč - Skalica 2017

     • Na štart 27. ročníka medzinárodného cestného behu Hodonín - Holíč - Skalica 2017 sa 16. 12. 2017 postavila s číslom 318 aj  Eva Hokinková zo 4.A, pre ktorú to boli vôbec prvé súťažné bežecké preteky. Eva sa rozhodla absolvovať tento náročný, 12,6 km dlhý, zimný beh a na trati nesklamala. Trať viedla z moravského Hodonína cez Holíč do Skalice a Eva ju zvládla v čase 1:32:47 hod., dostala zo seba všetko a medzi juniorkami obsadila 3. miesto. Záverečný dobeh do cieľa s ňou v rámci povzbudzovania absolvoval aj A. Herceg. Pre beh sa rozhodla v rámci Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu a za mentora si vybrala p. profesora A. Hercega, ktorý beh absolvoval tiež v čase 55:32 min. Spoločne sa o behu a tréningu rozprávali a určili si tiež taktiku behu.  V cieli oboch bežcov čakalo milé prekvapenie - naše dve študentky, Dušana Kopčeková a Lenka Komarová, si pripravili veľký transparent a pri finiši v cieľovej rovinke hlasno povzbudzovali. Evu v cieli čakali i rodičia a sestra. V cieli všetci spolu pri čaji podebatovali o behu a trati.

      Na štart behu sa postavilo vyše 430 bežcov, od profesionálnych atlétov až po tých rekreačných. 

      Eve srdečne gratulujem :)

      A. Herceg

    • Mikulášska besiedka v MŠ na SNP v Modre
     • Mikulášska besiedka v MŠ na SNP v Modre

     • Dňa 5.12.2017 počas pedagogickej praxe dievčatá z III.A triedy (P.Guldanová, A.Hornáková, D.Jankovičová, M.Lobíková, V.Mikulová, M.Sumegová, A.Petrovičová, V.Slabejová) spríjemnili deťom z MŠ SNP dopoludnie Mikulášskou besiedkou. Vymysleným príbehom o zvieratkách, ktoré sa chystajú na príchod Mikuláša, doplnený spevom a  tancom potešili nejedného detského diváka, ale aj pani učiteľky a rodičov. Detské očká sa však najviac rozžiarili príchodom Mikuláša, ktorý odvážny spev a recitáciu detí odmenil sladkým balíčkom. Žiačky nacvičili besiedku pod vedením p. prof. Sečanskej, ktorej patrí srdečné poďakovanie.

                                                                                        Mgr. Katarína Badinková